Choroby nervového systému

Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde
Zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou - intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída
Neskoré následky zápalových chorôb centrálneho nervového systému
Huntingtonova choroba
Hereditárna ataxia
Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy
Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde
Parkinsonova choroba
Sekundárny parkinsonizmus
Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií
Dystónia
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti pri chorobách zatriedených inde
Alzheimerova choroba
Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených ind
Roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex
Iná akútna roztrúsená demyelinizácia
Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
Epilepsia - zrádnik
Epileptický stav - status epilepticus
Migréna
Iné syndrómy bolesti hlavy
Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy
Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách
Poruchy spánku
Poruchy trojklaného nervu (n. trigeminus)
Poruchy tvárového nervu (n. facialis)
Poruchy ostatných hlavových nervov
Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde
Poruchy nervových koreňov a spletí
Kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde
Mononeuropatie hornej končatiny
Mononeuropatie dolnej končatiny
Iné mononeuropatie
Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
Dedičná a idiopatická neuropatia
Zápalová polyneuropatia
Iné polyneuropatie
Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde
Iné poruchy periférneho nervového systému
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky
Primárne poruchy svalov
Iné myopatie
Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde
Detské mozgové ochrnutie
Hemiplégia
Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
Iné paralytické syndrómy
Poruchy autonómneho nervového systému
Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus
Toxická encefalopatia
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde
Iné choroby miechy
Iné poruchy centrálneho nervového systému
Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde
Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde
Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

V diskusii môžete čitateľom odporučiť zdroje informácií o chorobe alebo sa s nimi podeliť o svoje skúsenosti.