REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

Okres Košice

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Ambulancie podľa špecializácie


Akupunktúra

(3)

Alergologické a imunologické ambulancie

(18)

Algeziologické ambulancie

(3)

Alternatívna medicína

(1)

Andrologické ambulancie

(1)

Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína

(9)

Centrá asistovanej reprodukcie

(1)

Chirurgické ambulancie

(31)

Cievne ambulancie - angiologické

(9)

Darovanie krvi - odberné miesto

(1)

Diabetologické ambulancie

(21)

Endokrinologické ambulancie

(11)

Endoskopické ambulancie

(2)

Esteticko plastická chirurgia

(11)

Foniatrické ambulancie

(1)

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

(26)

Gastroenterologické ambulancie

(16)

Geriatrické ambulancie

(2)

Gynekologické ambulancie

(46)

Hematologické ambulancie

(9)

Hepatologické ambulancie

(1)

Homeopatické ambulancie

(4)

Hypertenzné ambulancie

(2)

Iné - nezaradené ambulancie

(27)

Interné ambulancie

(27)

Jednodňová chirurgia

(3)

Kardiologické ambulancie

(22)

Korektívna dermatológia

(3)

Kožné ambulancie - dermatologické

(26)

Laserová medicína

(3)

Lekárska genetika

(2)

Logopedické ambulancie

(4)

Nefrologické ambulancie

(8)

Neurologické ambulancie

(32)

Novorodenecké ambulancie

(3)

Očné ambulancie

(27)

Oddelenie klinickej biochémie

(2)

Onkologické ambulancie

(6)

ORL ambulancie - ušné, nosné, krčné

(25)

Ortopedické ambulancie

(31)

Pľúcne ambulancie - pneumologické a ftizeologické

(14)

Pohotovosť - lekárska služba prvej pomoci (LSPP)

(8)

Popáleninové ambulancie

(1)

Poradne na odvykanie od fajčenia

(4)

Psychiatrické ambulancie

(27)

Psychiatrické stacionáre

(1)

Psychologické ambulancie

(37)

Rádiodiagnostické ambulancie

(14)

Reumatologické ambulancie

(9)

Sexuologické ambulancie

(2)

Sociálno-pedagogické poradne

(2)

Telovýchovné lekárstvo

(2)

Traumatologické ambulancie

(4)

Ultrazvukové ambulancie - sonografické

(7)

Urologické ambulancie

(21)

Všeobecný lekár - deti a dorast

(86)

Všeobecný lekár - dospelí

(158)

Záchranná služba

(1)

Zubné ambulancie - stomatologické

(233)


TOP PROFILY

Gynekologická ambulancia
MUDr. Dana De Furia , MUDr. Darina Skladaná
Mäsiarska 27, 04001 Košice

Interná a gastroenterologická ambulancia, neštátne zdravotnícke zariadenie
MUDr. František Trebuňa
Smetanova 2, 04001 Košice

Urologická ambulancia
MUDr. Marek Vargovčák
Biela 2, 04001 Košice

 
ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA S VIAC AMBULANCIAMI
(NEMOCNICE / POLIKLINIKY / ZDRAVOTNÉ STREDISKÁ)

Cumulus s.r.o.
Rastislavova 45, 04001 Košice

Detská fakultná nemocnica Košice
Trieda SNP 1, 04001 Košice

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Tr. SNP č. 1, 04011 Košice

Letecká vojenská nemocnica, a.s. so sídlom v Košiciach
Murgašová ulica č.1, 040 01 Košice

Nemocnica Košice - Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 04015 Košice - Šaca

NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho
Kuzmányho 8, 04001 Košice

NZZ poliklinika
Mäsiarska 27, 04001 Košice

Poliklinika Juh
Rastislavova 45, 04001 Košice

Poliklinika Košice - okolie
Mlynská č. 2, 04001 Košice

Poliklinika Moldava nad Bodvou
ČSA 11, 04501 Moldava nad Bodvou

Poliklinika Nad jazerom
Spišské námestie č.4, 04001 Košice

Poliklinika ProCare Košice
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

Poliklinika Sever
Komenského 37/A, 04001 Košice

Poliklinika Staré mesto
Poštová 15, 04001 Košice

Poliklinika Východ
Maršala Koneva 1, 04001 Košice

Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN, spol. s r.o.
Masarykova 17, 04001 Košice

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Trieda SNP 1, 04011 Košice

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43, 04001 Košice

Východoslovenský onkologický ústav Košice
Rastislavova 43, 04001 Košice

Východoslovenský ústav srdcových chorôb
Trieda SNP 1, 04011 Košice