REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

Okres Košice

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Vladimír Rampáček
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ , 044 45 Bidovce

MUDr. Priska Šeňová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD , 044 45 Bidovce

MUDr. Michal Slivka
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria č. 142, OZS, 044 16 Bohdanovce

MUDr. Helena Horňáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD , 044 73 Buzica

MUDr. Marta Bilá
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast Jarná, 044 14 Čaňa

MUDr. Elena Huňárová
špecializácia: pediatria
OZZ - Čaňa Jarná 2, 044 14 Čaňa

MUDr. Darina Kleščinská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Praktická ambulancia pre dospelých Jarná, 044 14 Čaňa

MUDr. Ruth Špirková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekologická amb. Jarná, 044 14 Čaňa

MUDr. Dezider Šimon
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Buzická 55, 044 71 Čečejovce

MUDr. Iveta Vavreková
špecializácia: pediatria
Amb. PLDD Buzická 30, 044 71 Čečejovce

MUDr. Mária Kujaníková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD ul. I/19, 044 31 Družstevná pri Hornáde

MUDr. Jitka Polláková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Staničná 19, 044 31 Družstevná pri Hornáde

MUDr. Emil Brada
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD , 044 23 Jasov

MUDr. Ľubomír Petráš
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekol. č. 178, 044 23 Jasov

MUDr. Milan Chrena
špecializácia: pediatria
NZZ - amb. pediatrie a ped. endokrinol. č. 61, 044 47 Kecerovce

MUDr. Mária Líšková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ-PLD Kecerovské Kostoľany 81, 044 47 Kecerovce

MUDr. Ján Cifrák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ , 044 58 Kechnec

MUDr. Ján Daniel - sabol
špecializácia: neurčená odbornosť
Zdravotné stredisko , 044 58 Kechnec

MUDr. Katarína Ackermanová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Alojz Adam
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 00 Košice

MUDr. Ján Adam
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP - I. gyn. pôr. klinika Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Jozef Adam
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
II. gynekolog. - pôrodnícka klinika Rastislavova 43, 040 01 Košice

Prof. MUDr. Jozef Adam
špecializácia: klinická biochémia
Poliklinika Staré Mesto Mäsiarska, 040 01 Košice

MUDr. Elena Adamkovičová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Alena Adamov
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Daniel Adzima
špecializácia: pediatria
Klinika detí a dorastu FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Fadi fa Al shamali
špecializácia: neurčená odbornosť
Klein & Gefferth s.r.o. Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Ismail Al-torkomani
špecializácia: neurčená odbornosť
FN - L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Vladislav Alexachin
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
LVN - OAIM Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Milan Almaši
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNsP - ORL. klinika SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Tomáš Andráš
špecializácia: neurochirurgia
Neurochirurg.kl. LF UPJŠ a FNsP Tr.SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Igor Andrašina
špecializácia: rádioterapia
Klinika radioterapie a onkologie Rastislavova 43, 040 11 Košice

MUDr. Mária Andrašinová
špecializácia: rádiodiagnostika
I. Interná klinika FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Magdaléna Andrašovská
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Klinika ORL a foniatrie Tr. SNP 1, 040 00 Košice

MUDr. Andrej Andrašovský
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
1. KAIM FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Elena Andreánska
špecializácia: pediatria
PK Juh Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Elena Andreánska
špecializácia: hematológia a transfuziológia
PK Juh Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Andrejčáková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
REHAB s.r.o. Americká trieda 17, 040 13 Košice

MUDr. Mária Andrejková
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 88 Košice

MUDr. Mária Andrejková
špecializácia: lekárska genetika
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 88 Košice

MUDr. Eva Anné
špecializácia: rádiodiagnostika
Poliklinika Juh Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Jana Annová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Zlata Antalová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Adovská 89, 040 17 Košice

MUDr. Marián Antol
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatovener. amb. Americká tr. 17, 040 13 Košice

MUDr. Eva Antolová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNLP - neurolog. kllinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Beata Antošová
špecializácia: hygiena výživy a predmetov bežného používania
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. František Arendárčik
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
DISPOMED s.r.o Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice

MUDr. Daniela Arendárčiková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurologické odd. Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Salam ali Attar
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LFUPJŠ - I. interná kl. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Mária Attresová
špecializácia: rádiodiagnostika
Poliklinika Sever Komenského 37, 040 01 Košice

MUDr. Ján Babík
špecializácia: plastická chirurgia
VSŽ nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Pavel Babjak
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LVN int. odd. Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Ľudmila Babjaková
špecializácia: patológia
Ústav patológie, FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Stanislava Bachledová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Záv. amb. Koksovňa NsP, 1. súkr. nem. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Michal Bača
špecializácia: urológia, detská urológia
FN LP - urolog. odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ivana Bačová
špecializácia: neurčená odbornosť
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Katarína Bačová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Oľga Bačová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VŠOÚG sv. Lukáša Strojárenská 13, 040 01 Košice

MUDr. Osama ebrahim jasim Bader
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Milan Bagoni
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Ľubica Bajerovská
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Záchranná služba Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Štefan Bajtoš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
LVN Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Oľga Bakajová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Boleslav Bakalár
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortopedická amb. Biela 2, 042 08 Košice

MUDr. Eva Balajtiová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Balázsová
špecializácia: revízny lekár
VZP Dôvera Murgašova 3, 043 25 Košice

MUDr. Ján Baláž
špecializácia: revízny lekár
SIDERIA ZP a.s. Moldavská cesta 8/A, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Balažičová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FN L. Pasteura - očné odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Daniela Balcová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - I. interná klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ľudovít Baldovský
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Kardiologická a interná amb. Cottbuská 13, 040 23 Košice

MUDr. Ľudovít Baldovský
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Kardiologická a interná amb. Cottbuská 13, 040 23 Košice

MUDr. Vladimír Balik
špecializácia: neurochirurgia
LF UPJŠ - neurochirurg. kl. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Daniela Bálintová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Eva Bálintová
špecializácia: pediatria
DFN Moyzesova 9, 040 11 Košice

MUDr. Beáta Balluchová
špecializácia: pediatria
NZZ Tr. SNP 1, 040 16 Košice

MUDr. Rastislav Baločko
špecializácia: urológia, detská urológia
FNsP LP - urologická kl. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Janette Baloghová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP - kožná klinika LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Lenka Balogová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - kl. pre infekčné choroby Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Valéria Balogová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
DFNsP - detská TaRCH Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Tatiana Baltesová
špecializácia: pediatria
Klinika detí a dorastu UPJŠ Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Eva Balunová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Vieroslav Balušík
špecializácia: rádiodiagnostika
Letecká voj. nemocnica Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Jana Bamhorová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP - psychiatrická klinika Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Michal Baník
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

Ing. MUDr. Peter Baník
špecializácia: neurčená odbornosť
ÚSL FN L. Pasteura a LF UPJŠ Šrobárova 2, 041 80 Košice

MUDr. Karin Baníková
špecializácia: pediatria
FNsP - odd. detskej onkológie Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jaroslav Bánovský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Záchranná Služba Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ivana Baraníková
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Baranová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
LF UPJŠ , Kožná klinika tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Agnesa Bárányová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura - OAIM Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Jozef Barej
FNLP - kl. úrazovej chirurgie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Monika Bargerová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Nadežda Fedorčáková - PLPD Komenského 37/A, Poliklinika Sever, 040 01 Košice

MUDr. Gabriela Barilíková
špecializácia: rádioterapia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Viera Barláková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Amurská 2, 040 12 Košice

MUDr. Jana Barlová
špecializácia: klinická biochémia
ŽNsP - odd. klinickej biochémie Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Štefan Bartek
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Detský klub zdrav. post. detí a mládeže Ťahanovské riadky 23, 040 01 Košice

MUDr. Justinián Bartko
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Festivalovo nám. 1, 040 01 Košice

MUDr. Eva Bartlová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP - chir. odd. SNP 1, 040 00 Košice

MUDr. Valéria Basošová
špecializácia: neurčená odbornosť
VÚSCH Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Juraj Baumohl
špecializácia: rádioterapia
FN - L. Pasteura - kl. rádioter. a onkol. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Helena Baumohlová
špecializácia: patológia
FNsP - odd. patológie Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Marta Bavoľárová
FN Pasteura, odd. nukl.medic. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Juraj Bazár
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Katarína Bazárová
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Michal Beca
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Fyz.-reh.odd. letec. voj. nemocnice Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Jaroslav Beck
špecializácia: urológia, detská urológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Peter Beck
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
OAIM FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Veronika Becková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
KRIVDA Jozef - dermatovener. Kalinčiakova 26, 040 01 Košice

MUDr. Eva Bednárová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria, Ťahanovce Budapeštianska, Poliklinika, 040 13 Košice

MUDr. Milan Běhunčík
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Milan Běhunčík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Jana Behunová
špecializácia: pediatria
LF UPJŠ a FNsP , Klinika DaD Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Peter Bejda
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - I. KAIM Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jozef Belák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Belánová
špecializácia: rádioterapia
Klinika RaT a ONK FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Katarína Belešová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Poliklinika Východ Maršála Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Peter Beluš
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Martin Beňa
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP - kardiochir. odd. Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ľuboslav Beňa
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Zuzana Beňačková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psych.amb. Tomášikova 8, 040 01 Košice

MUDr. Kamila Benečová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ Mojmírova 8, 040 11 Košice

MUDr. Tomáš Beneš
špecializácia: neurčená odbornosť
Kl. plast. rekonštr. a estet. chir. FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Klára Benešová
špecializácia: toxikológia
ERGOMED s.r.o. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

MUDr. Karim Benhatchi
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LFUPJŠ - I. interná kl. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Marián Benický
špecializácia: patológia
Bioptické a cytologické laboratórium Komenského 37/A, 040 94 Košice

Ing. MUDr. Milan Benko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Záchranná služba - chirurgia Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Beáta Beňová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Janka Beňová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP - OAIM Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Zuzana Beňovská
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Nešt.ORL amb. MUDr. Beňovská Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Erik Beňovský
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekol. amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Alexander Berč
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 00 Košice

MUDr. Dagmar Berčová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
novorodenec.odd. FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Dagmar Berčová
špecializácia: pediatria
novorodenec.odd. FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ján Béreš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Vysokoš. odb. ústav geriatr. sv. Lukáša n.o. Strojárenská 13, 040 01 Košice

MUDr. Eva Bergendyová
FNLP, kl.RAT a klin.onkológie Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ivan Bernasovský
špecializácia: rádiodiagnostika
FN L.Pasteura, klinika rádiodiagnost. a NM Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Janette Bernátová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Anna Bezeková
SZP Štúrova 21, 040 01 Košice

MUDr. Denisa Bialyová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Letecká Vojenská Nemocnica - OARIM Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Juraj Bicák
špecializácia: rádiodiagnostika
Železničná nemocnica - RDG odd. Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Juraj Bielek
špecializácia: ortopédia
FNsP - ortop.-traumatolog. kl. Trieda SNP 1, 040 00 Košice

MUDr. Eva Bindasová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FNsP - fakultné transfuziologické odd. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jaroslav Blaha
VZP Dôvera Murgašova 3, 040 01 Košice

MUDr. Alžbeta Blahová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
interná a endokrinologická amb. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Robert Blaško
ŽNsP - chirurg. odd. Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Vojtech Blaško
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Henrieta Blašková
špecializácia: rádiodiagnostika
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ivan Blažej
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Jana Blažejová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Prof. MUDr. Juraj Bober
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
1. chirurgická klinika FNsP a LFUPJŠ Trieda SNP1, 040 66 Košice

MUDr. Nikita Bobrov
špecializácia: súdne lekárstvo
Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ Šrobárova 2, 040 80 Košice

MUDr. Ľubomír Bockanič
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP - odd. detskej chirurgie Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Viera Bockaničová
špecializácia: urológia, detská urológia
FNsP - urolog. odd. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Eva Bočkorová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Boris Bodnár
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP Tr. SNP 1, 041 01 Košice

MUDr. Jozef Bodnár
špecializácia: patológia
Cytodiagnostické lab. Komenského 37/A, 040 94 Košice

MUDr. Juraj Bodnár
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Štefan Bodnár
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FNsP - FBLR odd. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Prof. MUDr. Branislav Bohuš
špecializácia: neurčená odbornosť
LF, Klinika telovýchovného lekárstva Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Miloš Bohuš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
PK Nad Jazerom - PLPD Spišské námestie 4, 040 12 Košice

MUDr. Peter Bohuš
špecializácia: patológia
FNsP - odd. patológie tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Eva Bohušová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
amb. prakt. lekára pre dospelých Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Jozef Bolhaj
špecializácia: neurochirurgia
Chir. odd. LVN Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Zlatica Bonková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

Prof. MUDr. Andrej Böőr
špecializácia: patológia
Ústav patológie LF UPJŠ a FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Erich Boroš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Železničná nemocnica Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Tatiana Borošová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
VOÚ - gynekolog. odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Tatiana Borošová
špecializácia: neurčená odbornosť
Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Peter Bössörményi
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP Košice, 1. gyn. - pôr. klinika Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Gabriela Bozogáňová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP Rastislavova 43, 040 90 Košice

Doc. MUDr. Oto Brandebur
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
B+B MED, s.r.o. M.Koneva 1, 040 22 Košice

Ing. MUDr. Otto Brandebur
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura - II. chirurgická klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Andrea Brandeburová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Júlia Brandeburová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
B+B MED, s.r.o. Maršála Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Ladislav Bratský
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Detská nemocnica - neurolog. odd. Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Oľga Brondová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Poliklinika Juh Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Anton Broniš
špecializácia: posudkové lekárstvo
NZZ - PLPD Štúrova 29, 040 01 Košice

MUDr. Anton Broniš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Štúrova 29, 040 01 Košice

MUDr. Jana Bronišová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Eva Bröstlová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Letecká vojenská nemocnica Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Magdaléna Bruňáková
špecializácia: reumatológia
Reumatl. amb.Poliklinika JUH Rastislavova 45, 040 11 Košice

MUDr. Katarína Bruňanská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Územná vojenská správa Košice I Puškinova 5, 040 01 Košice

MUDr. Tibor Bruňanský
špecializácia: ortopédia
NZZ Hroncova 5, 041 90 Košice

MUDr. Peter Brunc
špecializácia: ortopédia
Ortopedické odd. FN-L.Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Kristián Bucsay
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Bohuslav Bučko
ŽNSP Košice Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Ivana Bučková
ŽNsP - psych. amb. Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Ivan Buffa
špecializácia: neurčená odbornosť
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Ivan Buffa
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Ivan Bugáň
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN Pasteura,klinika úraz.chir. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Bugáňová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Štefan Bujdoš
špecializácia: neurčená odbornosť
Odborná výcviková škola letectva Rampová 7, 040 01 Košice

MUDr. Michaela Bujdošová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ján Bujňák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
II.gynekol.pôr. klinika Moyzesova 9, 04188 Košice

MUDr. Cvetanka Bujňáková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. M. Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Eva Buksárová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura - IV. inter. klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Beáta Buľková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ľudmila Buráková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNLP - psychiatrická amb. Rastislavová 43, 040 01 Košice

MUDr. Rastislav Burda
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Klinika úrazovej chirurgie FNLP Rastislavova 43, 040 80 Košice

MUDr. Ladislav Burger
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - prakt.lekár pre dospelých Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Ivan Buzga
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortopodická amb. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Hubert Bydlo
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Poliklinika Vojenská letecká akadémia Rampová 7, 040 01 Košice

MUDr. Mária Cakociová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatoven. amb. Poštová 15, 040 01 Košice

MUDr. Jaroslav Cáp
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Logman, a.s. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Judita Capková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
KAIM, FNsP Tr.SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Viktória Cápová
špecializácia: neurčená odbornosť
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Tünde Cestická
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Helena Chládeková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Martina Chládková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jozef Chlebana
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Poliklinika Juh Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Mária Cholevová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
ORL amb. polikliniky Sever Komenského 37/A, 040 00 Košice

MUDr. Nadeem ahsan Choudhary
FNsP - L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Alexandra Chovančáková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Vanda Chovanová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Štefan Chromý
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Jana Chudová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Tamara Chuguryan
špecializácia: akupunktúra
Jerikos Denešova 71, 040 11 Košice

MUDr. Júlia Chválová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatria Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Marta Chylová
špecializácia: rádiodiagnostika
FNLP - RTG odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Igor Chymčák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP - I. chirurg. klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Peter Cibur
LF UPJŠ TR. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Tatiana Cicholesová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Fyziatricko rehabilitačné odd. Tr. SNP 1, 040 17 Košice

MUDr. Tibor Cichý
NZZ - interné a geriatria Grešákova 10, 040 01 Košice

MUDr. Zlatica Cifráková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN L. Pasteura - neurolog. odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Eva Ciglanská
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ladislav Cincula
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - I. KAIM Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Anton Cingel
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Poliklinika Juh - chirurg. amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Andrea Cipková
špecializácia: rádioterapia
FN L. Pasteura, klinika rad. a onkológie Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Agnesa Cisárová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
Rehabil. centrum Platanova 12, 040 01 Košice

MUDr. Jozefa Cocherová
špecializácia: kardiochirurgia
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jozefa Cocherová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Katarína Csicsaiová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Erika Csorbová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ÚVTOS Floriánska 18, 041 42 Košice

MUDr. Adriana Cviková
špecializácia: klinická farmakológia
FNLP odd. klin. farmakológie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Monika Čabiňáková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L.Pasteura - OAIM Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ivan Čavarga
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Darina Čechová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ERGOMED s.r.o. - PLPD Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

MUDr. Ladislav Čekovský
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Medicinské centrum, s.r.o Brigádnická 2, 041 00 Košice

MUDr. Róbert Čellár
špecializácia: ortopédia
FNsP-kl. ortop. a traumat. pohyb. ústroj. Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Slavomíra Čellárová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Denisa Čelovská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Marián Čelovský
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ivan Čerkala
špecializácia: neurčená odbornosť
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Ivan Čerkala
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
LVN Košice, ORL odd. Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Etela Čerkalová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa, pobočka Festivalové nám. 1, 041 84 Košice

MUDr. Ivana Čerkalová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Letecká Vojenská Nemocnica Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Margaréta Černáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Stanislav Česnek
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ Rastislavova 7, 043 80 Košice

MUDr. Vladimír Čider
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - imunoalergol. amb. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Helena Čintalanová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FNLP - fakultné transfuz. odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Imrich Čislák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Viliam Čislák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Klinika úrazovej chirurgie FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Martin Čižmárik
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP - klinika úrazovej chir. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Pavol Čižmárik
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FN LP III. interná klinika Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Martina Čižmáriková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP - doliečovacie oddelenie Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Peter Čonka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura - klinika úrazovej chir. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Renáta Čonková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VOUG Sv. Lukáša Strojárenská 13, 040 01 Košice

MUDr. Želmíra Čontofalská
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Národné referenčné centrum pre syfilis Senný trh 4, 040 01 Košice

MUDr. Peter Čontoš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Mária Čorbová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP - očná kl. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jana Čorňáková
špecializácia: neurčená odbornosť
GROLEK, s.r.o. Masarykova 27, 040 01 Košice

MUDr. Radoslav Čuha
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Klinika úraz. chirurgie FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Andrej Čulák
špecializácia: ortopédia
Neštátna ortopedická ambulancia Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Anna Čulenová
Amb. PLPD Južná trieda 25, 040 01 Košice

MUDr. Eduard Čurilla
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Eva Čurlejová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Dandárová
FN L. Pasteura Šrobárova 2, 041 80 Košice

MUDr. Eva Danková
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Róbert Dankovčík
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - II. gynekol.-pôrodn. kl. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Adriana Dankovčíková
špecializácia: pediatria
DFN Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Vasil Dankulinec
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Am. prakt. lekára pre dosp. Mäsiarská 27, 040 01 Košice

MUDr. Peter Daxner
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Dana De furia
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN LP Rastislavova 43, 040 11 Košice

MUDr. Ladislav Deák
špecializácia: pediatria
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Andrej Démant
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Jaroslava Demečová
špecializácia: pediatria
Amb. prakt.lekára pre deti a dorast Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Michal Demko
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Jaroslav Demkov
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ Komenského 37/A, 040 15 Košice

MUDr. Andrea Demková
špecializácia: rádiodiagnostika
FN L Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ľubomír Demský
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Katarína Dianišková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ÚEM LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Mária Dianišková
špecializácia: neurčená odbornosť
NZZ Poštová 15, 040 01 Košice

MUDr. Antónia Dianovská
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Ambulancia PLD Cesta pod Hradovou 13, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Dietzová
špecializácia: neurčená odbornosť
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Ibolya Dobayová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Súkromná gynekologická ambulancia Poštová 15, 040 01 Košice

plk. MUDr. Július Doboš
špecializácia: neurčená odbornosť
Letecká vojenská nemocnica Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Viera Dobranská
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP - OAIM Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ivan Dóci
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Lekárska fakulta UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Marcel Dolobáč
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Mária Dologová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Edita Domanská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - PLPD Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Viera Dombrovská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
III. interná klinika FN L.Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Viera Dombrovská
špecializácia: geriatria
III. interná klinika FN L.Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

Doc. MUDr. Viliam Donič
špecializácia: neurčená odbornosť
UPJŠ LF Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Viera Doničová
špecializácia: neurčená odbornosť
Diabetologická ambulancia Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Viera Doničová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Diabetologická ambulancia Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Alexander Dóra
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - oftalmológia Americká tr. 17, 040 13 Košice

MUDr. Zuzana Dorková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FNLP - kl. pneumológie a ftizeológie Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Erika Dosedlová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Alexandra Drábová
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Ivica Drahovská
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Pavol Drahovský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP odd. detskej chirurgie Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ingrid Dravecká
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
FNsP - II. interná klinika SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Peter Dravecký
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Dravecký - SAHA, s.r.o. Komenského 37A, 040 01 Košice

MUDr. Marta Drlová
špecializácia: pediatria
LSPP Toryská 1, 040 11 Košice

MUDr. Pavel Dubay
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FRO amb. Smetanová 2, 040 01 Košice

MUDr. Pavel Dubay
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FRO amb. Smetanová 2, 040 01 Košice

MUDr. Michaela Dubčeková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNLP - dermatovener. kl. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Dubíková
špecializácia: revízny lekár
VšZP Senný trh 1, 040 11 Košice

MUDr. Slávka Dubinská
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN L. Pasteura - psychiatria Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Pavol Dubinský
špecializácia: klinická onkológia
Východosl. onkologický ústav Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Magdaléna Dudášová
špecializácia: pediatria
PLPDaD Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Jana Dudičová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Daša Dudová
špecializácia: neurčená odbornosť
I. interná klinika LF UPJŠ a FNLP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Mária Ďuďová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurolog. amb. Poštová 15, 040 01 Košice

MUDr. Helena Dudríková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Katarína Dudríková
špecializácia: patológia
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Ingrid Duľová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Psychiatrická klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Daniela Dunajovcová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Neštána očná ambulancia Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Ďurinová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
PK nad Jazerom Spišské námestie 4, 04 012 Košice

MUDr. Eva Ďurovcová
špecializácia: klinická biochémia
RIA - Laboratórium s.r.o. Americká trieda 17, 040 13 Košice

MUDr. Alexandra Dvořáková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura - OAIM Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ivan Dzúr
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologická ambulancia Cottbuská 13, 040 11 Košice

MUDr. Eleonóra Dzurčaninová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Jarmila Dzúrová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Detská neurologická ambulancia Srbská 1, 040 01 Košice

MUDr. Eva Dzurovčinová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Matúš Džugan
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Nataša Džunková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Terézia Džunková
špecializácia: pediatria
NZZ detská a dorast.amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Terézia Džunková
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
NZZ detská a dorast.amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Monika Egryová
špecializácia: rádioterapia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

Doc. MUDr. Eugen Eiben
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ a FNsP - neurologická klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Eyad rizk El nagar
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
MUDr. Soňa Končeková - dermatoven. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Gabriela El-momanyová
špecializácia: rádiodiagnostika
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Pavol Engler
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Ambulancia pre poruchy látkovej premeny Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Englerová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurologická amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Andrej Eperješi
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura - II. chirurg. klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Lívia Eperješiová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FNsP, odd. TBC a PCH SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Kornélia Fabišíková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatrická amb. Cottbuská 13, poliklinika KVP, 040 11 Košice

MUDr. Marta Fabriciová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Iveta Fandáková
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jihad Farah
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Klinika TaRCH Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Anton Farkaš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
IV. interná kl. FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Daniel Farkaš
FN L. Pasteura Šrobárova 2, 040 11 Košice

MUDr. Silvia Farkašová iannaccone
Ústav súdneho lekárstvo LF UPJŠ Šrobárová 2, 040 11 Košice

MUDr. Peter Feciskanin
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN L. Pasteura - ORL Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Alžbeta Fedáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
1. súkromná nemocnica a.s. - int. odd. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Lea Fedáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
III. interná klinika FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Nadežda Fedorčáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prak. lek. pre dospelých Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Peter Fedorčuk
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Edita Fedorčuková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Nataša Fedorová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Tr. SNP 61, 040 11 Košice

MUDr. Edita Fedurcová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - diabetol. a interná amb. Americká trieda 17, 040 13 Košice

MUDr. Magdaléna Fejková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FN L. Pasteura - očné odd. Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Marta Fekeová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Otorinolaryngologická amb. Spišské námestie 4, 040 12 Košice

MUDr. Anna Feketeová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
DFNsP - kl. detí a dorastu Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Eva Feketeová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP - neurologická kl. Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jaroslava Feketeová
špecializácia: pediatria
DFNsP - pediatria SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Beáta Felszeghyová
špecializácia: rádiodiagnostika
LVN a.s. - RDG odd. Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Marek Felšöci
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP - I. interná kl. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Nataša Feňďová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - gastroent. a interná amb. Tomášikova 8, 040 01 Košice

MUDr. Juliana Ferenczová
špecializácia: pediatria
LF UPJŠ - kl. detí a dorastu Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Božena Fialová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
UPJŠ Lekárska fakulta Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Marta Ficová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP - kožná amb. Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jozef Filčák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ústav na výkon väzby a ÚVTOS Floriánska 18, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Filka
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
DFN Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Adriana Filková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Oľga Filková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Oľga Filková
špecializácia: pediatria
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jozef Firment
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
LF UPJŠ a FNsP 1.KAIM Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Igor Floch
špecializácia: letecké lekárstvo
LVN Košice Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Igor Floch
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
LVN Košice Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Adriana Flóriánová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
ŽNsP, kožná amb. Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Marianna Focková
špecializácia: pediatria
Praktický lekár pre deti a dorast Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Andrea Fodorová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP - interné odd. Masarykova 9, 040 00 Košice

MUDr. Petra Földešová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Centrum pre liečbu drog. závisl.FNLP Skladná 2, 040 01 Košice

MUDr. Štefan Forgáč
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP - I. KR a ZM Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Lucia Frajtová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Jana Frankovičová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická amb. Pražská 2, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Mária Frankovičová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
VÚSCCH - odd. cievnej chirurgie Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Klára Fričová
špecializácia: pediatria
Amb. prakt.lekára pre deti a dorast Rastislavova 45, 040 00 Košice

Prim. MUDr. Marta Fričová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FNsP kl. hematológie a onkohematol. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Mariana Fričovská
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Klinika TBC a RCH FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Juraj Fridrik
špecializácia: urológia, detská urológia
FNLP Košice Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Eva Friedrichová
špecializácia: neurčená odbornosť
ŽSR - ŽNsP - kož. amb. Masarykova 9, 093 80 Košice

MUDr. Lýdia Frigová
špecializácia: rádiodiagnostika
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Lýdia Frigová
špecializácia: pediatria
NZZ Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Eugen Frisman
špecializácia: traumatológia
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Júlia Frívaldská
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP - gyn. pôr. odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Marián Frívaldský
špecializácia: rádioterapia
FNLP - klinika RAT a onkológie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Iveta Furielová
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Adrián Gábor
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ÚVV a ÚVTOS Floriánska 1, 040 01 Košice

MUDr. Ingrid Gáborová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
ŽNsP - očná ambulancia Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Jaroslav Gajdoš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Záchranná služba Rastislavova 43, 040 00 Košice

Doc. MUDr. Miroslav Gajdoš
špecializácia: neurochirurgia
FN - neurolog. kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Stanislav Gajdoš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
LVN - chirurgické odd. Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Alena Gajová
špecializácia: klinická biochémia
FNsP - odd. kl. biochémie Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jaroslav Gálik
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Fakultné transfuz.odd. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Viera Galková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 00 Košice

MUDr. Juraj Gallo
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Juraj Gallo
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
FNLP Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Natália Galóová-antolová
špecializácia: pediatria
FNsP Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Diana Ganajová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Poliklinika - amb. PLPD Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Hana Garanová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Jozefína Garstková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Miriam Gavelová
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Ladislav Gazdag
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. P. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Stanislav Gazdag
LVN - OAIM Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Miroslav Gbúr
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
LVN - PLPD Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Katarína Gbúrová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LVN - interné odd. Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Zuzana Gdovinová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP - neurologická kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Eva Gečeová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb.všeob.lekárstva Spišské nám.4, 040 12 Košice

MUDr. Katarína Gerecová
špecializácia: pediatria
FNsP KDaD Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Claudia Gibarti
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Tibor Ginelli
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Viola Ginelliová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Miroslav Glück
špecializácia: plastická chirurgia
Centrum Plastickej chirurgie Mojmírova 12, 042 56 Košice

MUDr. Juraj Gmitrov
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 91 Košice

MUDr. Juraj Gmitrov
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 91 Košice

MUDr. František Gmitter
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ivan Gnoth
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna amb. pre dospelých Mlynárska 5, 040 01 Košice

MUDr. Elvíra Gnothová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FNsP - novorod. odd. Tr. SNP 1, 040 00 Košice

MUDr. Andrea Gočalová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - nefrologická klinika, LOGMAN, a.s. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Alena Golianová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Smetanova 2, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Gomboš
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Nefrol. a dialyzačné centrum Fresenius Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Katarína Gombošová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - Interná a reumatologická amb. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Gombošová
špecializácia: neurčená odbornosť
DFNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Laura Gombošová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
FNsP, I.int.klinika Tr.SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ivan Goňko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NZZ - internistu, kardiológa Moyzesova 32, 040 01 Košice

Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - internistu, kardiológa Moyzesova 32, 040 01 Košice

MUDr. Viera Gonsorčíková
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
NZZ internistu a endokrinológa Moyzesova 32, 040 01 Košice

MUDr. Viera Gonsorčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ internistu a endokrinológa Moyzesova 32, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Gramata
špecializácia: neurochirurgia
FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Ivona Gramatová
špecializácia: pediatria
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Hedviga Grečnerová
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Alena Grečová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
PK nad Jazerom, očná amb. Špišské námestie 4, 040 01 Košice

MUDr. Juliána Gregorová
špecializácia: neurčená odbornosť
PAVLOV amb. s.r.o Tr. SNP 90/A, 040 11 Košice

MUDr. Beáta Grejtovská
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Viera Grekovová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - MUDr. Robert Krupša Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Marta Grešáková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FN L. PASTEURA Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Iveta Greškovičová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Staničné nám. 11, 040 01 Košice

MUDr. Andrea Grešová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
LF UPJŠ II. Gyn.-Pôr. kl. Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Andrej Gritters
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Beáta Grittersová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ERGOMED s.r.o. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

MUDr. Monika Grochová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - I. KAIM Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Grochová
špecializácia: súdne lekárstvo
ÚDZS Šrobárova 2, 040 01 Košice

MUDr. Jana Grofčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nemocnica a.s. 1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Magdaléna Grošková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
GROLEK, s.r.o. NZZ interná amb. Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Mária Grüllingová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Martina Gubíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Tomáš Guman
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FNsP - klinika hematiológie Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Štefan Guzanin
špecializácia: plastická chirurgia
FN L. Pasteura, klinika plastickej chir. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Vlasta Guzaninová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ MUDr. Vlasta Guzaninová Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Juraj Gyenes
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Sonja Gyöngyösiová
VSŽ - Nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Jana Habiňáková
špecializácia: neurčená odbornosť
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Ivica Haffnerová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN L. PASTEURA, neurol. odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Anežka Hajdušeková
špecializácia: neurčená odbornosť
Vojenská letecká nem. Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Magdaléna Hajerová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FNsP - novorod. odd. Trieda SNP 1, 040 00 Košice

MUDr. René Hako
FNLP - RDG a nukleárnej medicíny Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Helena Haková
špecializácia: rádiodiagnostika
NZZ - RDG amb. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Alexander Halagovec
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP - kožná klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Miroslav Halecký
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ŽNsP chirurg. odd. Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Mária Halušková
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Neštátna chirurgická ambulancia Cottbutská 13, 040 11 Košice

MUDr. Viktória Halušková
špecializácia: pediatria
DFN - II. neurologická kl. detí a dorastu Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. František Hamrák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Zdravoobchod s.r.o. Kuzmányho 25, 040 01 Košice

MUDr. Viera Hančikovská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt.lekára pre dospelých Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Hauserová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurolog. odd. Rooseveltova 18, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Havierová
špecializácia: patológia
FN L. P. a LF UPJŠ, Ústav patológie Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Eva Havlíková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP - neurologická klinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Doc. MUDr. František Héjj
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Rastislav Héjj
špecializácia: urológia, detská urológia
Urologická klinika Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ladislav Helcmanovský
špecializácia: posudkové lekárstvo
NZZ - PLPD Kavečianska cesta 24, 040 01 Košice

MUDr. Marta Herichová
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 04188 Košice

MUDr. Marta Herichová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Detská nemocnica Moyzesova 9, 04188 Košice

MUDr. Eva Hermanová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurol. amb. M. Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Albert Hermely
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
MUDr. Albert Hermely sp.s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice

MUDr. Viera Hertelýová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
VOÚ a.s. - ORL odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Valéria Héželová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Zbrojničná 8, 040 01 Košice

MUDr. Scarlet Hijjová
špecializácia: pediatria
FN L.Pasteura Rastislavova 43 Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Pavla Hlaváčová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP psych.amb. Tr.SNP 1, 04011 Košice

MUDr. Monika Hlebašková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
Klinika Hematológie FNsP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Emília Hlodinková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FN L. Pasteura Rastislavova 40, 041 90 Košice

MUDr. Jozef Hlucháň
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ŽNsP Masarykova 9, 04380 Košice

MUDr. Iveta Hnathová
špecializácia: pediatria
DFNsP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Tatiana Hnatková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Centrum pre liečbu drogovo závislých Skladná 2, 041 90 Košice

MUDr. Dana Hodermarská
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Andrea Hodosiová
špecializácia: neurčená odbornosť
1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Peter Hoffmann
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 04001 Košice

MUDr. Zuzana Högerová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Jozef Hojda
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. PASTEURA Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Zuzana Hojstričová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Jaromír Holler
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
VSZ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Dušan Holoubek
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Natália Holoubeková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. kl. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Viliam Holuby
špecializácia: revízny lekár
VZP Dôvera, LVN Chir. odd. Murgašova 3, Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Viliam Holuby
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
VZP Dôvera, LVN Chir. odd. Murgašova 3, Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Eva Homzová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Neštátna gynekologická amb. M. Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Martin Hoppan
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP I. pôr. - gyn. klinika Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Marína Hoppanová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN LP Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Anton Horbaj
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 00 Košice

MUDr. Marta Hörčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Poliklinika KVP Cottbuská 13, 040 11 Košice

MUDr. Marek Horňák
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
LF UPJŠ, Očná klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Júlia Horňáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna amb. PLD Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Júlia Horňáková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
LVN - ORL odd. Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Peter Horvát
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Štefan Horváth
špecializácia: sexuológia
FNLP - urologické odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Štefan Horváth
špecializácia: urológia, detská urológia
FNLP - urologické odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Diana Horvátová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Petra Hrabčáková
špecializácia: neurčená odbornosť
Nefrologická klinika LF UPJŠ a FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Katarína Hrádocká
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Anna Hradská
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Elena Hrbáňová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Praktický lekár pre deti a dorast Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Eva Hrbatá
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNLP - IV. interná klin. JIS Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ľudmila Hredzáková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN - L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Miroslav Hricišák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Marieta Hricová
špecializácia: pediatria
DFNsP Tr. SNP 1, 040 13 Košice

MUDr. Dušan Hrubala
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Danka Hrubalová
špecializácia: pediatria
Amb. prakt. lekára pre deti a dorast Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Dana Hudáčková
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Hudák
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
I. KAIM FNsP Košice Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ľubomír Hudák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
LVN Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Tatiana Hudáková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Štefan Huk
špecializácia: ortopédia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Ľubomíra Huková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Huková Ľubomíra Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Radoslav Hulič
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia pre dospelých Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Mária Huličová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Mária Huljaková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. PASTEURA Rastislavova 43, 043 07 Košice

MUDr. Michal Hulman
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Marián Huňár
špecializácia: neurčená odbornosť
Ortop.-traumat. kl. FN Tr.SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Juraj Hura
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Daniela Hurajová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
SYLVIUS s.r.o. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Milan Husťák
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
LVN Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Ľubomír Hutka
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FNLP - neonatol. odd. Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Jana Hutková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Poliklinika JUH, imunoalerg.amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Faisl mamon mohamed Ibrahim
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očná amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Ján Ignác
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - kardiocentrum Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ján Ignác
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - kardiocentrum Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Martina Igriniová
špecializácia: pediatria
DFNsP - II. kl. detí a dorastu Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Anna Ihnátová
špecializácia: ortopédia
Ambulancia ortopéda Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Miroslav Iláš
špecializácia: urológia, detská urológia
FNsP - urolog. klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Eva Ilášová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FNsP - novorodenecké odd. Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Peter Ilgo
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Poliklinika nad Jazerom - gyn. amb. Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Kamila Ilgová
špecializácia: pediatria
FNsP - novorod. odd. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jana Iľková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Judita Imrišová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Gabriela Ivančová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná a diabetolog. amb. Tr. SNP 1, 040 00 Košice

MUDr. Jaroslava Ivanová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP - OAIM Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Tamara Jablonská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dosp. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Viktor Jabur
špecializácia: plastická chirurgia
FN LP Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Matej Jacina
špecializácia: urológia, detská urológia
Poliklinika Juh, urologická ambulancia Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Andrea Jacinová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Anna Jacinová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Marta Jacinová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Viera Jacinová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Poliklinika Sever Komenského 37, 040 01 Košice

MUDr. Roman Jacko
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP - OAIM Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Eva Jacková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Svetlana Jágerová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Centrum pre liečbu drog. závislosti Skladná 2, 040 01 Košice

MUDr. Tatiana Jaklovská
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
LVN - ORL odd. Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Alexander Jaklovský
špecializácia: ortopédia
LVN Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Michal Jakubčin
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Klinika Úrazovej chirurgie FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Matilda Jakubíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr.Jakubíková Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Jana Jakubovová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Chirurgická klinika FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Andrej Janco
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Interná diabetolog. a metabolická amb. Cottbuská 13, 040 11 Košice

MUDr. Július Jančo
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP - neurolog. kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Bibiana Jančošková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
ERGOMED s.r.o. - dermatovener. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

MUDr. Bore Janeski
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP CPO Tr.SNP 1, 04011 Košice

MUDr. Natália Janíčková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Miroslav Janík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Monika Jankajová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - kardiologické odd. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jana Jankurová
špecializácia: rádioterapia
FN LP Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Mária Janočková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Jozef Janovský
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologická amb. Hlavná 70, 040 01 Košice

MUDr. Milan Jarabák
špecializácia: ortopédia
FNsP - ortopedicko-traum. klinika Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Zuzana Jarabáková
špecializácia: neurčená odbornosť
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Pavol Jarčuška
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
LF UPJŠ klinika pre inf. choroby Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Peter Jarčuška
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - interná kl. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Darina Jarčušková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Miriam Jarčušková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura - III. int. klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Monika Jarčušková
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
FN , kl. Detí a dorastu Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Andrea Jaromišová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Jaroslav Jaščur
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Letecká Vojenská nemocnica Murgašova 1, 040 86 Košice

Doc. MUDr. Jagienka Jautová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Kožná klinika LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Barbora Javorská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LVN a.s. - interné odd. Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Jozef Javorský
špecializácia: revízny lekár
Spoločná zdravotná poisťovňa Štúrova 21, 040 01 Košice

MUDr. Martin Javorský
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LFU P. J. Šafárika - IV. inter. klin. Šrobárova 2, 041 80 Košice

MUDr. Tibor Jéger
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Laura Jelčová
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Jana Jelenčíková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
ERGOMED s.r.o. SNP 48/A, 040 11 Košice

MUDr. Marta Jeleneková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gyn. klinika Krivá 23, 040 01 Košice

MUDr. Igor Jenčo
špecializácia: klinická onkológia
FNsP - odd. detskej onkológie Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Tomáš Jesenský
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
VÚSCH a.s. - kardiol. odd. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jana Jevčáková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP - kard. odd. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jana Jevčáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - kard. odd. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Róbert Jevický
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - I. KAIM Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Peter Jonáš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. PASTEURA Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Danica Jonecová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očné odd. FN LP Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Pavol Joppa
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FNLP - TaRCH Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Gabriel Josay
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
LVN - neurologické odd. Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Lenka Josayová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurologická klinika FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Zuzana Jožefiová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
I. KAIM FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Stanislav Juhás
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP kardiocentrum - kardiolog. odd. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Tomáš Juhás
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP - oftalmológia Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Alfonz Jurčina
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Košice,I.int.klinika Tr.SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Juraj Jurčina
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L.Pasteura - OAIM Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Peter Jurčo
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NZZ - pneumológia a ftizeológia Smetanova 2, 040 01 Košice

MUDr. Eva Jurčová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
MUDr. Eva Jurčová Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Tatiana Jurgová
špecializácia: rádiodiagnostika
Klinika rádiodiagn. a nukleárnej medicíny Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Danica Juríková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ-INTERN Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Danica Juríková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NZZ-INTERN Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Silvia Jurišová
špecializácia: neurčená odbornosť
Východoslovenský onkologický ústav Rastislavova 43, 040 01 Košice

Prof. MUDr. Ivan Jurkovič
špecializácia: patológia
LF UPJŠ Ústav patológie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Karol Jutka
špecializácia: rádioterapia
Klinika rádioterapie a onkológie FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Daniela Kacejová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Vlasta Guzaninová Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Emília Kaclíková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Pavol Kačmár
špecializácia: plastická chirurgia
FN L. Pasteura - klinika plastickej chir. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Andrea Kačmáriková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Detská nemocnica - neurol. odd. Moyzesova 9, 040 88 Košice

MUDr. Jana Kačmárová
špecializácia: pediatria
SIDERIA ZP a.s. Moldavská 8/A, 040 11 Košice

MUDr. Jozef Kačmáry
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna ambulancia prakt. lekára Staničné nám. 9, 040 01 Košice

MUDr. Daniela Kaffanová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Jana Kaffanová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura - doliečovacie odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

Prof. MUDr. Jozef Kafka
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
VŠOUG sv. Lukáša, 040 11 Košice

MUDr. Jozef Kafka
špecializácia: neurochirurgia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Adriana Kafková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
Klinika hematologie a onkohematol. Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Lívia Kafková
špecializácia: pediatria
Praktický lekár pre deti a dorast Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Miriam Kafková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická klinika FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Edita Kahancová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Zuzana Kahancová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP - novorodenecké odd. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Andrea Kalafová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ľudmila Kalafusová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
SANTE s.r.o. - neurologia a psychiatria Jakobyho 14, 040 01 Košice

MUDr. Andrej Kalanin
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Peter Kalanin - PLPD Alvinczyho 21, 040 01 Košice

MUDr. Ondrej Kalanin
špecializácia: ortopédia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 11 Košice

MUDr. Pavol Kalanin
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Doc. MUDr. Peter Kalanin
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Jana Kalaninová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNLP - FRO Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ladislav Kaliarik
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Klinika ORL a foniatrie FNsP a LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Karin Kaliariková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura - IV. interná kl. Rastislavova 43, 043 80 Košice

MUDr. Marián Kalina
špecializácia: posudkové lekárstvo
Amb. prakt. lekára pre dospelých Garbiarska 4, 040 01 Košice

MUDr. Bibiana Kalináčová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatr.klinika FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Magdaléna Kalinová
špecializácia: pediatria
Amb. pre deti a dorast Lackova 12, 040 18 Košice

MUDr. Zuzana Kalinová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
FN LP , Odd. pre Mikrob. Dg. TBC Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Peter Kalist
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
III. Interná klinika Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Blanka Kalnášová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP, I.OAIM Tr.SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Iveta Kaminská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽSR - ŽNsP - inter. odd. Masarykova 9, 040 18 Košice

MUDr. Tomáš Kampe
špecializácia: neurčená odbornosť
Kožná klinika FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Karol Kanaba
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNSP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Eva Kanabová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
MUDr. Kanabová Eva Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Mária Kapasná
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Železničná 1, 040 01 Košice

MUDr. Eva Kapitančiková
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
MEDY s.r.o. Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Jaroslav Kaplan
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP - kardiolog. odd. Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Margita Kaplanová
špecializácia: hygiena výživy a predmetov bežného používania
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Elena Karabová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
Štátny zdravotný ústav Ipeľská 1, 040 11 Košice

MUDr. Ľubica Karahutová
špecializácia: neurčená odbornosť
PK Sever, NZZ MUDr. Karahutová Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Ladislav Karas
špecializácia: soc. lek. a organizácia zdravotníctva
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Viera Karasová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
APLPD Spišské Nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Jozef Karaš
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Slovensk,á záchranná a.s. Moldavská 8/A, 040 11 Košice

MUDr. Róbert Kardošš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LVN Košice Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Golnaz Karima
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP - kožná klinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Magdaléna Karková
špecializácia: rádiodiagnostika
FN L. Pasteura - klinika RDG a NM Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ján Károlyi
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP - kl. úrazovej chirurgie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Peter Kártik
špecializácia: stomatologická chirurgia
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Anna Kasová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Mariana Kašperanová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN LP IV. interná klinika Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Kaťuch
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Jana Kaťuchová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Eva Kautniková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očné odd. - letecká vojenská nem. Murgašova 1, 040 00 Košice

MUDr. Marián Kavečanský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
II. chir. klinika FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Vojtech Kavečanský
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Peter Kavuľa
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. Hlavná 70, 040 01 Košice

MUDr. Peter Keczer
špecializácia: posudkové lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Peter Keczer
špecializácia: reumatológia
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Igor Kelij
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
1. gyn. - pôr. klinika FNsP Košice SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jana Kendeová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
LFUPJŠ - neurochirurgická kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Martin Kendra
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Tireda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Estera Kendrová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Americká tr. 17, 040 13 Košice

MUDr. Jozef Kendrovský
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Festiv. nám. 1, 040 00 Košice

MUDr. Dušan Kepič
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Letecká VN, interné odd. Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Peter Kešeľák
špecializácia: rádiodiagnostika
Letecká vojenská nemocnica, RDG Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Soňa Kešeláková
špecializácia: preventívne pracovné lekárstvo
US Steel s.r.o. Vstupný areál, 044 54 Košice

MUDr. Miloš Kička
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
I. chirurgická klinika Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Tomáš Kička
špecializácia: urológia, detská urológia
FNLP - urologické odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Kičková
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FNLP - infekčná klinika Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Igor Kilár
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP Tr.SNP 1, 04011 Košice

MUDr. Igor Kilár
špecializácia: klinická onkológia
FNsP Tr.SNP 1, 04011 Košice

MUDr. Magdaléna Kilárová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Adriana Kilianová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
I.KAIM FNSP Tr.SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Mária Kilianová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Róbert Kilík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
LFUPJŠ Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Božena Kiraľvargová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
ŽNsP - OAIM Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Oľga Kiráľvargová
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Peter Kirsch
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jana Kiseľová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
FNLP - odd. klin. imunolog. a alergo. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Gabriela Kissová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Žofia Kissová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Ambulancia pre deti a dorast Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Jana Kišidayová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

Doc. MUDr. Miroslav Kitka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Klinika úrazovej chirurgie LFUPJŠ a FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Miroslava Kitková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Silvia Kitková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP - psych. klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Lucia Kizeková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Lívia Klembarová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Alena Klemová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Letecká vojenská nemocnica Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Miloslav Klíma
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. PASTEURA klinika úrazovej chirurgie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Roman Klimčík
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FNLP - kl. pneumológie a ftizeológie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jana Klimčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Klimčíková
špecializácia: pediatria
Poliklinika Sever Komenského 37, 040 94 Košice

MUDr. Zuzana Klimentová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
AKRAMED s.r.o. Poštová 15, 040 01 Košice

MUDr. Eleonóra Klímová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurologická klinika Mudroňova 36, 040 11 Košice

MUDr. Dušan Klisenbauer
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP - očná kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Natália Klocaňová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Peter Klubert
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. Americká tr. 17, 040 13 Košice

MUDr. Teodor Kluka
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Dáša Kmecová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - IV. interná klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Denisa Kmecová
špecializácia: rádiodiagnostika
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ivica Kmečová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN L.PASTEURA Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Miloš Kňazovický
špecializácia: urológia, detská urológia
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Jozef Knop
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
I. gyn. - pôrodnícka klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Anna Kocáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Ivan Kochan
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Kočíková
špecializácia: pediatria
MUDr. Nadežda Bodnárová - pediatria Tr. SNP 1, detská Poliklinika, 040 01 Košice

MUDr. Valéria Kočišová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Cottbuská 13, 040 23 Košice

MUDr. Zuzana Kočišová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Miroslav Kohút
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chir. amb. Biela 2, 040 01 Košice

MUDr. Miloš Koľ
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Anton Koľada
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FNsP Trieda SNp 1, 040 11 Košice

MUDr. Eduard Kolesár
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jaroslav Kolesár
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP - očná klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Kamil Kolesár
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Vysokošpecializovaný OÚG sv.Lukáša Strojárenská 13, 040 01 Košice

MUDr. Ivan Kolin
špecializácia: rádiodiagnostika
Poliklinika Staré mesto - rdg. odd. Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Viera Kolínová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psych. amb. Poštová 15, 040 01 Košice

Prim. MUDr. Jozef Kolinovský
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jozef Kollár
špecializácia: ortopédia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jana Kollárová
špecializácia: hygiena a epidemiológia
ŠZÚ Košice Ipeľská 1, 042 14 Košice

MUDr. Alžbeta Kollová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
PLPD Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Aurélia Kollová
špecializácia: neurochirurgia
FNsP, neurochir. klinika Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Gabriel Koľvek
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Andrej Koman
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNLP, ORL odd. Rastislavova 43, 040 28 Košice

MUDr. Blanka Komanová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
I.klinika AIM FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Erika Komanová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN LP III.inter.kl. Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Roman Komarovský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Letecká vojenská nemocnica Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Milan Komoráš
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Súkr. Psychiatrická amb. Zborovská 4, 040 01 Košice

MUDr. Soňa Končeková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNSP SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Kristína Kopčová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VOÚG sv. Lukáša Strojárenska 3, 040 01 Košice

MUDr. Lenka Kopčová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Milota Kopčová
špecializácia: infekčné choroby
Ambulancia cudzokrajných chorôb, FN L.Pasteura Košice Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Kristína Kopková
špecializácia: ortopédia
FNsP, ortopedická amb. pre dospelých Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Henrieta Koppányová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna ambulancia Vysokoškolská 1, 040 01 Košice

MUDr. Zdislav Korenek
špecializácia: kardiochirurgia
FNsP kardiochir. - ARO Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Viliam Korenko
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Milada Kormáňošová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
CEZDRA s.r.o. Centrum zdravie Komenského 19, 040 01 Košice

MUDr. Milada Kormáňošová
špecializácia: pediatria
CEZDRA s.r.o. Centrum zdravie Komenského 19, 040 01 Košice

MUDr. František Kossuth
špecializácia: rádiodiagnostika
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Iveta Kostelníková
špecializácia: pediatria
1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Nina Kostíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná a hematolog. amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Nina Kostíková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
Interná a hematolog. amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Štefan Košík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN, odd. natur. med. a lieš. výživy Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Božena Kotusová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
I. KAIM Tr.SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ján Kovács
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
DISPOMED s.r.o. Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice

MUDr. Andrea Kovácsová
špecializácia: neurčená odbornosť
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Oľga Kovácsová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná ambulancia Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Valer Kováč
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. František Kováčik
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurgia Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Dagmar Kováčiková
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
NZZ - PLPD Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Eva Kováčiková
špecializácia: pediatria
ŠZÚ Ipeľská 1, 04220 Košice

MUDr. Jarmila Kováčiková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Martina Kováčová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Rastislavova 43, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Štefan Koval
špecializácia: geriatria
Vysokošpec.ústav geriatrický sv.Lukáša Strojárenská 13, 04001 Košice

Doc. MUDr. Juraj Kovaľ
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNLP - ORL klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ivan Kovalčík
špecializácia: neurčená odbornosť
FN LP, kl. plast. estetickej rek. chir. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Henrieta Kovaľová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Kožné odd.FNLP Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Milada Kovaľová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNLP - dermatovener. odd. Rastislava 43, 041 90 Košice

MUDr. Beatrica Kőváryová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FNsP SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Dana Kozáková
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP - I. kl. rádiodiagnostiky Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Miriam Kozárová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
IV. interná klinika FNLP a LF UPJŠ Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Emilián Kozma
VšZP Senný Trh 1, P.O. Box 82, 040 11 Košice

MUDr. Maroš Kožuch
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Kožuchová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Centrum plastickej a estetickej chirurgie Mojmírova 8, 044 54 Košice

MUDr. Rudolf Krajcár
špecializácia: patológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ján Krajči
špecializácia: ortopédia, ortopedická protetika
Centrum ortopedickej protetiky Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Peter Krajňák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNLP gyn.-pôr. odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jozef Krajničák
špecializácia: traumatológia
VSŽ nemocnica, a.s Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Jozef Krajničák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
VSŽ nemocnica, a.s Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Lucia Krajničáková
špecializácia: rádiodiagnostika
ŽNsP - RDG odd. Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Ján Krajník
špecializácia: ortopédia
VSZ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Sylvia Krajníková
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Ján Králik
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Poliklinika Juh Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Ľubica Králiková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP I. KAIM Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Tatiana Kráľová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - amb. imunol. a alerg. Tomášikova 22B, 040 01 Košice

MUDr. Anton Krasnec
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
ŠZÚ Ipeľská 1, 040 20 Košice

MUDr. Vladimír Kraus
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Vladimír Kraus
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNLP - gynekologická kl. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Peter Krcho
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FNsP - novorod. odd. Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Silvia Krempaská
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNsP,ORL Klinika Tr.SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Kriegerová
špecializácia: rádiodiagnostika
FN - kl. RDG zobrazov. metód Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Katarína Kriegerová
špecializácia: rádiodiagnostika
Poliklinika Mlynská 2, 04208 Košice

MUDr. Martina Kristanová
špecializácia: neurčená odbornosť
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Pavol Kristian
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FN L.Pasteura, Klin. pre infek. choroby Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Krivdová
špecializácia: revízny lekár
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Krivdová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jozef Kropáč
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Letecká vojenská nemocnica Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Adriana Krotká
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FN L. Pasteura - hematolog. odd. Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Igor Krupa
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP - OAIM Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Marek Krupša
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
I.gynekologicko-pôrod.klinika, FNsP Tr.SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Róbert Krupša
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - Poliklinika Sever Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Marianna Krupšová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Jozef Kubašovský
špecializácia: neurčená odbornosť
Klinika úrazovej chirurgie FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Kubíková
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
I.chir.klinika FNsP SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Anna Kubincová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Gabriela Kuboňová
špecializácia: pediatria
Poliklinika - Med. centrum s.r.o. Brigádnická 2, 040 11 Košice

MUDr. Jozef Kuca
špecializácia: rádiodiagnostika
LVN - RDG odd. Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Karolína Kuchárová
špecializácia: neurčená odbornosť
Neurobiologický ústav SAV Šoltésovej 4, 040 01 Košice

Doc. MUDr. Milan Kuchta
špecializácia: pediatria
univerzita PJ.Šafárika, lek.fakulta SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Natália Kuchtová
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Marta Kucová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Anna Kučerová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP - neurolog. kl. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Dana Kučinská
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Dana Kučinská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Vladislav Kudla
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Marián Kudláč
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
II.Chirurgická Klinika, FN LP Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Martina Kudláčová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Letecká voj. nemocnica Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Kudláková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Poliklinika KVP, PLPD Cottbuská 13, 040 00 Košice

MUDr. Daniela Kudrová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gyn.-pôr. ambulancia SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ladislav Kugla
špecializácia: hygiena všeobecná a komunálna
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Ivana Kuglová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Štefan Kujaník
špecializácia: neurčená odbornosť
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Andrea Kukurová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Igor Kundrát
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN L. Pasteura - psychiatr. odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

Doc. MUDr. Igor Kundrát
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura - chirurg. klinika Rastislavova 43, 04011 Košice

MUDr. Gabriela Kundrátová
špecializácia: revízny lekár
VšZP Senný trh 1, 040 11 Košice

MUDr. Milan Kurák
špecializácia: pediatria
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Valéria Kuráková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura - OAIM Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Zuzana Kurcinová
špecializácia: ortopédia
FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Mária Kúseková
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
FNsP - kl. detí a dorastu Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Eva Kusková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Poliklinika JUH Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Kušníriková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - KAIM Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Daniela Kuzmová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ERGOMED s.r.o. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

MUDr. Elena Kvičová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN LP Ústav patológie LF UPJŠ Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Marián Kyseľ
špecializácia: stomatologická chirurgia
FNsP a LF UPJŠ I.stomatol.klinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Katarína Kyselová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Tr. SNP 61, 040 11 Košice

MUDr. Lucia Kyslanová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Peter Labaj
špecializácia: súdne lekárstvo
FN L. Pasteura - ústav súdneho lek. Šrobárova 2, 040 01 Košice

Prof. MUDr. Jozef Labus
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ľubomír Lachváč
špecializácia: urológia, detská urológia
FNsP - urologická kl. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. František Lacko
špecializácia: neurochirurgia
Neurochirurgická klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Marek Lacko
špecializácia: ortopédia
FNsP ortop. traumat. klinika SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Rastislav Lacko
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Antónia Lacková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Viera Lacková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
1. Interná klinika FNsP Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Dagmar Ladányiová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP, II.Interná kl. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Roman Lajš
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynek. amb. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Oľga Laktičová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Poliklinika Sever Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Lucia Lakyová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP - II. chirurgická kl. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Veronika Langerová
špecializácia: neurčená odbornosť
PK Sever - odd. klinickej onkológie Puškinova 6, 040 01 Košice

MUDr. Veronika Langerová
špecializácia: klinická onkológia
PK Sever - odd. klinickej onkológie Puškinova 6, 040 01 Košice

MUDr. Antónia Laporčáková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
VLN Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Jana Laskovská
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Jana Lašovská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ZDRAVOOBCHOD s.r.o. Toryská 1, 040 11 Košice

MUDr. František Laube
špecializácia: rádioterapia
MEDCENTRUM s.r.o Brigádnicka 2, 040 11 Košice

MUDr. Igor Lazar
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
II. gyn. pôrod. klinika Moyzesová 9, 040 01 Košice

MUDr. Eva Lazarová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Detská nemocnica - neurol. odd. Moyzesova 9, 040 88 Košice

MUDr. Gabriela Lazarová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN L. PASTEURA Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Teodózia Lazorčáková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
CPO FNsP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Ján Lazúr
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FN L. PASTEURA HTO Rastislavova 52, 04190 Košice

Doc. MUDr. Ivica Lazúrová
špecializácia: neurčená odbornosť
II. Interná klinika LF UPJŠ a FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Mária Lechmanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FNsP Tr.SNP 1, 04011 Košice

MUDr. Martin Ledecký
špecializácia: kardiochirurgia
VÚSCH a.s. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Ľubomír Legáth
špecializácia: neurčená odbornosť
Klin. prac. lek. a Klin. toxi. LF UPJŠ Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Beáta Legáthová
špecializácia: neurčená odbornosť
Klin. TBC a respr. chor. FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ľubica Legiňová
špecializácia: rádiodiagnostika
I. Klinika RDG - FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Anna Lehocká
špecializácia: neurčená odbornosť
Neštátna interná ambulancia Cottbuská 13, 040 23 Košice

MUDr. Terézia Leksová
špecializácia: záchranná a dopravná zdravotnícka služba, RZP a LZ
Zdravoobchod s.r.o. Kuzmányho 25, 040 01 Košice

MUDr. Renáta Lenártová
špecializácia: klinická biochémia
FNLP - odd. klinickej biochémie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Peter Lenčéš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Daniel Lengyel
špecializácia: ortopédia
FNLP - ortop. odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Alena Lengyelová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dosp. Tomášikova 8, 040 01 Košice

MUDr. Beata Lengyelová
špecializácia: pediatria
DFN Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Mária Lengyelová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Viera Lengyelová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

Doc. MUDr. Ján Lepej
špecializácia: nukleárna medicína
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Rastislavova 43, 042 52 Košice

MUDr. Drahomír Lepóris
špecializácia: neurčená odbornosť
Kl. prac. lekárstva a klinickej toxikológie Rastislavova 43, 040 11 Košice

MUDr. Monika Leščišinová
špecializácia: pediatria
NZZ - reumatolog. amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Monika Leščišinová
špecializácia: reumatológia
NZZ - reumatolog. amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Juraj Leško
špecializácia: neurochirurgia
FNsP Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Helena Lešková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FNsP Tr.SNP 1, 04001 Košice

MUDr. Peter Levkuš
špecializácia: neurochirurgia
Neurolog. kl. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Beatrica Levkušová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
MUDr. Levkušová REHAB, s.r.o. Platanova 12, 040 01 Košice

MUDr. Mária Levkušová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Fakultná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Levkušová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
Fakultná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Adriana Liptáková
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Valéria Liptáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lek. pre dosp. Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Boris Lisánsky
špecializácia: ortopédia
Záchranná služba Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Zoltán Lischko
VOJENSKÁ NEMOCNICA Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Martina Lisiková
špecializácia: pediatria
DFN Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Magdaléna Lisoňová
špecializácia: revízny lekár
Vzáj. ZP Dôvera Murgašova 3, 043 25 Košice

MUDr. Ľudmila Lišková
špecializácia: pediatria
NZZ Tr.SNP 1, 04000 Košice

MUDr. Mária Löfflerová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. Biela 2, 040 01 Košice

Doc. MUDr. František Longauer
špecializácia: neurčená odbornosť
Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ Šrobárova 2, 041 80 Košice

MUDr. Gabriel Loósz
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Čajakova 3, 040 01 Košice

MUDr. Ján Luczy
špecializácia: kardiochirurgia
FNsP Tr.SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Ildikó Lukácsová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Štefan Lukačín
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Gabriela Lukačínová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
MUDr. Lukačínová Trieda SNP, 040 11 Košice

MUDr. Adriena Lukáčová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Praktický lekár pre dospelých Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Lukáčová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP, I.chir.klinika Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Norbert Lukán
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
FN L. Pasteura - OKIA Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Anna Luptáková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
VSŽ nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Marcela Luptáková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
ERGOMED s.r.o. - oftalmológia Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

MUDr. Marián Macej
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
I. gynekol.-pôrodn. klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Želmíra Macejová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Peter Mach
špecializácia: rádiodiagnostika
LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Zuzana Macháčová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP - kardiol. odd. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Darina Machánová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNsP - ORL Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Alexander Machava
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Jitka Mačalová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Eva Mačňaková
Záchranná služba Rastislavova, 040 01 Košice

MUDr. Milan Maďar
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Monika Maďarová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNLP - očné odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Zlatica Madzinová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Ján Magdo
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Klinika úrazovej chirurgie Rastislavova 43, 040 11 Košice

MUDr. Bartolomej Magyar
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Róbert Magyar
špecializácia: reumatológia
IV. Interná klinika, FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Róbert Magyar
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
IV. Interná klinika, FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Gabriela Magyarová
špecializácia: pediatria
FN L. Pasteura - neonatolog. odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ivan Majerčák
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
LF UPJŠ SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Ivan Majerčák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Alena Majeriková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
II. gyn. - pôr. klinika Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Miloš Majerník
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP - I. kl. OAIM Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Majerníková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Vysokoš. odb. ústav geriatr. sv. Lukáša Strojárenská 13, 040 01 Košice

MUDr. Stella Majlingová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Monika Majorošová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Nefrol. kl. FNLP a UPJŠ Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Emeše Majorová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Alojz Makara
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
I.gyn.pôr.klinika Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Katarína Maková
špecializácia: traumatológia
FNLP - KÚCH Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Vlasta Makovníková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MEDIOS, s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice

MUDr. Eva Malinovská
špecializácia: rádiodiagnostika
FN L. Pasteura - RDG odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ľudmila Maňuchová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Moyzesova 5, 040 01 Košice

MUDr. Igor Marin
špecializácia: nukleárna medicína
VšZP Senný trh 1, 040 01 Košice

MUDr. Iveta Marinová
špecializácia: klinická farmakológia
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Klára Martinásková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP - kožná klinika SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Marián Martinček
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP - kardiochirurg. odd. Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Dušan Martinčok
špecializácia: urológia, detská urológia
FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Viera Maruščáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Kl. prac. lek. a klin. toxikológie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Bohdan Masica
špecializácia: traumatológia
FNsP - traumatolog. amb., COP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Zsolt Máthé
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Súkr. amb. prakt. lek. pre dospelých Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Eva Máthéová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Neštátna amb. prakt. lek. pre dospelých Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Eva Máthéová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Neštátna amb. prakt. lek. pre dospelých Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Stanislav Matis
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Polikl. Medicínske cen. s.r.o.-gyn. amb. Brigádnicka 2, 040 11 Košice

MUDr. Judita Matisová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Americká tr. 17, ZS, 040 13 Košice

MUDr. Magdaléna Mattová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP - II. psychiatrická kl. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Matulayová
špecializácia: geriatria
Geriatrické centrum Sv. L. Strojárenská 13, 040 01 Košice

MUDr. Ivan Maťúš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ŽNsP - chir. odd. Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Martin Matuška
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
LVN - ORL odd. Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Peter Matuška
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
LVN Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Soňa Matušková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. leklára pre dospel. Poštová 15, 040 01 Košice

MUDr. Galina Maťúšová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP - očná klinika Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Tibor Mátyás
špecializácia: súdne lekárstvo
FN L.Pasteura Ústav súd.lekárstva Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Miriam Maximová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

Doc. MUDr. Ján Mechír
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Americká trieda 17, 040 01 Košice

MUDr. Stella Mechírová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
LVN a.s. Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Viola Mechírová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Dušan Medera
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MEDIX s.r.o. - amb. prakt. medicíny SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Alžbeta Mederová
špecializácia: pediatria
FNsP - detská amb. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Gabriela Medová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN LP - OAIM Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Martin Medvecký
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP - psychiatrická kl. Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Dana Melichárková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - IV. Interná klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Anna Melichová
špecializácia: neurčená odbornosť
Ambulancia PLPD Moyzesova 5, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Melichová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Melíšková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Katarína Ménová
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP, I. KRaZM Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Dana Merjavá
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP - ORL klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Peter Merjavý
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - 1. kl. anesteziológie a int. med. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Anna Meszárošová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
AMES s.r.o. - gynekolog. amb. Zbrojničná 8, 040 01 Košice

MUDr. Ján Michalík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
II. Chirurg. klinika Rastislavova 43, 04191 Košice

MUDr. Regina Michelková
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Gastroped, s.r.o. Srbská 1, 040 01 Košice

MUDr. Ján Michlík
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Alexander Michna
špecializácia: ortopédia
Medicínske centrum s.r.o. Brigádnická 2, 040 01 Košice

MUDr. Alica Michnová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Angela Michňová
špecializácia: neurčená odbornosť
DN Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Margita Mičaninová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Detská kardiolog.amb. Srbská 1, 040 01 Košice

MUDr. Alžbeta Míčková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Amb. detskej psychiatrie Srbská 1, 040 01 Košice

MUDr. Miriam Mičková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynek.amb. MUDr.Gabriela Trembecká Zbrojničná 8, 040 01 Košice

MUDr. Anna Mihalíková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
KARDIOCOMP s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Radovan Mihok
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Slavomíra Mihoková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
VOÚ a.s. - ORL odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Miriam Mikitová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP - neurologická kl. Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Monika Miklošová
špecializácia: ortopédia
FNsP Tr. SNP 1, 040 00 Košice

MUDr. Anton Mikolaj
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP, I.GPK Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Irena Miková
špecializácia: neurčená odbornosť
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Jana Mikulová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Mikulová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
GYNCENTRUM, s.r.o. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Daniela Milichovská
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Neštátna psychiatrická amb. Mlynská 2, 040 01 Košice

MUDr. Dagmar Miľovčíková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Oľga Mináriková
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Marcela Miňová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNLP - očné odd. Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Martina Miňová
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 88 Košice

MUDr. Marta Mišíková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Ergomed s.r.o. - neurológia Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

MUDr. Silvia Mišíková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
III. interná kl. FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Milan Mišúr
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Poliklinika JUH Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Miriam Mitníková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP - FTO Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. István Mitró
špecializácia: traumatológia
Klin. úrazovej chirurgie Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Peter Mitro
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ, II. interná klinika SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Peter Mizla
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
FN L. Pasteura LOGMAN a.s. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Hedviga Mizlová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Poliklinika JUH, inter.amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Alena Mníchová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interné odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Jozef Mochnacký
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Ladislav Mocnej
Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Ivan Mokriš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Letecká a vojenská nemocnica Murgašova 1, 044 86 Košice

MUDr. Michal Molčan
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNsP, ORL klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Radovan Molčan
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP - kardiocentrum Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Anna Molčánová
špecializácia: pediatria
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Theodoz Molčányi
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Angela Molčányiová
špecializácia: klinická biochémia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Gizela Molnárová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Tr. SNP 61, 040 11 Košice

Ing. MUDr. Katarína Molnárová
špecializácia: rádioterapia
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Viera Molnárová
špecializácia: neurčená odbornosť
Psychosoc. centrum Bielocerkevská 29, 040 22 Košice

MUDr. Richard Molokáč
špecializácia: neurochirurgia
FNsP - neurochirurg. kl. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Mária Molokáčová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
FNsP SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Anna Moon
špecializácia: ortopédia
FNsP - ortoped.-traumatolog. klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Monika Moravská
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP - očná kl. Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Radoslav Morochovič
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Klin. úrazovej chir., LF UPJŠ, FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ildikó Morochovičová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Ladislav Morvay
CHIR amb. PKD, FNsP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Matej Moščovič
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP - odd. klin. farmakológie SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Valéria Moščovičová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNsP - ORL odd. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Martin Mošon
špecializácia: neurčená odbornosť
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Juraj Mozeš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Pavol Mráz
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNLP Rastislavova 43, 040 00 Košice

MUDr. Martina Mrázová
špecializácia: neurčená odbornosť
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a FNsP Tr.SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Petra Mruzková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Jana Múdra
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP - neurol. klinika SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Juraj Mudrák
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNsP - ORL klinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Klaudia Mudráková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
III. IK FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Božena Mudroňová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
ŽNsP - hematológia Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Daniel Múdry
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Martin Múdry
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP I. chir. klinika Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Stela Muránska
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jana Mušinská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Vysokš.odb.ústav geriatrický sv.Lukáša Strojárenská 13, 040 01 Košice

MUDr. Ladislav Muška
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ľudmila Muššáková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - kožná amb. Krivá 23, 040 01 Košice

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura a LF UPJŠ-nefrolog. kl. Rastislavova 43, 041 90 Košice

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
FN L. Pasteura a LF UPJŠ-nefrolog. kl. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Bohdan Naď
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Beáta Nadzonová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Daniela Nadzonová
špecializácia: rádioterapia
Klinika RAT a Onkológie FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

Doc. MUDr. Vincent Nagy
Urologická klinika LF UPJŠ a FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Štefan Nagy
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
gynekolog. amb. MUDr. Nagy Poštová 15, 040 01 Košice

MUDr. Dana Nagyová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná a reumat. amb. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Eva Nagyová
špecializácia: funkčná diagnostika a biomedicínska kybernetika
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Mária Nagyová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Fyyiatricko - rehabil. odd, polikl. JUH Južná č.7, 040 01 Košice

MUDr. Oľga Nagyová
špecializácia: foniatria
Detská nemocnica - ORL odd. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Sylvia Nagyová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
LVN - ORL odd. Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Peter Najmik
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Poliklinika Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Beáta Ňaršanská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP - interné odd. , 040 18 Košice

MUDr. Ahmed Naseem
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Klein a Gefferth s.r.o. Letná 30, 040 01 Košice

MUDr. Hamid Naseem kaukab
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Klein a Gefferth s.r.o. Letná 30, 040 01 Košice

MUDr. Yveta Návesňáková
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
VšZP Senný trh 1, P.O.Box 82, 040 11 Košice

MUDr. Eva Nebesňáková
špecializácia: lekárska genetika
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jana Necelová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
1. súkromná Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Peter Nemec
špecializácia: ortopédia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Anetta Némethová
špecializácia: pediatria
FNsP - kl. detí a dorastu Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Emília Nemetová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Nefrologická klinika FNLP a UPJŠ Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Margita Neubauerová
špecializácia: urológia, detská urológia
Urologicko-onkologická ambulancia Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Ladislav Neubert
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VÚ 2601 KE 1.sk RLPB zdrav.služba Moyzesova 3, 040 01 Košice

MUDr. Danka Nevická
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNLP - II. gynekolog.-pôrod. kl. Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Adriána Nigutová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Letecká voje.nemocnica, ORL odd Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Mária Nikolinová
špecializácia: pediatria
POL KVP amb.pre deti a dorast Cottbuská 13, 040 11 Košice

MUDr. Marcela Niničová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Miriam Nógellová
špecializácia: neurčená odbornosť
ŽNsP - OAIM Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Ján Novák
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VSŽ nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Božena Nováková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ - I. interná klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Katarína Novická
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - fyziatricko rehabilitačné odd. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Dominika Novotná
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Tr. SNP 1, 040 13 Košice

MUDr. Róbert Novotný
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNSP Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Viliam Novotný
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Neurochirurgická klinika FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Štefan Novotný
špecializácia: neurčená odbornosť
Klinika úrazovej chirurgie Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Oberleová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNLP Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Magdaléna Obšitníková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Poliklinika Východ M.Koneva 1, 04022 Košice

MUDr. Andrea Obušeková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Oetterová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
2. interná klinika FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Zoja Olašinová
špecializácia: pediatria
Poliklinika KVP Cottbuská 13, 040 11 Košice

MUDr. Zuzana Olejárová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Olekszyová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. Pasteura - psychiatr. odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Eduard Olekšák
špecializácia: neurčená odbornosť
Medy s.r.o. Maršála Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Tatiana Olekšáková
špecializácia: neurčená odbornosť
Medy s.r.o. Maršála Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Peter Olexa
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
IV. interná klinika LFUPJŠ, FNLP Rastislavova 43, 040 91 Košice

MUDr. Martina Olexová
špecializácia: revízny lekár
SZP Štúrova 21, 040 01 Košice

MUDr. Teodózia Olšanská
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická klinika FNsP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Alica Olšavská
špecializácia: pediatria
NZZ Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Mária Onderková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - I KAIM Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ondrej Ondič
špecializácia: patológia
FNsP - odd. patológie SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Slavomír Ondík
špecializácia: ortopédia
FNsP - ortopedická klinika Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Vladimíra Ondrejkovičová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Klinika pre infekčné choroby LFUPJŠ Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Róbert Ondruššek
špecializácia: patológia
FN L. Pastera Rastislavova 43, 040 00 Košice

MUDr. Daniela Ondušová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - kardiolog. odd. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ladislava Ongaľová
špecializácia: pediatria
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Dimitrij Oniščenko
špecializácia: ortopédia
ŽSR - Železničná NsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Irina Oravkinová
špecializácia: klinická onkológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Oľga Orlovská
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP - očná kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Martin Orolín
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ján Orság
špecializácia: plastická chirurgia
VSZ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Alexandra Osifová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP - očná kl. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Prof. MUDr. Alexander Ostró
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
II. gynekologicko - pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN L.Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Róbert Ostró
špecializácia: pediater
I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Otília Ostróová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Pachová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - dialyzačné odd. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Tibor Packaň
špecializácia: klinická onkológia
FN L.Pasteura , klinika rádiot.a onkol. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Tibor Packaň
špecializácia: rádioterapia
FN L.Pasteura , klinika rádiot.a onkol. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Pačenovská
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
ERFAN s.r.o. - dermatovenr. amb. Národná trieda 19, 040 01 Košice

MUDr. Alexander Pačuta
špecializácia: klinická onkológia
NZZ - gynekolog. amb. Budapeštianska, Poliklinika, 040 13 Košice

MUDr. Erik Pačuta
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Miroslav Pačuta
špecializácia: letecké lekárstvo
Letecká vojenksá nemocnica Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Kristína Pačutová
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
MUDr. Kristína Pačutová Cottbuská 13, 040 11 Košice

MUDr. Kristína Pačutová
špecializácia: pediatria
MUDr. Kristína Pačutová Cottbuská 13, 040 11 Košice

MUDr. Liudmyla Pal
špecializácia: nukleárna medicína
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ingrid Pálfyová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNLP - ORL odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Soňa Palinská
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN L. Pasteura, odd. ORL a foniatrie Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Marián Palinský
špecializácia: geriatria
FN L. Pasteura, amb. III. int. kliniky Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Marián Palinský
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura, amb. III. int. kliniky Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Juraj Pálka
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
CORP, s.r.o. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Juraj Pálka
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
CORP, s.r.o. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Severín Palko
špecializácia: neurčená odbornosť
IV. int. kl. FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jana Palková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Tomáš Pallas
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Eva Pálová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Tr. SNP 1, 040 00 Košice

MUDr. Eva Pálová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNSP, TRIEDA SNP 1Psychiatrická klinika LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Anton Paľovčík
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Alexander Pandy
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Paraličová
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Tomáš Parilák
špecializácia: neurčená odbornosť
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Parimuchová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MUDr. Eva Bohušová Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Emília Pastrnáková
špecializácia: klinická onkológia
FN L. Pasteura IV. Interná klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Vladimír Pastva
FN L. PASTEURA Rastislavova 43, 040 11 Košice

MUDr. Bronislava Patakiová
špecializácia: pediatria
FNLP - neonatologické odd. Tr. SNP 1, 041 90 Košice

MUDr. František Pataky
špecializácia: neurochirurgia
Neurochirurgická kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Eliška Patúšová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Magdaléna Paučová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP - neurologická klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jaroslav Pavkovček
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Vladimír Pavlík
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP - neurologická klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jana Pavlíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - kard. odd. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Pavlišák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ, I. interná klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ľubica Pavlišáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Peter Pavlov
špecializácia: geriatria
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický Strojárenská 13, 040 01 Košice

MUDr. Ronald Pavlov
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
MUDr. Pavlov amb., s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Ronald Pavlov
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MUDr. Pavlov amb., s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Ronald Pavlov
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Pavlov amb., s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Monika Pažinková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
VSZ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Daniel Pella
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Lekár. fakulta UPJŠ, II.inter.kl. Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Daniel Pella
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Lekár. fakulta UPJŠ, II.inter.kl. Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Prof. MUDr. Jozef Pella
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
III. int. klinika LF UPJŠ a FN Rastislavova 43, 040 01 Košice

Prof. MUDr. Jozef Pella
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
III. int. klinika LF UPJŠ a FN Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Alžbeta Pellová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
Klinika pre infekčné choroby, FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Perecárová
špecializácia: neurčená odbornosť
MUDR. Perecárová, REHAB, s.r.o. Smetanova 2, 040 01 Košice

MUDr. Pavol Perlík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dos. M. Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Soňa Pešáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Poliklinika 03-KVP sídlisko Cott. Buská 13, 040 23 Košice

MUDr. Radomír Petko
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Miloš Petráš
špecializácia: plastická chirurgia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Anna Petrášová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ján Petriľák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Martin Petriľák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Anna Petriľáková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Poliklinika nad Jazerom Spišské námestie 4, 040 12 Košice

MUDr. Mária Petrišáková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP - očná kl. Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Martina Petrová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Gabriel Petrovics
špecializácia: neurčená odbornosť
NZZ - akupunktúry a ortopédie Mäsiarska 58, 040 01 Košice

MUDr. Kristína Petrovová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ- očná ambulancia Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Tatiana Petrušová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psych. amb. Americká tr. 17, ZS, 040 13 Košice

Prof. MUDr. Michal Pichanič
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna, 044 53 Košice

MUDr. Eva Pichaničová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
MUDr.A.Pačuta, gyn.amb. ZS Ťahanovce Budapeštianska, 040 13 Košice

MUDr. Alena Pidaničová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - I. interná kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Eleonóra Pihúriková
špecializácia: rádioterapia
FNLP Košice Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ľubica Pillárová
špecializácia: pediatria
FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Stanislava Pingorová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Tatiana Piovarčiová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Neštátna int. a reumatolog. amb Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Tatiana Piovarčiová
špecializácia: reumatológia
Neštátna int. a reumatolog. amb Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Anna Pirčová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Pancardia s.r.o. Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Soňa Pirická
špecializácia: pediatria
NZZ - PLDD Rozhanovce, 044 42 Košice

MUDr. Ingrid Pirníková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - FRO Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jana Pisáková
špecializácia: rádioterapia
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Pisarčíková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jarmila Platová
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
FNsP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Ján Pobeha
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Mária Pobehová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Poliklinia - TaRCH Komenského 37/A, 040 94 Košice

MUDr. Mária Podhorská
špecializácia: pediatria
NZZ - amb. PLPDaD Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Juraj Podhradský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP - kl. úrazovej chirurgie Rastislavova 43, 040 01 Košice

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Klinika pre deti a dorast, LF UPJŠ a FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Juraj Podracký
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP - odd. funkč. diagnostiky Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Martin Pohorenec
špecializácia: letecké lekárstvo
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Martin Pohorenec
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Martina Poláčková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - I. interná klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jaroslava Poláková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Detská nemocnica - ORL odd. Moyzesova 9, 040 88 Košice

MUDr. Tatiana Poláková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
POLMED, s.r.o. Thurzova 3, 040 01 Košice

MUDr. Daniela Polčínová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gyn-pôr. amb. SNP 1, 04022 Košice

MUDr. Iveta Polčová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FNsP L. Pasteura - klinika TaRCH Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Poledníková
špecializácia: pediatria
NZZ Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Eva Poliačiková
špecializácia: ortopédia
Ortoped. amb. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Marianna Polková
NZZ - neurol. amb. Biela 2, 040 01 Košice

MUDr. Jozef Poništ
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Poliklinika Medicínske centrum Brigádnická 2, 040 11 Košice

MUDr. Vojtech Popik
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
PK Juh Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Marcela Popovičová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Americká trieda 17, 040 13 Košice

MUDr. Ľuba Poracká
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FNLP - kl. pre infekčné choroby Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Eva Poradovská
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FNsP - FRO Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Soňa Portiková
špecializácia: neurčená odbornosť
IV. interná klinika FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ingrid Porubčinová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Klinika rádioterapie a onkológie, FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jozef Posluch
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP - I. gyn. pôr. klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Dana Póšová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura - IV. int. kl. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Eva Potocká
špecializácia: plastická chirurgia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Iveta Potočňáková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP - psych. kl. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Ľudmila Potočňáková
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Ivan Praslička
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Karla Presperínová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
MAJOR OPTIK spol. s r.o. Cottbuská 13, 040 11 Košice

MUDr. Erik Prexta
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - kardiol. odd. Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Iveta Priateľová
špecializácia: rádioterapia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Vít Pribula
1.chirur.klinika Košice SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Erika Pribulová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NZZ - TaPCH Smetanova 2, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Pribulová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura kl. prac. lek. a kl. toxikol. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Procházková
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Festivalove nám. 1, 040 01 Košice

MUDr. Mikuláš Prokop
špecializácia: neurčená odbornosť
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Eva Psárska
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ ZÁV.AMB.VSS Južná trieda 82, 040 01 Košice

MUDr. Božena Pšeničková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FN L. PASTEURA, neonatolog.odd. Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Mária Puchová
špecializácia: ortopédia
neštátna ortopedická ambulancia Cottbuská 13, 040 23 Košice

MUDr. Marcel Pudelský
VŽP Dôvera Murgašova 3, 043 25 Košice

MUDr. Lýdia Pundová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP II.int.kl. Tr.SNP 1, 04066 Košice

MUDr. Lýdia Pundová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP II.int.kl. Tr.SNP 1, 04066 Košice

MUDr. Vendelín Puškár
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŽNSP Masarykova 9, 040 85 Košice

MUDr. Alexandra Puzová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
NZZ - PLPDD Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Rábová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NZZ - ARO Tr. SNP 1 /VÚSCH/, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Oliver Rácz
špecializácia: klinická biochémia
LF, UPJŠ Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Viera Ráczová
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP I. KRaZM SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Róbert Raček
špecializácia: klinická onkológia
Východoslovenský onkologický ústav Rastislavova 43, 041 91 Košice

MUDr. Jozef Radoňák
špecializácia: cievna chirurgia
LF UPJŠ II. chir. klinika Rastislavova 43, 041 69 Košice

MUDr. Nadežda Radoňáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ NEMOCNICA A.S. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Iveta Radváková
špecializácia: neurčená odbornosť
UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jozef Radzo
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - I. kl. OAIM Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Zuzana Radzová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ Očná ambulancia Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Štefan Raffáč
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
FNsP, odd.kl.imunol. a alergol. Tr.SNP 1, 04066 Košice

MUDr. Jana Rajczyová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP - kožná klinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Alojz Rajnič
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
LF UPJŠ a FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jana Rajničová
špecializácia: hygiena a epidemiológia
Špecializovaný Štátny zdravotný ústav Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Veronika Rajničová
špecializácia: neurčená odbornosť
Neštátna ambul. prakt. lekára pre dosp. Hroncová 5, 040 01 Košice

MUDr. Martina Rakárová
špecializácia: neurčená odbornosť
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Mária Rampáčková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
PRAEMIUM - PERMANSIO, s r.o. Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Richard Raši
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L.Pasteura, klinika úraz. chirurgie Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Mária Rašiová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN LP - doliečovacie oddelenie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Nataša Regendová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Géza Reiter
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Záchranná služba Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. František Remeňár
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - I. interná kl. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Lívia Remeňárová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP - OKIA Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Mária Remeníková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Mária Rendeková
špecializácia: ortopédia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Stanislav Renker
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 88 Košice

MUDr. Beáta Reuter timkanič
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - KTL Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Gabriela Richtarčíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Rastislavova 98, 040 01 Košice

MUDr. Tomáš Ristvej
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP - kl. úrazovej chirurgie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Erika Ristvejová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Poliklinika Východ Maršála Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Pavel Riznič
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - amb. urológie Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Róbert Roland
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - dialyzačné odd. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ján Rosa
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Nešt. chirurg. ambulancia Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Viktor Rosenberg
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Jaroslav Rosenberger
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nefrol. a dialyzačné centrum Fresenius Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ladislav Rosocha
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ivana Rosochová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ - II. interná klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jana Rosochová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
Fakultné transfuziologické odd. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Rosochová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Marián Rošák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Iveta Rošáková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP I. gyn. - pôr. klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Eva Rošková
špecializácia: funkčná diagnostika a biomedicínska kybernetika
FNsP - odd. funkčnej diagnostiky Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Dana Rovňáková
špecializácia: záchranná a dopravná zdravotnícka služba, RZP a LZ
ZDRAVOOBCHOD s.r.o. Toryská 1, 040 01 Košice

MUDr. Pavol Rozprávka
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura - II. gyn. pôr. Moyzesova 9, 040 11 Košice

MUDr. Marin Rusenov
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára pre dospelých Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Iveta Rusenová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Detské stredisko Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Dagmar Rusnáková
špecializácia: ortopédia
FNLP Ortopedické odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Štefánia Ružičková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FANMED, s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice

MUDr. Dušan Rybár
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Rafael Rybár
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Tr.SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Gabriela Ryníková
špecializácia: neurčená odbornosť
DFN Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Mária Rzounková
špecializácia: neurčená odbornosť
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Ján Sabo
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurolog. odd. let. vojenská nem. Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Jozef Sabo
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
FNsP Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. František Sabol
špecializácia: kardiochirurgia
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Alexandra Sabolová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - kardiochirurgické odd. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Petra Sabolová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ingrid Sabová-nacková
špecializácia: rádioterapia
FN L. Pasteura, klin. rádiot. a onkol. Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Eva Sádová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
LF UPJŠ Tr. SNP, 040 01 Košice

MUDr. Štefan Safko
špecializácia: neurčená odbornosť
FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Štefan Safko
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN L. PASTEURA Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Erika Safková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ladislav Saksun
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
II. gyn. pôr. klinika FNLP Rastislavova 43, 041 88 Košice

MUDr. Peter Samek
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
I. chirurg. klinika LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Peter Samek
špecializácia: neurčená odbornosť
I. chirurg. klinika LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. František Samsely
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Helena Sárosiová
špecializácia: klinická onkológia
Poliklinika Smetanova 2, 042 08 Košice

MUDr. Cyril Sauka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Antónia Saxová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Dagmar Schlosseriková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Tr. SNP, 040 11 Košice

MUDr. Roman Schmidt
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP I. kliniky anestez. a intenz. med. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Dagmar Schmidtová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
ŽNsP - OAM Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Hubert Schneider
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - urologická kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Prof. MUDr. Ivan Schréter
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FN L.Pasteura kl. pre infekč.choroby Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Tatiana Schwardyová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
TALEK, s.r.o. F. URBÁNKA 2, 040 01 Košice

MUDr. Ján Sedlák
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Enikö Sedláková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ amb. neurologa MUDr.Sedláková Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Eva Sedláková
špecializácia: pat.fyziológia
LF UPJŠ SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Mariana Sedláková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - I. interná klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jaroslav Sedlár
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - urologické amb. Cottbuská 13, 040 22 Košice

MUDr. Anna Sedlárová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatoven. amb. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Igor Sedliak
špecializácia: neurčená odbornosť
SkS Slovensko, s.r.o. Maršála Koneva 1 + Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Sedliaková
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NZZ, PLDD Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Lívia Sedlická
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
LVN - oftalmológia Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Segiňák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Cecília Segiňáková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Poliklinika Východ, nešt.amb. FBLR Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Ján Sekáč
špecializácia: ortopédia
FNsP Košice, ortoped.-traumat. klinika Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Ján Sekáč
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Košice, ortoped.-traumat. klinika Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Sekelská
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP - psychiatrická klinika Tr. SNP 1, 04011 Košice

MUDr. Jana Seligová
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Jozef Seman
špecializácia: neurčená odbornosť
NZZ Priemyselná 7, 040 01 Košice

MUDr. Darina Semančíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých M.Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Valéria Semjáková
špecializácia: preventívne pracovné lekárstvo
FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Marieta Senčarová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Katarína Seresová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Záchranná služba Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Seyed alireza Seyed ebrahimi
špecializácia: urológia, detská urológia
Urologická klinika FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Raed ashour abdel hamid Shaat
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ahmad-salem Shekieb
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychosoc. centrum Jegerovovo nám. 5, 040 01 Košice

MUDr. Zoltán Sidor
špecializácia: traumatológia
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Vladimír Sihotský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
1. Chirurgická klinika LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Viliam Sinay
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Festivalove nám. 1, 041 84 Košice

MUDr. Anna Sitárová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Monika Sitášová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP I. KAIM Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Zdeňka Skalinová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Mária Skálová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNsP - klin. ORL a foniatrie Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ľuboš Skička
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP - neurolog. klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Peter Skyba
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - kl. pneumológie a ftizeológie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. František Slaninka
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP - I. KAIM Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ján Slávik
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP I. KAIM Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Libuše Slávková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Americká tr. 17, 040 13 Košice

MUDr. Eva Slavská
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Poliklinika KVP Cottbuská 13, 040 23 Košice

MUDr. Pavol Slezák
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Adriana Slivková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - transfúzne odd. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ivan Slobodník
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - I. interná kl. Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Jarmila Slobodníková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Henrieta Slovenská
špecializácia: neurčená odbornosť
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Mária Slovenská
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
VLN Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Marcela Sluková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP - OAIM Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Adriana Smiešková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatrická amb. Maršála Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Andrej Smola
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
I. chir. klinika LFUPJŠ a FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jana Smolová
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 13 Košice

MUDr. Mária Smutná
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Sociálna poisťovňa Festivalové nám. 1, 041 84 Košice

MUDr. Peter Snopko
špecializácia: neurčená odbornosť
GLAXO SMITH KLINE Slovakia s.r.o. Stierová 7, 040 11 Košice

MUDr. Jana Snopková
špecializácia: pediatria
SNOPKOVÁ, s.r.o. Stierova 7, 041 88 Košice

Prim. MUDr. Ladislav Sokol
špecializácia: patológia
FNsP - odd. patológie SNP 1, 04011 Košice

MUDr. Judita Sokoliová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Etela Sokolová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
SZP Štúrova 21, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Solárová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Anna Soliarová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
LVN - ARO Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Ladislav Somogyi
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hroncova 9, 040 01 Košice

MUDr. Andrej Somoš
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 11 Košice

MUDr. Beáta Somošová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - imunoalergolog. amb. Americká tr. 17, 040 13 Košice

MUDr. Emília Sonogová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FN - L. Pasteura - FBLR Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Imrich Sopko
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Miloš Sopko
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Peter Sopko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Sopko
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Detská Nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Oto Sova
BOOS - bilogické substancie Tr.SNP 5, 040 11 Košice

MUDr. Alica Sovová
špecializácia: neurčená odbornosť
Sociálna poisťovňa,pob.Košice Festivalové nám. 1, 041 84 Košice

MUDr. Katarína Sovová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
I.gynek.pôrod.klinika FNsP Tr.SNP 1, 04066 Košice

MUDr. Branislav Spišák
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
FNsP II. interná klinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Branislav Spišák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP II. interná klinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Doc. MUDr. Branislav Spišák
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Klinika detí a dorastu Tr.SNP 1, 04066 Košice

MUDr. Eva Spišáková
špecializácia: pediatria
FNsP - detská poliklinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Eva Spišáková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
FNsP - detská poliklinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jana Spišáková
špecializácia: ortopedická protetika
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Karol Spodník
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - I. KAIM Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Eva Spurná
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VŠOÚG. sv. Lukáša Strojárenská 13, 040 01 Košice

MUDr. Peter Spurný
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP - I. interná klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Branislav Stančák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - III. int. klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Marián Stančák
špecializácia: revízny lekár
Dôvera a.s. Murgašova 3, 040 01 Košice

MUDr. Mária Stančáková
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Alena Stančáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Veronika Stanislavová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Slavomíra Stanková
špecializácia: pediatria
II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 23 Košice

MUDr. Eva Starková
špecializácia: neurčená odbornosť
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Jozef Staško
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
IV. interná klinika LF UPJŠ Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Alena Stašková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Stašková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Imunoalergolog. amb. Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Janka Stašová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Milan Stebnický
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Valerián Stec
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Danica Stecová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN L. Pasteura - ORL odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Steranková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Lýdia Stoláriková
špecializácia: patológia
Ústav patológie LF UPJŠ Rastislavova 43, 040 11 Košice

MUDr. Ladislav Straka
špecializácia: posudkové lekárstvo
Poliklinika Staré Mesto Poštová 15, 040 00 Košice

MUDr. Eva Straková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jarmila Straková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura - OAIM Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Straková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Danica Stričová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ľubomír Stripaj
špecializácia: ortopédia
FNsP - ortop.-traumatol. klinika Tr.SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Stripajová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura OAIM Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Strmenská
špecializácia: hygiena detí a dorastu
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Anna Strömplová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
Klinika pre infekčné choroby Rastislavova 43, 040 04 Košice

MUDr. Anna Strömplová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Klinika pre infekčné choroby Rastislavova 43, 040 04 Košice

MUDr. Jana Stuberová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Antigona Studená
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
I. klinika Anesteziológie Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Martin Studenčan
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP , kardiolog.odd. Tr:SNP 1, 04000 Košice

MUDr. Eva Suchá
špecializácia: revízny lekár
SIDERIA ZP a.s. Moldavská 8/A, 040 11 Košice

MUDr. Peter Suchánek
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
I. Gyn.-pôr. klinika UPJŠ a FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Katarína Suchožová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - amb. internistu a diabetológa Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Suchožová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - amb. internistu a diabetológa Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Rudolf Sudzina
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNLP - neurolog. odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Milena Surová
špecializácia: hematoonkológia
FNsP - klinika onkohematológie Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Barnabáš Susztay
špecializácia: urológia, detská urológia
Urologicko-onkologická amb. s.r.o. Žilinská 37, 040 11 Košice

MUDr. Iveta Susztayová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Miroslav Sviatko
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Ľubomíra Sviatková
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Detská nemocnica Moysesova 9, 040 01 Košice

MUDr. René Sýkora
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VÚSCCH a.s. - OAIM Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Melánia Sýkorová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Amb.neurologa MUDr.Súkorová Poštová 15, 040 01 Košice

MUDr. Viera Szabadosová
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Anna Szabóová
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Eva Szabóová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FN L. Pasteura - IV. interná kl. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Eva Szabóová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura - IV. interná kl. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ľudmila Szabóová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
ŽNsP - kardiologická amb. Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Mikuláš Szakács
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Attila Szalontay
špecializácia: urológia, detská urológia
FN L. Pasteura - urologické odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Dionýz Szeghy
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jarmila Szilasiová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
LF UPJŠ, neurologická klinika Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Monika Sziváková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP Košice - kožná klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Oľga Šabíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Peter Šafár
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
LVN Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Šafčák
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Letecká voj. nem. , Neurologické odd. Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Daniela Šafčáková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - detská imunoalergológia Maršála Koneva 1, 040 11 Košice

MUDr. Jaroslav Šajty
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NZZ - kardiolog. amb. Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Šalamonová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
DFNsP - FBLR Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Cyril Šalapa
špecializácia: revízny lekár
Spoločná zdravotná poisťovňa Štúrova 21, 040 01 Košice

MUDr. Evelína Šalatová
špecializácia: neurčená odbornosť
1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Jana Šaligová
špecializácia: klinická biochémia
Detská nemocnica Moyzesova 9, 04188 Košice

MUDr. Eva Šályová
špecializácia: pediatria
Pol. nad Jazerom Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Ivana Šantová
špecializácia: rádiodiagnostika
FNLP - klinika rádiodiagnostiky ANM Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Mária Šantová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Nešt.interná a diabetologická amb. Mäsiarska 27, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Šašalová
Deská nemocnica,dojčen.-batol.odd. Moyzesova 9, 040 88 Košice

MUDr. Peter Ščerbák
špecializácia: urológia, detská urológia
FN L. Pasteura - urologické odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Juliana Ščerbáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Klinika TBCaRCH Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Gabriela Šedivá
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNLP LFUPJŠ - II. psychiatrická kl. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Magdaléna Šedovičová
špecializácia: pediatria
PLPD Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Blažej Šefara
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP, I. KR a ZM Trieda SNP 1, 040 66 Košice

Prim. MUDr. Pavel Šefara
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Tr. SNP, 040 11 Košice

MUDr. Tomáš Šefara
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Tr.SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jana Šefranková
špecializácia: pediatria
DFN Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Marta Šeligová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Adriana Šestáková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
ERGOMED s.r.o. - psychiatria Tr. SNP 48/A, 040 01 Košice

MUDr. Martina Šestáková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN L. Pasteura - psychiatria Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Marianna Šestinová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologicko - pôrod. amb. Cottuská 13, 04023 Košice

MUDr. Eva Ševecová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Americká 17, 040 13 Košice

MUDr. Ladislav Šimák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Záchranná služba Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Emília Šimková
špecializácia: pediatria
OZS Valaliky II Poľná 149, 040 13 Košice

MUDr. Natália Šimková
FNLP - klinika úrazovej chirurgie Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Šimková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FN L. Pasteura - doliečovacie odd. Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Alexander Šimkovič
špecializácia: neurčená odbornosť
Spoločná zdravotná poisťovňa Štúrova 21, 040 01 Košice

MUDr. Róbert Šimon
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Petra Šimoňáková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jana Šimonová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
I.KAIM LF UPJŠ Tr.SNP 1, 04011 Košice

MUDr. Kornélia Šimonová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára pre dospelých Spišské nám. 4, 040 12 Košice

MUDr. Emília Šimuničová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Helena Širilová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD Letná 47, 040 00 Košice

MUDr. Anna Škapincová
špecializácia: funkčná diagnostika a biomedicínska kybernetika
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Anna Škapincová
špecializácia: rádiodiagnostika
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Mária Škopcová
špecializácia: pediatria
KDaD, FNsP Trieda SNP 1, 040 22 Košice

MUDr. Ľubica Škripecká
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP I. KAIM tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Mária Šlepkovská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD Podhradová 15, 040 01 Košice

MUDr. Michal Šmalo
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Dana Šolcová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Zuzana Šoltésová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNLP - II. gyn. pôr. klinika Moyzesova 9, 041 90 Košice

MUDr. Nataša Špiláková
špecializácia: pediatria
FNLP - klinika pre infekčné choroby Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Jaroslav Šplíchal
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Letecká vojenská nemocnica - FRO Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Jana Šprláková
špecializácia: pediatria
FNsP Tr. SNP 1, 040 00 Košice

MUDr. Marie Šťastná
špecializácia: hygiena a epidemiológia
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Natália Štecová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
Klinika hematológie, FNSP LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Július Štefan
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica - JIS Moyzesova 9, 040 88 Košice

MUDr. Bartolomej Štegena
špecializácia: ortopédia
Ortopedická ambulancia Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Štefan Štolfa
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Štrkolcová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Imuno-alerg.amb. Cottbuská 13 , Komenského 37, 040 11 Košice

MUDr. Pavol Štroncer
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Krčméryho 4, Luník IX, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Ján Štubňa
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FN L. PASTEURA Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Martin Šuchaň
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Klinika ORL a foniatrie FNsP a LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Milan Šudák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
LFUPJŠ + DFN Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Milan Šudák
špecializácia: neurčená odbornosť
LFUPJŠ + DFN Tr. SNP 1, 040 11 Košice

prof. MUDr. Igor Šulla
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Neurochir. klinika LF UPJŠ SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Marián Švajdler
špecializácia: patológia
FNsP - odd. patológie Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Švaňová
LEANDROS s.r.o. Kuzmányho 37, 040 01 Košice

MUDr. Ondrej Švec
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - interné Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ján Švehlík
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Gabriela Švehlíková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Róbert Švihla
špecializácia: ortopédia
Ortopedická klinika LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Erika Švorcová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 00 Košice

MUDr. Saeid Taghizadeh
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP - neurolog. klinika Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ján Tajták
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
HUMAN-CARE s.r.o. Rastislavova 45, 040 12 Košice

Prof. MUDr. Mária Tajtáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ - I. interná klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Juraj Takács
špecializácia: nukleárna medicína
FNLP, odd nukleárnej medicíny Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Rudolf Takács
špecializácia: revízny lekár
Spoločná zdravot. poisťovňa Štúrova 21, 040 01 Košice

MUDr. Dagmar Takácsová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - detská očná amb. Srbská 1, 040 01 Košice

MUDr. Eliška Takácsová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Klára Takácsová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Poliklinika - medicínske centrum s.r.o. Brigádnicka 2, 040 11 Košice

MUDr. Peter Takáč
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Takáč
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Viktória Takáčová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
FNsP Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Georgina Takátsová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN L. Pasteura - neurol. odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Juraj Talán
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD, Poliklinika Sever Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Talán
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
OKIA s.r.o. - kl. imunológie a alerg. Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Daniela Tarabčáková
špecializácia: hygiena výživy a predmetov bežného používania
ŠZÚ Ipeľská 1, 040 20 Košice

MUDr. Valéria Tarabová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VŠOÚ geriatrický sv.Lukáča Strojárenská 13, 040 01 Košice

MUDr. Veronika Tarkovská
špecializácia: hygiena a epidemiológia
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Tatiana Taševa
špecializácia: rádiodiagnostika
LF UPJŠ, ÚEM Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Jozef Tatarka
ŽsR - ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Miroslav Tatič
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Božena Tatičová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Danica Telepková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Moyzesova 32, 040 01 Košice

MUDr. Danica Telepková
špecializácia: reumatológia
NZZ Moyzesova 32, 040 01 Košice

MUDr. Brigita Telepovská
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Americká trieda 17, 040 13 Košice

MUDr. Ján Telepovský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dos. Mojmírova 12, 040 01 Košice

MUDr. Vlasta Terbanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Zdravoobchod Kuzmányho 25, 040 01 Košice

MUDr. Gabriel Terek
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Juraj Terek
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Viera Tereková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Poliklinika Sever Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Jolana Terpová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Neštátna amb. dermotovenerológie Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Róbert Teššer
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
VSŽ Nemocnica a. s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Diana Teššerová
špecializácia: pediatria
VSŽ Nemocnica a. s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Gabriela Tischlerová
špecializácia: neurčená odbornosť
LVN Murgašova 1, 040 01 Košice

Prof. MUDr. Ivan Tkáč
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP a IV. I.K. LF UPJŠ Rastislavova 43, 041 90 Košice

Doc. MUDr. Ružena Tkáčová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Klinika TaRCH FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Igor Tokárčik
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Poliklinika Sever, NZZ kardiol. amb. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Igor Tokárčik
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Poliklinika Sever, NZZ kardiol. amb. Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Anna Tokárčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura - IV. interná klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Anna Tokárčíková
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
FN L. Pasteura - IV. interná klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Gabriela Tokarčíková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Derma Košice, s.r.o. M. Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Enikö Tolvajová
špecializácia: neurčená odbornosť
Východoslovenský onkologický ústav Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Juraj Tomasch
špecializácia: urológia, detská urológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Oliver Tomáš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Ľubomír Tomáš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - I. inetrná kl. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Beáta Tomášková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
LF II. gynek.-pôrod. klinika Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Mária Tomášková
špecializácia: pediatria
Amb. PLDD Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Mária Tomášová
špecializácia: homeopatia
NZZ Brnenská 20, 040 11 Košice

MUDr. Marek Tomčo
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

MUDr. Alexandra Tomčová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
ŽNsP Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Ľuboš Tomčovčík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura, klinika úraz. chirurgie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Andrea Tomčovčíková
FNLP, klinika prac.lekárstva a klin.toxikológie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Miriam Tomčovčíková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Marián Tomečko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
I. chirurg. klinika FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Denisa Tomková
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP I. KR a ZM Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Zlatica Tomková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

prof. MUDr. Zoltán Tomori
špecializácia: geriatria
Ústav patofyz.LFUPJŠ, VŠOÚ geriat. Tr.SNP 1 , Strojárenská 13, 04011 Košice

prof. MUDr. Zoltán Tomori
špecializácia: pat.fyziológia
Ústav patofyz.LFUPJŠ, VŠOÚ geriat. Tr.SNP 1 , Strojárenská 13, 04011 Košice

MUDr. Zuzana Tomová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
ÚVV a ÚVTOS - psychiatrické odd. Floriánska 18, 041 42 Košice

MUDr. Ivo Toncr
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura - II. chirurgická klinika Rastislavova 43, 040 09 Košice

MUDr. Jaromír Toncr
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Okresný úrad Košice 3 Adlerová 29, 040 22 Košice

MUDr. Judita Toperczerová
špecializácia: ortopédia
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Mariana Toperczerová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L.Pasteura, LOGMAN a.s. Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Silvia Toporcerová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
II. Gyn.-pôr.klinika FN LP Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Tomáš Torday
špecializácia: patológia
Bioptické a cytologické laboratórium Komenského 37/A, 040 94 Košice

MUDr. Norbert Torma
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
1. chirurgická klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Mária Tormašiová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurol.klinika LF UPJŠ a FNsP Tr.SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Agáta Tormová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNSP Tr.SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Kornélia Tormová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FN L. PASTEURA Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Klára Töröková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
Detská nemocnica Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Erik Tóth
špecializácia: neurčená odbornosť
I. chirurgická kl. FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Róbert Tóth
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Teodor Tóth
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP - I. chirurg. klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Štefan Tóth
špecializácia: neurčená odbornosť
Klinika TaRCH, FN L.Pasteura Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Iveta Tóthová
špecializácia: reumatológia
ŽNsP - reumatológia Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Marta Tóthová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FN L. PASTEURA Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Viera Tóthová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Roman Totkovič
špecializácia: ortopédia
FNsP - ortopedicko-traumatol. kl. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Oľga Trebišovská
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
NZZ Tatranská 25, 040 01 Košice

MUDr. Kamila Trebuňová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
Detská nemocnica Moyzesova 9, 04188 Košice

MUDr. Valéria Trebuňová
špecializácia: rádiodiagnostika
NZZ Spišské námestie 4, 040 12 Košice

MUDr. Zuzana Trebuňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP - gynekol. amb. Masarykova 9, 043 80 Košice

prof. MUDr. Dušan Trejbal
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 66 Košice

prof. MUDr. Dušan Trejbal
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Karol Trejbal
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP,odd.klinickej imunológie SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Adriana Trejbalová
Klinika TaRCH - FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Katarína Trejbalová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
FNSP, Tr.SNP 1, 04066 Košice

MUDr. Ivana Tresová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FNsP - transfúzne odd. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Danica Trézová
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
NZZ - amb. detskej endokrinológie Srbská 1, 040 01 Košice

MUDr. Kvetoslava Trézová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FNSP, Tr.SNP 1, 04017 Košice

MUDr. Viera Trnovská
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
PK Biela 2, 040 01 Košice

MUDr. Mária Trojanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Poliklinika východ M.Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Michal Troščák
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurológia Cottbuská 13, 040 23 Košice

MUDr. Iveta Troščáková
špecializácia: rádiodiagnostika
NZZ - RDG odd. Cottbuská 13, 040 23 Košice

MUDr. Gabriela Tuptová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL Biela 2, 040 01 Košice

MUDr. Valéria Tymczáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára pre dospelých Spišské námestie 4, 040 12 Košice

MUDr. Martin Uher
špecializácia: pediatria
Lekárska fakulta UPJŠ Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ľudmila Uhrínová
špecializácia: pediatria
Zdravoobchod s.r.o. Kuzmányho 25, 040 01 Košice

MUDr. Vladimír Uličiansky
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná a diabetologická ambulancia Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Vladimír Uličiansky
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Interná a diabetologická ambulancia Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Pavol Uličný
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
LVN - očné odd. Murgašová 1, 040 86 Košice

MUDr. Vladimír Uram
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP - I. chirurgická klinika Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Ingrid Urbančíková
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
Detská nemocnica - infekčné odd. Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Ingrid Urbančíková
špecializácia: pediatria
Detská nemocnica - infekčné odd. Moyzesova 9, 041 88 Košice

MUDr. Milan Urda
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLD Bardejovská 6, 043 29 Košice

MUDr. Vladislav Urda
špecializácia: ortopédia
Ortop.amb. Americká tr. 17, 040 13 Košice

MUDr. Peter Urdzík
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
LF UPJŠ, II. Gyn.-Pôr. klinika Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Milan Vahovič
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Mária Vaitovičová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Masarykova 9, 043 80 Košice

Prof. MUDr. Július Vajó
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN L. Pasteura, II. chir. klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Anna Vajová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Tr. SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Gabriela Vajová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ÚVV ÚVTOS Floriánska, 040 01 Košice

Doc. MUDr. Ladislav Valanský
špecializácia: urológia, detská urológia
Urologická klinika LF UPJŠ a FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ján Valko
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Štefan Valko
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NZZ Cottbuská 13, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Michal Vaľko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
LF UPJŠ, I. chirurg. klinika Tr.SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Nadežda Valková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
DFN - očná amb. Moyzesova 9, 040 01 Košice

MUDr. Zuzana Vaľková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN LP Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Gabriel Valočik
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
II. interná klinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Jana Vančíková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP - psychiatrická klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Dušan Vanický
špecializácia: traumatológia
Poliklinika JUH Rastislavova 45, 040 01 Košice

MUDr. Natália Vaňová
špecializácia: neurčená odbornosť
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Ladislav Várady
špecializácia: neonatológia a perinatológia
Várady s.r.o. - neonat. pediatr. centrum Cottbuská 11, 040 23 Košice

MUDr. Magda Váradyová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Neštátna kožná amb. Rastislavova 45, 040 00 Košice

MUDr. Gabriel Varga
špecializácia: ortopédia
FNsP - ortop-traumat. klinika Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ladislav Varga
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
TAZARBU, s.r.o. Cottbuská 13, 040 23 Košice

MUDr. Marek Varga
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Marek Varga
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Andrea Vargová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - OAIM Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Eva Vargová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
TAZARBU, s.r.o. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Helena Vargová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VÚSCH Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Mária Vargová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
MEDY s.r.o. - kl. mikrobiológia Maršála Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Mária Vargová
špecializácia: pediatria
Ambulancia PLPDaD Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Martina Vargová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Nemocnica, 1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Veronika Vargová
špecializácia: pediatria
FNsP - kl. detí a dorastu Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Viola Vargová
špecializácia: neurčená odbornosť
LF UPJŠ - 1. interná klinika Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Mária Vargovčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L. Pasteura, kl. rat a onkológie Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Jozef Vasiľ
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
LVN Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Karolína Vasiľková
špecializácia: neurčená odbornosť
NZZ - pediatria Roosveltova 18, 040 01 Košice

MUDr. Karolína Vasiľková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Roosveltova 18, 040 01 Košice

Doc. MUDr. Gabriel Vaško
špecializácia: ortopédia
LF UPJŠ, Ortopedická klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Andrea Vašková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Milada Vašková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurologická amb. Smetanova 2, 040 01 Košice

MUDr. Jana Vatraľová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Erna Vavrová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
ŽNsP - OAIM Masarykova 9, 040 01 Košice

MUDr. Štefan Vécsey
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN LP II. Gyn.-pôr. klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Ľubomír Velk
špecializácia: urológia, detská urológia
FN L. Pasteura - urolog. odd. Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Vojtech Vendrák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb.prakt.lekára F.Urbánka 2, 04001 Košice

MUDr. Eva Vendráková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD F. Urbánka 2, 040 01 Košice

MUDr. Július Vereb
špecializácia: rádiodiagnostika
Košická medicínska spoločnosť a.s. Štefánikova 64, 040 01 Košice

MUDr. Roman Vereb
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP 1.KRaZN Trieda SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Eduard Veseliny
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
I.int.klinika FNsP a LF UPJŠ Tr.SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Eduard Veseliny
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
I.int.klinika FNsP a LF UPJŠ Tr.SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Veronika Veselovská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
APLPD - MUDr. Ľubomíra Huková Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Richard Veselý
špecializácia: reumatológia
FN SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Ladislav Virág
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FNLP - klinika pre inf. chor. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Renáta Vištanová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
VLN - neurológia Murgašova 1, 040 01 Košice

MUDr. Ľubčo Vitanov
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP od. kl. imunológie a alergológie SNP 1, 04011 Košice

MUDr. Marta Vitanovová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Andrej Vladimír
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN LP - psychiatr. odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Milan Vojček
špecializácia: posudkové lekárstvo
Letecká vojenská nemocnica Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Gabriel Vojník
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortopedická amb. Americká tr. 17, 040 13 Košice

MUDr. Dana Vojtková
špecializácia: pediatria
Pediatrická amb., Poliklinika Sever Komenského 37/A, 040 01 Košice

MUDr. Daniela Vojtková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interno-diabetologická amb. Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Martina Voľanská
FNLP - I. chirurgická kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jozef Voltér
špecializácia: neurčená odbornosť
LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Lýdia Vozárová
špecializácia: hygiena všeobecná a komunálna
ŠZÚ Ipeľská 1, 042 20 Košice

MUDr. Patrik Vrbjar
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN L.Pasteura, LOGMAN, a.s. Rastislavova 43, 049 90 Košice

MUDr. Oľga Vružeková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ psych.amb. Tomášikova 8, 040 01 Košice

MUDr. Andrej Vrzgula
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP - chirurgická klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Vlasta Vyhnálková
špecializácia: súdne lekárstvo
FNLP Ústav súdneho lekárstva Šrobárova 2, 040 01 Košice

Doc. MUDr. Jozef Výrostko
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
neurochirurgická kl. LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Daniela Výrostková
Letecká vojenská nemocnica Murgašova 1, 040 00 Košice

MUDr. Hedviga Wagnerová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP II.Interná kl. Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Doc. MUDr. Mária Wagnerová
špecializácia: rádioterapia
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Marta Walková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Južná Trieda 10, 040 01 Košice

MUDr. Mohammad s.b. Yasin
špecializácia: neurčená odbornosť
Interná ambulancia Letná 45, 040 01 Košice

MUDr. Bibiána Zábranská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Marcel Zachar
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP Tr.SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Mária Zakuciová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
FNsP - I. interná klinika Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Ružena Zambová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Poliklinika Sever Komenského 37/A, 040 94 Košice

MUDr. Gabriela Zátrochová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Sociálna poisťovňa Tr. SNP 61, 040 11 Košice

MUDr. Zuzana Zausinová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. Paustera Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Eva Zavadiliková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Adriana Závadová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Klinika plastickej a rekonštrukč.estetic.chirurgie Rastislavova 43, 04190 Košice

MUDr. Katarína Zborayová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNsP - ORL Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Martin Zborovjan
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Lýdia Zborovjanová
špecializácia: pediatria
Ambulancia PLPDaD Tr.SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Viera Zgodavová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Americká 17, 040 13 Košice

MUDr. Peter Zimmermann
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Nadežda Zimová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP Tr.SNP 1, 040 01 Košice

MUDr. Lenka Zvirinská
špecializácia: neurčená odbornosť
VOÚ a.s. Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Vladimír Žák
špecializácia: neurčená odbornosť
FN LP Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Božena Žáková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 90 Košice

MUDr. Jana Želinská
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Patricia Želinská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LVN - interné odd. Murgašova 1, 040 86 Košice

MUDr. Viliam Žember
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Záchranná služba Rastislavova 43, 041 90 Košice

MUDr. Petra Žemberová
špecializácia: neurčená odbornosť
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice

MUDr. Peter Žitva
špecializácia: neurčená odbornosť
FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

MUDr. Miroslava Žofčáková
špecializácia: pediatria
II. kl. detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Tr. SNP 1, 040 66 Košice

MUDr. Claudia Žovínová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNLP - I. interná kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. Jana Župčanová
špecializácia: klinická onkológia
NZZ Tomášikova 8, 040 01 Košice

MUDr. Zdenka Žureková
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

MUDr. František Daboczi
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
3F s.r.o. - mikrochirurgia oka nám. Mladých Poľnohospodárov 1, 040 17 Košice - Barca

MUDr. Pavol Matulay
špecializácia: geriatria
NZZ - amb.všeob.lek. a geriatrie Andraščíkova 2, 040 17 Košice - Barca

MUDr. Pavol Matulay
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - amb.všeob.lek. a geriatrie Andraščíkova 2, 040 17 Košice - Barca

MUDr. Pavol Matulay
špecializácia: revízny lekár
NZZ - amb.všeob.lek. a geriatrie Andraščíkova 2, 040 17 Košice - Barca

MUDr. Štefan Porubčan
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Klinika pre infekčné choroby Rastislavova 43, 041 90 Košice - Juh

MUDr. Ján Švehlík
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Zdrav. zar. JUH Košice s.r.o. Nižná Hutka 121, 040 18 Košice - Krásna

MUDr. Mária Bačová
špecializácia: neurčená odbornosť
ZZP Sideria - Istota Železiarenská 2, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Branislav Barla
špecializácia: ortopédia
VSŽ nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Jozef Beck
špecializácia: plastická chirurgia
Klinika popálenín a rekonštr. chirurgie Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ľudmila Benderová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Peter Bindas
špecializácia: ortopédia
VSŽ Nemocnica a.s. - ortopédia Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ľubica Birošová
špecializácia: pediatria
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Michal Blanár
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Rajarshi Bose
špecializácia: neurčená odbornosť
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Andrea Dundová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Katarína Faithová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
VSZ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Róbert Filep
Nemocnica a.s. 1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Alexander Fircák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Lívia Fojtiková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VSŽ nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Lenka Fürstenzellerová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica Lúčna 57, 04015 Košice - Šaca

MUDr. Gabriela Gregová
Sideria - ISTOTA Železiarenská SOUh 3 blok, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ľudmila Grossmanová
špecializácia: pediatria
PEDIATRIA-ŠACA s.r.o. nám. Oceliarov 23, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Juraj Hedvig
špecializácia: pediatria
VSŽ - Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Lýdia Hegedüšová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Miroslav Henžel
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 46, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Annamária Homolyová
špecializácia: neurčená odbornosť
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ali akbar Hosseini
špecializácia: neurčená odbornosť
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Mahdi Hossini nasab
špecializácia: neurčená odbornosť
VSŽ Nemocnica a. s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Alica Hovancová
Sideria Istota Železiarenská 1, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Milena Hrehorovská
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Nešt. neurolog. ambulancia nám. Oceliarov 23, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Tomáš Jáger
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
1. súkromná nemocnica a.s. - ORL odd. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Magdalena Jancusková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica a. s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Jozef Jarčuška
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VSŽ Nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ladislav Kaptur
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VŠZ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ivona Kendrová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica a.s. - OAIM Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ján Klč
špecializácia: neurčená odbornosť
VSŽ nemocnica, a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Peter Kolenka
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Gabriela Kolesárová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Tomáš Kollár
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Martin Koščo
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Eva erika Kovácsová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
VSŽ - Nemocnica, a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Peter Kováts
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Anetta Kožiaková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 01 Košice - Šaca

MUDr. Zuzana Krajňáková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
SIDERIA Istota Železiarenská blok 3, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Radoslav Krajničák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Libuša Kudernáčová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VSZ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Alexander Lakatoš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Frederika Lemesányiová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ľubomír Lenárt
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Peter Lengyel
špecializácia: plastická chirurgia
Klinika pre liečbu popálenín a rek.chir. Lúčna 57, 04015 Košice - Šaca

MUDr. Anna Lešková
špecializácia: neurčená odbornosť
ZZP SIDERIA-ISTOTA Železiarenská 2, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. René Luca
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VSŽ Nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

Prof. MUDr. Štefan Lukačín
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Marcel Lupták
špecializácia: neurčená odbornosť
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Renata Maďarová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
1. súkromná nemocnica - oftalmológia Lúčna 57, 041 15 Košice - Šaca

MUDr. Peter Majer
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VSZ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Darina Markovičová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Jozef Matis
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Združ. zdravot. poisťovňa Sidéria-Istota Železiarenská 3, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Dana Maximová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Štefan Mucha
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

Doc. MUDr. Vincent Ondrušek
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
I. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Dezider Ónody
špecializácia: rádiodiagnostika
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Henrieta Padyšáková
špecializácia: LDCH, iné odborné liečebné ústavy (ak ich nemožno
1. súkromná nemocnica a.s. Lúčna 1, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Cibil george Philip
špecializácia: neurčená odbornosť
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Peter Polan
špecializácia: ortopédia
VSŽ Nemocnica a.s. ORT odd. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Margita Reváková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VSŽ Nemocnica. a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Henrieta Richnavská
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
VSŽ nemocnica a.s. Lúčna 57, 041 15 Košice - Šaca

MUDr. Monika Rudíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Monika Rudíková
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Monika Rychvalská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VSŽ nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Zdenka Scholtzová
špecializácia: klinická biochémia
Sidéria-Istota ZZP Železiarenska 2, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Mohammad Shamsaldeen
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocn. Košice-Šaca, 1.súkr. nem. a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Milan Siládi
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Budovateľská 1, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ivan Slivka
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Karol Sopko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Kl. popálenín a rekonštr. chirurgie VSŽ Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ivan Staško
špecializácia: ortopédia
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Ladislav Šándor
špecializácia: plastická chirurgia
VSŽ NEMOCNICA A.S. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

Doc. MUDr. Marián Šanta
špecializácia: neurochirurgia
VSŽ - nemocnica, a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Marek Šoltés
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Andrea Šoltésová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
VSŽ I. súkr. nemocnica - neurológia Lúčna 15, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Petronela Vaňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Maroš Varga
špecializácia: ortopédia
VSŽ Nemocnica ort. odd. Lúčna 57, 0415 Košice - Šaca

MUDr. Ivan Veme
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
VSŽ Nemocnica a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Houssam hassan Zalzale
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocnica a.s. 1.súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

MUDr. Marta Čörgöová
špecializácia: pediatria
NZZ č. 128, 044 44 Kráľovce

MUDr. Natália Čörgöová
špecializácia: pediatria
MUDr. Marta Čörgöová NZZ - pediatria č. 128, 044 44 Kráľovce

MUDr. Marta Hanesová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb.prakt.lekára pre dosp. , 044 44 Kráľovce

MUDr. Adriena Tencerová
špecializácia: pediatria
OZS , 044 81 Kysak

MUDr. Ondrej Gajdoš
špecializácia: neurčená odbornosť
Obvodné zdravotné stredisko Kováčska 14, 044 25 Medzev

MUDr. Oľga Michnová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
OZS Kováčska 14, 044 25 Medzev

MUDr. Mária Alexovičová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Milan Baník
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná ambulancia ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Alexander Benko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurgia ČSA 13, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Erika Csachová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Eva Czöveková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - amb. neurológie ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Gustáv Focko
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gyn. amb. ČSA 11, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Daniela Gajdošová
špecializácia: rádiodiagnostika
SKIA s.r.o. - rádiológia ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Katarína Gajdošová
špecializácia: pediatria
Úrad práce Hviezdoslavova 30, 045 23 Moldava nad Bodvou

MUDr. Juraj Haulík
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL Čsl. Armády 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Agáta Ivanová
špecializácia: pediatria
Amb.prakt.lekára pre deti a dorast ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Jana Jurčová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NZZ - pneumológia a ftizeológia ČSA 13, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Viera Kaletová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Kožná amb. ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Gabriela Koleničová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekol. amb. ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Anna Kovácsová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. František Kujnisch
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NZZ ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Zuzana Lukácsová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPD ČSA 11, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Jana Menšíková
špecializácia: pediatria
NZZ amb. PLDD ČSA 9, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Eva Molnárová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Alexander Onisko
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatovener. amb. ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Gabriel Petráš
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Poliklinika Čsl. armády 11, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Agnesa Pruniová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
MUDr. Pruniová ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Jozef Schablik
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortopedická amb. ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Zbynek Schroner
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - interná a diabetolog. amb. ČSA 35, 045 25 Moldava nad Bodvou

MUDr. Zbynek Schroner
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná a diabetolog. amb. ČSA 35, 045 25 Moldava nad Bodvou

MUDr. Jana Sopková
špecializácia: reumatológia
NZZ - reumatológia ČSA 11, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Mária Spišáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Gabriel Szmerek
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára pre dospelých ČSA 13, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Mária Šmajdová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chir. amb. ČSA 13, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Agnesa Tóthová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ-Interná ambulancia ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Júlia Turánová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Jana Žideková
Očná ambulancia ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

MUDr. Sonja Javorská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLDD , 985 13 Perín

MUDr. Ján Molnár
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Východná 23, 044 24 Poproč

MUDr. Valéria Lisá
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ObZS, 044 42 Rozhanovce

MUDr. Viera Pavlová
špecializácia: pediatria
NZZ Byster, 044 41 Sady nad Torysou

MUDr. Ladislav Šeliga
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Byster 190, 04441 Sady nad Torysou

MUDr. Elena Bodzášová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ , 044 58 Seňa

MUDr. Marta Vargová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Amb. prakt.lek.pre deti a dorast - NZZ , 044 58 Seňa

MUDr. Jakub Gorel
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 321, 044 17 Slanec

MUDr. Ľudmila Gorelová
špecializácia: neurčená odbornosť
NZZ - PLDD č. 321, 044 17 Slanec

MUDr. Božena Ciberajová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Štós Kúpele č. 235, 044 27 Štós

MUDr. Ervín Méder
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Kúpele Štós č. 235, 044 27 Štós

MUDr. Peter Németh
špecializácia: pediatria
DD ŠTÓS , 044 26 Štós

MUDr. Igor Lenďák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynek. amb. Hlavná 12, 045 01 Turňa nad Bodvou

MUDr. Mária Rédvayová
špecializácia: pediatria
Ambulancia prakt. lekára pre deti a dorast Hájska 366, 044 02 Turňa nad Bodvou

MUDr. Irena Tarabčáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
OZS Hájska 366, 044 02 Turňa nad Bodvou

MUDr. Ján Janočko
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Poľná 10, 044 13 Valaliky

MUDr. Mariana Kudlová
špecializácia: pediatria
OZS Valaliky Poľná, 044 13 Valaliky

MUDr. Štefan Lukáč
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Ján Janočko - PLPD OZS, 044 13 Valaliky

MUDr. Jozef Takáč
špecializácia: neurčená odbornosť
MUDr. Takáč , 044 55 Veľká Ida

MUDr. Valéria Vancáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 369, 044 55 Veľká Ida

MUDr. Ľubuša Králová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD , 044 11 Ždaňa