Okres Levice

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Róbert Výžinkár
špecializácia: pediatria
Amb. praktického lekára pre deti č. 1, 935 03 Bátovce

MUDr. Zoltán Miklós
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria , 935 66 Farná

MUDr. Ján Mladý
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD OZS, 935 66 Farná

MUDr. Milan Zdráhal
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Štefan Píri PÍRI TRANS, s.r.o. Hokovce 222, 935 83 Hokovce

MUDr. Helena Zólyomiová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD , 935 84 Horné Semerovce

MUDr. Alžbeta Bérešová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Dr. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce

MUDr. Ján Celder
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Zelenyáka, 935 61 Hronovce

MUDr. Ajit chandra Das
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica ul. Dr. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce

MUDr. Mária Duranková
špecializácia: neurčená odbornosť
Psych.nemocnica Dr. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce

MUDr. Karol Hollý
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce

MUDr. Rastislav Stanko
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická namocnica Dr. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce

MUDr. Gabriela Vrbová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Dr. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce

MUDr. Danka Weltlerová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
PN Dr. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce

MUDr. Danka Weltlerová
špecializácia: neurčená odbornosť
PN Dr. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce

MUDr. Tibor Jákics
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ č. 231, 935 75 Ipeľský Sokolec

MUDr. Zlatica Hasarová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
OZS MUDr. Zlatica Hasarová Mieru 246, 980 02 Jesenské

MUDr. Marian Pančík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Obvodné zdravotné stredisko Mieru 246, 980 02 Jesenské

MUDr. Edita Patakiová
špecializácia: pediatria
EDAMED s.r.o. Mieru 246, v OZS, 980 02 Jesenské

MUDr. Darina Ramajová
špecializácia: pediatria
DARIMED s.r.o ul. Mieru 246, 980 02 Jesenské

MUDr. Otto Sallai
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MEDICO, s.r.o. Mieru 241, 980 02 Jesenské

MUDr. Jana Štempelová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologická amb. Mieru, 980 02 Jesenské

MUDr. Alexander Hevesi
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. všeob.lek. pre dospelých SNP 44, 935 32 Kalná nad Hronom

MUDr. Júlia Weisová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL SNP 44, 935 32 Kalná nad Hronom

MUDr. Jozef Šimeg
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. dv. 270, 935 22 Kozárovce

MUDr. Adela Abrahámová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Nábrežný rad 3, 934 05 Levice

MUDr. Viera Ambrovičová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - Interné odd. A, JIS ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Ján Antolík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Alexandra Antolíková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb.+ COR, s.r.o. SNP 19 + Rákocziho 5, Šahy, 934 01 Levice

MUDr. Alexander Baranyai
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Nešt. kardiolog. amb. SNP 19, 934 24 Levice

MUDr. Vladimír Bátovský
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn. - pôr. odd. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Ján Benedik
špecializácia: pediatria
NsP - detské lek. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Gizela Bieleková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. SNP 19, 934 24 Levice

MUDr. Oľga Birčáková
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - RDG odd. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Eva Bitarovská
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Neštátna diabetolog. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Michaela Bogdanová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Miroslava Boriková
špecializácia: revízny lekár
VšZP ul. Sv. Michala 4, 934 01 Levice

MUDr. Karol Borsík
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
ZZS URGENT s.r.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Ingrid Borsíková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Juraj Braun
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gynek. odd. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Blanka Briganová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP n.o. - interné odd. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Iveta Buránska
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurologická amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Pavol Butaš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Bátovská cesta, 934 01 Levice

MUDr. Antónia Butašová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
LEVITEX a.s. Ku Bratke 5, 934 01 Levice

MUDr. Peter Chlebo
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Renáta Chreňová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Zoltán Csendes
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
C-S-Z, s.r.o. ul.29.augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Peter Csiffári
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŠZÚ Komenského 4, 934 05 Levice

MUDr. Adriana Czigányiová
špecializácia: epidemiológia
RÚVZ Komenského 4, 934 01 Levice

MUDr. Dana Čechová
špecializácia: pediatria
RÚVZ Komenského 4, 934 38 Levice

MUDr. Yvonne Čuková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Renáta Danielová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Levice ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Miruška Domonji-kršiaková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP ul. 29. augusta 2, 93448 Levice

MUDr. Richard Dubovský
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP n.o. - rádiologické odd. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Iveta Ďurovská
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ Nám. hrdinov 15, 934 01 Levice

MUDr. František Farkaš
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM ul. 29. augusta 2, 934 45 Levice

MUDr. Viktor Faško
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - int. odd. B ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Lýdia Fehérová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM ul. 29. augusta 2, 934 24 Levice

MUDr. Marek Földesi
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP ul. 29. augusta 2, 934 24 Levice

MUDr. Lucia Földesiová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP n.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Gabriel Földi
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. - LEVITEX Nábrežná 3, 934 05 Levice

MUDr. Dagmar Főldiová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Nábrežná 3, 934 05 Levice

MUDr. Anna Forgáčová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - int. odd. B ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Alena Frtúsová
špecializácia: hygiena výživy a predmetov bežného používania
RÚVZ Komenského 4, 934 38 Levice

MUDr. Alexander Gašparetz
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - urolog. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Ida Gašparetzová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Neštátna dermatoven. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Judita Gunárová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Dušan Híc
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirur. odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Agáta Hilvertová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurologická amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Elvíra Höesová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FEMINA -EH s.r.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Róbert Hörömpöli
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP - ORL odd. ul 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Edita Hörömpöliová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dosp. SNP, 934 01 Levice

MUDr. Adrián Horváth
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - traumat. odd. SNP 2, 934 48 Levice

MUDr. Katarína Hrabovská
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurolog. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Štefana Hrašková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Nábrežný rad 3, 934 01 Levice

MUDr. Vladimír Hudec
špecializácia: ortopédia
NsP ul. 29. augusta, 934 01 Levice

MUDr. Daniela Hudobová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Adriana Jakubeková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - oftalmológia SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Paulína Jokelová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Peter Jursík
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Petra Jursíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. A ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Hana Kádeková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Ladislav Kaszás
špecializácia: reumatológia
NZZ 29.augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Anna Kerniová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - int. odd. A ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Roman Kollár
špecializácia: ortopédia
NZZ- ortopédia ul. 29. augusta 2, 934 24 Levice

MUDr. Pavol Kopka
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn. pôr. odd. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Andrea Korpásová
špecializácia: pediatria
NsP ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Ladislav Kosa
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Ladislav Kotrusz
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Urgent s.r.o. Hlboká 16, 934 45 Levice

MUDr. Laura Kotruszová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM ul. 29. augusta 2, 934 45 Levice

MUDr. Mária Kotruszová
špecializácia: pediatria
BABY COR, s.r.o. Nábrežná 3, 934 05 Levice

MUDr. Darina Kováčová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurologické odd. ul. 29. augusta 2, 934 24 Levice

MUDr. Iveta Kováčová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Nábrežný rad 3, 934 01 Levice

MUDr. Dušan Krajči
NsP Levice 29.august 2, 934 48 Levice

MUDr. Ján Krištof
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP ul. 29. augusta 2, 934 24 Levice

MUDr. Martin Krištof
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Stanislava Krištofová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - Int. odd. B ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Judita Křížková
špecializácia: neurčená odbornosť
NZZ Nábrežný rad 3, 934 01 Levice

MUDr. Zuzana Krúžová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Ľubomila Kubovičová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP - hematolog. transfúzne odd. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Martin Kuriačka
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortopedická amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Nadežda Kuriačková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatr. amb. nám. Hrdinov 13, 934 01 Levice

MUDr. Blandína Kusá
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Nábr. rad 3, 934 05 Levice

MUDr. Ondrej Kusý
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chir. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Juraj Kuštár
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurol. odd. SNP 2, 934 01 Levice

MUDr. Andrea Kuštárová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Monika Labajová
špecializácia: pediatria
NsP Levice, det. odd. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Monika Labajová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NsP Levice, det. odd. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Andrea Labudová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - detské odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Gabriela Lacková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - diabetológia a poruchy lát. prem. , 934 01 Levice

MUDr. Erika Lecká
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Vladimír Machajdík
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatr. amb. sv. Michala 4, 934 01 Levice

MUDr. Peter Macho
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirur. odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Ladislav Macko
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - urologická amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Veronika Macková
špecializácia: pediatria
NsP n.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Rudolf Máčaj
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ Psychiatrická ambulancia Sv. Michala, 934 01 Levice

MUDr. Gabriel Mančík
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP , n.o. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Iveta Mančíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - Int. odd. A-JIS ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Marta Mančíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MM-MEDIKUS, s.r.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Igor Maťo
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn.-pôr. odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Mária Medovarská
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Ján Medovarský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgické odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Eva Mészárosová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatria SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Mária Mihalíková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP gyn.pôr. odd. novorodenecký úsek 29.augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Ladislav Mikeš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP n.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Mária Mikešová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - oftalmológia SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Ľubica Mokrá
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Mária Mozdíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP SNP 19, 934 48 Levice

MUDr. Eliška Mrázová
špecializácia: pediatria
NsP ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Helena Mrázová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Nábrežný rad 3, OZS, 934 01 Levice

MUDr. Jaromír Muráni
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ, Levice SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Jaromír Muráni
špecializácia: klinická onkológia
NZZ, Levice SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Anna Murániová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NsP - odd. klinickej mikrobiologie ul. 29. augusta 1, 934 01 Levice

MUDr. Katarína Nécsová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - inter. odd. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Eva Nemčoková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP ul. 29. augusta 2, 934 24 Levice

MUDr. Ján Neubauer
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
JADIN, s.r.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Adriana Neubauerová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
JADIN, s.r.o. Nábrežný rad 3, 934 01 Levice

MUDr. Eleonóra Neupauerová
špecializácia: pediatria
NZZ - nefrolog. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Eleonóra Neupauerová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NZZ - nefrolog. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Marián Nichta
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Beata Nichtová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
GYNEKOLOGICKÁ AMB. NsP Levice SNP 19, 934 01 LEVICE

MUDr. Emília Nichtová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Nábrežný Rad 3, OZS, 934 01 Levice

MUDr. Alexander Nyitray
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
GYNSERVIS s.r.o. nám. Hrdinov 13, 934 01 Levice

MUDr. Alexander Nyitray
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP - infektolog. amb. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Ján Ondrášik
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Darina Orovnická
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Nábrežná 3, 934 05 Levice

MUDr. Milan Orovnický
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurol. odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Jana Pacherová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Karol Pál
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurg. odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Marcela Pálová
špecializácia: reumatológia
NZZ - reumatolog. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Milota Paššová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Nephro, s.r.o ul. 29 augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Jozef Paule
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Nábrežný rad 3, OZS, 934 05 Levice

MUDr. Soňa Paule
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - RDG odd. SNP 2, 934 48 Levice

MUDr. Anton Pecár
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP SNP 19, 934 24 Levice

MUDr. Anton Pecár
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
NsP SNP 19, 934 24 Levice

MUDr. Marta Pecárová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Detská neurologická ambulancia SNP 19, 934 24 Levice

MUDr. Soňa Plavodská
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Ladislav Poliak
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Janka Prochásková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Nábrežný rad 3, 934 01 Levice

MUDr. Peter Puškár
špecializácia: traumatológia
NsP n.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Drahoslava Rondíková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP - FBLR ul. 29. augusta 2, 934 24 Levice

MUDr. Juraj Rybnikár
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirur. odd. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Anton Schultz
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
MIKRO - K ul. 29. augusta 1, 934 01 Levice

MUDr. Pavlína Schultzová
špecializácia: hygiena detí a dorastu
RÚVZ Komenského 4, 934 38 Levice

MUDr. Mikuláš Schweier
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Schweier GEA, s.r.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Katarína Sedmáková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP n.o. - ORL odd. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Eva Slaninková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Gabriel Sojka
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - inter. odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Gabriel Sojka
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP - inter. odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Dalibor Sulina
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Pavol Svetík
špecializácia: neurčená odbornosť
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sv. Michala 6, 934 01 Levice

MUDr. Dagmar Szabóová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Alžbeta Šablerová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Nábrežný rad 3, 934 01 Levice

MUDr. Alexander Šediba
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Onkogynekologická amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Otília Šimková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MARLEN,spol.s r. o., Východná 20, 934 01 Levice Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice

MUDr. Juraj Šimovič
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Juraj Šimovič
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NZZ ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Jana Šimovičová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NZZ 29. augusta 2, 93401 Levice

MUDr. Peter Špánitz
špecializácia: traumatológia
Traumatológia ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Eleonóra Špánitzová
NsP - end. amb. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Judita Štefanková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurologické odd. ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Lucian Šuplata
špecializácia: traumatológia
NsP - traumatologické odd. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Lucian Šuplata
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - traumatologické odd. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Mária Šuplatová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Oftalmologická ambulancia MUDr. Šuplatová, s.r.o. SNP 19 + Pionierska 2, 934 01 Levice

MUDr. Michal Šuťák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
I. OZS - Rybníky Nábrežný rad 3, 934 01 Levice

MUDr. Karol Šúth
špecializácia: traumatológia
NsP - traumatolog. odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Ján Švec
špecializácia: cievna chirurgia
NZZ - chirurgické odd. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Laura Švecová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP n.o. - interné odd. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Laura Švecová
špecializácia: revízny lekár
NsP n.o. - interné odd. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Lýdia Švecová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ALLMEA, s.r.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Lýdia Švecová
špecializácia: revízny lekár
ALLMEA, s.r.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Katarína Tóthová
špecializácia: pediatria
NZZ Nábrežný rad 3, 934 01 Levice

MUDr. Michal Trubač
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. ul. 29. augusta, 934 48 Levice

MUDr. Barbora Trubačová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP - hematologicko-transfúzne odd. ul. 29. augusta, 934 24 Levice

MUDr. Anton Uhnák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ- chir. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Vladimír Uhnák
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - RTG odd. ul. 29. augusta 2, 934 24 Levice

MUDr. Slávka Urbančeková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatovener. amb. nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice

MUDr. Ladislav Valach
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ZA PZ NsP MV SR Štúrova 51, 934 01 Levice

MUDr. Jozef Varga
NsP - hematol. ul. 29. augusta, 934 01 Levice

MUDr. Anna Vargová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - diabetolog. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Eva Vargová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NZZ - detská kardiol. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Viktória Verebesová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD PLK SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Daniela Virgová
špecializácia: pediatria
NsP ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

MUDr. Róbert Výboštek
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurologické amb. Sv. Michala 32, 934 01 Levice

MUDr. Terézia Vykukelová
špecializácia: neurčená odbornosť
NOVAPHARM, s.r.o. Nádražný rad 2, 934 01 Levice

MUDr. Martin Weis
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - inter. odd. "B" ul. 29. augusta 2, 934 01 Levice

MUDr. Adriana Zlatnická
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VÚ 9975 - ambulancia Šafárikova 7, 934 01 Levice

MUDr. Klaudia Zuzčáková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
GYNSERVIS s.r.o. nám. Hrdinov 13, 934 01 Levice

MUDr. Anna Žiaková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
A-Z-Doc, s.r.o. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Gabriela Žitňanová
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
NZZ - endokrinolog. amb. SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Jozef Žuffa
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa ul. sv. Michala 4, 934 71 Levice

MUDr. Katarína Žuffová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Kožná ambulancia, NZZ SNP 19, 934 01 Levice

MUDr. Rastislav Kubica
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Atómová elektráreň, 935 39 Mochovce

MUDr. Marta Nagyová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - ženská amb. Obchodná 1, 935 62 Pohronský Ruskov

MUDr. Beata Regászová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Hlavná 58, 935 62 Pohronský Ruskov

MUDr. Peter Vezér
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD Hlavná 58, 935 62 Pohronský Ruskov

MUDr. Diana Berlanská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
APLPD Čierne Blato 4, 835 05 Pukanec

MUDr. Beata Horniaková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Tekovská 3 + Santovka, 935 26 Starý Tekov

MUDr. Ghassan mohammad awwad Al-farra
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VšNsP n.o. - OAIM Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Ismail Anas
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Hontianska 49, 936 01 Šahy

MUDr. Gabriel Bende
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ENDOSERVICE - MED, s.r.o. Školská 1, 934 01 Šahy

MUDr. Ladislav Blaskó
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Nešt.amb. PLPD Rákocziho 4, 936 01 Šahy

MUDr. Igor Bystrý
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gynekolog.-pôrod. odd. Hontianska 49, 936 01 Šahy

MUDr. Ľubomír Chalupka
špecializácia: soc. lek. a organizácia zdravotníctva
NsP Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Ľubomír Chalupka
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Jozef Demiančok
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Jozef Demiančok
špecializácia: klinická onkológia
NsP Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Peter Fajčík
špecializácia: traumatológia
NsP Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Peter Farkaš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Peter Farkaš
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NsP Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Marta Foltánová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - int. amb. Rákocziho 4, 936 01 Šahy

MUDr. Emil Fraenkel
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hontianska 49, 936 01 Šahy

MUDr. Kristína Galčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nephro, s.r.o. Hontianska 49, 936 01 Šahy

MUDr. Alexander Gašparik
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Hontianska 49, 936 01 Šahy

MUDr. Terézia Gašparíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Praktický lekár pre dospelých Rákocziho 4, 936 01 Šahy

MUDr. František Horváth
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.Šahy Školská 1, 936 01 Šahy

MUDr. Ivan Hrivnák
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
COR, s.r.o. Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Ján Hruškovič
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
VšNsP n.o. Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Artúr Ivančík
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatrická amb. Hontianska cesta 19, 936 01 Šahy

MUDr. Slávka Koščialiková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NEPHRO s.r.o. Hontianska 49, 936 01 Šahy

MUDr. Mária Kováčová
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast SNP, 936 01 Šahy

MUDr. Ladislav Lacko
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia všeobecná Rotaridesa č. 18, 936 01 Šahy

MUDr. Adriana Macková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Judita Martonová
špecializácia: pediatria
Praktický lekár pre deti a dorast Mikszátha 12, 936 01 Šahy

MUDr. Ján Medovarský
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
COR, s.r.o. Rakocziho 2, Šahy

MUDr. Ngozi chinonyerem Nwanosike
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VšNsP n.o. Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Alojz Pašš
špecializácia: pediatria
NsP Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Karol Regász
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekologická amb. Rákocziho 4, 936 01 Šahy

MUDr. Karim Said
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - RDG odd. Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Ferdinand Sasváry
špecializácia: hematológia a transfuziológia
COR, s.r.o. Hontianska 49, 936 01 Šahy

MUDr. Ján Slančík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Hontianska 49, 936 01 Šahy

MUDr. Mária Šabová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy

MUDr. Eduard Šiška
špecializácia: pediatria
NsP Hontianska cesta 39, 936 01 Šahy

MUDr. Peter Šomló
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
COR, s.r.o. Hontianska cesta, 936 01 Šahy

MUDr. Beata Šomlóová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
COR, s.r.o. Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Alexander Šturc
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. odd. Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Eva Švábiková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Všeobecná NsP, n.o. Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy

MUDr. Peter Švec
špecializácia: rádiodiagnostika
ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. Školská 1, 934 01 Šahy

MUDr. Csaba Tóth
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Všeobecná nemocnica NsP Šahy, n.o. Hontianska cesta 39, 936 01 Šahy

MUDr. Veronika Tóthová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. Školská 1, 934 01 Šahy

MUDr. Veronika Tóthová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. Školská 1, 934 01 Šahy

MUDr. Emília Vieriková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP Rákoczyho, 936 01 Šahy

MUDr. Mária Zólyomiová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - int. odd. Hontianska cesta, 936 01 Šahy

MUDr. Juraj Orság
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia praktického lekára Hlavná 110, 935 52 Šarovce

MUDr. Jozef Kinczer
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Osloboditeľov 16, 935 41 Tekovské Lužany

MUDr. Ľubica Hajková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLDD nám. Odborárov 7, 935 21 Tlmače

MUDr. Štefan Jankovič
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NZZ - FBLR Továrenska 210, 935 28 Tlmače

MUDr. Katarína Králiková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Zdravotné stredisko, 935 21 Tlmače

MUDr. Eva Nováková
špecializácia: pediatria
Amb. prakt. lekára pre deti a dorast Nám. odborárov, 935 21 Tlmače

MUDr. Božena Šebová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Šebová - PLPD Továrenská 210, 935 21 Tlmače

MUDr. Mária Špaňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 557, 935 65 Veľké Ludince

MUDr. Klára Benčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - PLPD Hlavná 88, 935 34 Veľký Ďúr

MUDr. Andrea Abonyiová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Ľudovít Andruška
špecializácia: pediatria
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Jana Bezáková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Komenského, 937 01 Želiezovce

MUDr. Belo Biró
špecializácia: patológia
ÚDZS - patolog. odd. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Ľubor Bystrý
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP - dermatovener. odd. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Juraj Chochláč
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Ivana Chochláčová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Katarína Dasová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP, OKB Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Klára Dohányová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Eva Ferdová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická amb. Mierová 10, 937 01 Želiezovce

MUDr. František Filla
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekolog.ambulancia Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Dušan Forbak
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Diabetologická ambulancia Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Mária Forbaková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Zsolt Góra
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Eliška Grígerová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Alžbeta Gutyanová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
MUDr. Gutyanova Alžbeta, s.r.o. Želiezovce. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Július Kiss
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ Poštová 2, 934 01 Želiezovce

MUDr. Alžbeta Klenková
špecializácia: pediatria
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Valéria Mesárošová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Štefan Molnár
špecializácia: pediatria
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Tibor Nagy
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Andrea Nagyová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Komenského 33, 937 01 Želiezovce

MUDr. Tűnde Nagyová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Juraj Orság
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Nová 2, 937 01 Želiezovce

MUDr. Gabriel Palášti
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Peter Palášti
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Tibor Pólya
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurologická amb. Komenského 3, 937 01 Želiezovce

MUDr. Peter Princzkel
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekologická amb. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Igor Regász
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Róbert Riedl
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Priečinok 42/VD, 937 01 Želiezovce

MUDr. Anita Riedlová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Eugen Schweier
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
SANAMED PLUS, s.r.o. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Ivan Skalický
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Roman Szabó
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Karol Šebök
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Katarína Šebőková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - ARO Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Katarína Šeböková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Adela Teťáková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - ARO Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Andrej Vaš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ, Interná a kardiolog.amb.PLK Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Andrej Vaš
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NZZ, Interná a kardiolog.amb.PLK Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Ondrej Veis
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
WESPA, s.r.o. Železničná 17, 937 01 Želiezovce

MUDr. Andor Wurster
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurg. odd. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Alžbeta Zaťková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP interné odd. Komenského 25, 937 01 Želiezovce

MUDr. Ľudovít Židek
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Komenského 36, 937 01 Želiezovce

MUDr. Ladislav Bátovský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Obvodné zdravot. stredisko SNP 38, 935 02 Žemberovce