Okres Lučenec

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Tomáš Drugda
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - OZS Jánskeho 658, 985 52 Divín

MUDr. Ladislav Belák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Biskupická cesta 20, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Viera Chamková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Biskupická 20, Poliklinika, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Štefan Gladiš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Súkr.amb.KOVO - MUDr.Š.Gladiš Šávoľská 1, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Július Hegedűs
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
MEDI Help, s.r.o. Biskupická 24, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Ivan Hybben
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MRDICAL FIĽAOVO, s.r.o. Biskupická 4, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Magdaléna Hybbenová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nešt. amb. - PLPD Biskupická cesta 20, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Svetlana Jablonková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ, kožná ambulancia Biskupická 24, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Ernest Jakab
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortopédia Biskupická cesta 24, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Eva Jakabová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NZZ - pneumológia a ftizeológia Biskupická 24, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Norbert Kristián
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Ekmed, s.r.o. Biskupická 24, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Eva Krisztiánová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Neštátna obvodná amb. pre dospelých Biskupická cesta, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Peter Kuník
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. Biskupická 24, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Zdeněk Kuník
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
PK Lučenecká cesta 6, 986 01 Fiľakovo

MUDr. František Lakatoš
špecializácia: rádiodiagnostika
NZZ - radiológia Biskupická 24, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Miroslav Lamer
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna zdravotná ambulancia Biskupická 22, 986 01 Filakovo

MUDr. Gabriela Mihalovicsová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očná neštátna ambulancia Biskupická 20, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Mária Nagyová
špecializácia: pediatria
NZZ - detská amb. Biskupická 20, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Margita Patakyová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Ambulancia praktického lekára, NZZ Biskupická 20, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Margita Patakyová
špecializácia: pediatria
Ambulancia praktického lekára, NZZ Biskupická 20, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Miloslav Rešetár
špecializácia: pediatria
Poliklinika Lučenecká 6, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Miroslav Stehlík
špecializácia: pediatria
Neštátna Detská amb. Biskupická 20, 986 01 Fiľakovo

MUDr. Ľubomíra Garajová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Družstevná 9, 985 11 Halič

MUDr. Mária Flešková
špecializácia: pediatria
ambulancia PLPDaD Dom služieb, 985 54 Lovinobaňa

MUDr. Adela Alakšová
špecializácia: neurčená odbornosť
VšNsP n.o. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Ivan Babušík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD Rúbanisko II./77 - Poliklinika Q, 984 03 Lučenec

MUDr. Dana Baďurová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Nám.Republiky 14, 98439 Lučenec

MUDr. Dionýz Baláž
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Novohradská 17, 984 01 Lučenec

MUDr. Barbora Balážová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - amb. Novohradská 17, 984 01 Lučenec

MUDr. Ondrej Balco
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Lučenec, gynekol.-pôrod. odd. Námestie Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Dagmar Balková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
RE-GYN-A, s.r.o. Lermontova 3, 984 01 Lučenec

MUDr. Andrea Baníková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
KARDIOMED s.r.o. nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Andrea Baníková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
KARDIOMED s.r.o. nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Iboja Baníková
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
K - MLAB s.r.o. Rúbanisko II č. 442/75, 984 03 Lučenec

MUDr. Milan Baran
špecializácia: traumatológia
NsP Námestie republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Mária Barániová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
MUDr. Mária Barániová Poliklinika Q Rúbanisko II, 984 03 Lučenec

MUDr. Július Barna
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Petra Belková
špecializácia: neurčená odbornosť
VšNsP n.o. - vnútorné lek. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Jana Beľová
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Mariana Beňovská
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NZZ Adyho 36, 984 01 Lučenec

MUDr. Peter Berek
špecializácia: cievna chirurgia
NsP Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Štefan Braunstein
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gynekolog. odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Michal Brunčák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP nám. Republiky 15, 984 03 Lučenec

MUDr. Peter Brunčák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
VšNsP n.o. - chirurgické odd. Nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Peter Brunčák
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Nám. republiky, 984 39 Lučenec

MUDr. Mária Brunčáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Partizánska 17, 984 56 Lučenec

MUDr. Ctibor Caban
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP, chir. odd. nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Mikuláš Chamko
špecializácia: traumatológia
NsP - orto. - traum. odd. Nám. Republiky 14, 984 39 Lúčenec

MUDr. Štefan Chudý
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Štefan Cifra
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Via Via, s.r.o. Dukelských hrdinov 2, 977 01 Lučenec

MUDr. Juraj Cseri
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Milan Červenák
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurologické odd. Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Andrea Červenáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Námestie Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Monika Červenáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Ľubomíra Čierniková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Masarykova 11, 984 01 Lučenec

MUDr. Ivan Čupka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. odd. Námestie republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Ivan Čupka
špecializácia: cievna chirurgia
NsP - chir. odd. Námestie republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Eva Čupková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očná nešt. amb. Rúbanisko II/77, Poliklinika Q, 984 03 Lučenec

MUDr. Magdaléna Dokoupilová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL Novohradská 1, 984 01 Lučenec

MUDr. Viola Dováľová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP - infekčné odd. Nám.Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Stanislav Eichler
špecializácia: urológia, detská urológia
Všeobecná nemocnica s PLK Lučenec n.o. Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Jana Eichlerová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - odd. TaPCH Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Soňa Faludiová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
FALERGO, s.r.o. alergologická amb. Zlatá ulička 4625 + Masyrykova 11, 984 01 Lučenec

MUDr. Simona Fančiová
špecializácia: hygiena a epidemiológia
RÚVZ Petöfiho 1, 984 38 Lučenec

MUDr. Ľubica Finďová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Emanuel Fízeľ
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LC - REN, s.r.o. Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Emanuel Fízeľ
špecializácia: posudkové lekárstvo
Soc. poisťovňa Dr. Vodu 6, 984 01 Lučenec

MUDr. Emanuel Fízeľ
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Soc. poisťovňa Dr. Vodu 6, 984 01 Lučenec

MUDr. Karol Fízeľ
špecializácia: neurčená odbornosť
PLPD - MUDr. Balážová Barbora Novohradská 17, 984 01 Lučenec

MUDr. Andrea Francistyová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP - infekčné odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Miroslav Gábor
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NsP - gastroenter. amb. Nám. republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Miroslav Gábor
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - gastroenter. amb. Nám. republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Jaroslav Gáfrik
špecializácia: ortopédia
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Jaroslav Gáfrik
špecializácia: traumatológia
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Maroš Gáfrik
špecializácia: ortopédia
Ortop. traum. odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Mária Gáfriková
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
NsP - oddelenie TVL Námestie Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Dušan Gališ
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - ARO nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Martina Gališová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Ivan Gašpar
špecializácia: pediatria
Amb. pre deti a dorast Infektolog.amb. Rubanisko II Poliklinika, 98403 Lučenec

MUDr. Ivan Gašpar
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
Amb. pre deti a dorast Infektolog.amb. Rubanisko II Poliklinika, 98403 Lučenec

MUDr. Nadežda Gašparová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ neurolog.amb. Rúbanisko II Poliklinika, 984 03 Lučenec

MUDr. Eduard Gavora
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Jiráskova 12, 984 01 Lučenec

MUDr. Jana Gavorová
špecializácia: patológia
NsP - patologicko-anatomické odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Karol Géč
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Nám.Republiky 14, 984 36 Lučenec

MUDr. Mikuláš Guth
špecializácia: pediatria
NZZ PLDD Novohradská 1, 984 01 Lučenec

MUDr. Radovan Haffner
špecializácia: neurčená odbornosť
VšNsP n.o. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Henrieta Halmová
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
OSTEOMED, s.r.o. Námestie republiky 15, 984 01 Lučenec

MUDr. Henrieta Halmová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
OSTEOMED, s.r.o. Námestie republiky 15, 984 01 Lučenec

MUDr. Gabriela Herényiová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Judita Herényiová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Július Höffer
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Nám. republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Marta Höfferová
špecializácia: neurčená odbornosť
VšZP nám. Artézskych prameňov 16, 984 01 Lučenec

MUDr. Katarína Horná
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Ivan Hrdina
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Jana Hrdinová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Marta Hricová
špecializácia: pediatria
NsP - pediatria nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Igor Hrivnák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP nám.Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Andrea Hrivnáková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Viera Husárová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Igor Indro
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Adyho 34, 984 01 Lučenec

MUDr. Oľga Ivicová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
IVIMED, s.r.o. PLK Q Rúbanisko 2/77, 984 03 Lučenec

MUDr. Andrea Jakubová
špecializácia: neurčená odbornosť
VšNsP n.o. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Jozef Jurkemík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
KARDIOMED s.r.o. Rúbanisko II, Poliklinika Q, 984 31 Lučenec

MUDr. Liana Kabelková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Kubinyiho 10, 984 01 Lučenec

MUDr. Andrea Kašinská
špecializácia: rádioterapia
NsP - odd. rádioterapia nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Robert Kirsch
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP, očné odd. Nám. republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Peter Kirschner
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP - infekčné odd. Námestie republiky 14, 984 30 Lučenec

MUDr. Irma Kirschnerová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ Rúbanisko II, 984 03 Lučenec

MUDr. Juraj Kollár
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
HELP s.r.o. nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Judita Komínková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - int. odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Viola Konečná
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt.lekára pre dosp. Rúbanisko II Poliklinika Q 77, 98403 Lučenec

MUDr. Peter Košťa
špecializácia: foniatria
NsP - foniatria nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Vladimír Kovács
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. odd. Nám. republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Silvia Kovaličová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP - ORL odd. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Martina Kristiánová
špecializácia: geriatria
VšNsP n.o. nám. Republiky 15, 984 01 Lučenec

MUDr. Pavol Križo
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Peter Križo
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gynek.-pôrod. odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Magdalěna Križová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL Rúbanisko II/ 77, 984 01 Lučenec

MUDr. Ladislav Krušpír
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Gabriela Krušpírová
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Albert Kubica
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - RDG odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Zlata Kučerová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP - infekčné odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Mária-vlasta Kuníková
špecializácia: reumatológia
NZZ Zlatá ulička 4625, 984 01 Lučenec

MUDr. Mária-vlasta Kuníková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Zlatá ulička 4625, 984 01 Lučenec

MUDr. Tatiana Kupcová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
TP - DIAMED, s.r.o. Masarykova 28/338, 984 01 Lučenec

MUDr. Miriam Lakoštíková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - detská imunol. a alergológia Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec

MUDr. Jarmila Lehotayová
špecializácia: hygiena detí a dorastu
RÚVZ Petöfiho 1, 984 38 Lučenec

MUDr. Miriam Leleková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Komenského 27, 984 01 Lučenec

MUDr. Marcela Lóšková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - praktický lekár pre dospelých Rúbanisko II/77, 984 03 Lučenec

MUDr. Ján Lupták
špecializácia: hygiena
RÚVZ Petöfiho 1, 984 39 Lučenec

MUDr. Stanislav Lupták
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - odd. TaRCH nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Ivan Ľupták
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ENDOGYN, s.r.o. M. Rázusa 61, 984 01 Lučenec

MUDr. Jana Ľuptáková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Silvia Ľuptáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ENDOGYN, s.r.o. Námestie Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Silvia Ľuptáková
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
ENDOGYN, s.r.o. Námestie Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Jaroslava Machanová
špecializácia: klinická onkológia
LC-ONCOMED, s.r.o. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Elena Magicová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Zaher Mahmoud
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Ivica Malatincová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP - ORL odd. nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Jozef Malatinec
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Vladimír Malček
špecializácia: patológia
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Ružena Malčeková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurologická ambulancia, NZZ nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Valerián Meňuš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ, Poliklinika Q Rúbanisko 2, 984 01 Lučenec

MUDr. Karol Mičko
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
KARDIOMED, s.r.o. Masarykova 338/28, 984 39 Lučenec

MUDr. Mária Mičková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Jana Migasová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP - hematolog.-transf. odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Agnesa Mihaliková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
VšNsP n.o. - očná amb. nám. Republiky 15, 984 01 Lučenec

MUDr. Tibor Mihalovics
špecializácia: ortopédia
Ortopedická amb. Zlatá ulička 4625, 984 01 Lučenec

MUDr. Zsolt Mihalovics
špecializácia: ortopédia
NsP Lučenec, ortopedická ambulancia Nám. republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Martina Mihalovičová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Juraj Miklušica
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - ortop.-traum. amb. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Imrich Mikuláš
špecializácia: rádiodiagnostika
Všeobecná nemocnica s PLK Lučenec, n.o. + IMAGING LC s.r.o. Nám.Republiky 15 + Komenského 1/A, 984 39 Lučenec

MUDr. Iveta Mikulášová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatr. amb. Janka Kráľa 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Ladislav Mišánik
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Karol Mitacz
špecializácia: rádiodiagnostika
IMAGING LC, s.r.o. + Nemocnioca s PLK Lučenec, n.o. Nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Lal Mohammad
špecializácia: pediatria
NsP Nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Marian Mózer
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Ortop.traumatolog.odd.NsP Nám.republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Karol Nagy
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP, chir. odd. nám. Republiky 13, 984 01 Lučenec

MUDr. Nándor Nagy
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP nám. republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Melinda Nagyová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP -ORL odd. Nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Ján Nociar
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
KARDIOMED s.r.o. + VšNsP n.o. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Ján Nociar
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
KARDIOMED s.r.o. + VšNsP n.o. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Stanislava Nociarová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Neštátna očná ambulancia nám. Republiky 4/1, 984 01 Lučenec

MUDr. Svätoslav Oravec
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Sylvia Pauerová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Juraj Pelč
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - chir. odd. Námestie republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Štefan Péter
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. odd. Nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Martina Péterová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NsP Lučenec Nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Alena Pfefferová
špecializácia: hygiena výživy a predmetov bežného používania
RÚVZ Petöfiho 1, 984 38 Lučenec

MUDr. Mária Pintérová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Nám. republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Ivan Plašienka
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gynek. a pôrod. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Alexandra Pokorná
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. odd. Nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Rudolf Pokorný
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP nám. Republiky, 984 01 Lučenec

MUDr. Ružena Porubská
špecializácia: súdne lekárstvo
NsP - odd. súdneho lek. nám. Republiky 12, 984 39 Lučenec

MUDr. Marián Potaš
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP - ORL odd. nám. Republiky, 984 01 Lučenec

MUDr. Pavel Prám
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ- kožná ambulancia Rúbanisko 2/77, 984 03 Lučenec

MUDr. Sandra Prášeková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Nám. republiky, 984 39 Lučenec

MUDr. Attila Rendek
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - ortop. traum. odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Erika Rendeková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - Int. odd. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Edita Rovderová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ, PLDD Jókaiho 29, 984 01 Lučenec

MUDr. Štefan Ruffini
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ- gynekolog. amb. Masraykova 28, 984 03 Lučenec

MUDr. Gejza Ruman
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP Nám.republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Jarmila Rumanová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NZZ - pediatria, detská gastroent. J. A. Komenského 5130/25, 984 01 Lučenec

MUDr. Jarmila Rumanová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria, detská gastroent. J. A. Komenského 5130/25, 984 01 Lučenec

MUDr. Ľuboslav Sanisló
špecializácia: rádioterapia
Rádioterapeutické odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Kornélia Schmidtová
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP Nám. republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Adelhaida Sečníková
špecializácia: klinická biochémia
SK LAB s.r.o. Duklianskych hrdinov 2, 984 01 Lučenec

MUDr. Rudolf Sekula
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
RÚVZ Petöfiho 1, 984 38 Lučenec

MUDr. Jozef Siviček
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Rudolf Slivka
špecializácia: neurčená odbornosť
Ortopedicko - traumatologické odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Edita Slivková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
PRO VITAE o.z. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Jana Stehlíková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria, detská endokr. J. A. Komenského 5130/25, 984 01 Lučenec

MUDr. Mária Strapková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Nám. Republiky, 984 01 Lučenec

MUDr. Mária Strapková
špecializácia: reumatológia
NsP Nám. Republiky, 984 01 Lučenec

MUDr. Vlasta Strašková
špecializácia: pediatria
Detská amb. pre deti a dorast Novohradská 1, 984 01 Lučenec

MUDr. Ivan Striež
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ Nám. republiky 15, 984 01 Lučenec

MUDr. Eva Sudárová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. Námestie Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Maroš Svorák
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP Nám. republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Klára Šarkanová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - odd. TaRCH nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Anton Šišák
špecializácia: toxikológia
NZZ - toxikológia Poliklinika Q, Rúbanisko II, 984 03 Lučenec

MUDr. Marcela Školiaková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VšNsP n.o. Nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Peter Šmirják
špecializácia: neurčená odbornosť
Všeobecná NsP n.o. Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Róbert Švidraň
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Námestie republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Anna Švidraňová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Nadežda Švidraňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VNsP n.o. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Radovan Takáč
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Vladimíra Tolmáčiová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Denisa Tomaľová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Igor Tomašovič
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Nám. Republiky 14, 974 39 Lučenec

MUDr. Katarína Tomašovičová
špecializácia: klinická onkológia
NsP - rádioterap. odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Katarína Tomašovičová
špecializácia: rádioterapia
NsP - rádioterap. odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Monika Tóthová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Anna Tzirkasová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ Biskupice 132 a Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Pavol Vančo
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP Očné odelenie Námestie republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Csaba Varga
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Lucia Vargová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
VšNsP n.o. - OAIM nám. Republiky 15, 984 01 Lučenec

MUDr. Dana Vozárová
špecializácia: neurčená odbornosť
VšNsP n.o. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Magdaléna Vozárová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP, očné odd. Nám. republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Andrea Vrábľová
špecializácia: pediatria
VšNsP n.o. nám. Republiky 15, 984 01 Lučenec

MUDr. Renáta Vrbjarová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Ján Zachar
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NsP - interné odd. Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Erika Zacharová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurologické odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Jarmila Zacharová
špecializácia: pediatria
NZZ Rúbanisko. II, Pol. Q, 984 03 Lučenec

MUDr. Helena Zdechovanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLD Mikušovská 13, 984 01 Lučenec

MUDr. Eva Žáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - FRO odd. nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec

MUDr. Richard Žarnovičan
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ortop. traumat. odd. nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec

MUDr. Zuzana Žarnovičanová
špecializácia: pediatria
NsP - odd. pre deti a dorast nám. Republiky 14, 984 01 Lučenec

MUDr. Jela Fulajtárová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna ambulancia PLPD č. 87, 985 53 Mýtna

MUDr. Beata Kartousová
špecializácia: neurčená odbornosť
Všeobecná fakultná nemocnica U nemocnice 2, 128 08 Praha

MUDr. Peter Vaško
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN Bulovka Neurologické oddelenie, 040 01 Praha