Okres Malacky

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Juraj Lendel
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Dlhá 2, 900 32 Borinka

MUDr. Anna Jenčíková
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast Skuteckého, 900 61 Gajary

MUDr. Alžbeta Bačiková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD OZS, 900 52 Kuchyňa

MUDr. Marián Mišovec
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Samost. dopravná letka OSSR VÚ 1201 , 900 52 Kuchyňa

MUDr. Ladislav Cikora
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ZS Športové námestie, 900 55 Lozorno

MUDr. Ladislav Cikora
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ZS Športové námestie, 900 55 Lozorno

MUDr. Ľubomír Šilan
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NZZ - int. lek. + nefrológia Krátka 1, 900 55 Lozorno

MUDr. Ľubomír Šilan
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - int. lek. + nefrológia Krátka 1, 900 55 Lozorno

MUDr. Martina Bačová
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Boris Balko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Juraj Balogh
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurg. odd. Dukelských hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Adriana Belániková
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Dukllianských hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Peter Blaško
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Jarmila Bodaczová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Dukelských hrdinov, 901 22 Malacky

MUDr. Matej Böhmer
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Peter Bolaček
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Posádková ambulancia VÚ 1201 Štúrova 144, 901 22 Malacky

MUDr. Miroslava Bumberová
špecializácia: rádiodiagnostika
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Jana Dobrovodská
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - lek. imunológia a alergológia Malé námestie 18, 901 01 Malacky

MUDr. Miroslav Dobrovodský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna ambulancia pre dospelých Duklianskych Hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Vladimír Dudáš
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Eva Encingerová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Vojtech Erdélyi
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Dukelských hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Svetozár Ferenčík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Dukelských hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Miloslav Frič
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nemocnica Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Emília Gajdárová
špecializácia: pediatria
NZZ Legionárska 5265, 90101 Malacky

MUDr. Katarína Gajdošová
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Anna Gajdová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Legionárska 56, 901 01 Malacky

MUDr. Alexandra Hadriová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NsP Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Peter Hafera
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Dukelských Hrdinov, 901 01 Malacky

MUDr. Elena Hamzová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP, oddelenie HTO Dukelských Hrdinov, 901 01 Malacky

MUDr. Marián Haramia
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurg. amb. Dukelských hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Mária Hegyiová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
MUDr. Zuzana Sedláčková - oftalmol. Dukelských hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Igor Hirner
špecializácia: geriatria
NsP - odd. dlhodobo chorých Duklianskych hrdinov, 901 22 Malacky

MUDr. Zuzana Hollá
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NEDIA s.r.o. - dialyzačné stredisko Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Andrea Hudecová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP Dukl. hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Ján Jamriška
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Nemocničná a.s. - chirurg. odd. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Zuzana Jánošková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Peter Jerguš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, NsP, 901 01 Malacky

MUDr. Jana Juranová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
H - Nemocničná a.s. Nemocnica, 901 01 Malacky

MUDr. Anna Koleníková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Neštátna ORL amb. Dukelských hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Alena Koščálová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Eugen Kováč
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Eugen Kováč
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Ernest Kožuch
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna amb. Duk. Hrdinov 32, 901 01 Malacky

MUDr. Kvetoslava Krajčiová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocničná a.s. , 901 01 Malacky

MUDr. Ivana Krchňáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Duk. hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. František anton Kršek
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Duklianskych Hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Anna Labašová
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Peter Lengyel
špecializácia: urológia, detská urológia
UROBET, s.r.o. Dukl. Hrdinov 34, 901 01 Malacky

Doc. MUDr. Michal Lesay
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Helena Lesayová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Ján Lučenič
špecializácia: patológia
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Ana Malita
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Legionárska 5265, 901 01 Malacky

MUDr. Mariana Maršálková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria ul. 1. mája 111, 901 01 Malacky

MUDr. Monika Masarovičová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Duklianských hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Viera Masarovičová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna amb. prakt.lekára Dukelských hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Jana Medlenová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica a.s. - OAIM Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Peter Mendel
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - ARO Dukllianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Fabiola Mináriková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Dukl. hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Dominik Mízner
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ Jánošíkova 27, 901 22 Malacky

MUDr. Anton Mráz
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Duklianských hrdinov, 901 22 Malacky

MUDr. Margita Mrázová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP - FBLR Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Ľudmila Mucsková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ Mierové nám. 12, 901 01 Malacky

MUDr. Veronika Murgašová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná - NZZ Mierové nám. 12, 901 01 Malacky

MUDr. Danka Nemcová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - Interná amb. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Marcela Ondrovičová
špecializácia: pediatria
NZZ - detská amb. Mierové námestie 12, 901 01 Malacky

MUDr. Marián Pančík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Michal Pauer
špecializácia: patológia
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Eva Pavleová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
MediVed, s.r.o. diabetol., poruchy lát. prem. a výž. Malé námestie 18, 901 01 Malacky

MUDr. Zuzana Petrakovičová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Ján Pokorný
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Dukelských hrdinov, 901 01 Malacky

MUDr. Mária Poliačiková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP Duklianskych Hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Marián Pospíšil
špecializácia: ortopédia
Ortopedická amb. MUDr. Pospíšil Dukelských hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Vladimír Pullmann
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP chir.odd. Duk. Hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Miroslav Rybár
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Vojenský útvar CO 3016 Továrenská 1, 901 01 Malacky

MUDr. Eva Rybjanská
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NZZ - kardiologická amb. Mierové nám. 12, 901 01 Malacky

MUDr. Sergej Savin
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Záchranná a dopravná zdrav. služba ZZS ul. Rázusa M. 30, 901 01 Malacky

MUDr. Eva Savinová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Skuteckého 16, ZS Juh, 901 01 Malacky

MUDr. Lubor Slavík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurgia Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Katarína Suchá
špecializácia: geriatria
Nemocnica Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Janka Surovcová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Soňa Šefčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Milan Šimunič
špecializácia: audioprotetika
NsP Dukelských hrdinov, 901 22 Malacky

MUDr. Marek Šipka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Milan Šobek
špecializácia: urológia, detská urológia
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Július Špaňár
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Duklianských hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Ingrid Štefanková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Duklianských Hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Pavol Valaška
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Janka Valentová
špecializácia: pediatria
PLDD-NANI, s.r.o. Duk.hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Dušan Vician
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Dukl.hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Alena Volnárová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP OAIM Duklianskych Hrdinov, 901 01 Malacky

MUDr. Svetlana Vosátková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

MUDr. Viera Weissová
špecializácia: geriatria
NZZ Legionárska 5265, 901 01 Malacky

MUDr. Radoslav Zamborský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgia Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Lívia Zdražilová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
ZDRAVA, s.r.o. Mierové nám. 2545/12, 901 01 Malacky

MUDr. Yevhen Zhupan
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Dukelských hrdinov 34, 901 22 Malacky

MUDr. Fedor Žiak
NZZ Ľ. Fullu 5274, 901 01 Malacky

MUDr. Helena Franklová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD , 906 35 Plavecký Mikuláš

MUDr. Bohunka Šuhajdová
špecializácia: pediatria
Detská ambulancia , 906 35 Plavecký Mikuláš

MUDr. Mária Mihályová
špecializácia: pediatria
Detská ambulancia , 900 68 Plavecký Štvrtok

MUDr. Štilijan Nenovský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - obvodná amb. č. dv. 600, 900 68 Plavecký Štvrtok

MUDr. Ingrid Jagelková
špecializácia: pediatria
MUDr. Imgrid Jagelková, s.r.o. Obchodná 3 + Kuchyňa 203, 900 52, 906 38 Rohožník

MUDr. Jana Vrablicová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Obchodná 5, 906 38 Rohožník

MUDr. Oľga Osuská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ObZS, 908 75 Studienka

MUDr. Emília Erdélyiová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - ZS Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava

MUDr. Ivan Hasák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ONZZ - PLPD Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava

MUDr. Oliver Kubička
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Neštátna interná amb. MUDr. Kubička Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava

MUDr. Miloš Magala
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ObZS Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava

Doc. MUDr. Jozef Mihale
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurológia Hollého 38, 900 31 Stupava

MUDr. Jana Mociková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Zdravotnícka 1, OZS, 900 31 Stupava

MUDr. Zuzana Nerádová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická ambulanicia Zdravotnícka 5, 900 31 Stupava

MUDr. Kveta Oravcová
špecializácia: pediatria
Detská amb. Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava

MUDr. Tatiana Valášková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Súkromná očná ambulancia ZS Zdravotnícka 1, 900 11 Stupava

MUDr. Dušan Zorkócy
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia Zdravotná 1, 900 31 Stupava

MUDr. Natália Čárska
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická liečebňa Pinelova 759, 908 73 Veľké Leváre

MUDr. Manfréd Černý
NZZ - PLPD Komenského 977, ZS, 908 73 Veľké Leváre

MUDr. Júlia Halmová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. lieč. Pinelova, 908 73 Veľké Leváre

MUDr. Soňa Pirčová
špecializácia: pediatria
Amb. pre deti a dorast , 908 73 Veľké Leváre

MUDr. Božena Chmelová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Družstevná 272, 900 66 Vysoká pri Morave

MUDr. Ivan Mažár
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná 342, ZS, 900 65 Záhorská Ves

MUDr. Ján Bobek
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ZS , 908 72 Závod

MUDr. Elena Slobodová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Staničná 5, 900 51 Zohor