Okres Nitra

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Branislav Holec
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Púpavova, ZS, 951 13 Branč

MUDr. Zoja Lauková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD č. 57, 951 43 Čakajovce

MUDr. Andrea Rathouská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD Zdravotné stredisko, 951 08 Golianovo

MUDr. Viera Sabuchová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ZS , 951 08 Golianovo

MUDr. Monika Čierna
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Luk 2, 951 12 Ivánka pri Nitre

MUDr. Jarmila Ludašová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Luk 2, 951 12 Ivánka pri Nitre

MUDr. Bibiana Folbrechtová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 73, 951 73 Jelenec

MUDr. Marek Fuska
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Detské zdravotné stredisko, 951 73 Jelenec

MUDr. Milan Jedlička
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 72, 951 73 Jelenec

MUDr. Ján Kováč
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. OZS, 951 73 Jelenec

MUDr. Ľubomír Jarábek
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Centrum Diabet. nohy OLU - TaRCH, 951 45 Lefantovce

MUDr. Jozef Kolenčík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD OZS, 951 45 Lefantovce

MUDr. Vladimíra Lievajová
špecializácia: neurčená odbornosť
III. odd. PaF , 951 45 Lefantovce

MUDr. Alireza Norouzi
špecializácia: neurčená odbornosť
Lefantovce, 951 45 Lefantovce

MUDr. Magdaléna Palicová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VÚTaRCH , 951 45 Lefantovce

MUDr. Rudolf Hečko
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Rastislavova 250, 951 41 Lužianky

MUDr. Rudolf Hečko
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
NZZ - PLPDD Rastislavova 250, 951 41 Lužianky

MUDr. Eva Ďurčanská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD , 951 15 Mojmírovce

MUDr. Dagmar Tencerová
špecializácia: pediatria
ZS Detské amb. , 951 15 Mojmírovce

MUDr. Anna Ághová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Tatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Eva Antalová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Magdaléna Arpášová
špecializácia: neurčená odbornosť
Vysokošpecializovaný odborný ústav TaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Jana Bábiková
špecializácia: hygiena a epidemiológia
ŠZÚ Štefánikova 58, 949 63 Nitra

MUDr. Juraj Babušík
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
I.interná klinika FN Špitálska 6, 950 00 Nitra

MUDr. Juraj Babušík
špecializácia: funkčná diagnostika a biomedicínska kybernetika
I.interná klinika FN Špitálska 6, 950 00 Nitra

MUDr. Pavol Babušík
špecializácia: pediatria
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Anna Bajcárová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Medicínske centrum s r.o. Fatranská, 949 01 Nitra

h.Doc. MUDr. Emil Bakoš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN - chirurg. klinika Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Marián Bakoš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN - traumatol. odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Peter Bakoš
špecializácia: plastická chirurgia
NsP - odd. plastickej chirurgie Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Ľubomír Balko
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN - I. interná klinika Spojovacia 6, 949 01 Nitra

MUDr. Ján Balla
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Martina Bánovská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Martin Baraník
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Helena Barátová
špecializácia: rádioterapia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Boris Barický
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Medicínske centrum Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Ivana Barnová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Janka Barošová
špecializácia: pediatria
FN - odd. lek. genetiky Jánskeho 7, 950 01 Nitra

MUDr. Juraj Barta
špecializácia: urológia, detská urológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Anna Bartová
špecializácia: funkčná diagnostika a biomedicínska kybernetika
MC Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Ján Baťalík
špecializácia: neurčená odbornosť
Všeob. amb. pre manuálnu medicínu Novozámocká 102, 949 01 Nitra

MUDr. Martin Bednárik
špecializácia: revízny lekár
VšZP Cintorínska 5, 949 01 Nitra

MUDr. Ľubica Bednáriková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ PK Klokočina Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Judita Beláková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Med. Centrum s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Miroslav Belica
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortopedická amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Marta Belicová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Veronika Bencová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
DIA - NE s.r.o. Koceľová 29, 949 01 Nitra

MUDr. Ľubica Beňušková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Nešt. kožná amb. Čajkovského 2, 949 11 Nitra

MUDr. Jozef Berec
špecializácia: pľúcna chirurgia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Janka Bergerová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Eva Beržincová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Vysokošpecializ. odborný ústav TARCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

h.Doc. MUDr. Peter Beržinec
špecializácia: klinická onkológia
Vysokošpec. OÚ TaRCH kláštorská 134, 949 88 Nitra

h.Doc. MUDr. Peter Beržinec
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Vysokošpec. OÚ TaRCH kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Martin Bezák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Marián Bielich
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Ján Birčák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN - chirurgická klinika Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Karol Bitter
špecializácia: rádiodiagnostika
Vysokošpecializov. odb. ústav TaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Jozef Biza
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Vysokošpec. ústav TaRCH Kláštorná 134, 949 88 Nitra

MUDr. Eva Bojdová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN - I. interná kl. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Bolchová
špecializácia: foniatria
Foniatrická a ORL amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Martin Boldiš
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Silvester Boleček
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Janka Borovská
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Alexander Brešťanský
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Liliana Brezovská
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP - RDG odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Marcel Brezovský
špecializácia: neurčená odbornosť
FN - ort. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Mária Broďániová
špecializácia: pediatria
Národná trasf. služba - hemotol. transf. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Gabriela Brozmanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hviezdoslavova 1, 950 01 Nitra

MUDr. Peter Brtko
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN - interná kl. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ján Bryja
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Neštátna chirurgická ambulancia Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Miroslava Bugárová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VOÚ TaRCH Kláštorská 134, 949 01 Nitra

MUDr. Jarmila Buranová
špecializácia: pediatria
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Jana Buranská
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Silvia Bytelová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - interné lek. Štúrova 72, SAD, 949 01 Nitra

MUDr. Silvia Bytelová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interné lek. Štúrova 72, SAD, 949 01 Nitra

MUDr. Ľudovít Chalányi
špecializácia: rádiodiagnostika
Medicínske centrum Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Anna Čankyová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurolog. amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Boris Čech
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP - psychiatrické odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Milan Čech
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Poliklinika Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Mária Čechová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Beáta Čellárová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Neštátna gyn. pôr. odd. Novozámocká 222, 949 05 Nitra

MUDr. Daniela Čellárová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Červenková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Miroslava Čulagová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VOÚ TaRCH Nitra Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Soňa Čuláková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Gertrúda Ďalogová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Kláštorská 134, 949 88 Nitra

doc. MUDr. Jaroslav Daniška
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Marta Danková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
Národná transfúzna služba , 949 05 Nitra

MUDr. Pavol Dávid
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Henrieta Dávidová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN - I. interná kl. Špitálska, 949 01 Nitra

MUDr. Lucia Dekanová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Pavel Demeter
špecializácia: rádioterapia
FN - odd. rádioterapie a klin. onkológie Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Andrea Depešová
špecializácia: urgentná medicína
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Juraj Detvay
špecializácia: klinická onkológia
FN - odd. rádioterapie a klinickej onkol. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Marta Diatková
špecializácia: geriatria
MADIA, s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Marta Diatková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MADIA, s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Dítětová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Branislav Dlugoš
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Adriana Dokupilová
špecializácia: neurčená odbornosť
Infekčné odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Stanislav Dolák
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Dušana Dolinská
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jaroslava Držiková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
FN - FBLRO Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Milan Dubaj
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Jana Dubravská
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Mária Dulíková
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FN Špitálska, 949 01 Nitra

MUDr. Lýdia Ďurčanská
špecializácia: revízny lekár
VZP Dôvera Štefánikova, 949 01 Nitra

MUDr. Dušan Ďurčanský
špecializácia: patológia
FN - odd. patológie Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Jana Ďurfinová
špecializácia: pediatria
FN - pediatria Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Mariana Ďuríková
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
FN - ústav lekárskej mikrobiológie Špitálska 6, 949 01 Nitra

h.doc. MUDr. Alena Ďurišová
špecializácia: pediatria
FN - pediatria Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Oľga Ďurišová
špecializácia: pediatria
Neštátna amb. pre deti a dorast Jánskeho 7, 949 01 Nitra

MUDr. František Dvořák
špecializácia: klinická biochémia
NZZ Centrum zdravia s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Martin Dzurilla
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Pavel Dzurilla
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Imunoalrgológia Dzurilla, s.r.o. Malá kamenná 2, 949 01 Nitra

MUDr. Žaneta Dzurillová
špecializácia: pediatria
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Michaela Emanuelová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Tatiana Fajčíková
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NZZ - detská nefrologická amb. Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Roman Fajer
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Daniel Fajtl
špecializácia: urológia, detská urológia
FN - urologické odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Anton Farkaš
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Medicínske centrum, neurolog. amb. Fatranská 5, 949 01 Nitra

MUDr. Mária Felšöciová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD , 949 01 Nitra

MUDr. Adriana Filipová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN - neurol. klinika Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Eva Firická
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
PK Klokočina - Kožná amb. Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Tibor Firický
špecializácia: rádiodiagnostika
Nemocnica - rádiolog. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. František Forgáč
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Agáta Frišová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
neurol.klinika NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Jana Furárová
špecializácia: rádioterapia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Galabová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3, 949 01 Nitra

MUDr. Drahomír Galbavý
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortoped. amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Gáliková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VOÚ TaRCH-Zobor Kláštorská 134, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Gáliková
špecializácia: rádioterapia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jaroslav Galko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Chirurgická klinika FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Katarína Galková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - ARO Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Katarína Gallusová
špecializácia: pediatria
Neštátna ambulancia pre deti a dorast Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Ingrid Garajová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jozef Garay
špecializácia: revízny lekár
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jozef Garay
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Miloš Gašparovič
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ÚVV Cintorínska 3, 949 01 Nitra

MUDr. Beáta Gašparovičová
špecializácia: pediatria
FN - novoroden. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Vladimír Gažovič
špecializácia: klinická biochémia
Laboratórium klin. biochémie Hviezdoslavova 1, PK, 949 01 Nitra

MUDr. Zlatica Gažovičová
špecializácia: klinická biochémia
Labor. klin. biochémie G -Lab s.r.o. Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Igor Gergič
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VÚ 1090 Jelenecká, 949 01 Nitra

MUDr. Stanislav Gilan
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Sono-Horma gynekolog. centrum s.r.o. Štefánikova 57, 949 01 Nitra

MUDr. Tibor Göbö
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurologická klinika FZaSP TU a NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ingrid Gocmanová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
NsP Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Mária Godálová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN - ARO, SRZP , 949 05 Nitra

MUDr. Eva Goldschmiedová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Medicínske Centrum s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Peter Grác
špecializácia: rádiodiagnostika
JESSENIUS-diagnostické centrum, a.s. FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Miloš Greguš
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Daša Gromová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Katarína Gubáňová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN - detské odd. Jánskeho 7, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Gubáňová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
FN - detské odd. Jánskeho 7, 949 01 Nitra

MUDr. Rastislav Gura
špecializácia: neurčená odbornosť
FN - odd. nukl. medicína Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Janette Gurová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Gabriel Hajaš
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN - neurolog. kl. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Anita Hajašová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Martin Halaj
špecializácia: rádiodiagnostika
Jessenius - DGC a.s. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Edita Halamová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - amb. lekárskej imunológie Štúrova 22, 949 01 Nitra

MUDr. Milan Halás
špecializácia: urológia, detská urológia
Medicínske centrum Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Miloslav Hanula
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN - kl. OAIM Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Karolína Hanulová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Klára Hanulová
špecializácia: hygiena detí a dorastu
Železničný zdravotný ústav Staničná, 949 01 Nitra

PhD. MUDr. Jozef Hasilla
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Daniela Hasillová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ Riečna 7, 949 01 Nitra

MUDr. Viera Heinrichová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Neštátna psychiatrická amb. Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Mária Hejtmánková
špecializácia: hygiena a epidemiológia
ŠZÚ Štefánikova 58, 949 63 Nitra

MUDr. Žigmund Henžeľ
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
DENTER, s.r.o. Čajkovského 2, 949 88 Nitra

MUDr. Blanka Hodrušská
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Peter Holec
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Karin Holecová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPDD Štúrova 3, 949 01 Nitra

MUDr. Oľga Holecová
špecializácia: pediatria
NZZ amb. pre deti a dorast Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Holevová
špecializácia: rádiodiagnostika
JESSENIUS- DGC, a.s FN -Nitra Fatranská 12, 950 01 Nitra

MUDr. Ľudovít Holý
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Harry Homér
špecializácia: ortopédia
Ortopedická ambulancia PK Klokočina Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Helena Homérová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Miroslav Hoppan
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Silvester Horský
špecializácia: cievna chirurgia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Peter Hošták
špecializácia: posudkové lekárstvo
Územná vojenská správa Rázusova 7, 949 01 Nitra

MUDr. Dagmar Hradileková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Karol Hranai
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MUDr. Hranai, praktický lekár Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Marián Hranai
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FN - II. Interná kl. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Edita Hricová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDR. Edita Hricova , s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Miroslav Hudáček
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Drahomíra Ikrényiová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Hviezdna 1, 949 01 Nitra

MUDr. Nikola Iliev
špecializácia: neurčená odbornosť
ZZP Sideria - Istota Štúrova 20, 949 01 Nitra

MUDr. Nikola Iliev
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
ZZP Sideria - Istota Štúrova 20, 949 01 Nitra

MUDr. Branislav Ivan
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Nina Ivaničková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Kristína Ivanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Kristína Ivanová, s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Ervín Jakab
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
DZS OPTIMUS, s.r.o. Wilsonovo naáb. 4, 949 01 Nitra

MUDr. Juraj Jakubička
špecializácia: pediatria
NsP Špitálska, 949 01 Nitra

MUDr. Danica Jakubičková
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NZZ PLK Hviezd. 1 + NsP Topoľčany, 949 01 Nitra

MUDr. Eulália Jamborová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Poliklinika Klokočina Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Eduard Jančík
špecializácia: ortopédia
FN - ortop. odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Lýdia Jančíková
špecializácia: pediatria
MUDr. Lýdia Jančíková s.r.o. - PLPDD Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Milan Janiga
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Peter Jedlička
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Medicínske centrum s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Božena Ješková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Ivan Juhás
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekologická amb. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Plamen stanev Kabaivanov
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Ústav TaRCH Zobor Kláštorná 134, 949 88 Nitra

MUDr. Róbert Kadlec
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Viera Kántorová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Marián Kertés
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP, odd. ÁRO Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ingrid Kieselová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FN kožné odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Anna Királová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Fakultná nemocnica Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Igor Kišška
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Fakultná nemocnica Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Peter Kišška
špecializácia: traumatológia
FN - traumatolog. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Emília Kiššková
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Ambulancia praktického lekára Rázusova 7, 949 01 Nitra

MUDr. Emília Kiššková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Ambulancia praktického lekára Rázusova 7, 949 01 Nitra

MUDr. Emília Kiššková
špecializácia: posudkové lekárstvo
Ambulancia praktického lekára Rázusova 7, 949 01 Nitra

MUDr. Ján Kleskeň
špecializácia: traumatológia
FN - traumatolog. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Ivan Kliment
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Erika Klobušická
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Pavol Klobušický
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Alena Kočalková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
VOÚ TaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Peter Kolník
špecializácia: patológia
CYTOMED s.r.o, cytologické laborat. Koceľova 29, 949 01 Nitra

MUDr. Georgína Kolníková
špecializácia: patológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Zuzana Kopernická
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP, + MUDR. Katarína Plevová,s.r.o. Špitálska 6 + Fatranská 12, 949 01 Nitra

h.Doc. MUDr. Jozef Korček
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN , Chirurgická klinika Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Michal Korček
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Nitra Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Korčeková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN - ARO Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Kristína Koreňová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Anton Košík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN - chirurg. kl. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Anna Kóšová
špecializácia: rádiodiagnostika
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Peter Kotrus
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Zita Koupilová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
OÚP, Lek.služba prvej pomoci Nábrežie mládeže 1, Špitálska, 949 01 Nitra

MUDr. Jozef Kováč
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VOÚ - TaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Imrich Kováč
špecializácia: plastická chirurgia
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Tatiana Kováčiková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 949 11 Nitra

MUDr. Miroslav Kozár
špecializácia: sexuológia
FN, NZZ Hekol s r.o. Špitálska 6, Koceľova 29, 949 01 Nitra

MUDr. Miroslav Kozár
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN, NZZ Hekol s r.o. Špitálska 6, Koceľova 29, 949 01 Nitra

MUDr. Slávka Kozárová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Súkromné rehabilitačné centrum, s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Róbert Krajňák
špecializácia: ortopédia
NsP Špitálska 6, 941 01 Nitra

MUDr. Marianna Královičová
špecializácia: pediatria
FN - odd. FBLR Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Peter Krehák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nešt. int. amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Vladimír Krempaský
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Ozbrojené sily SR UZMS OSN, Nitra

MUDr. Marta Kristeková
špecializácia: neurčená odbornosť
VOÚ TaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Karel Kříž
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Vašinova 123, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Križanová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Medicínske Centrum s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Miroslav Krjak
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP - gynek. - pôr. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Daniela Krošláková
špecializácia: klinická onkológia
Odd. rádioterapie a klinickej onkol. FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Helena Krššáková
špecializácia: pediatria
Neštátna ambulancia pre deti a dorast Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Elena Kružliaková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Magdaléna Kružlíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Štúrova 3, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Kubáňová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FMC - dialyzačné služby s.r.o. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Rostislav Kubica
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Mária Kuková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
M-K-M, s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Margita Kulčárová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Gabriela Kuníková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Viktor Kunský
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekologická amb. Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Soňa Kurucová
špecializácia: nukleárna medicína
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Pavel Kusenda
špecializácia: neurčená odbornosť
Dôvera Združená ZP, 949 01 Nitra

MUDr. Martin Kutiš
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Dagmar Kutnárová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Helena Kuzielová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. Štefánikova 21, 949 01 Nitra

MUDr. František Kuzma
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Helena Kuzmová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Cintorínska 5, 949 01 Nitra

MUDr. Ingrid Kuzmová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Janette Kvasňovská
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ Čajkovského 2, 949 01 Nitra

MUDr. Ľubica Kvasňovská
špecializácia: urológia, detská urológia
FN Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Roman Kvasňovský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Vašinova 124/59, 949 01 Nitra

MUDr. Zuzana Labajová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Silvia Labovská
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Jánskeho 7, 949 01 Nitra

MUDr. Dagmar Labudová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Andrej Lazorišák
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 95001 Nitra

MUDr. Anna Lazorišáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FN - I. interná klinika Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Tibor Lénárt
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN - ORL odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Zuzana Lénártová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Juraj Letko
špecializácia: urológia, detská urológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Mária Letková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
VOÚTaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Mária Letková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
VOÚTaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Ingrid Libáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VOÚ TaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Zuzana Libantová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitalska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Peter Linder
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Katarína Linderová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

Doc. MUDr. Anna Líšková
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
FN - ústav klinickej mikrobiolog. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Valéria Lourensová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Detské rehabilitačné centrum Rázusova 24, 949 01 Nitra

MUDr. Lucia Lukáčiková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Juraj Lukačko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN - chirurgia Špitálska 6, 950 00 Nitra

MUDr. Zuzana Lyžičiarová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Miroslav Machata
špecializácia: hygiena všeobecná a komunálna
ŠZÚ Štefánikova 58, 949 63 Nitra

MUDr. Zuzana Machatová
špecializácia: hygiena a epidemiológia
ŠZÚ Štefánikova 58, 949 01 Nitra

MUDr. Peter Macho
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Slančíkova 2, 949 01 Nitra

MUDr. Peter Macho
špecializácia: pediatria
Sociálna poisťovňa Slančíkova 2, 949 01 Nitra

MUDr. Karin Mačalová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jozef Maďar
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Neštátna chirurgická ambulancia Fatranská 15, 949 01 Nitra

MUDr. Margita Majtáňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Poliklinika Klokočina Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Mariana Malíková
špecializácia: hygiena všeobecná a komunálna
ŠZÚ Štefánikova 58, 949 63 Nitra

MUDr. Jozef Malý
špecializácia: súdne lekárstvo
Úrad pre dohľad na zdr. st. - súdnolek. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Juraj Mariš
špecializácia: klinická onkológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Karol Mariš
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
DIA - NE, s. r. o. Koceľova 29, 949 01 Nitra

MUDr. Jozef Marko
špecializácia: urológia, detská urológia
FN - urolog. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Štefan Marko
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očná ambul, NZZ Očnej optiky a.s. Štefánikova 26, 951 01 Nitra

MUDr. Iveta Marková
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - diabetolog. amb. Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Viera Marková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Michaela Maršíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Miroslava Samuelová - PLPD Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Pavel Martinec
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt.lekára pre dosp. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Elena Martišová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

Doc. MUDr. Oto Masár
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN - OAIM Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Marián Matejka
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP - gynekol.-pôrod. odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Jozef Matta
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - amb. PLPD Špitálska 9, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Mattová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Matulová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Diecézna charita Samova 4, 949 01 Nitra

MUDr. Gabriela Melicharová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Ingrid Meňkyová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurolog. amb. - INNER s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Andrea Mentová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Patrik Mesároš
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN Nitra Špitálska 9, 949 01 Nitra

MUDr. Miriam Michaličková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
VOÚ TaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Katarína Mičiaková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - ARO Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Andrea Miháliková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Katarína Mihinová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN Špitálska 6, 95001 Nitra

MUDr. Zdenka Mikle-barátová
špecializácia: patológia
MIKLE a BARÁT, s.r.o. J. Kráľa 25, 950 01 Nitra

MUDr. Oľga Miklóssyová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP, odd. RT. a kl. onkológie Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Mária Mikulášiková
špecializácia: pediatria
MUDr. Mikulášiková Mária s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Andrej Milovský
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jozef Miškeje
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgická klinika Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Zuzana Miškejeová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Fatranská 12, 940 01 Nitra

MUDr. Alena Mišovičová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Daniel Mládek
špecializácia: plastická chirurgia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

Doc. MUDr. Miloš Mlynček
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN - gyn-pôr. klinika Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Drahomíra Mlynčeková
špecializácia: pediatria
MUDR. Drahomíra Mlynčeková, s.r.o. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Milan Môcik
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NZZ - FBLR Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Silvia Moravčíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Čajkovského 2, 949 11 Nitra

MUDr. Andrej Morvay
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Monika Murgašová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN - neurolog. kl. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Zuzana Murgašová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Zuzana Myjavcová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Zuzana Naništová
špecializácia: pediatria
FNsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Hana Nemčeková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Vladimír Nemčovič
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ľubica Nemčovičová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurolog. amb. Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Eva Nevická
špecializácia: súdne lekárstvo
FNsP ŠPitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Oľga Noveková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - oftalm. amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Zuzana Ochodnická
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Interná - Diabetologická ambulancia Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Zuzana Ochodnická
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná - Diabetologická ambulancia Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Karin Oppitzová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 94901 Nitra

MUDr. Janka Oravcová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Slančíkovej 3, 950 43 Nitra

MUDr. Peter Orbán
špecializácia: traumatológia
FN - traumatolog. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Ľudovít Orich
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN - ORL odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Marián Osuský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Rudolf Palič
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN Špitálska 9, 949 01 Nitra

MUDr. Daniel Paulovič
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Daniel Paulovič
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Gabriela Pavlovičová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FN - očné odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Henrich Pénzeš
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Klára Perceová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Pešeková
špecializácia: hygiena detí a dorastu
ŠZÚ Štefánikova 58, 949 63 Nitra

MUDr. Roman Pétery
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN - neurologická klinika Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Štefan Petríček
špecializácia: soc. lek. a organizácia zdravotníctva
Vysokošpecializovaný odb.ústav Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Mária Petríková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - detské odd. Jánskeho 7, 949 01 Nitra

MUDr. Vladimír Petro
špecializácia: urológia, detská urológia
Urolog. odd, Fakultná nemocnica Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Andrea Petrovičová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FN - neurologická kl. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Ján Petruška
špecializácia: ortopédia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Mária Petrušková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - oftalmológia-glaukomové ochor. Hviezdoslavova 1, PK, 949 01 Nitra

MUDr. Viera Petrušková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FN novor. odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Viviana Petrušková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ľubica Piesecká
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
Fakultná nemocnica Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ľubica Piesecká
špecializácia: pediatria
Fakultná nemocnica Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Rozália Pilková
špecializácia: neurčená odbornosť
VZP Dôvera Štefánikova, 949 01 Nitra

MUDr. Peter Pinter
špecializácia: ortopédia
NZZ MUDr. Katarína Plevová s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Eva Pintérová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN - odd. rádioterapie a klin. onkológie Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Katarína Plentová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - imuno-alerg. amb. Koceľová 29, 949 01 Nitra

MUDr. Peter Pleva
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ MUDr. Plevová s.r.o. PK Chrenová , Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Plevová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ MUDr. Katarína Plevová, s.r.o Fatranská 12, PK Chrenová, 949 01 Nitra

Doc. MUDr. Ján Plutinský
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
VOÚ TaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Richard Polák
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Pavol Poliačik
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Pavol Poliačik
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Pavol Poliačik
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Iveta Poliačiková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Petra Poliačiková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Jozef Poništ
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Posádková ambulancia - PLPD Novozámocká 1, 949 01 Nitra

MUDr. Regína Poništová
špecializácia: ortopédia
Ortopedická amb. Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Vladimír Popelka
špecializácia: traumatológia
FN - traumatolog. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Alexander Poprac
špecializácia: traumatológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Juraj Poradovský
špecializácia: revízny lekár
VšZP Cintorínska 5, 949 01 Nitra

MUDr. Marta Porubská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ K. Plevová, s.r.o Štefánikova 146, 949 01 Nitra

MUDr. Mária Prablesková
špecializácia: mikrobiológia životného prostredia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Igor Prekop
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. klinika Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Lucia Prétiová
FNsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Marta Prokipčáková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Mária Pudmerová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ MUDr. Katarína Plevová s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Anna Rábeková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Marek Rác
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Alice Rafayová
špecializácia: hygiena všeobecná a komunálna
ŠZÚ Štefánikova 58, 949 63 Nitra

MUDr. Mária Raisová
špecializácia: neurčená odbornosť
Nuorolog. klinika FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Edita Raškovičová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NZZ - detská kardiológia Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Jozef Ravinger
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN gyn. pôr. klinika Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Michaela Rendeková
špecializácia: patológia
NsP - súdnolekárske odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Ivan Riško
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - ARO Špitálska 20, 949 01 Nitra

MUDr. Ivan Riško
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Neštátna Gyn. Amb. Novozámocká 129, 949 05 Nitra

MUDr. Jozef Róza
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Farská 10, 949 01 Nitra

MUDr. Alexandra Rozborilová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN - odd. patológie Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Alexander Ruttkay
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP I. interná klinika Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Gregor Ruttkay
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VOÚ TaRCH Kláštorná, 949 01 Nitra

MUDr. Andrea Ruttkayová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Eva Ruttkayová
špecializácia: reumatológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Eva Ruttkayová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Andrea Rybárová
špecializácia: rádioterapia
NsP - rádioterapia Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Bernardína Sárazová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Fakultná nem. - I. int. klinika Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Anton Sedlák
špecializácia: neurčená odbornosť
Bohoslovecká fakulta , 949 05 Nitra

MUDr. Milica Sedláková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neštátna neurologická ambulancia Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Hana Sekerešová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NZZ - OAIM Čajkovského 20, 949 01 Nitra

MUDr. Monika Sekerešová
špecializácia: patológia
NZZ Mikle a Barát s.r.o. Janka Kráľa 25, 951 08 Nitra

MUDr. Marta Selecká
špecializácia: pediatria
NZZ, PLDD Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Jozef Semetko
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
int. klinika FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Iveta Semetková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
REVITA - Medicenbtrum, s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Iveta Semetková
špecializácia: reumatológia
REVITA - Medicenbtrum, s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Miroslav Serečin
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ LSPP pre dospelých Špitálska 1, 949 01 Nitra

MUDr. Jarmila Sieglová
špecializácia: pediatria
FN - detské odd. Jánskeho 7, 949 01 Nitra

MUDr. Ivan Sirotiak
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekol. amb. PK Klokočina Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Zuzana Sisáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Čajkovského 2, 949 11 Nitra

MUDr. Eva Sláviková
špecializácia: rádiodiagnostika
Medicínske centrum Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Slobodová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN - OAIM Špitálska 6 , 950 01 Nitra

MUDr. Emília Sobotková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ŠZÚ Štefánikova 58, 949 01 Nitra

MUDr. Silvia Solnicová
špecializácia: klinická biochémia
FN - OKB Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Zuzana Stehlová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Neštátna dermatologická ambulancia Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Jozef Strauss
špecializácia: rádiodiagnostika
JESSENIUS-DGC, a.s. PLK Hviezdoslavova 1, 950 01 Nitra

MUDr. Zuzana Straussová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Marian Streško
špecializácia: klinická onkológia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Marián Strhan
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
VOÚ TaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Julius Strmeň
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN - chir. klinika Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Mária Strmeňová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatovener. amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Stanislava Szabóová
špecializácia: neurčená odbornosť
VOÚ TaRCH Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Ján Széleš
špecializácia: neurčená odbornosť
ŠZÚ Nitra, HV Štefánikova 58, 949 01 Nitra

MUDr. Štefan Szilvási
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Ladislav Šabo
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interné lek. Čajkovského 2, 949 11 Nitra

MUDr. Daša Šabová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - ARO Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Hilda Šajgalíková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Šalkovská
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Jaroslav Šalkovský
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Jednodňová chirurgia Jarmočná 15, 949 01 Nitra

MUDr. Ivana Šandorová
špecializácia: pediatria
FNsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Šedivá
špecializácia: pediatria
FN - novorod. odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Katarína Šedivá
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FN - novorod. odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ľubomír Ševčík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Alena Ševčíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Iveta Šillerová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 95001 Nitra

MUDr. Miroslav Šimek
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN, hemato.-transfúzne odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Šimková
špecializácia: rádiodiagnostika
FN - RDG odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Šimová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN - kl. anest. a intenz. med. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ľubica Škarbalová
špecializácia: gerontopsychiatria
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Leona Šóthová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Mária Štefanková
špecializácia: revízny lekár
VšZP , 949 05 Nitra

MUDr. Marianna Štítová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Martin Štrba
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Tomáš Štrpka
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Martina Šustová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Margaréta Tanyasiová
špecializácia: rádioterapia
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ján Tencer
špecializácia: traumatológia
FN - traumatologické odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Anna Timková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Katarína Tináková
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ Štefánikova 58, 949 63 Nitra

MUDr. Milan Toma
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurg. amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Nikoleta Torišková
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FN odd.Plastickej chir. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Andrej Truska
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Peter Turba
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Medicínske Centrum Fatranská 5, 949 01 Nitra

Doc. MUDr. Karol Turček
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická ambulancia Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Peter Uharček
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Petra Uharčeková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Vladimír Uhelský
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - int. klinika Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Božena Uherová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hviezdna 1, 949 01 Nitra

MUDr. Peter Urbán
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Monika Urbanová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN - interná klinika I Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Sabina Urbanová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ladislav Vadkerti
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VÚ 2629 Dobšinského 4, 949 30 Nitra

MUDr. Pavel Vahala
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Veronika Vahalová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Jolana Vajíčeková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Richard Valent
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Radka Valkovičová
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 NItra

MUDr. Marta Vanková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Medicínske centrum Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Ivan Vaňo
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Judita Vaňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

MUDr. Martina Varačková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Tatiana Váradyová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Daniela Vargová
špecializácia: pediatria
MUDr. Daniela Vargová, s.r.o. Jánskeho 4, 949 01 Nitra

MUDr. Radovan Vaškovský
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Alena Vavrová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP - psych. odd. Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Marta Veselská
MUDr. Katarína Plevová s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Anna Veterányová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Eduard Višňovský
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Klára Vnučková
špecializácia: pediatria
NZZ - Amb. PLDD Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Andrej Vondrák
špecializácia: nukleárna medicína
IZOTOPCENTRUM s.r.o. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Vladimír Vondrák
špecializácia: nukleárna medicína
NsP Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Anna Votrubová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Eva Vrtíková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FN - kožné odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Viera Vyšná
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Diabetologická amb. ZS Chrenová Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Jozef Weber
špecializácia: geriatria
VOÚ Zobor Kláštorská 134, 949 80 Nitra

MUDr. Vladimír Zahradník
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Gertrúda Zahradníková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FN - ORL Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Zdenko Zamboj
špecializácia: plastická chirurgia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Ivan Závodný
špecializácia: rádiodiagnostika
FN - RDG odd. Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Katarína Zdichavská
špecializácia: neurčená odbornosť
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

MUDr. Dušan Zemko
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Nešt. gyn. amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

MUDr. Karol Zimmer
špecializácia: cievna chirurgia
Neštátna chirurgická a cievna amb. Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

MUDr. Karol Zimmer
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Neštátna chirurgická a cievna amb. Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

Doc. MUDr. Viktor Žák
špecializácia: soc. lek. a organizácia zdravotníctva
FN Špitálska 3, 950 01 Nitra

MUDr. Štefánia Žákovičová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Železničná lekárska stanica Staničná 6, 949 01 Nitra

MUDr. Michal Žolna
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Novozámocká 222, 949 01 Nitra

MUDr. Jana Žolnová
špecializácia: pediatria
NsP Špitálska 6, 949 01 Nitra

MUDr. Ladislav Prievozník
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 188, 951 24 Nové Sady

MUDr. Sylvia Neumanová
špecializácia: pediatria
NZZ , 951 02 Pohranice

MUDr. Karol Rathouský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
KARAT - MED, s.r.o ZS, 951 02 Pohranice

MUDr. Natália Pristachová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD č. 262, 951 21 Rišňovce

MUDr. Anna Šimová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD , 951 21 Rišňovce

MUDr. Pavel Bandler
špecializácia: neurčená odbornosť
PN Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Martina Bartošovičová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica č. 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Katarína Cholvadová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica , 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Zuzana Dúbravská
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica č. 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. František Gábriš
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Rinok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Henrich Grác
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nem. Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Anežka Imrišková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nem. Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Mária Kabátová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nem. Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Peter Kozík
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Jozef Kulich
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Psychiatrická nemocnica Rínok, 951 35 Velké Zálužie

MUDr. Matúš Martinka
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Rinok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Miroslav Masaryk
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nemocnica Rínok 35, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Marcela Moťovská
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Ingrid Pompová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nemocnica Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Henrieta Ragasová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Radoslava Richtáriková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Katarína Romsauerová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nem. Rinok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Patrik Strhan
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
PN č. 344, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Daria Strhanová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica č. 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Dana Šedivá
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nemocnica č. 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Marián Šiška
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLD Zdravotné stredisko, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Zdenka Trokanová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Rinok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Ľubica Zárembová
Psychiatrická nemocnica Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

MUDr. Tatiana Matušková
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
NZZ - PLPDD , 951 05 Veľký Cetín

MUDr. Karol Csiffáry
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
KENGIMED, s.r.o. Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Erika Drozdáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Kardiocentrum Nitra s.r.o. Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Elza Ďurfinová
špecializácia: pediatria
Neštátna ambulancia pre deti a dorast Levická 618, 952 01 Vráble

MUDr. Ľubomír Horák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Marek Hostinský
špecializácia: záchranná a dopravná zdravotnícka služba, RZP a LZ
Poliklinika , 952 01 Vráble

MUDr. Darina Kišová
špecializácia: rádiodiagnostika
JESSENIUS -DGC, a.s. Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Helena Kováčová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Moravská, 952 01 Vráble

MUDr. Marián Mokrý
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurg. amb. Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Peter Olajoš
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
30, s.r.o. Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Darina Orbanová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurolog. ambulancia Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Ľubica Patakyová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Levická 618, 952 01 Vráble

MUDr. Mária Pešková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatrická amb. Moravská 513, 952 01 Vráble

MUDr. Mária Polónyová
špecializácia: pediatria
Neštátny detský lekár Levická 618, 952 01 Vráble

MUDr. Vincent Sádovský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Poliklinika Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Dagmar Škablová
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - urologická amb. Hlavná 15, 952 01 Vráble

MUDr. Branislav Šulla
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ PK Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Šárka Švecová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná 35, 952 01 Vráble

MUDr. Gabriela Tomová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Marta Zrubcová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Levická 20, 952 01 Vráble

MUDr. Vladimír Žiak
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Kardiocentrum Nitra, s.r.o. Moravská 512, 952 01 Vráble

MUDr. Ladislav Absolon
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna amb. PLPD ZS, 951 44 Výčapy - Opatovce

MUDr. Karin Kirinovičová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná 145, 951 42 Zbehy

MUDr. Igor Tarabčák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Hlavná 45, 951 42 Zbehy