Okres Poprad

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Katarína Bednarčíková
špecializácia: neurčená odbornosť
Šrobárov ústav detskej TaTRCH n.o. , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Jaroslav Fabry
špecializácia: pediatria
Šrobárov ústav detskej TaRCH , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Zita Kubicová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
ŠU DTaRCH , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Eva Lapšanská
špecializácia: pediatria
Šrobárov ústav detskej TaRCH , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Martina Miškovská
špecializácia: pediatria
Šrobárov ústav DTaRCH D. Smokovec , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Mária Oetterová
špecializácia: pediatria
Šrobárov ústav DTaRCH Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Mária Oetterová
špecializácia: klinická biochémia
Šrobárov ústav DTaRCH Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Anna Onufráková
špecializácia: neurčená odbornosť
ŠÚ det. TBCARCH Pavilón pre dieťa a matku- horný sm, 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Anna Onufráková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
ŠÚ det. TBCARCH Pavilón pre dieťa a matku- horný sm, 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Marek Pohanka
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
ŠÚTaRCH , 059 81 Dolný Smokovec

Doc. MUDr. Vladimír Pohanka
špecializácia: pediatria
Šrobárov ústav det. tbc a resp. chorôb , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. František Strmiska
špecializácia: pediatria
Šrobárov ústav detskej TBC a respirač.ch. , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Mikuláš Štefan
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Šrobárov ústav detskej TaRCH , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Jana Tóthová
špecializácia: pediatria
Šrobárov ústav DT a RCH , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Dagmar Trubačová
špecializácia: pediatria
Šrobárov ústav detskej TaRCH , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Zuzana Vojtušová
špecializácia: neurčená odbornosť
Šrobárov ústav dets. tub. a resp. chorôb n.o. , 059 81 Dolný Smokovec

MUDr. Peter Kabát
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Neštátna ambulancia PLPD , 059 16 Hranovnica

MUDr. Ján Kardoš
špecializácia: pediatria
NZZ - APDD SNP, 059 16 Hranovnica

MUDr. Mária Berezová
ÚTRCH Kvetnica , 058 01 Kvetnica

MUDr. Lenka Medvecová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Ústav TBC a respir. chorôb , 058 87 Kvetnica

MUDr. Josef Popelka
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Ústav TBCaRCH , 058 80 Kvetnica

MUDr. Zuzana Vallušová
špecializácia: neurčená odbornosť
Ústav TaRCH , 05887 Kvetnica

MUDr. Fridrich Fábry
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dospelých , 059 40 Liptovská Teplička

MUDr. Alica Bujnová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Kúpele LUČIVNÁ a.s. , 059 31 Lúčivná

MUDr. Mária Jurčová
špecializácia: pediatria
KÚPELE LUČIVNÁ a.s. , 059 31 Lučivná

MUDr. Klára Matejková
špecializácia: pediatria
Kúpele Lučivná a.s. č. 290, 059 31 Lučivná

MUDr. Vladimír Petroci
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Kúpele Lučivná a. s. , 059 31 Lučivná

MUDr. Janka Hollová
špecializácia: neurčená odbornosť
Imuno - alergologická ambulancia Hlavná 25, 059 51 Matejovce

MUDr. Štefánia Marcinková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná 35, 059 51 Matejovce

MUDr. Irena Haščáková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Voj. vysokoš. ústav pre choroby pľúcne , 059 83 Nová Polianka

MUDr. Jaroslav Otčenáš
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
Vojenský Vysokošpec. Ústav pre chor. pľúcne , 059 83 Nová Polianka

MUDr. Tomáš Šimek
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VVÚCHP NOVÁ POLIANKA , 059 83 Nová Polianka

MUDr. Peter Bahul
špecializácia: neurčená odbornosť
Kúpele Nový Smokovec a.s. Kúpele Nový Smokovec, 062 25 Nový Smokovec

MUDr. Eva Bérešová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ č. 27, 062 01 Nový Smokovec

MUDr. Eva Bérešová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ č. 27, 062 01 Nový Smokovec

MUDr. Jarmila Fabianová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
OLÚRCH , 062 24 Nový Smokovec

MUDr. Melita Jakubíková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
OLÚRCH , 062 24 Nový Smokovec

MUDr. Vladimír Kramár
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Pritát.gynek.amb. Poliklinika, 062 01 Nový Smokovec

MUDr. Eva Litvínová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
OLÚ RCH , 062 24 Nový Smokovec

MUDr. Július Adamkovič
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn. pôr. odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Patrícia Adzimová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Rafik Al khoury
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn-pôr. odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Radoslav Alexa
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ÚTaRCH Kvetnica, 058 87 Poprad

MUDr. Anna Antalíková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP Banícka 803, 058 45 Poprad

MUDr. Dagmar Ballayová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ Nám. Sv. Egídia 2, 058 01 Poprad

MUDr. Jana Baníková
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Anna Barillová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa ul. 1. mája 4053/24, 058 01 Poprad

MUDr. Peter Barta
špecializácia: geriatria
NsP Banícka 28, 058 45 Poprad

MUDr. Tatiana Bártová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurologické odd. Banícka 28, 058 45 Poprad

MUDr. Jozef Bednár
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa ul. 1. mája 24, 058 01 Poprad

MUDr. Anna Bendíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára pre dospelých Novomeského 3918, 058 01 Poprad

MUDr. Monika Bendíková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Juraj Beniak
špecializácia: klinická onkológia
NsP, POKO Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Juraj Beniak
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP, POKO Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Lýdia Beniaková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP - detské odd. Banícka 803/28, 05845 Poprad

MUDr. Lýdia Beniaková
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. Banícka 803/28, 05845 Poprad

MUDr. Šárka Bezáková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP poprad ORL odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Matej Bielik
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Estera Bohunická
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgická amb. Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Marek Bojda
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Peter Brenišin
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologicko pôr. odd. NsP Poprad Banícka 803/12, 058 01 Poprad

MUDr. Ladislav Brugoš
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Daniela Budická
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Peter Budický
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. Banícka 802/28, 058 01 Poprad

MUDr. Žofia Bundová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Popradské nábrežie 12, 058 01 Poprad

MUDr. Žofia Bundová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Sociálna poisťovňa Popradské nábrežie 12, 058 01 Poprad

MUDr. Mariana Chlebcová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Jozef Chlebec
špecializácia: traumatológia
NsP Banícka, 058 01 Poprad

MUDr. Veronika Chmelová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
MUDr. Chmelová, nešt. gyn.amb. Banícka 803, 058 01 Poprad

MUDr. Martin Chudý
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Igor Cpin
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgické odd. Banícka, 058 01 Poprad

MUDr. Gabriela Cpinová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Štefániková 887/53, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Čákyová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Banícka 803, 058 01 Poprad

MUDr. Margita Červeňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambul. prakt. lekára pre dospelých ul. 1. mája 16, 058 01 Poprad

MUDr. Zuzana Čižmáriková
špecializácia: reumatológia
NZZ Karpatská 3273/11, 058 01 Poprad

MUDr. Ľudovít Čobirka
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn. pôr. odd. Banícka 803/23, 058 01 Poprad

MUDr. Marianna Debreová
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Dideková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dosp. Teplická 8, 058 01 Poprad

MUDr. Zdenko Dragoun
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Sylvia Dražilová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Ľudmila Dučáková
špecializácia: ortopédia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Oksana Dunajová-jurčová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Banícka, 058 01 Poprad

MUDr. Jaroslava Dysková
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
NZZ - endokrinolog. amb. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Dušan Dzuriak
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gynekol.-pôrod. odd. Banícka 803, 058 01 Poprad

MUDr. Ján Fabian
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP - FBLR Banícka 28, 058 45 Poprad

MUDr. Anna Fabiánová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Eduard Farkaš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Banícka 803/ 28, 058 01 Poprad

MUDr. Jana Fathiová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn.-pôr. odd. Banícka 803, 058 01 Poprad

MUDr. Janka Ferjančeková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Milan Filipský
Scherfelova 25, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Francová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dosp. Zahradnícka 6, 058 01 Poprad

MUDr. Karol Fried
špecializácia: traumatológia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Monika Gáfriková
špecializácia: pediatria
PLPDD L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad

MUDr. Anton Gavel
špecializácia: súdne lekárstvo
NsP - odd. súdneho lekárstva Banícka 806/28, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Gibalová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
DETSKÁ OČNÁ AMBULANCIA Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Janka Globinovská
špecializácia: pediatria
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Magdaléna Gojdičová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽLS Wolkerova 5, 058 01 Poprad

MUDr. Štefan Grenda
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP Poprad ORL odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Václav Hajduk
špecializácia: pediatria
Detská amb. J.Curie 3, 058 01 Poprad

MUDr. Anton Hanušín
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP -OAIM Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Miroslav Harvánek
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Amin Heidari
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ÚTaRCH Kvetnica 10, 058 01 Poprad

MUDr. Michal Heržák
špecializácia: rádiodiagnostika
Nemocnica a.s. - RDG odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Robert Holečko
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Janka Holešovská
špecializácia: neurčená odbornosť
MEDICOR s.r.o. amb.praktického lekára Okružná 18, 058 01 Poprad

MUDr. Zdenek Holešovský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - traumatolog. amb. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Alexander Hrivík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Miroslav Hudák
špecializácia: klinická onkológia
NsP Poprad, interné odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Miroslav Hudák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Poprad, interné odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Pavel Hudec
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Popradské nábr. 16, 058 01 Poprad

MUDr. Gabriela Hudzíková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ Hviezdoslavova 27, 058 01 Poprad

MUDr. Jana Husová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Margita Imrišková
špecializácia: hygiena detí a dorastu
ŠZÚ Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

MUDr. Judita Jacková
špecializácia: posudkové lekárstvo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Popradské nábr. 65/16, 058 01 Poprad

MUDr. Ivana Jakubčiaková
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Magdaléna Jambrichová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Poprad int. odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Mária Jančíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Dostojevského 2607/20, 058 01 Poprad

MUDr. Tomáš Jankura
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Denisa Janovská
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP , chirurg.odd. Banicka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Peter Jaroš
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Anna Jarošová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurológia Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Lívia Javorská
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Ján Jedinák
špecializácia: urgentná medicína
EMS, s.r.o. J. Curie 737/41, 058 01 Poprad

MUDr. Martin Jurčák
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Jaroslav Južanin
špecializácia: ortopédia
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Marián Kakalejčík
špecializácia: klinická onkológia
NsP Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Slavomír Kállay
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Poprad-odd. anestez. a intenz. med. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Mariana Kállayová
špecializácia: urgentná medicína
NsP Poprad Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Beáta Kantorová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
PSYCH.AMB. Banícka 803, 058 01 Poprad

MUDr. Darina Kantorová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Foniatrická amb. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Darina Kantorová
špecializácia: foniatria
Foniatrická amb. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Jozef Karaffy
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Poprad, RDG Odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Anna Karaffyová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Miroslav Katial
špecializácia: ortopédia
NsP - ortopedické odd. Banícka 805/ 3, 058 01 Poprad

MUDr. Anna Katialová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Neštátna očná ambulancia Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Jana Kelemenová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa ul. 1. mája 4053/24, 058 01 Poprad

MUDr. Koloman Klein
špecializácia: revízny lekár
Všeob. zdr. poisťovňa Tolstého 1, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Klocoková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Francisciho 1, 058 01 Poprad

MUDr. Essa Kohiar
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Martin Kolibáb
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Jozef Komada
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NZZ Zdravotnícka 3525/3, 058 01 Poprad

MUDr. Marián Koperniech
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Elena Koreňová
špecializácia: pediatria
NsP Banícka 803/287, 058 01 Poprad

MUDr. Ján Kostolný
špecializácia: patológia
NsP nám. sv. Egídia 3003/100, 058 01 Poprad

MUDr. Alexandra Kovalčíková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP - detská kardiol. amb. Banícka 803, 058 01 Poprad

MUDr. Viera Kovaříková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Zuzana Kozárová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Želmíra Krafčíková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
ORL ambulancia Karpatská 3273/11, 058 01 Poprad

MUDr. Peter Krajňák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Peter Krajňák - PLPD Karpatská 7, 058 01 Poprad

MUDr. Jozef Krak
špecializácia: neurčená odbornosť
ŠZÚ Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

MUDr. Emília Kraková
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

MUDr. Radovan Kŕč
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Marcela Krettová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - int. odd. Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Kriššáková
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa , 058 01 Poprad

MUDr. Pavol Krupicer
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
FMC DS s.r.o. , 058 01 Poprad

MUDr. Denisa Krupicerová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Viera Ksiažeková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
BIORTG Kežmarok s.r.o. nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

MUDr. Yveta Kubovová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatrická amb. Nám. Sv. Egídia 3, 058 01 Poprad

MUDr. Radoslav Kuchár
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Jana Kuchtová
špecializácia: neurčená odbornosť
RÚVZ Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

MUDr. Martin Kučera
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Alena Kučerová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Oľga Kukurová
špecializácia: pediatria
Amb. prakt. lekára pre deti a dorast Moyzesova, 058 01 Poprad

MUDr. Dagmar Kundisová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Jana Kykalová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica a.s. - OAIM Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Pavol Kyseľ
špecializácia: geriatria
NsP - geriatrické odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Anton Laincz
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Martin Lajoš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Banícka 803, 058 01 Poprad

MUDr. Peter Lauko
NZZ - chirurgická amb. L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad

MUDr. Marcel Lavrík
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - detské odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Miroslav Leško
špecializácia: nukleárna medicína
Nemocnica a.s. - odd. nukleárnej med. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Peter Levkanič
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP, chir. odd. Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Ján Lorinčík
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - ambul. TaRCH Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Peter Lučan
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Banícka 803/38, 058 01 Poprad

MUDr. Barbora Ludvová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurológia Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Tomáš Maguth
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Blanka Majerníková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Imunoalergologická amb. Záhradnícka 6, 058 01 Poprad

MUDr. Milan Málek
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Posádková amb. ul. 29. augusta 5, 058 01 Poprad

MUDr. Ján Marcinko
špecializácia: ortopédia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Margita Marhevková
špecializácia: pediatria
Amb. PLPDD L. Svobodu 67, 058 01 Poprad

MUDr. Helena Martonová
špecializácia: posudkové lekárstvo
ÚPSVR Popradské nábr. 65/16, 058 01 Poprad

MUDr. Štefan Masaryk
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Dagmar Masaryková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Kožná ambulancia Hviezdoslavova 27, 058 01 Poprad

MUDr. Marián Mäsiarik
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - Interná ambulancia Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Božena Mášková
špecializácia: choroby z povol. a prac.lek., toxikológ.
ŠZÚ Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

MUDr. Ján Melek
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - geriatr. odd. Alžbetina 21, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Michalková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očné odd. NsP Poprad Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Mária Michalovičová
špecializácia: hygiena výživy a predmetov bežného používania
ŠZÚ Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad

MUDr. Jozef Michna
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Gastroenterologická amb. Karpatská 3273/11, 058 01 Poprad

MUDr. Gabriel Minďaš
špecializácia: plastická chirurgia
NZZ Okružná 18, 058 01 Poprad

MUDr. Eva Mišíková
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NsP Banícka 803/26, 058 45 Poprad

MUDr. Šimon Mlynarčík
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn-pôr. odd. Banícka, 058 01 Poprad

MUDr. Júlia Mozešová
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Jozef Mozolík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia všeob. prakt. lekára Karpatská 7, 058 01 Poprad

MUDr. Ladislav Mrština
špecializácia: ortopédia
Ortoped. amb. Francisciho 1, 058 01 Poprad

MUDr. Jaroslav Mudrák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Dagmar Murgašová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Stanislav Niezňanský
špecializácia: súdne lekárstvo
NsP - odd. súdneho lekárstva Banícka 803, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Nováčeková
špecializácia: patológia
NsP - odd. patológie Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Viera Očkovská
špecializácia: revízny lekár
VšZP Tolstého 1, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Olejárová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dospelých Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Dana Olejníková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Banícka, 058 01 Poprad

MUDr. Katarína Olosová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Andrej Orolín
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Mariana Paceková
špecializácia: preventívne pracovné lekárstvo
ŠZÚ Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

MUDr. Dušan Pajerchin
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Andrej Paľa
špecializácia: ortopédia
Ortopedická ambulancia Banícka 803/26, 058 01 Poprad

MUDr. Helena Papcúnová
špecializácia: pediatria
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Mária Paráková
špecializácia: ortopédia
ortopedická ambulancia Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Katarína Páriová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Terézia Paštéková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Marta Pavelková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad

MUDr. Peter Pavol
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Andrej Petras
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Irena Petríková
špecializácia: mikrobiológia životného prostredia
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Ivana Polerecká
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - RDG odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Mária Pompová
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ - Regionálny úrad verejného zdrav. Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

MUDr. Janka Popelková
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NsP - nefrologická amb. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Janka Popelková
špecializácia: pediatria
NsP - nefrologická amb. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Ivana Poradová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Ústecko-Orlická 14, 058 01 Poprad

MUDr. Helena Potanková
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP - infekčné odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Ján Potocký
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Zuzana Priputníková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Stanica ZZS-Emergency Medical Service s.r.o. Teplická 34, 058 01 Poprad

MUDr. Katarína Procházková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP - detská kožná amb. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Milan Puchala
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Kardiologická amb. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Radačovská
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatovenerol. amb. Hviezdoslavova 27, 058 01 Poprad

MUDr. Anna Reichová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NZZ Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Marek Rigda
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - AOIM Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Štefan Rosipal
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Dana Rosipalová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Detská neurologická ambulancia Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Anton Roth
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. odd. Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Anton Roth
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP -neurolog. odd. Banícka, 058 01 Poprad

MUDr. Nadežda Rovderová
špecializácia: reumatológia
Reumatologická amb. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Iveta Ružinská
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Adnan Saade
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn.-pôr. odd. Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Ilza Schwartzová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NsP - interné odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Ilza Schwartzová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Christian Schweitzer
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Banícka 803/ 28, 058 01 Poprad

MUDr. Marcel Sedlačko
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Emergency Medical Service - EMS, s.r.o. Joliota Curie 737/41, 058 01 Poprad

MUDr. Jozef Skokan
špecializácia: neurčená odbornosť
VšZP Tolstého 1, 058 01 Poprad

MUDr. Martina Skurkayová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Jozef Slaho
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. Banícka, 058 01 Poprad

MUDr. Karin Slameňová
špecializácia: rádiodiagnostika
BIORTG Kežmarok, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

MUDr. Emília Slovíková
špecializácia: hygiena všeobecná a komunálna
ŠZÚ Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

MUDr. Mário Smatana
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP - ORL Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Ľubica Snopeková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Nemocnica a.s. - neurolog. odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Sokolová
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Antónia Stavná
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Novomeského 3918, 058 01 Poprad

MUDr. Jozef Stavný
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - Klinická biochémia, s.r.o. Banícka 803/28, 058 00 Poprad

MUDr. Kvetoslava Suchá
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP Poprad Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Dušan Suchý
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP - kožné odd. Hviezdoslavova 27, 058 01 Poprad

MUDr. Daniel Surgent
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Banícka, 058 01 Poprad

MUDr. Dana Surgentová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
APLPDaD Májového Povstania Českého Ľudu 29, 058 01 Poprad

MUDr. Viera Sýkorová
špecializácia: pediatria
Amb. prakt. lekára pre deti a dorast L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad

MUDr. Zdenko Szabó
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Traumatolog.odd. NsP Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Anna Šarišská
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Katarína Ščerbová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Daniela Šebestová
špecializácia: neurčená odbornosť
Sociálna poisťovňa ul. 1. mája, 058 01 Poprad

MUDr. Andrej Šima
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Marianna Šimková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NZZ - rehabilit. amb. Karpatská 11, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Šišáková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Curie 5, 058 01 Poprad

MUDr. Zuzana Šmotková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Marek Šperka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Peter Šterbák
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Jozef Štrbian
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Diabetologická ambulancia Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Eleonóra Takácsová
špecializácia: klinická biochémia
BIORTG s.r.o. nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

MUDr. Peter Talarčík
špecializácia: patológia
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Ján Tamáš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - traumat.odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Tamášová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - detské odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Timková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ZZS Tatravagonka Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad

MUDr. Iveta Tokárová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - detská psychiatr. amb. Karpatská 3273/11, 058 01 Poprad

MUDr. Annamária Tornayová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica a.s. - OAIM odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Viera Tropková
špecializácia: pediatria
MUDr. V. Hajduk - pediatria, NZZ J. Curie 3, 058 01 Poprad

MUDr. Iveta Tučeková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Ivan Tudík
špecializácia: klinická onkológia
Ústav TaRCH Kvetnica Kvetnica, 058 87 Poprad

MUDr. Ivan Tudík
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Ústav TaRCH Kvetnica Kvetnica, 058 87 Poprad

MUDr. Anna Tuptová
špecializácia: záchranná a dopravná zdravotnícka služba, RZP a LZ
NsP - LSPP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Július Turčan
špecializácia: revízny lekár
VšZP Tolstého 1, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Uhrinová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Jozef Valachovič
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa ul. 1. mája 24, 058 01 Poprad

MUDr. Jozef Varholík
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortopedická amb. Okružná 25, 058 01 Poprad

MUDr. Jarmila Varholíková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP Banícka, 058 01 Poprad

MUDr. Ján Vasiľ
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - urologická amb. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Eva Vasilišinová
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Dagmar Vasiľová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP - odd. FRO Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Dagmar Vasiľová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - odd. FRO Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Mária Vaškovičová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD MPČĽ 29, 058 01 Poprad

MUDr. Marika Verebová
špecializácia: ortopédia
NsP - odd. nukleárnej medicíny Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Jana Virčíková
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. Banícka 28, 058 45 Poprad

MUDr. Jana Víznerová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - Interné odd. Banícka 803/28, 058 01 Poprad

MUDr. Klára Vnenčáková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ Hlavná 26, 058 01 Poprad

MUDr. Štefan Vojtaššák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gynek.-pôrod. odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Ján Vongrey
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Helena Vongreyová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP Banícka 28, 058 01 Poprad

MUDr. Jaroslav Weissensteiner
špecializácia: nukleárna medicína
NsP - odd. nukleárnej medicíny Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Peter Winkler
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Moyzesova 24, 058 01 Poprad

MUDr. Marta Winklerová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Oľga Zahutová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Privátna gynekologická amb. Moyzesova 2791, 058 01 Poprad

MUDr. Tatiana Zajacová
špecializácia: mikrobiológia životného prostredia
NsP - odd. klinickej mikrobiológie Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Anna Zamišková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Komenského 24, 058 01 Poprad

MUDr. Silvia Zemková
špecializácia: urgentná medicína
Emergency Medical Service - EMS s.r.o. Teplická 34, 058 01 Poprad

MUDr. Oľga Zrubcová
špecializácia: nukleárna medicína
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

MUDr. Eleonóra Zuštiaková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Neštátna gynekolog.amb. Banícka 803, 058 01 Poprad

MUDr. Zlatica Žoldošová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
TATRAMEDIA s.r.o, neurolog. amb. Karpatská 3273/11, 058 01 Poprad

MUDr. Rosvita Kabátová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Neštátna ambulancia PLPD , 059 18 Spišské Bystré

MUDr. Slavomír Kopaničák
špecializácia: pediatria
Detská ambulancia Školská ul., 059 18 Spišské Bystré

MUDr. Renata Hrutkova
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby, 062 01 Starý Smokovec

MUDr. Ivor Bajtoš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD Fraňa Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Marta Božeková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatoven. amb. Fraňa Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Martin Bryja
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurg. amb. Fr. Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Anna Budická
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná amb. F. Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Ahmadullah Fathi
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLD Mierová 1, 059 21 Svit

MUDr. Ján Hnath
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurologická ambulancia F. Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Kristína Kardošová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Fraňa Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Mária Levkaničová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očná amb. Fr. Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Juraj Lőrincz
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Štúrova 101, 059 21 Svit

MUDr. Blažena Lörinczová
špecializácia: pediatria
Prakt. lekár pre deti a dorast Fraňa Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Dana Martinková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD Fr. Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Adriana Mudráková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická amb. Fraňa Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Eva Ondríková
špecializácia: pediatria
Detská ambulancia Fraňa Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Edita Pondušová
špecializácia: geriatria
NZZ - geriatrická amb. F. Kráľa 14, 059 21 Svit

MUDr. Mária Popovcová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. Štúrova 101, 059 21 Svit

MUDr. František Potanko
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Ušno-nosno-krčná ambulancia Fraňa Kráľa, 059 21 Svit

MUDr. Ján Šišák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb.prakt.lekár pre dosp. MUDr.Šišák Štúrova 101, 059 21 Svit

MUDr. Jozef Timkovič
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD Štúrova 101, 059 21 Svit

MUDr. Irena Vozárová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Súkromná gynek. amb. Mierová 1, 059 21 Svit

MUDr. Eva Ludrovanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná, 059 38 Štrba

MUDr. Marián Patrik
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Hlavná 179, 059 38 Štrba

MUDr. Vilma Alexová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
KÚPELE Štrbské Pleso a.s. č. 27, 059 85 Štrbské Pleso

MUDr. Vilma Alexová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
KÚPELE Štrbské Pleso a.s. č. 27, 059 85 Štrbské Pleso

MUDr. Veronika Mladoňová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Kúpele Štrbské Pleso a.s. č. 27, 059 85 Štrbské Pleso

MUDr. Marta Soukupová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Alergologická amb. ObZS, 059 85 Štrbské Pleso

MUDr. Anastázia Treskoňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dosp. , 059 85 Štrbské Pleso

MUDr. Ján Ivanides
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 126, 059 12 Švábovce

MUDr. Helena Bosmanová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Odborný liečebný ústav resp. chorôb , 059 54 Tatranská Kotlina

MUDr. Miroslava Mamráková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
OLURCH , 059 54 Tatranská Kotlina

MUDr. Pavol Mečíř
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
OLÚRCH Tatranská Kotlina, 059 54 Tatranská Kotlina

MUDr. Eva Psotiaková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
OLÚ RCH , 059 54 Tatranská Kotlina

MUDr. Eva Storinská
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Odborný lieč. ústav respiračných chorôb , 059 54 Tatranská Kotlina

MUDr. Marián Farkaš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 86, OZS, 059 60 Tatranská Lomnica

MUDr. Mária Jaššová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
GNOZA s.r.o. ZS, 059 60 Tatranská Lomnica

MUDr. Blažena Repková
špecializácia: pediatria
Detská amb., OZS Veľká Lomnica Tatranská 265/IV, 059 52 Tatranská Lomnica

MUDr. Beáta Hlinková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Wolkerov odb. liečebný ústav TaRCH , 059 82 Tatranská Polianka

MUDr. Barbora Jančeková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
WOLÚTaRCH , 059 82 Tatranská Polianka

MUDr. Štefan Reinhardt
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Wolkerov odborný LÚ TaRCH , 059 82 Tatranská Polianka

MUDr. Nadežda Turčanová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
WOLU TaRCH , 059 82 Tatranská Polianka

MUDr. Irena Baculáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Odborný liečebný ústav respiračných chorôb Nový Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

MUDr. Miloš Brndiar
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 059 84 Vysoké Tatry

MUDr. Jana Brndiarová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 059 84 Vysoké Tatry

MUDr. Zdenka Čepilová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ Nový Smokovec, 06224 Vysoké Tatry

MUDr. Laurenc Dívald
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Stred. štátnej šport. reprezen. MV SR Štrbské Pleso - odd. zimných športov, 059 85 Vysoké Tatry

MUDr. Ján Dovica
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Kúpele Štrbské Pleso a.s. Štrbské Pleso 27, 059 85 Vysoké Tatry

MUDr. Igor Ďuračka
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
KÚPELE H.SMOKOVEC S.R.O Horný Smokovec, 06201 Vysoké Tatry

MUDr. Jozef Fiala
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
OLÚRCH Nový Smokovec, 062 24 Vysoké Tatry

MUDr. Svetlana Hadvabová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
VÚCHP Nová Polianka 1, 059 83 Vysoké Tatry

MUDr. Beáta Janečková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Kúpele Štrbské Pleso a.s. Štrbské Pleso 27, 059 85 Vysoké Tatry

MUDr. Dionýz Jesenský
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Vojenské klimatické kúpele Tatranské Matliare, 059 53 Vysoké Tatry

MUDr. Jozef Kedžuch
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Kúpele Štrbské Pleso a.s. Na Štrbskom Plese 27, 059 85 Vysoké Tatry

MUDr. Elena Kováčová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 059 84 Vysoké Tatry

MUDr. Milan Láska
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ÚTaPCH a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, 059 84 Vysoké Tatry

MUDr. Martin Magera
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Voj.vysokošp. ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka, 059 83 Vysoké Tatry

MUDr. Jozef Majerník
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
VVÚCHP Nemocnica Polianka , 059 83 Vysoké Tatry

MUDr. Viera Malachovská
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Vojenské klimatické kúpele Tatranské Matliare, 059 53 Vysoké Tatry

MUDr. Viera Malachovská
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Vojenské klimatické kúpele Tatranské Matliare, 059 53 Vysoké Tatry

MUDr. Ivan Maurovič
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Odborný lieč. ústav resp. chorôb Nový Smokovec IV/75, 062 24 Vysoké Tatry

MUDr. Eva Moravčíková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Kúpele Štrbské Pleso a.s. Štrbské Pleso 27, 059 85 Vysoké Tatry

MUDr. Monika Nečesaná
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Ústav tuberk., pľúc.chorôb a hrud.chirur. Vyšné Hágy, 05984 Vysoké Tatry

MUDr. Ľubomír Nosál
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Odborný liečebný ústav respir. chorôb Nový Smokovec 75, 062 24 Vysoké Tatry

MUDr. Stanislav Piják
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. Nová Polianka, 059 83 Vysoké Tatry

MUDr. Beata Piskáčková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
VVÚCHP , 059 83 Vysoké Tatry

MUDr. Miluše Porubská
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Odborný lieč.ústav respiračných chorôb Nový Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

MUDr. Pavol Porubský
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Kúpele a.s. Nový Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

MUDr. Pavel Repovský
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
OLÚRCH Nový Smokovec, 062 24 Vysoké Tatry

MUDr. Gregor Sinay
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Kúpele Nový Smokovec a.s. , 06225 Vysoké Tatry

MUDr. Viera Skopalová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Odb. lieč. ústav respiračných chorôb Nový Smokovec, 062 24 Vysoké Tatry

MUDr. Blanka Šperková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ÚTPCHa HCH Vyšné Hágy, 059 84 Vysoké Tatry

MUDr. Pavol Štec
špecializácia: neurčená odbornosť
OLURCH Tatranská Kotlina Tatranská Kotlina, 059 54 Vysoké Tatry

MUDr. Anna Šuchtová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
OLÚ RCH Tatranská Kotlina, 059 54 Vysoké Tatry

MUDr. Juraj Trenkler
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 059 84 Vysoké Tatry

MUDr. Ján Vokaľ
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - interná amb. Dom služieb 24, N. Smok,St.Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

MUDr. Rudolf Adam
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ÚTPCH a HCH, Gyn. odd. , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Zuzana Barboričová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
UTPCH a HCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Ľudovít Bielik
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
ÚTPChaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Margita Bučeková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
ÚTPCHaHCCH , 059 84 Výšné Hágy

MUDr. Ondrej Dučák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Ústav. TBC, pľ. chor. a hrud. chirurg , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Peter Fabian
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Peter Fabian
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Ladislav Floreán
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Peter Frančák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ÚTPCH a HCH, Vyšné Hágy , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Mária Frančáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ÚTPCH a HCH Vyšné Hágy , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Alena Gallová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
UTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Alexandra Gažovičová
špecializácia: klinická biochémia
ÚTPCHaHCH - odd. klinických labor. , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Alena Genčurová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Valér Havelka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Jaroslava Havelková
Ústav TaRCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Zdenka Hrebíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Marta Janíková
špecializácia: neurčená odbornosť
Ústav TBC, pľúc.chorôb a hrudník.chir. , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Imrich Jonner
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
OLÚTRCHa HCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Miroslav Koneval
špecializácia: urológia, detská urológia
ÚTPCHa HCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Tibor Kottmann
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Jana Kotuľáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Peter Kukoľ
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Rastislav Lazor
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ÚTaRCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Jana Machová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Miroslava Mihóková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Pavel Oravec
Ústav TBC, pľúc.chorôb a hrud.chir. , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Dalibor Piovarči
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Zlata Pitoňáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ÚTPCH a HCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Viera Pokorná
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Ústav TBC, pľúc.chorôb a hrud. chir. , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Miroslav Refka
špecializácia: klinická biochémia
ÚTPCH a HCH- OAIM , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Zuzana Refková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ÚTPCH a hrudnej chirurgie , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Rudolf Rindoš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ÚTPCHaHCH, centrum HCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Róbert Slivka
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

Doc. MUDr. Ivan Solovič
špecializácia: soc. lek. a organizácia zdravotníctva
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

Doc. MUDr. Ivan Solovič
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Katarína Šimonovičová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Slavomír Šlosárik
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Ústav TBC, PL. chorôb a hrud. chir. , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Marián Švajdler
špecializácia: patológia
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Mária Tonkovičová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
ÚTPCH a HCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Ján Tripský
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Ústav TaPCH a hrudníkovej chirurgie , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Peter Váleček
špecializácia: rádiodiagnostika
ÚPCHaHCH - RDG odd. , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Zuzana Vašková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Štefan Volák
špecializácia: urológia, detská urológia
ÚTPCH a HCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Štefan Volák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ÚTPCH a HCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Iveta Vorobeľová
špecializácia: neurčená odbornosť
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Liana Weincziller
špecializácia: neurčená odbornosť
ÚTPCHaHCH , 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Rudolf Zach
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ÚTPCHaHCH Centrum hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy

MUDr. Štefan Dendis
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ZS, 059 55 Ždiar