Okres Prešov

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Bohdan Havrilco
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - PLPD č. 38, 082 42 Bzenov

MUDr. Alica Havrilcová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD č. 38, 082 42 Bzenov

MUDr. Ivan Struk
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD Chmeľov č. d. 88, 082 15 Chmeľov

MUDr. Alica Rothová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria , 082 33 Chminianska Nová Ves

MUDr. Dagmar Štefanová
špecializácia: neurčená odbornosť
Ambulancia prakt. lekára pre DaD Sv. Pavla 30, 082 33 Chminianska Nová Ves

MUDr. Dagmar Štefanová
špecializácia: pediatria
Ambulancia prakt. lekára pre DaD Sv. Pavla 30, 082 33 Chminianska Nová Ves

MUDr. Eva Zlacká
špecializácia: pediatria
SL-APLPDAD Sv. Pavla, 082 33 Chminianska Nová Ves

MUDr. Milan Žonca
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ sv. Pavla, 082 33 Chminianska Nová Ves

MUDr. Daniela Velková
špecializácia: pediatria
Amb. prakt.l ekára pre deti a dorast Mierová 5, 082 04 Drienov

MUDr. Alexandra Bayerlová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 83, 082 01 Drienovská Nová Ves

MUDr. Ivan Vojtek
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná 249, 941 35 Dubník

MUDr. Veronika Vojteková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Hlavná, 941 35 Dubník

MUDr. Jana Halčáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
APLPD , 082 12 Kapušany

MUDr. Mária Hašeková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria , 082 12 Kapušany

MUDr. František Ináš
špecializácia: pediatria
PLDD Kapušany 276, 082 12 Kapušany

MUDr. Juraj Páll
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologická ambulancia č. 276, 082 12 Kapušany

MUDr. Miroslav Baník
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 292, 082 03 Lemešany

MUDr. Mária Rigová
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast č. 292, 082 03 Lemešany

MUDr. Magdaléna Čurová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - amb. PLPD č. 1, 082 53 Petrovany

MUDr. Mária Stošeková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD , 082 53 Petrovany

MUDr. Mohamed Abu zaid
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
SL - amb. prakt. lek. centrum Prostějovská 33, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Ahlers
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP - očné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Denisa Ahlersová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP - kožné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Gabriela Anderková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Alena Andrejková
špecializácia: neurčená odbornosť
FN J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Zuzana Angelovičová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marek Antol
špecializácia: patológia
NsP - odd. patológie Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Augustínová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPDD ul. 17. novembra 100, 080 01 Prešov

MUDr. Bohuslav Augustinský
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP J. A. Reimana - očné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marián Babčák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Emília Babčáková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NZZ - TaPCH, EB s.r.o. Hollého 11256/14, 081 84 Prešov

MUDr. Augustín Bachratý
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná ambulancia Sibírska 1, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Balarová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP J. A. Reimana - rádiolog. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Jozef Baláž
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP J. A. Reimana - KAIM Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Baláži
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Ambulancia PLPD Konštantínova 3, 080 01 Prešov

MUDr. Zuzana Balážová
špecializácia: pediatria
DgTC Reimanus s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Stanislav Baloga
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - odd. telovýchovného lekárstva Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Stanislav Baloga
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
FNsP - odd. telovýchovného lekárstva Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Marta Balogová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPD M.Benku č.1, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Bandová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Peter Bandura
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Chir. amb. Reimanova 4, 080 01 Prešov

MUDr. Terézia Barényiová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - PLPD Levočská 38, 080 01 Prešov

MUDr. Jaroslav Barla
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Milan Barla
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Masarykova 26, 080 01 Prešov

MUDr. Zuzana Barlová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP J. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Lenka Bartková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana - geriatrické odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Aneta Bednářová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatr. nemocnica Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Martin Beliš
špecializácia: ortopédia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Slávka Belvončíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - odd. klinickej imun. a alergológie Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Božena Benčičová
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast Haburská 9, 080 06 Prešov

MUDr. Alena Benedikty
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Štefan Benko
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP J. A. Reimana - detské odd. Sládkovičova 9, 080 01 Prešov

MUDr. Štefan Benko
špecializácia: pediatria
NsP J. A. Reimana - detské odd. Sládkovičova 9, 080 01 Prešov

MUDr. Katarína Beňová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana - int. odd. II Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jana Bérešová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Diagn.-terapeut.centr. s.r.o. Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Bičej
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Konštantínova 17, 080 01 Prešov

MUDr. Magdaléna Biľová
špecializácia: urológia, detská urológia
ZZP Sideria-Istota Masarykova 16, 080 01 Prešov

MUDr. Štefan Biroš
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Diagnostické a terapeut. centrum s.r.o. Jurkovičová 9, 080 01 Prešov

MUDr. Beáta Blahová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Michal Bobinec
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Diagnosticko-terapeutické centrum Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Marta Bodnárová
špecializácia: pediatria
Objekt služieb OPÁL - amb. pre deti Martina Benku 1, 080 01 Prešov

MUDr. Kamila Boľanovská
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Boryová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP J. A. Reimana - 2. KAIM Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marta Brehová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Jolana Brožová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - kožná amb. SL Reimanova 9, 080 01 Prešov

MUDr. Júlia Bučková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NZZ - MEDIKARD - Kardiologická amb. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Júlia Bučková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - MEDIKARD - Kardiologická amb. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Róbert Bujdosó
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Viera Bujdosóová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurolog. amb. Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Bujňák
špecializácia: traumatológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Iveta Bujňáková
špecializácia: klinická onkológia
FNsP J. A. Reimana - odd. klin. onkol. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Marcela Bujňáková
špecializácia: klinická onkológia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Regina Bujňáková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP J. A. Reimana - očné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ivan Bunganič
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NZZ - gastroenterológia Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Danka Buranovská
špecializácia: pediatria
DgTc REIMANUS, s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Mikuláš Buzgó
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Buzgóová
špecializácia: pediatria
Amb. PLPD Švábska, 080 05 Prešov

MUDr. Adriana Capáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária anna Cenigová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Amb. prakt. lekára pre dosp. Levočská 22, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Chovanová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Dermatolog.amb. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Chuda
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. Mária Chudová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. Marcel Cina
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A Reimana - vnútorné lek. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Vilma Ciulisová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Cvengroš
špecializácia: ortopédia
NsP Reimana - ortoped. odd Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Anna Cvengrošová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Magdaléna Čačová
špecializácia: hygiena detí a dorastu
ŠZÚ Hollého 5, 080 01 Prešov

MUDr. Juraj Čenčarik
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP J.A.Reimana, Kardiocentrum Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Danica Čenčariková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očná amb. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Černák
špecializácia: ortopédia
FNsP J. A. Reimana - ortoped. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Eva Černická
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J. A. Reimana - geriatrické odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Zuzana Červeňáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Stanislav Činčár
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Masarykova 31, 080 01 Prešov

MUDr. Zuzana Čižmárová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana - interná kl. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Zuzana Čmilanská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Peter Čmilanský
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Rastislav Čop
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Čopová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Nadežda Čopová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Diagn.-terapeut. cen. REIMANUS s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Nadežda Čopová
špecializácia: ortopédia
Diagnost. terapeutic. centr. Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Čunderlík
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
LZN-OÚ, OKR. ŠT. nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

MUDr. Michal Dandár
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekológia a pôrodníctvo Reimanova 4, 080 01 Prešov

MUDr. Ľudmila Danková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Emília Daňková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 01 Prešov

MUDr. Jaroslav Daňo
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Monika Daňová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Renáta Demčová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ Švábska 31/A, 080 05 Prešov

MUDr. Iveta Demjanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD Sládkovičová 38, 080 01 Prešov

MUDr. Jonka Dobránska
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Radoslav Dobránsky
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nem. J.A.Reimana Hollého 14, 08001 Prešov

MUDr. Anton Domen
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FN NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marek Dorušinec
špecializácia: röntgenológia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Marián Dragula
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Chir. odd. NsP A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Valentína Dubayová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
NsP J. A. Reimana - klinická mikrobiol. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Ivana Ducárová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ- neurologická ambulancia Svätoplukova 12, 080 01 Prešov

MUDr. Irena Dudášová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J.A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Janka Ďurčová
špecializácia: neurčená odbornosť
LZ-NsP J.A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Magdaléna Ďuríčková
špecializácia: rádioterapia
NsP - rádioterapeutické odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Milan Dzadík
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
DgTC Reimanus Jurkovičova 19, 080 09 Prešov

MUDr. Mária Dzadíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana - geriatrické odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marta Dzivá
špecializácia: pediatria
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Dzurenda
špecializácia: posudkové lekárstvo
Územná vojenská správa Jarková 28, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Dzurilla
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP - gyn.-pôr. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Jozef Dzurilla
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Ambul. klinickej onkológie Sládkovičova 38, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Dzurilla
špecializácia: klinická onkológia
Ambul. klinickej onkológie Sládkovičova 38, 080 01 Prešov

MUDr. Soňa Dzurillová
špecializácia: pediatria
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Agáta Džadžovská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Slánska 12, 080 06 Prešov

MUDr. Martina Džuppová
špecializácia: klinická onkológia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Inge Eristavi - nováková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatrická amb. Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Tatiana Eštóková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ľudmila Falátová
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ingrid Fedoreková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana - I. interná kl. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Mária Fedorová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Levočská 22, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Figura
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP - urologické odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Gabriel Flešár
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 08075 Prešov

MUDr. Ľubica Forraiová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 01 Prešov

MUDr. Ján Frajt
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP J.A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ľuboslava Frajtová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana - Poliklinika TaPCH Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Helena Fričová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Ján Frišnič
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
DgTC Reimanus s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Ľubomír Frišnič
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Andrea Füleová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP Holého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Helena Gáborová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. Stanislav Gajdoš
špecializácia: ortopédia
Ortopedická ambulancia Prostějovská 33, 080 01 Prešov

MUDr. Ľudovít Gardoš
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A . Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Dagmar Gardošová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A . Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Pavol Gazdič
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nemocnica J. A. Reimana,koron. jednotka KC Hollého 14, 084 84 Prešov

MUDr. Ivica Gazdičová
špecializácia: neurčená odbornosť
Nemocnica J.A.Reimana - klin. mikrob. Hollého 14, 084 84 Prešov

MUDr. Nadežda Gerenčérová
Analyticko diagnostické laboratórium Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Emília Gerlašinská
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
NsP J. A. Reimana Prešov Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Gerlašinská
špecializácia: pediatria
NsP J.A.Reimana, novorod.odd. Hollého 14, 085 85 Prešov

MUDr. Mária Gerlašinská
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP J.A.Reimana, novorod.odd. Hollého 14, 085 85 Prešov

MUDr. Renáta Gerová
špecializácia: pediatria
NsP J.A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Vladimír Goč
špecializácia: klinická onkológia
NsP - odd. klinickej onkológie Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Katarína Grešová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP J.A.Reimana, očné odd. Hollého 14, 08001 Prešov

MUDr. Michal Grocký
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
FNsP - kardiocentrum Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Oto Grollmusz
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ľubomír Guľa
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP chirurg.odd. Hollého 14, 08001 Prešov

MUDr. Ema Gurková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ PLPD Prostejovská 14, 080 01 Prešov

MUDr. Karol Gurský
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Karol Gurský
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Valentín Hadzima
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
DGTC REIMANUS s.r.o. Jurkovičová 19, 080 01 Prešov

MUDr. Milan Hakuča
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ÚVN VÚ 1018 Masarykova 20, 080 01 Prešov

MUDr. Rudolf Halák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP gynek.-pôrod.odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Tatiana Haláková
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Valerián Halčák
špecializácia: rádiodiagnostika
Medicodent Slovenská, 080 01 Prešov

MUDr. Agáta Hanková
špecializácia: pediatria
NsP A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Hanudeľ
špecializácia: klinická onkológia
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Eva Hanudeľová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
DgTC Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Zdenka Hanudeľová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NsP , detské odd. Sládkovičova, 080 01 Prešov

MUDr. Lucia Hanuščaková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Martin Harčár
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Harčarík
špecializácia: traumatológia
HOLGER Slovakia s.r.o. Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov

MUDr. Lívia Harčárová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Iveta Harvišová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Diagnost.-terapeut. centrum Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Darina Hasarová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana - KAIM Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Darina Hasarová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana - KAIM Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Denisa Havrilcová
špecializácia: neurčená odbornosť
MUDr. Denisa Havrilcová Na Rúrkach 48, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Havrilla
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 81 Prešov

MUDr. Rastislav Havrilla
špecializácia: pediatria
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Valéria Herdická
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Mirko Herkeľ
špecializácia: patológia
NsP - oddelenie patológie Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Iveta Hladká
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb.PLPD Budovateľská 65, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Hladký
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Anna Hollá
špecializácia: pediatria
Reimanus s.r.o. - DgTC Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Rudolf Hollý
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Diagn.- terap. centr. REIMANUS s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Štefan Homza
špecializácia: urológia, detská urológia
Urologická amb. Kováčska 3, 080 01 Prešov

MUDr. Marcela Homzová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická Ambulancia Ďumbierska 3, 080 01 Prešov

MUDr. Marianna Horánska
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 08181 Prešov

MUDr. Danka Horňáková
špecializácia: urológia, detská urológia
DGTC REIMANUS s.r.o Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Alžbeta Horváthová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Diagnost.-terapeut.centrum Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Alžbeta Horváthová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Diagnost.-terapeut.centrum Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Judita Hrabčáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Judita Hrabčáková
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
NsP - interné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Lucia Hricová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Hricová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD Prostějovská 33, 080 01 Prešov

MUDr. Dušan Hruška
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Chirurgická ambulancia Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Hrušková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dospelých Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Štefan Hudačko
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
ORL odd. FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jana Hudáčková
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP J.A.Reimana, infekčné odd. Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. Matúš Humeňanský
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Drahoslava Hurtuková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očná ambulancia Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Húsková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD Budovateľská 38, 080 01 Prešov

MUDr. Gabriela Husovská
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Neštátna psychiatrická amb. Sládkovičová 38, 080 01 Prešov

MUDr. Miron Hvizdoš
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psych. amb. Sládkovičova 16, 080 01 Prešov

MUDr. Ruslana Hvizdošová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Hybeľová
špecializácia: geriatria
FNsP Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Petra Imlejová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 01 Prešov

MUDr. Štefan Ivanecký
Vojenský útvar 1018 , 080 01 Prešov

MUDr. Hedviga Ivanková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ľubomír Jacko
špecializácia: ortopédia
NsP J. A. Reimana - ortop. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Jacková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Sládkovičova 38, 080 01 Prešov

MUDr. Gabriela Jakubíková
špecializácia: hygiena a epidemiológia
RÚVZ Hollého 5, 080 01 Prešov

MUDr. Hedviga Jakubíková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Miriam Jakubíková
špecializácia: pediatria
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Monika Jakubkovičová
Sociálna poisťovňa Masarykova 1, 080 01 Prešov

MUDr. Ingrid Jakubová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Viera Janigová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD a dorast Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Vasiľ Janko
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
DgTC Reimanus s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Andrea Javorská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
OLÚ OÁZIA - MINERAL SLOVAKIA s.r.o. Marka Čulena 27, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Javorský
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Ambulan. pre por. látk. premeny a výž. Reimannova 8, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Jenča
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Jarmila Juričová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jozefa Jurigová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLDD Železničiarska 18, 080 01 Prešov

MUDr. Jana Jurišová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Nemocnica J.A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Kamil Jurko
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Železničná lekárska stanica Masarykova 25, 080 02 Prešov

MUDr. Marcela Jurková
špecializácia: nukleárna medicína
FNsP A. J. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Jozef Jusko
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná amb. Reimanova 8, 08001 Prešov

MUDr. Henrieta Jusková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
PN Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Róbert Kačeňák
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Sládkovičová 25, 080 01 Prešov

MUDr. Martina Kalafusová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J. A. Reimana - očné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jolana Kalenská
špecializácia: neurčená odbornosť
Diagnost. -terapeutické centrum a.s.r.o. Jurkovičová 19, 080 01 Prešov

MUDr. Dana Kalinová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Dalibor Kállay
špecializácia: súdne lekárstvo
NsP Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marta Kaloková
špecializácia: pediatria
Ambulancia praktického lekára Prostějovská 33, 080 01 Prešov

MUDr. Martina Kantuľáková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
FNsP J. A. Reimana - očné odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Stanislav Kaňuk
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J.A.Reimana,int.odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Anna Kapišinská
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP J. A. Reimana - odd. TaPCH Hollého 14, 080 81 Prešov

MUDr. Valentín Kapišovský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP J. A. Reimana - chir. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Zdenka Karabinošová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Švábska 41/A, 080 05 Prešov

MUDr. Pavel Kaščák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn.-pôr. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Vladimír Kašprišin
špecializácia: rádiodiagnostika
REIMANUS s.r.o. - RDG odd. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Igor Katančík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LZ - NsP - gastroenter. amb. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Igor Katančík
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
LZ - NsP - gastroenter. amb. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Adriana Kazimírová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

Doc. MUDr. Alexander Kiško
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
REIMANUS s.r.o. Jurkovičová 19, 080 01 Prešov

MUDr. Helena Kizáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Denná nemoc.a inter.amb. s agen.ošetrov. Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Ivana Kleinová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Renáta Kleinová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Prostejovská 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Kľoc
FN J. A. Reimana - ortopedické odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Ján Kmec
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Juraj Kmec
špecializácia: rádioterapia
NsP - rádioterap. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Tomáš Kmec
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Reimanova 4, 080 01 Prešov

MUDr. Ingrid Kmecová
špecializácia: neurčená odbornosť
Diag. terapeut.centrum REIMANUS s.r.o Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Tomáš Knap
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana - inter. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Kňazovický
špecializácia: ortopédia
FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 038 01 Prešov

MUDr. Eva Knišová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
PLPD Prostějovská 33, 080 01 Prešov

MUDr. Miroslava Kobeláková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Kúpeľná 1, 080 01 Prešov

MUDr. Tatiana Kočembová
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Alena Kočišová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana - inter. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Alena Kočišová
špecializácia: klinická farmakológia
NsP J. A. Reimana - inter. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Wali Kohi
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Reimana - odd. klinickej onkológie Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Karol Köhler
špecializácia: reumatológia
NsP J.A.Reimana reumatolog. amb. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Edita Köhlerová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. Žofia Köhlerová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
DgTC Reimanus Jurkovičova, 080 01 Prešov

MUDr. Marián Kolenič
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Miroslav Kolenič
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FNsP J. A. Reimana - odd. TaPCH Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Marta Koleničová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Dermatovenerologická ambulancia Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Dorota Kolková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. Barbora Konečná
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
CLIENTES s.r.o. - PLPD Prostějovská 33/B, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Konečný
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Vojenský útvar 6335 - zdravotnícke odd. Vranovská, 080 01 Prešov

MUDr. Zuzana Koperdáková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Pavel Kopřiva
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
N J.A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Kopřivová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP J.A.Reimana, očné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Janina Kosová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gyn. amb. Masarykova 22, 080 01 Prešov

MUDr. Helena Košíková
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - RDG odd. Hollého 20, 080 01 Prešov

MUDr. Natália Kotorová
špecializácia: záchranná a dopravná zdravotnícka služba, RZP a LZ
NsP Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jana Kotuľáková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Martin Kováč
špecializácia: patológia
Odd. súdneho lekárstva Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Pavol Kováč
špecializácia: cievna chirurgia
NsP J. A. Reimana - chir. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Gabriela Kováčiková
špecializácia: hygiena detí a dorastu
ŠZÚ Hollého 5, 081 13 Prešov

MUDr. Silvia Kováčová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP J. A. Reimana kožné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Kovaľ
špecializácia: pediatria
NsP J.A.Reimana, detské odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Kovalčík
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
ŠZÚ Hollého 5, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Kozelková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP J. A. Reimana Sládkovičova 35, 081 01 Prešov

MUDr. Ľubomír Kožar
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Kl. anesteziológie a intenz.medicíny Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Valéria Kožárová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
SL - ORL amb.. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Krajňák
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
DgTC Reimanus s r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Margita Krajňáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Rumanova 6, 080 01 Prešov

MUDr. Martin Kráľ
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Blanka Králiková
špecializácia: pediatria
PEDIATRIA BK s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov

MUDr. Jana Krenická
špecializácia: pediatria
FNsP Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Krišková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nemocnica Sládkovičova 25, 081 63 Prešov

MUDr. Katarína Kriššáková
špecializácia: rádioterapia
Rádioterapeut.odd. NsP Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. František Krištof
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana - KAIM Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marián Kríž
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna posiťovňa nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

MUDr. Mário Kríž
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Oliver Kríž
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. Mária Krížová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Ladislav Krušpír
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Amb. vnútorného lekárstva Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Krušpírová
špecializácia: pediatria
Detský domov a Domov soc. služieb Požiarnická 3, 080 01 Prešov

MUDr. Slavomír Kuba
špecializácia: hematológia a transfuziológia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Vladimír Kuba
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Slovenská 40, 080 01 Prešov

MUDr. Martin Kubáni
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Sylvia Kubeková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Nsp - neurologické odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Kuchárová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Kardiologická ambulancia Slovenská 86, 080 01 Prešov

MUDr. Alena Kumičáková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ivo Kundrát
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Jana Kundríková
špecializácia: klinická biochémia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Dalibor Kušnír
špecializácia: revízny lekár
Sideria zdrav. poisťovňa a.s. Masarykova 16, 080 01 Prešov

MUDr. Michal Kutaš
špecializácia: preventívne pracovné lekárstvo
ŠZÚ Hollého 5, 080 01 Prešov

MUDr. Slavomír Kvokačka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
HOLGER Slovakia s.r.o. Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov

MUDr. Anna Kvokačková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MEDIKOMP s.r.o. Prostějovská 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jana Kyseľová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Marián Kyselý
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Prešov Hollého 20, 080 01 Prešov

MUDr. Karol Kyslan
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J.A. Reimana, chir. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Karol Kyslan
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Reimana Prešov Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Lacknerová
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ Hollého 5, 080 00 Prešov

MUDr. Darina Laczová
špecializácia: pediatria
Novorod odd. I.+JIRS,NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marián Lakata
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Pavol Lakata
špecializácia: ortopédia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Alena Ľaľová
špecializácia: neurčená odbornosť
ŠZÚ Hollého 5, 080 01 Prešov

MUDr. Igor Lašan
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Kardiocentrum-angiolog.ambulancia Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Zuzana Lašanová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J.A.Reimana, Kardiocentrum Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Igor Latta
špecializácia: rádiodiagnostika
REIMANUS s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Vladimír Lazorčák
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Alojz Lazorík
špecializácia: klinická biochémia
Analyticko diagnostické laborat. s.r.o. Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Viera Lazorová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
DgTC Reimanus s r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Lehká
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J.A.Reimana,odd.rýchlej lekár.pomoci Reimannova 9, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Leško-andraščik
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb.pratk.lekára pre dos. Reimanova 9, 08001 Prešov

MUDr. Jana Leško-andraščíková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP J.A.Reimana, HTO Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Lešková
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP - rádiolog. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ľubov Lešková
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Nemocnica J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Viktória Levrincová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Želez. záv. amb. ŽNsP Masarykova 9, 080 01 Prešov

MUDr. Jaroslav Liba
špecializácia: rádiodiagnostika
GASTRO I. s.r.o. Kováčská 15, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Ligus
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Lek - Top s.r.o. - gynekolog. amb. Prostejovská 33, 080 01 Prešov

MUDr. Ľudmila Ligusová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Lek - Top s.r.o.- PLPD Levočská 22, 080 01 Prešov

MUDr. Ľudmila Ligusová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Lek - Top s.r.o.- PLPD Levočská 22, 080 01 Prešov

MUDr. Pavol Lisý
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - II. ženské odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jaroslav Lokša
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Helena Lonská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Lek - Top s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov

MUDr. Miroslav Lukáč
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Lyócsová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP J. A. Reimana - odd. psychiatrie Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Marek Macko
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
LZ-DGTC REIMANUS Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Lucia Mačáková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Anna Madziková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická ambulancia Mukačevska 18, 080 01 Prešov

MUDr. Monika Mafinová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Radomíra Magdolenová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
NsP J. A. Reimana - klin. mikrobiológia Hollého 5, 081 81 Prešov

MUDr. Erika Malcovská
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Marianna Maníková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Helena Martausová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná amb. Prostejovská 33, 08001 Prešov

MUDr. Habibullah Masoomi
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nemocnica Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Milan Maťaš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VÚ 1064 , 080 01 Prešov

MUDr. Lucia Matijková
špecializácia: pediatria
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Jozef Maťko
špecializácia: geriatria
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Monika Matkulčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana - odd. TaRCH Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ľudmila Matová
špecializácia: plastická chirurgia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Boris Mavrodiev
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Emil Mechír
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurolog. amb. MUDr. Mechír Levočská 2, 080 01 Prešov

MUDr. Štefan Meľuch
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP J. A. Reimana, neur. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Svetlana Meľuchová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ul. 17. novembra 11, 080 01 Prešov

MUDr. Martina Merčiaková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
interné odd. I, NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ľubica Mértenová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Milan Michalides
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
Endokrinologická ambulancia Prostějovská 33, 080 01 Prešov

MUDr. Pavol Mihalov
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ÚVV kpt. Nálepku 1, 081 13 Prešov

MUDr. Juraj Mihály
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - odd. úrazovej chir. Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. Juraj Mihály
špecializácia: traumatológia
NsP - odd. úrazovej chir. Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. Mária Miklošíková
špecializácia: ortopédia
ORTOMI s.r.o. - ortopedická amb. Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Patrik Mikluš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - OÚCH Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Miriam Miklušová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana - interné odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Kamil Mikula
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Sládkovičova 25, 080 63 Prešov

MUDr. Alena Milčová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - interná kl. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Martina Miľová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Erika Mináriková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekologická amb. Haburská 9, 080 06 Prešov

MUDr. Ivan Minčík
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP - urolog. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Mirilovič
špecializácia: traumatológia
FN - odd. úrazovej chirurgie Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Daniela Mlčochová
špecializácia: pediatria
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ľubomír Molčan
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Anna Molčanová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Filip Molitor
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP J. A. Reimana - ORL amb. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Kvetoslav Moravčík
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
PN Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Martina Moravčíková
špecializácia: pediatria
Detský domov a DSS Požiarnicka 3, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Morvay
špecializácia: rádiodiagnostika
MR s.r.o. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marcela Motýľová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP - psychiatr. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Daniela Mrouahová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Justičná, 080 01 Prešov

MUDr. Helena Múdra
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
LZ-DGTC Reimanus - gynekol. amb. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Júlia Müllerová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP J. A. Reimana - psychiatr. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Jaroslava Murínová
špecializácia: klinická onkológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Miroslav Mýtnik
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J.A.Reimana, chirur.odd. Hollého 14, 08081 Prešov

MUDr. Radovan Ňachaj
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Beáta Nagyová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. František Németh
špecializácia: geriatria
NsP Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Nadežda Neupauerová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Sládkovičova 25, 081 63 Prešov

MUDr. Eva Nižňanská
špecializácia: neurčená odbornosť
Sociálna poisťovňa Masarykova 1, 080 01 Prešov

MUDr. Andrea Nogová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Alena Novotná
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Novotný
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J.A.Reimana, II.KAIM SPAM Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Rudolf Novotný
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Obalová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Reimanova 8, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Obšatníková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Janka Ochtinská
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
MUČO, gyn. amb. Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Daniel Olejár
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gyn.-pôr. odd I. NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Daniela Olexová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Detská gastroenterologická amb. Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Marta Oľhová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ , PLD Reimanova 8, 08001 Prešov

MUDr. Mariana Onderčová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych.nemocnica Sládkovičova 26, 080 01 Prešov

MUDr. Kamila Onderišinová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Onduško
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Františka Orišková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Vít Orlický
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Mária Orlovská
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Richard Pabiš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Soňa Pačesová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 08001 Prešov

MUDr. Michal Pado
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Milan Pagurko
špecializácia: geriatria
NsP - geriatrické odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Stanislav Palášthy
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Erika Palenčíková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
II. KAIM SPAM Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marek Paľo
špecializácia: rádioterapia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Bibiána Paľová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Slávka Palušková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J.A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Alžbeta Palušová
špecializácia: choroby z povol. a prac.lek., toxikológ.
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 08181 Prešov

MUDr. Andrea Pasečiaková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - kožná amb. Masarykova - budova ŽSR, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Pastierik
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Miriam Pastieriková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Daniela Pastirčáková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NZZ Čapajevova 27, 080 01 Prešov

MUDr. Dagmar Patúšová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Detská neurologická ambulancia Čapajevova 27, 080 01 Prešov

MUDr. Klára Paučulová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
DgTC Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. František Pavel
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP J.A. Reimana - radiolog. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Marcel Pavlovič
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Reimana - odd. rých. lek. pomoci Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ivan Perečinský
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. Reimanova 8, 080 01 Prešov

MUDr. Oľga Petrášková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb.prakt.lekára pre dospelých Reimanova 9, 080 01 Prešov

MUDr. Ladislav Petričko
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 00 Prešov

MUDr. Božena Petričková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - amb. PLPD Švábska, 080 05 Prešov

MUDr. Michaela Petríková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J.A. Raimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Imrich Petrov
špecializácia: traumatológia
NsP J.A.Reimana, odd.úraz.chir. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Beáta Petrovská
NZZ Nám. Mieru, 080 01 Prešov

MUDr. Kamil Pilarčík
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Pitoňák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - II. gyn-pôr. odd. Hollého 1, 080 01 Prešov

MUDr. Miroslav Pitoňák
Spoločná zdraotná poisťovňa , 080 01 Prešov

MUDr. Hedviga Pivovarníková
špecializácia: klinická biochémia
NsP J. A. Reimana - OKB Hollého 20, 081 81 Prešov

MUDr. Monika Planá
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP J. A. Reimana - očné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Poch
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Denisa Pochová
špecializácia: pediatria
USP J. A. Reimana Sládkovičova 9, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Podhorská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Reimannova 8, 080 01 Prešov

MUDr. Michal Polačko
špecializácia: neurčená odbornosť
Diagnostické centrum Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Polčová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Katarína Poliaková
špecializácia: patológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Michal Polician
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Michal Popovec
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Monika Pošiváková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. František Prokop
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Nemocnica J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Rudolf Puschauer
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná ambulancia Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Puschauerová
špecializácia: lekárska genetika
NsP odd. lek.genetiky Hollého 14, 08001 Prešov

MUDr. Anna Puskajlerová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Diagn.-terapeut. centr. REIMANUS s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Róbert Repeľ
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana - II. KAIM Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Dagmar Reptišová
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
Detské odd. pri NsP J. A. Reimana Sládkovičova, 080 01 Prešov

MUDr. Iveta Reváková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Martina Reváková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP J. A. Reimana - psych. odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Klaudia Rindošová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Psychiatrická nemocnica Sládkovičova 25, 080 63 Prešov

MUDr. Ľubomíra Romanová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana - II. KAIM Hollého 14, 080 75 Prešov

MUDr. Miroslav Rozman
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NsP J. A. Reimana - detské odd. Sládkovičova, 080 01 Prešov

MUDr. Alena Rozmanová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Prostějovská 14, 080 01 Prešov

MUDr. Adrián Ryník
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Emil Rynik
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Eva Ryníková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Melánia Ryníková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - kardiocentrum Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Robert Sabovčík
špecializácia: plastická chirurgia
FNsP - odd. plastickej chirrugie Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Mária Sahligerová
špecializácia: pediatria
Ambulancia prakt. lek. pre deti a dorast Prostejovská 14, 080 01 Prešov

MUDr. Daria Sauková
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Darina Sauková
špecializácia: choroby z povol. a prac.lek., toxikológ.
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Miriam Sauková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Anna Schlosserová
špecializácia: reumatológia
MUDr. Anna Schlosserová Reumatologická amb. Prostejovská 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ivan Schvalb
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ imunoalergologická amb. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Schvalbová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Imuno-alergologická ambulancia Sládkovičova 16, 080 01 Prešov

MUDr. Mariana Sedláková
špecializácia: pediatria
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Ladislav Seman
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
LZ-OLÚ OÁZA,Mineral-Slovakia s. r. o. Marka Čulena 27, 080 01 Prešov

MUDr. Iveta Semančíková
špecializácia: ortopédia
NsP Hollého 14, 08181 Prešov

MUDr. Alena Senderáková
špecializácia: pediatria
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Ján Sidor
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J. A. Reimana Hollého, 080 01 Prešov

MUDr. Anna Sinaiová
špecializácia: pediatria
NsP J. A. Reimana - novor. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Sinajová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 084 84 Prešov

MUDr. Stanislav Sivák
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ingrid Siváková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP J. A. Reimana - kožné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Andrea Skladaná
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Michal Skreptáč
Gynecology, s.r.o. Sabinovská 88, 080 01 Prešov

MUDr. Miroslav Slanina
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Zuzana Sláviková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Marián Slivka
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana - interné odd. Hollého 14, 080 81 Prešov

MUDr. Alica Slivková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana - geriatrické odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Juraj Smatana
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Soňa Smatanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
DGTC REIMANUS Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Igor Smelý
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. amb. Hlavná 133, 080 01 Prešov

MUDr. Alena Smiešková
špecializácia: neurčená odbornosť
LZ-NSP-odd. klinickej imunológie Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Rudolf Smik
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VšZP Kúpeľná 5, 080 05 Prešov

MUDr. Rudolf Smik
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
VšZP Kúpeľná 5, 080 05 Prešov

MUDr. Igor Smolko
špecializácia: ortopédia
FNsP J. A. Reimana - ortopedické odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Igor Smolko
špecializácia: ortopédia
Ortopedická amb. Prostejovská 33, 080 01 Prešov

MUDr. Martin Smolko
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Silvester Smolnický
špecializácia: ortopédia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Janka Smoterová
špecializácia: ortopédia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Smreková
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP J. A. Reimana - urolog. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Sopko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Pavol Sosa
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J. A. Reimana - OOS a CS Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Soták
DGTC Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Stanislayová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP J. A. Reimana - RDG odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Juraj Staško
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
GP - PRAKTIK s.r.o. Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Steinerová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
BIOSANA s.r.o. - FBLR Požiarnícka 3, 080 01 Prešov

MUDr. Katarína Stojková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Det. imunoalerg. amb. Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Ľudmila Stolzová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP J. A. Reimana - ARO Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Alexander Stošek
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekol. amb. MUDr. A. Stošek Švábska 41/A, 080 05 Prešov

MUDr. Zuzana Stošeková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP J. A. Reimana Hollého 20, 080 01 Prešov

MUDr. Slavomír Straka
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP Reimana - ORL odd. Hollého 14, 08181 Prešov

MUDr. Ľubomír Straka
špecializácia: patológia
NsP J. A. Reimana - odd. patológie Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Straková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J. A. Reimana - interné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Struková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očné odd. NsP J.A.Reiman Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Andrea Strýčková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná a kardiologická amb. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Janka Strýčková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana - interné odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Zuzana Strýčková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekol. amb. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Suchá
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
FNsP Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Tatiana Suchárová
špecializácia: posudkové lekárstvo
VšZP Kúpeľná 5, 080 15 Prešov

MUDr. Adrián Surňák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Katarína Surňáková
NZZ - kožná amb. Reimanova 4, 080 01 Prešov

MUDr. Július Svätojánsky
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Odborný liečebný ústav Oáza Marka Čulena 27, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Szaboová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Justičná 12, 080 01 Prešov

MUDr. Ladislav Szántó
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Imunologická ambulancia Sládkovičova 16, 080 01 Prešov

MUDr. Jelena Šáchová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
MUDr. Danica Čenčariková - očná amb. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Augustín Šafránko
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD Slánska 4, 080 06 Prešov

MUDr. Ján Ščecina
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Kvetka Šebejová
špecializácia: pediatria
DgTC Reimanus s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Šeliga
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jana Ševčovičová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Mária Ševecová
špecializácia: pediatria
NsP J.A.Reimana, detské odd. Sládkovičova 9, 080 01 Prešov

MUDr. Alžbeta Šichulová
špecializácia: neurčená odbornosť
ŠZÚ Hollého 5, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Šilla
Ambulancia ORL Reimanova 8, 080 01 Prešov

MUDr. Martin Šima
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP J. A. Reimana - gyn.-pôr. odd. II. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Gabriela Šimanská
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Miloslav Šimko
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 00 Prešov

MUDr. Lucia Šimoňáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Jana Šimová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná 50, 080 01 Prešov

MUDr. Katarína Školníková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
DGTC REIMANUS spol. s r. o. Jurkovičová 19, 080 01 Prešov

MUDr. Maroš Škovran
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Martina Škvarlová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
FN J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Martin Šofranko
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ondrej Šofranko
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Diagnosticko-terapeut.centrum s.r.o. Jurkovičová 19, 080 01 Prešov

MUDr. Darina Šofranková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
DGTC Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Oľga Šoltésová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Sládkovičova 25, 080 63 Prešov

MUDr. Anna Šoltysová
špecializácia: patológia
NsP J. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Pavol Štofej
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
DGTC Reimanus Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Štovčíková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
DgTC Reimanus s.r.o. - neurolog. amb. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Švajdlerová
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Miroslav Šveda
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Konštantínova 17, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Švirk
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Jilemnického 3, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Talianová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD Masarykova 24, 080 01 Prešov

MUDr. Daniela Tarbajovská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Reimanova 9, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Tarbajovský
špecializácia: traumatológia
Odd. úrazovej chir. NsP J.A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Tomáš Tarbajovský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Ján Tatarka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Roman Timko
špecializácia: traumatológia
Nemocnica A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Timková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Jana Tkáčová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Valéria Tkáčová
špecializácia: klinická onkológia
FNsP J.A. Reimana - odd. klinickej onk. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Jozef Tomečko
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
FNsP - TaPCH Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Monika Tomečková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Masarykova 26, 080 01 Prešov

MUDr. Erich Trejbal
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná ambulancia Reimanova 8, 080 01 Prešov

MUDr. Štefan Trenkler
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Silvia Trnovská
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - J. A. Reimana - II. KAIM Hollého 14, 801 01 Prešov

MUDr. Anton Tuhrinský
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Anton Tuhrinský
špecializácia: rádiodiagnostika
Ambulancia klinickej onkológie Sládkovičova 38, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Ťukotová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Marián Tuleja
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP J.A.Reimana - odd. úraz. chirurgie Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Emil Turák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
DgTC Reimanus s.r.o. - vnútorné lek. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Eliška Turlíková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Kardiologická amb. pre deti a dorast Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Gertrúda Turlíková
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP - detské odd. Sládkovičova 8, 080 01 Prešov

MUDr. Iveta Turlíková
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
MEDICAL-CARE s.r.o. dialyz. stred. Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Marta Týlešová
VšZP Kúpeľná 5, 080 15 Prešov

MUDr. Františka Utľaková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Vlastimil Vaculík
špecializácia: traumatológia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Ľubomíra Vaculíková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Amb. fyziatricko-rehab.zar. Prostějovská 33, 080 01 Prešov

MUDr. Martina Vagaská
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Viera Vaľková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. Švábska 31/A, 080 05 Prešov

MUDr. Štefánia Vaľová
špecializácia: nukleárna medicína
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Anna Vámošiová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Diag.-terap. centr. spol. Reimanus s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Daniela Vaňová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Reimanova 4, 080 01 Prešov

MUDr. Milan Varga
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
DgTC REIMANUS s.r.o Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Alžbeta Vargová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Vargová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NsP J. A Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Vargová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ján Vaško
špecializácia: neurčená odbornosť
FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 08001 Prešov

MUDr. Ján Vaško
špecializácia: cievna chirurgia
NsP J. A. Reimana - chir. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Andrea Vašková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 08181 Prešov

MUDr. Katarína Vašková
špecializácia: posudkové lekárstvo
Socíálna poisťovňa Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov

MUDr. Zuzana Vašková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana - ODCH Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Pavol Vaškovič
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekolog.amb.a amb Klinickej onk. Masarykova 22, 080 01 PREŠOV

MUDr. Pavol Vaškovič
špecializácia: klinická onkológia
Gynekolog.amb.a amb Klinickej onk. Masarykova 22, 080 01 PREŠOV

MUDr. Zdenko Velecký
špecializácia: ortopédia
Ortopedická amb. Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Veltruská
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Sládkovičova 25, 080 01 Prešov

MUDr. Júlia Verbovská
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Milan Vereščák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná ambulancia Konštantínova 17, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Vereščáková
špecializácia: geriatria
NsP Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Ivan Viľcha
špecializácia: urológia, detská urológia
Urológia Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Daniela Viňanská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MEDISPOL s.r.o. Konštantínova 17, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Vjaterová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Valéria Vojteková
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Valéria Vojteková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Michal Vrabec
špecializácia: rádiodiagnostika
FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Eva Vraníková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatrická amb. Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Martin Vrba
špecializácia: urológia, detská urológia
Urologická ambulancia Prostějovská 33, 080 01 Prešov

MUDr. Zuzana Vrbová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
Novorodenecké odd. 1 + JIRS, NsP J.A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Júlia Vujčíková
špecializácia: pediatria
NsP J.A. Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Hossain Walizadah
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Prešov,rádioterapeut.odd. Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Stanislava Wuthe
špecializácia: neurčená odbornosť
NZZ - gyn. amb. , MUDr. Činčár ŽST, Masarykova 31, 080 01 Prešov

MUDr. Ivan Zachar
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Chir. amb. Levočská 18, 080 01 Prešov

MUDr. Valéria Zacharová
špecializácia: pediatria
Amb.prakt.lekára pre DD Kováčska 15, 080 01 Prešov

MUDr. Domicián Zahorjan
špecializácia: urológia, detská urológia
Neštátna urologická amb. Levočská 18, 080 03 Prešov

MUDr. Slávka Zákuťanská
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ Hollého 5, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Zavadilová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica Engelsova 17, 081 63 Prešov

MUDr. Rozália Závadová
špecializácia: pediatria
Diagn. terap.centrum Reimanus s.r.o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Zbojovský
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP J. A. Reimana - kl. kardiológie Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Zborovjanová
špecializácia: reumatológia
Reumat.amb. Masarykova, Budova železníc SR, 08001 Prešov

MUDr. Ľubica Zlatohlavá
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - foniatrická amb., ORL Požiarnicka 3, 080 01 Prešov

MUDr. Iveta Zmátlová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
očné odd.NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Iveta Zmátlová
špecializácia: neurčená odbornosť
očné odd.NsP J.A.Reimana Hollého 14, 080 01 Prešov

MUDr. Mária Zúbeková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Masarykova 26, 080 01 Prešov

MUDr. Zlatica Žolobaničová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interné odd. NsP J.A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov

MUDr. Andrej Evin
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 176, 082 43 Sedlice

MUDr. Mária Kyslanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lek. pre dosp. , 082 32 Svinia

MUDr. Mária Jacková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD č. 1, 082 05 Šarišské Bohdanovce

MUDr. Viera Biláková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Široké 183, 082 37 Široké

MUDr. Erika Birošová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD č. 22, 082 67 Terňa

MUDr. Oľga Vinclerová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná 22, 082 67 Terňa

MUDr. Eva Bačová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekol. amb. Východná 8, 082 21 Veľký Šariš

MUDr. Elena Gajdošová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Východná 7, 082 21 Veľký Šariš

MUDr. Jozef Jurašek
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lek. pre dospelých Východná 8, 082 21 Veľký Šariš

MUDr. Dušan Lipták
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Východná 8, OZS, 082 21 Veľký Šariš

MUDr. Melánia Rückschlosová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD , 082 06 Žehňa