Okres Vranov nad Topľou

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Mária Adamová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 308, 094 34 Bystré

MUDr. Anton Oberhauser
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná 50, 094 35 Čaklov

MUDr. Valentín Dulina
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Promedicum s.r.o. Budovateľská 429, 094 31 Hanušovce nad Topľou

MUDr. Natália Mikovčíková
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Budovateľská 429/6, ObZS, 094 31 Hanušovce nad Topľou

MUDr. Vladimír Tkáčik
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ Budovateľská 429/6, ObZS, 094 31 Hanušovce nad Topľou

MUDr. Stanislav Ungrády
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekol. amb. Budovateľská 429/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou

MUDr. Jozef Vargovčík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
OZS , 094 31 Hanušovce nad Topľou

MUDr. Alojzia Nováková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Ženská ambulancia Bukóza a.s., 093 02 Hencovce

MUDr. Dušan Švandrlík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb.prakt.lekára pre dospelých , 094 05 Holčíkovce

MUDr. Adriana Rusičová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria , 094 21 Nižný Hrabovec

MUDr. Ján Zámborský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
APLPD Osloboditeľov 406, 094 13 Sačurov

MUDr. Silvia Jacková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD , 094 14 Sečovská Polianka

MUDr. Juraj Semjan
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 700, 094 14 Sečovská Polianka

MUDr. Štefan Hudák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Ambulancia prakt. lekára pre dospelých č. 57, 094 02 Slovenská Kajňa

MUDr. Eva Pinterová
špecializácia: pediatria
Detská ambulancia , 094 35 Soľ

MUDr. Jozef Savka
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD , 094 35 Soľ

MUDr. Zuzana Bačíková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn.-pôr. odd. Nemocničná, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Anna Balaščáková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - detská neurológia M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Marek Basoš
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Drahomíra Bodnárová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NsP Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Dagmar Breznoščáková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
CRYSTAL COMFORT, s.r.o. M.R. Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Mária Brezovská
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Brezovský
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - urolog. amb. Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Mária Cinová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - RDG odd. Hlovíková 187, 985 13 Vranov nad Topľou

MUDr. Peter Čandík
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Pavel Čičatko
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Eva Čupilová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hencovská 2073, 093 02 Vranov nad Topľou

MUDr. Juraj Čupka
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
AMB. TaPCH Hlovíkova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Kamil Diľ
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Eva Drbjáková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Hlovíkova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Katarína Fabianová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Mária Faithová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Súkromná chirurgická ambulancia M. R. Štefánika, 093 01 Vranov nad Topľou

Ing. MUDr. Marek Fedor
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NsP Hlovikova 1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Miroslav Fedurco
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Gastroenterolog. amb. M. R. Štefánika 187, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Felšöci
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekologická amb. Hlovíkova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Mária Felšöciová
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
NZZ - int.a endokrinol. amb. Hlovíkova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Marián Feník
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Hlovíkova 1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Henrieta Feníková
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. Nemocničná 578, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Dagmar Fiedorová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hlovíkova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Emília Frenová
špecializácia: rádiodiagnostika
RDG odd. Hlovíkova 187, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Kvetoslava Gajdošová
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast MUDr. Gajdošová Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Gasper
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Vladimír Grumel
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Diabetologická ambulancia Hlovikova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Jana Györiová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hlovíková 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Jozef Hajduk
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Chirurgická ambulancia Hlovikova 187/1, 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU

MUDr. Mária Hajduková
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
NsP - odd. klin. mikrobiológie Námestie slobody 96, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Katarína Halamková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Hlovíkova, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Dušan Hanidžiar
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP,odd.TaCHP Hlovíkova 1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Tatiana Haňová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. Hlovíková 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Miroslav Hlivák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. odd. Hlovíková 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Peter Hrežo
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neštátna neurolog.amb. Štefánikova 204, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Anna Hrežová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP - ORL amb. Hlovíkova, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Štefan Hrinko
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn-pôr. odd. Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Antónia Hrubovská
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Hubaľ
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Štefan Hudák
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Kardiolog. amb. M. R. Štefánika 867, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Rudolf Jakub
špecializácia: ortopédia
Ortopedická ambulancia Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Miloš Jakubčin
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Miroslava Jakubeková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Milan Jalč
špecializácia: ortopédia
Ortopedická amb. Hlovikova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Katarína Janošíková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
ORL ambulancia Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Júlia Jaňovková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Kukučínova 104, 093 03 Vranov nad Topľou

MUDr. Katarína Javorská
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Dialýza Fenix, s.r.o. Hlovikova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Jana Jenčová
špecializácia: pediatria
Novorod. úsek detského odd. NsP Nemocničná 578, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Katarína Katreniaková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Školská 651, 093 02 Vranov nad Topľou

MUDr. Juraj Klimčík
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Dialyzačné centrum Fénix Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Juraj Klimčík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Dialyzačné centrum Fénix Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Eva Klubertová
špecializácia: pediatria
NZZ - APPD Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Erika Komárová
špecializácia: pediatria
Amb. pre deti a dorast M.R.Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Erika Korekáčová
špecializácia: pediatria
Amb. prakt. lekára pre deti a dorast Kukučínová 104, 093 03 Vranov nad Topľou

MUDr. Vasil Koropčák
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Eva Kostelníková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Eva Kostelníková
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NsP Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Mária Koščová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Praktická lekárka pre dospelých Sídlisko II 1226, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Slavomíra Košická
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. odd. Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Beáta Krasnovská
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - gynekol.-pôrodnícke odd. Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Ladislav Kraus
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ORYX B s.r.o. M. R. Štefánika 187/177 B, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Anna Kravecová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. odd. Hlovíková 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Juraj Kuročka
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná amb. Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Alena Kuročková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Emília Lacková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Kožná ambulancia I Hlovíková 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Ivan Lakatoš
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Vranovská nemocnica n.o. M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Lenka Lidíková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - neurolog. odd. Hlovíková 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Andrej Lompart
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Dlhá, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Eva Lompartová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Dlhá, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Viera Margová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP Hlovíková 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Peter Masica
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgia Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Adrian Medlík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Hlovíkova 187, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Martin Mičej
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - gynekol. pôrodnícke odd. Dlhá, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Viliam Mihalčin
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Hlovíková 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Viliam Mihalčin
špecializácia: klinická onkológia
NsP Hlovíková 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Monika Mihalčinová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Hlovíková 1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Igor Mihók
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurg. odd. Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Igor Mihók
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - chirurg. odd. Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Marek Molčan
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
I. očná amb. NsP Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Daniela Molčanová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Jana Molčanová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatoven. amb. ul. 1. mája 1226, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. František Mrážik
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NZZ FRA Duklianskych hrdinov 1212, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Paula Neupauerová
špecializácia: preventívne pracovné lekárstvo
ŠZÚ Pribinová 95, 093 17 Vranov nad Topľou

MUDr. Marta Nováková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Mária Obšinčová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hlovíkova, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Gabriela Pánčiová
špecializácia: pediatria
NsP Vranov nad Topľou, detské odd. Nemocničná 578, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Milan Pidanič
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologická amb. Hlovíkova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Viliam Pinter
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP chir.odd. Hlovíkova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Mariana Pirščová
špecializácia: rádiodiagnostika
Vranovská nemocnica n.o. - RDG odd. M. R. Štefánika 187, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Ingrid Pivarčová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Hlovíková 178/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Popaďák
špecializácia: patológia
NsP - pat. anatomické odd. Hlovíkova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Vincent Popík
špecializácia: posudkové lekárstvo
Územná vojenská správa Hviezdoslavova 1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Eva Pospišilová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Rázusova 128, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Jarmila Repovská
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Hlovíkova 1987/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Štefan Repovský
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Mária Reváková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Neštátna amb. PLPD Hlovíkova, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Marína Romanová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Hlovíková 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Andrej Sabanoš
špecializácia: klinická onkológia
POKO NsP ul. 1. mája 1226, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Anna Sabová
špecializácia: reumatológia
NZZ - reumatolog. amb. Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Stanislav Saladiak
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. M. R. Štefánika 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Tatiana Schneiderová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP KOŽNÁ.AMB.II. Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Tatiana Schneiderová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
PSYCHIYTRICKÁ AMB. 1.mája 1226, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Silvia Sedláková
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. Nemocničná 578, 093 27 Vranov nad Toplou

MUDr. Valéria Sládeková
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Božena Sotáková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP Nemocničná 578, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Miroslava Suchá
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. odd. M. R. Štefánika 187/117 B, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Šaffa
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurg. odd. Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Šalantay
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Tatiana Šalantayová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Šimko
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Praktická amb. pre dospelých Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Šimko
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Jozef Šimko
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Nám. Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Renáta Šimková
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast Kukučínová 104, 093 03 Vranov Nad Topľou

MUDr. Miroslava Širáková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hlovíkova 187/1, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Štefan
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP OAIM Hlovíková, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Agnesa Švec-billá
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - imunoalergolog. amb. Hlovíkova 187/1, 093 01 Vranov Nad Topľou

MUDr. Michaela Šviderská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Vranovská nemocnica n.o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Alexander Tamáš
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP - kardiol.amb. Hlovikova 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Tamara Tamášová
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast MUDr. Tamášová Hlovíková 187/1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Ľudmila Tirpáková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - oftalmológia M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Pavol Török
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Hlovíkova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Helena Uhlíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Kukučínova 109, 093 03 Vranov nad Topľou

MUDr. Ján Varga
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Hlovíková 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Viera Vargová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. Štúrova 1, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Alexander Vaššo
špecializácia: traumatológia
NsP Hlovíková, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Jana Višňovská
špecializácia: pediatria
NZZ M.R.Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Miloslav Vlček
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. nám. Slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Emília Vlčková
neurolog. amb. Hlovíkova 187, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Anton Vojtko
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Jaroslav Výrostko
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Hlovíkova, 093 01 Vranov nad Topľou

MUDr. Štefan Zahorjan
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. Prešovská 402, 093 03 Vranov nad Topľou

MUDr. Katarína Zambová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gyn. amb. Stará Poliklinika Sídlisko II., Vranov nad Topľou

MUDr. Jolana Zeherová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - amb. prakt.lekára pre dospelých Hencovská 2073, 093 02 Vranov nad Topľou

MUDr. Michal Zelizňák
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Vranov nad Topľou Nemocničná 578, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Silvia Zelizňáková
špecializácia: pediatria
NZZ M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou

MUDr. Mária Havírová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára č. 23, 094 33 Vyšný Žipov