Okres Žiar nad Hronom

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Pavol Kaňa
špecializácia: pediatria
NZZ detská amb. OBZS Kamenárska 208, 966 01 Hliník Nad Hronom

MUDr. František Rusnák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Kamenárika 208, 966 01 Hliník nad Hronom

MUDr. Filomena Antalová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych.nemoc. prof. Matulaya ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

MUDr. Martin Baránik
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

MUDr. Dana Blahyjová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
KREMZDRAV s.r.o. Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

MUDr. Dana Blahyjová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
KREMZDRAV s.r.o. Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

MUDr. Andrea Bošelová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Dolná 49, 967 01 Kremnica

MUDr. Jana Čehelová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

MUDr. Tibor Ďurian
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nem. prof. Matulaja ČSA 234/139, 967 12 Kremnica

MUDr. Boris Grellneth
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Čsl. armády 234/139, 967 12 Kremnica

MUDr. Dušan Hrnčiar
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Oddelenie TaRCH , 967 01 Kremnica

MUDr. Stanislav Jánoška
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

MUDr. Ján Konôpka
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nemocnica prof. Matulaya ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

MUDr. Milan Kováč
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. Dolná 45, 967 01 Kremnica

MUDr. Alena Kutišová
špecializácia: neurčená odbornosť
Psych. nemocnica Prof. Matulaya ČSA 234/139, 967 12 Kremnica

MUDr. Kazimír Kvietok
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - diabet., poruchy lát. prem. a výž. Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

MUDr. Katarína Kvoriaková
špecializácia: pediatria
KREMIENOK, s.r.o. Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

MUDr. Soňa Liptáková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NBZZ Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

MUDr. Ivan Palúch
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - vnútorné lek. Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

MUDr. Ján Pisarčík
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

MUDr. Eva Podová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

MUDr. Eva Repášová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nemocnica ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

MUDr. Mária Rosenzweigová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VADEMECUM, s.r.o. Dolná 21/91, 967 01 Kremnica

MUDr. Ivan Růžička
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya ČSA 234, 967 01 Kremnica

MUDr. Markéta Smolárová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NOVADERM, s.r.o. Dolná 95, 967 01 Kremnica

MUDr. Elena Snárska
špecializácia: gerontopsychiatria
Psych. nem. prof. Matulaya ČS armády 234/139, 967 01 Kremnica

MUDr. Vladimír Snárskij
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Psychiatr. nemocnica prof. Matulu ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

MUDr. Roman Urban
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

MUDr. Peter Vážny
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych.nemocnica prof.Matulya ČSA 234, 967 12 Kremnica

MUDr. Viliam Višňovský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VADEMECUM s.r.o. Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

MUDr. Monika Winiarski
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Psych. nemocnica prof. Matulaya ČS Armády 234/139, 967 12 Kremnica

MUDr. Gabriela Hrnčiarová
špecializácia: pediatria
Detská Ozdravovňa , 966 35 Kremnické Bane

MUDr. Gabriela Hrnčiarová
špecializácia: neurčená odbornosť
Detská Ozdravovňa , 966 35 Kremnické Bane

MUDr. Ján Chvostek
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Liptovské liečebné kúpele a.s. Kúpele, 034 82 Lúčky

MUDr. Igor Dobrík
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
LLK LÚČKY Kúpele, 034 82 Lúčky

MUDr. Mária Preislerová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Slobody 45, 034 82 Lúčky

MUDr. Viera Sitarčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Kúpeľný lieč. dom ZSNP , 966 03 Sklené Teplice

MUDr. Dušan Buch
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 112, 966 11 Trnavá Hora

MUDr. Lýdia Okáľová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lek. č. 112, 966 11 Trnavá Hora

MUDr. Jozef Chrančok
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Slovnaft rekreacentrum Hotel Sitno, 966 02 Vyhne

MUDr. František Uhrecký
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Objekt ZTŠ, 966 02 Vyhne

MUDr. Ingrid Barániková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Detská neurologická amb. Štefánikova 23, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ingrid Barániková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Detská neurologická amb. Štefánikova 23, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Soňa Barcíková
špecializácia: pediatria
Sona Med, s.r.o. Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Peter Benický
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Bronislava Berndtová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Sládkovičova 1, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Marián Brestovanský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurg. odd. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Jozef Búci
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NSp Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Jozef Búci
špecializácia: ortopédia
NSp Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ružena Bugárová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekológia a pôrod. Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Eva Bullová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
DS - NOVAMED s.r.o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Lýdia Cígerová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ PLPD Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Viera Čechová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Erika Čellárová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP int. odd. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Elena Čopíková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
ORL amb., NZZ Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Danica Dančíková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Stanica Urgentnej Medicíny NsP Sládkovičova 10, 965 00 žiar nad Hronom

MUDr. Milan Darmo
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Milan Detko
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Marcela Dudinská
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Neštátna kardiologická ambulancia Dr. Jánskeho 6, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Anna Febenová
špecializácia: pediatria
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Vladimír Flimer
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Kožná ambulancia Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Andrea Gelienová
špecializácia: pediatria
NsP Sladkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Dušan Gregor
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Sládkovičova 11, 965 33 Žiar nad Hronom

MUDr. Gabriela Gregušová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné oddelenie Sládkovičova, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Melánia Hargašová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. SLádkovičova 13/496, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Kamil Hatiar
špecializácia: pediatria
NaP n.o., VšN Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Lenka Hitková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - OAIM Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Jozef Horniak
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP TaRCH Sládkovičova 11, 965 01 Žiar Nad Hronom

MUDr. Viktor Ivan
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ZÚNZ - ZSNP Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Jarmila Jauschová
špecializácia: preventívne pracovné lekárstvo
ŠZÚ Sládkovičova 9, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Pavel Javorník
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Radovan Junas
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP, neurologické odd. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Alžbeta Karlubíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ZSNP Zdravotnícke služby, s.r.o Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

MUDr. Ján Keher
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurgická amb. Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Jana Keherová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ PLPD Sládkovičova 13, 965 63 Žiar nad Hronom

MUDr. Mikuláš Kiss
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Katarína Kissová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nemocnice a polikliniky n.o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Jana Kmeťová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Všeobecná nemocnica Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Martina Kmeťová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NaP n.o. Všeobecná nemocnica - OAIM Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Branislav Kollár
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Milan Kortiš
špecializácia: hygiena a epidemiológia
ŠZÚ Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom

MUDr. Zina Košťanová
špecializácia: hygiena a epidemiológia
ŠZÚ Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom

MUDr. Marian Kováčik
NZZ, neurol. amb. SNP 600/96, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Darina Kováčiková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
MUDr. Darina Kováčiková, s.r.o. SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ivan Krátky
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
ZSNP Zdravotnícke služby s.r.o. Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

MUDr. Petra Krauseová
špecializácia: neurčená odbornosť
VN Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Elena Kršjaková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Neštátna očná ambulancia Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ladislav Kukolík
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Beata Kuviková
špecializácia: neurčená odbornosť
Všeobecná nemocnica - RDG odd. Sládkovičová 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Michal Labuda
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Všeobecná nemocnica Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Erika Malá
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Milan Maňkoš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Dagmar Martinčeková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatrická amb. Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Juraj Maxián
špecializácia: pediatria
NsP Sládkovičová 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Alena Menšíková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - oftalmológia Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Dagmar Mištíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ZSNP Zdravot. služby s.r.o. Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Mária Molčáková
špecializácia: pediatria
NsP Sládkovičová 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Emília Müllerová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurológia Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Viera Müllerová
špecializácia: rádiodiagnostika
Zdravotné služby s.r.o. ZSNP Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

MUDr. Alexander Murgaš
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortopédia Dr. Jánskeho 6, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ľudmila Oravcová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatoven. amb. Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Lucia Oťapková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Sládkoviočva 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Mária Palášthyová
špecializácia: reumatológia
Neštátna reumatologická ambulancia Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Regina Popracová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ZSNP Zdravot.služby s.r.o. Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

MUDr. Dalibor Pružinec
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. odd. Sládkovičová 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ľubomír Redecha
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ZSNP- Zdravotnícke služby s.r.o. Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

MUDr. Eva Rišňovská
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NZZ - pediatria a nefrológia Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Eva Rišňovská
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria a nefrológia Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Richard Rišňovský
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Anna Rosenbergová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interná ambul. Sládkovičova 3, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Alexandra Rozinová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Všeobecná nemocnica Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Jarmila Rybárová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Dermatov. amb.-MUDr. Vladimír Flimer Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ingrid Sameliaková
špecializácia: pediatria
NsP Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Miroslav Slávik
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
ZSNP zdravot.služby s.r.o. Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

MUDr. Monika Sláviková
špecializácia: klinická onkológia
Ambulancia klinickej onkológie Sládkovičova, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ľudmila Spišáková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ, gyn. pôr. Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Miroslava Stankovianska
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Anna Stareková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Eva Striežová
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom

MUDr. Miroslava Šimíčková
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Nemocnice a polikliniky n.o. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Ladislav Šiška
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologicko-pôrodnícke odd. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Jana Šišková
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
NZZ PLDD Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ján Šouc
špecializácia: urológia, detská urológia
Nešt. urol. amb. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Stanislav Šperka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Nešt. chirurgická amb. Dr. Jánskeho 6, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ľudmila Šperková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Oľga Štelclová
špecializácia: pediatria
MUDr. Oľga Štelclová, s.r.o. Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Jarmila Šulvová
špecializácia: pediatria
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Jozef Šuška
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD nám. Matice Slovenskej 6, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Darina Šušková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ PLPD Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Andrea Švaralová
špecializácia: rádiodiagnostika
NaP n.o. - RDG Sládkovičova 11, P.O.Box 37, 965 37 Žiar nad Hronom

MUDr. Marián Tomajka
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Pavol Učník
špecializácia: ortopédia
ortopédia Chrasteka 12/15, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ondrej Ulický
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Ondrej Ulický
špecializácia: neurčená odbornosť
Sociálna poisťovňa Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Žofia Urbančoková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Dagmar Valachová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Milota Višňovská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VADEMECUM, s.r.o. Jánskeho 6, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Oľga Voldánová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologická ambulancia Sládkovičová 16/60, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Vladimír Výrostko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Adriana Výrostková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Vladimír Zajac
špecializácia: mikrobiológia životného prostredia
ŠZÚ Sládkovičova 9, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Margita Zajacová
špecializácia: hygiena detí a dorastu
ŠZÚ Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom

MUDr. Ján Zlatoš
špecializácia: revízny lekár
Pobočka VšZP Sladkovičova 7, 965 01 Žiar nad Hronom

MUDr. Mária Žemlová
NZZ, PLPD, PLDD Sládkovičová 13, 965 01 Žiar nad Hronom