REKLAMA

 

REKLAMA

 

Detská ambulancia PO s.r.o.

Kováčska 15, 08001 Prešov

Lokalizácia: MÚČO( Mestský účelový objekt pri Krajskom úrade)
Spoje: mestská doprava (zastávka Pri Trojici)
Poschodie: 3
Dvere: 315

MUDr. Miluša Džupinová
Sestra: Mgr.Ľubica Mikolajová

Telefón: 051/ 7717 173 - ambulancia
Telefón 2: 0910508200 - sestra
Mobil: 0907508200 - lekárka
Email:
Webstránka: www.mudrdzupinova.zzz.sk
Jazyky: anglický, ukrajinský, ruský

Oznam pacientom:
Prijímame nových pacientov aj mímo rajonizácie. Prosíme rodičov aby sa na preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia a iné plánované vyšetrenia objednávali u sestričky. Ušetríme si vzájomne čas a vyhneme sa stresu v čakárni a ambulancii. V budove sa nachádza aj RTG (rontgen), laboratórium, lekáreň a niektoré odborné ambulancie. Pacienti s preukazom ZŤP sú oslobodení od administratívnych poplatkov. Počas neprítomnosti zastupuje MUDr Zacharová /ambulancia oproti/. Ospravedlnenie žiakom a študentom daváme podľa zákona č.245/2008 z.z. ak ochorenie trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni.

Detská ambulancia PO s.r.o.

ORDINAČNÉ HODINY
deň oddo prestávka poznámka
Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:45  od 12:45 preventívne prehliadky 
Utorok 07:30 15:00  12:00-12:45  od 12:45 preventívne prehliadky 
Streda 10:00 14:00  12:00-12:45  od 12:45 preventívne prehliadky 
Štvrtok 07:30 15:00  12:00-12:45  od 12:45 preventívne prehliadky 
Piatok 07:30 14:00  12:00-12:45  od 12:45 preventívne prehliadky 

popoludnajšie hodiny - preventívne prehliadky

Odbery: od 7:30 do 8:30 - mimo stredy

Rajonizácia: ulice: Mukačevská č.2-16, 31-57, Prostějovská č.37,39,41,43,4O-60, Tomašíkova č.2-56

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
 • Možnosť parkovania
 • Bezbariérový prístup
 • Príjem nových pacientov
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
 • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)
 • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)
 • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • UNION POISŤOVŇA, a.s.
  (prebrala záväzky poisťovne Vzájomná životná poisťovňa SYMPATIA, a.s.)
 • Bez zmluvných poisťovní.
PREZENTÁCIA

Preventívne prehliadky (PP) a očkovania
podľa prílohy č.2 zákona č. 577/2004 Z. z

 

Poradie PP očkovanie
 1.   PP  0 - 1. týždeň  tuberkulóza (na novorodeneckom oddelení)
 2.   PP  do 4. týždňa  
 3.   PP  5. - 7. týždeň  
 4.   PP  8. - 10. týždeň  

 5 .  PP  3. - 4. mesiac

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, det. obrna, žltačka typu B, Hemophilus influenzae /INFANRIX-HEXA /,      Pneumokok / PREVENAR / - deti narodené od  X/2008   
 6.  PP   5. - 6. mesiac očkovanie ako pri 5. PP
 7.  PP   7. - 8. mesiac  
 8.  PP   9. - 10. mesiac  
 9.  PP   11. -12. mesiac očkovanie ako pri 5. a 6. PP
10. PP   do 18. mesiaca  Osýpky, mumps, rubeola  / PRIORIX /              PRIORIX+očk.proti Varicelle - hradí pacient
11. PP   3. rok  
12. PP   5. rok  
13. PP   6.-7. rok  Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna  / INFANRIX-POLIO /
14. PP   9. rok  
15. PP   11. rok  Osýpky, mumps, rubeola / PRIORIX /       Tuberkulóza  - kalmetiz.ambulancie
16. PP   13. rok  Záškrt, tetanus, det. obrna , čierny kašeľ   / BOOSTRIX /
17. PP   15. rok  
18. PP    vstup na SŠ  
19. PP 17 rok  
20. PP každé 2 roky  
   

       Okrem povinného očkovania /uvedeného v tabuľke/ očkujeme proti žltačke typu A, kliešťovej, meningokovej a pneumokokovej infekcii, ovčím kiahňam a vírusu rakoviny krčka maternice. Očkovaciu látku proti pneumokokom hradia ZP: PREVENAR do 5.roku, PNEUMO23 od 5.roku do l2. pri presne určených chronických ochoreniach.  Ostatné očkovacie látky sú na úhradu pacienta. Niektoré ZP čiastočne hradia očk.latku proti vírusu rak.krčka maternice - infor.na ambulancii. 

CENNÍK
Názov Podrobnejší popis Cena v €
CRP-VYŠETRENIE KRVI NA AMBULANCII -len pre ZP DOVERA infekcia vírusová alebo bakteriálna, nutnosť ATB-liečby? 5,00 €
OČKOVANIE alebo ODBERY KRVI ktoré nehradia zdravotné poisťovne /ZP/ 2,00 €
OŠETRENIE PACIENTA mímo ordinačných hodín 17,00 €
POTVRDENIE O NÁVŠTEVE LEKÁRA pre rodiča alebo zák.zástupcu - neprítomnosť v práci "P" 2,00 €
POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE šport, škola v prírode, letné tábory, 1.prihláška do MŠ a jaslí 2,00 €
POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE MŠ - po chorobe, oslobodenie od telocviku, neprítomnosť v škole /ZŠ a MŠ/ 1,00 €
PREHLIADKA ŠTUDENTOV pracovný pomer, brigáda 5,00 €
PREPICHNUTIE UŠNÍC ----- 2,00 €
PREVENTÍVNA PREHLIADKA na vlastnú žiadosť pacienta 10,00 €
PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM ----- 2,00 €
VODIČSKÝ alebo ZBROJNÝ PREUKAZ ----- 17,00 €
VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE pre osobné účely 7,00 €
VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE pre zahraničné štúdium a brigády, pre komerčné poisťovne 10,00 €
ZDRAVOTNÝ PREUKAZ ----- 7,00 €

Dodatok k cenníku:
DRŽITELIA ZŤP PREUKAZOV - BEZ POPLATKOV.

Pridať do obľúbených (funguje pre Internet Explorer) Pridať do obľúbených položiek     Vytlačiť (zobrazí verziu optimalizovanú pre tlač) Vytlačiť     Nahlásenie nesprávnych údajov Nahlásiť nesprávne údaje