FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

ADRESA A KONTAKTY

Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica

Web: http://www.fnspfdr.sk
Telefón - ústredňa: 048 4411 111

Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
pondelok - piatok 15:00 - 17:00
sobota, nedeľa 13:00 - 16:00

ZOZNAM AMBULANCIÍ

Algeziologické ambulancie (1)

Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

Chirurgické ambulancie (4)

Cievne ambulancie - angiologické (1)

Darovanie krvi - odberné miesto (1)

Diabetologické ambulancie (1)

Endoskopické ambulancie (1)

Esteticko plastická chirurgia (2)

Foniatrické ambulancie (1)

Gastroenterologické ambulancie (3)

Hematologické ambulancie (1)

Iné - nezaradené ambulancie (5)

Interné ambulancie (1)

Kardiologické ambulancie (2)

Kožné ambulancie - dermatologické (3)

Neurologické ambulancie (3)

Očné ambulancie (2)

Onkologické ambulancie (5)

Pľúcne ambulancie - pneumologické a ftizeologické (1)

Pôrodnica (1)

    Rádiodiagnostické ambulancie (1)

    Ultrazvukové ambulancie - sonografické (1)

    ORL ambulancie - ušné, nosné, krčné (3)

    Zubné ambulancie - stomatologické (2)

    MAPA