REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

ADRESA A KONTAKTY

Rastislavova 43, 04001 Košice

Web: http://www.fnlp.sk
Telefón - ústredňa: 055 6153 111

Predchádzajúci názov: FNsP L. Pasteura Košice - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

Pohotovostné ambulancie ostávajú aj počas vianočných sviatkov 2014-15
 
v nepretržitej prevádzke
 
Väčšina ambulancií Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) je 
 
v prevádzke nepretržite, teda aj počas sviatkov pokoja a rodinnej pohody. 
 
V prípade nepredpokladaných udalostí súvisiacich s poškodením zdravia a 
 
záchranou životov budú naši špecialisti neustále v strehu. Pacienti môžu, v 
 
prípade akýchkoľvek ťažkostí, vyhľadať pomoc našich chirurgov, úrazových 
 
chirurgov, internistov ako aj ďalších odborníkov. 
 
Dôležité kontakty:
 
Klinika úrazovej chirurgie
 
Rastislavova 43, budova Urgentného príjmu
 
úrazová ambulancia: 055/ 615 2315
 
IV. interná klinika,
 
Rastislavova 43, VI. pavilón
 
príjmová ambulancia: 055/ 615 2253 
 
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
 
Rastislavova 43, V. pavilón
 
lekárska služba prvej pomoci: 055/ 615 2820 - chirurgické zákroky 
 
 055/ 615 2833 - malé zubné výkony 

------------------------------------------------------------------

Trieda SNP 1

Oddelenie urgentného príjmu 

 
Trieda SNP 1, prízemie monobloku
 
traumatologická ambulancia: 055/ 640 3129 
 
chirurgická ambulancia: 055/ 640 3112 
 
interná ambulancia: 055/ 640 3118 
 
V prípade ďalších informácií kontaktujte recepciu: 055/ 640 3392
 
I. stomatologická klinika
 
Trieda SNP 1, 9. poschodie lôžkového monobloku
 
ústavná pohotovostná služba: 055/640 2578
 
V prípade záujmu o ďalšie informácie ma prosím kontaktujte:
 
Tel.: +421-55/615 3056 – Mobil: +421 905 217 502
 
e-mail: ladislava.sustova@unlp.sk
 
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
 
Trieda SNP 1, 9. poschodie lôžkového monobloku
 
lôžkové oddelenie: 055/640 3744
 
Ďalšie potrebné kontakty:
 
telefónna ústredňa – pracovisko Rastislavova 43: 055/ 615 3111
 
telefónna ústredňa – pracovisko Trieda SNP 1: 055/ 640 2111 
 
ZMENA!!!
 
Linka dôvery: 055/ 622 23 23 a Linka nádeje 055/ 644 11 55 sa po novom 
 
v prevádzke striedajú každý týždeň:
 
od 22.12. do 28.12. bude k dispozícii linka dôvery 055/ 622 23 23
 
od 29.12. do 4.1. bude v prevádzke linka nádeje 055/ 644 11 55
 
Želám Vám pokojné sviatočné dni a najmä veľa zdravia!
ZOZNAM AMBULANCIÍ

Alergologické a imunologické ambulancie (1)

Darovanie krvi - odberné miesto (1)

Diabetologické ambulancie (1)

Endokrinologické ambulancie (1)

Esteticko plastická chirurgia (3)

Hematologické ambulancie (1)

Iné - nezaradené ambulancie (1)

Onkologické ambulancie (1)

Všeobecný lekár - deti a dorast (1)

Všeobecný lekár - dospelí (1)

Psychologické ambulancie (1)

Traumatologické ambulancie (2)