Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

ADRESA A KONTAKTY

Rastislavova 43, 04001 Košice

Web: http://www.fnlp.sk
Telefón - ústredňa: 055 6153 111

Predchádzajúci názov: FNsP L. Pasteura Košice - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

ZOZNAM AMBULANCIÍ

Alergologické a imunologické ambulancie (1)

Darovanie krvi - odberné miesto (1)

Diabetologické ambulancie (1)

Endokrinologické ambulancie (1)

Esteticko plastická chirurgia (3)

Hematologické ambulancie (1)

Iné - nezaradené ambulancie (1)

Onkologické ambulancie (1)

Všeobecný lekár - deti a dorast (1)

Všeobecný lekár - dospelí (1)

Psychologické ambulancie (1)

Traumatologické ambulancie (2)

MAPA