NsP Krupina - Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina n.o.

ADRESA A KONTAKTY

29. augusta 23, 96301 Krupina

Web: http://www.mnspkrupina.sk/
Telefón - ústredňa: 045 5550 911

ZOZNAM AMBULANCIÍ

Chirurgické ambulancie (2)

Gastroenterologické ambulancie (1)

Gynekologické ambulancie (2)

Interné ambulancie (3)

Kardiologické ambulancie (1)

Oddelenie klinickej biochémie (1)

Ortopedické ambulancie (1)

Pľúcne ambulancie - pneumologické a ftizeologické (2)