NsP Krompachy - Nemocnica Krompachy, spol. s.r.o.

ADRESA A KONTAKTY

Banícka štvrť 1, 05342 Krompachy

Web: http://www.nemkrompachy.sk/
Telefón - ústredňa: 053 4186 211, 053 4186 200

ZOZNAM AMBULANCIÍ

Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (2)

Diabetologické ambulancie (1)

Gastroenterologické ambulancie (1)

Gynekologické ambulancie (1)

Kožné ambulancie - dermatologické (1)

Očné ambulancie (1)