Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

ADRESA A KONTAKTY

Jánskeho 1, 05201 Spišská Nová Ves

Web: http://www.nspsnvas.sk/
Telefón - ústredňa: 053 4199 111

Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
pondelok - piatok 14:00 - 16:00
sobota, nedeľa 13:00 - 16:00

ZOZNAM AMBULANCIÍ

Algeziologické ambulancie (1)

Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

Chirurgické ambulancie (2)

Diabetologické ambulancie (1)

Gynekologické ambulancie (2)

Hematologické ambulancie (1)

Interné ambulancie (2)

Kardiologické ambulancie (1)

Lekárska genetika (1)

Nefrologické ambulancie (1)

Neurologické ambulancie (2)

Onkologické ambulancie (1)

Pľúcne ambulancie - pneumologické a ftizeologické (1)

Všeobecný lekár - deti a dorast (3)

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (1)

Reumatologické ambulancie (1)