NsP Stará Ľubovňa - Ľubovnianska nemocnica, n.o.

ADRESA A KONTAKTY

Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa

Web: http://www.nspsl.sk/
Telefón - ústredňa: 052 4317 111

ZOZNAM AMBULANCIÍ

Alergologické a imunologické ambulancie (1)

Algeziologické ambulancie (1)

Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

Chirurgické ambulancie (2)

Cievne ambulancie - angiologické (1)

Foniatrické ambulancie (1)

Gastroenterologické ambulancie (1)

Gynekologické ambulancie (3)

Hematologické ambulancie (1)

Iné - nezaradené ambulancie (2)

Interné ambulancie (3)

Onkologické ambulancie (1)

Príjmové ambulancie (2)

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (1)

Reumatologické ambulancie (1)

Traumatologické ambulancie (1)

ORL ambulancie - ušné, nosné, krčné (1)