NsP Trstená - Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

ADRESA A KONTAKTY

Mieru 549/16, 02801 Trstená

Web: http://www.nsptrstena.sk/
Telefón - ústredňa: 043 5307 111

ZOZNAM AMBULANCIÍ

Pľúcne ambulancie - pneumologické a ftizeologické (1)