Diskusia: SKSaPA

Slovesnská Komora Sestier a Pôrodných Asistentiek má novú internetovú stránku www.sksapa.sk

Dátum vytvorenia:

Dátum aktualizácie: