Diskusia: Materská dovolenka do 6 rokov

Skončil mi rodičovský príspevok a chcem sa spýtať, či je možné zostať na MD dlhšie (predĺženie materskej dovolenky), samozrejme bez poberania príspevku, ale s platením zdravotného poistenia. Čo mám urobiť a kde sa obrátiť, sociál. poisťovna mi neporadila, tak neviem, možno podať žiadosť priamo na zdravot. poisťovni o predlženie MD? Poraďte. Ďakujem.

Dátum vytvorenia:

Dátum aktualizácie: