Úroková amnestia – špeciálna ponuka pre dlžníkov

Úroková amnestia – špeciálna ponuka pre dlžníkov
Zdravotná poisťovňa Dôvera vyhlasuje úrokovú amnestiu  pre dlžníkov na zdravotnom poistení. Ak do 31. decembra 2016 zaplatia dlžné poistné, poisťovňa upustí od vymáhania úrokov z omeškania . Úroková amnestia sa vzťahuje na všetkých dlžníkov Dôvery bez ohľadu na to, či aktuálne sú alebo nie sú jej poistencami.

O túto špeciálnu ponuku  dlžník nemusí poisťovňu žiadať, stačí keď jej obratom pošle doklad o zaplatení dlhu. A to buď poštou, faxom na číslo 042/46 350 31 alebo emailom na adresu dlhy@dovera.sk, respektíve prostredníctvom svojej Elektronickej pobočky, prípadne ho odovzdá osobne v ktorejkoľvek  pobočke Dôvery.
 „Náš postoj k dlžníkom je striktný, dlh na verejnom zdravotnom poistení musia uhradiť. Tak to vyžadujú  zákony. To nám však nebráni prísť s ponukou, ktorá dlžníkom uľahčí situáciu a umožní im zbaviť sa svojho dlhu a nevliecť to rastúce bremeno ďalej,“ vysvetľuje dôvody špeciálnej ponuky Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Ak dlžník nepozná správnu výšku svojho dlhu, informáciu o nej nájde vo svojej Elektronickej pobočke alebo na www.dlhy.dovera.sk. Prostredníctvom Elektronickej pobočky môže svoje dlhy aj zaplatiť a tiež kontaktovať zdravotnú poisťovňu.

V prípade, že má ďalšie otázky, môže dlžník kontaktovať Dôveru aj na zákazníckej linke 0850 850 850 alebo navštíviť ktorúkoľvek jej pobočku.

Každému, kto riadne a včas platí poistné na zdravotné poistenie, prípadne sa rozhodne uhradiť svoj dlh na poistnom, Dôvera v mene všetkých chorých na Slovensku ďakuje. Získané peniaze použije výlučne  na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: dovera.sk
 

Dátum zverejnenia: