Poznámky žiakom

Poznámky žiakom
Zdroj: Europa2

 

Klame a schválne uvádza iné letopočty.
Pri hudobnej výchove schválne mutuje, aj keď na to eště nemá potrebný vek.
Hodil mokrou špongiou po učiteľke, ktorá po dopade spravila mláčku.
Upozorňujem Vás, že Váš syn bude mať zníženú známku zo spania.
Váš syn nevhodne dokazuje svoju silu tak, že pri pracovnej výchove uťahuje zverákom dievčatám ruky, aby sa nemohli brániť.
Vyprázdnil sa v parku.
Jazdí nosom po lavici, aby to pískalo.
Vážení rodičia, oznamujem vám, že ma z vašeho syna pravdepodobne raní mŕtvica. Ak sa tak stane, neprajem si, aby mi išiel na pohreb.
Nosí do školy príliš krátké sukne, takže vzbudzuje u spolužiakov väčšiu pozornosť ako ja svojim vysvetlovaním. Prosím o predĺženie.
Pri kreslení ujedá spolužiakovi model.
Behá po chodbe nedovolenou rychlosťou.
V pondelok dal Ivanke facku, aj keď mu nič nespravila a nechcela, aby jej niečo robil.
Spoluúčastnil sa pokazenia školskej váhy.
Pochutnáva si pri vyučování na savom papieri.
Pri zlom prospechu si vynucuje lepšiu známku plačom.
Pľul vodu na spolužiakov i na tabuľu a tým zmazal moje poznámky...
Váš syn bezdôvodne pozeral na učiteľa.
Prihlásil sa odpovedať  a nevedel.
Vaša dcéra nemala dostatočné vedomosti zo zemepisu. Odpoveď rodiča: Vaša žiacka nezjedla večeru.
Žiak je na hodine !
Vašej dcére som musela dať päťku z matematiky, lebo vypracovala písomku aj pre skupinu B.
Váš syn sa ma na začiatku hodiny opýtal, či môže zjesť banán. Odpovedala som nie ! Na konci hodiny sa spýtal, či môže vyhodiť šupku.

 

Dátum zverejnenia: