Zoznam zariadení:

Okres Topoľčany

(241)

Zoradiť podľa: Odporúčané | Abecedne

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Marcela Čerešníková, MARMEDIC s.r.o.

Hviezdoslavova 54, 95617 Solčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Margita Gerhátová, FINIKA s.r.o.,

Kultúrny dom 451, 95602 Urmince


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Mária Pavlíková

Sídlisko F, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Matúšová Katarína, Lienky,s.r.o.,

Puškinova 1439, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Miháliková Patrícia, s.r.o.

Pribinova 4727/1A, 95501 T opoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Miriam Chmelárová, s.r.o.

ObZS, 95622 Prašice


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Soňa Kuklová, SOŇA MED, s.r.o

17. novembra 1300, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast / Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy - MUDr. Alena Čaradská, s.r.o.

17. novembra 1300, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast- MUDr. Gabriela Kondrlíková

1. mája 545, 95612 Preseľany


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Darina Špaňúrová

17. novembra 1300, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Edita Ružičková

Pílska 10, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Kamil Garaj

17. novembra 1300, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Katarína Lepeyová, MEDASA s.r.o.

Piešťanská 39, 95605 Radošina


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Švajlenová Anna, ANMI, s.r.o.

ObZS , Sídlisko F, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Barboríková Marta, MEDIPRAKT s.r.o.

Bernolákova 2476, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Dan Mikeska, MIKEHANU, s.r.o.

OZS 451, 95602 Urmince


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Dan Mikeska, MIKEHANU, s.r.o.

Moyzesova 980/7, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Emília Dovalová

Bzince pod Javorinou 347, 91611 Bzince pod Javorinou


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Eva Haváčová, EVITOL, s.r.o.

Preseľany 545, 95612 Preseľany


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Helena Katinová, HELAPRAKT spol. s r.o.

Krušovská 2091, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Ivan Minálik, EDIMMED, s.r.o.

Hviezdoslavova 416, Ludanice 95611


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Ján Bognár

ObZS, 95608 Horné Obdokovce


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Jaroslav Víglaský, ORBISMED s.r.o.,

Farská 296, 95621 Jacovce


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Kmeťo Ján, Obvodný lekár Veľké Ripňany s.r.o.

ObZS, 95607 Veľké Ripňany


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Ladislav Bogdán, s.r.o.

ZS Hviezdoslavova 51, 95617 Solčany


«12345678910»