Zoznam zariadení:

Ambulancia - Senec

(59)

Zoradiť podľa: Odporúčané | Abecedne

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy -DIA-VU s. r. o. - MUDr. Juraj Vlnieška

Námestie 1. mája 6, 90301 Senec


Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Gyn - Reh, s.r.o. - MUDr. Iveta Vanková

Šafárikova 65, 90301 Senec


Ambulancia klinickej imunológie a alergológie - Imuno - Alergo Centrum, s.r.o. - MUDr. Tomáš Nemessányi, MPH

Mierove namestie 6,, 903 01 Senec


Ambulancia klinickej logopédie, PaedDr. Silvia Kotulová

Nám. 1. mája 6, 90301 Senec


Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci (neštandardná) - DM Resustic Slovakia, s.r.o. - MUDr. Martin Balko

Karola Šišku 5, 90301 Senec


Ambulancia praktického lekára pre dospelých - MUDr. Ľuba Szikhartová

Námestie 1.mája 6, 90301 Senec


Ambulancia pre deti a dorast, Pediakard s.r.o. - MUDr. Danka Grambličková

Námestie 1. mája 6, 90301 Senec


Ambulancia urológie, gynekológie a pôrodníctva, URO- GYN Senec, s.r.o. - MUDr. Milan Maľa

Lichnerova 76, 90301 Senec


Ambulancia vnútorného lekárstva (interná), Senec, (MED POINT, s.r.o.)

Hollého 14, 90301 Senec


Ambulancia všeobecného lekára pre deti - MUDr. Štefan Harsányi , PhD.

Lichnerova 61, 90301 Senec


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Branislav Beleš

Lichnerova 61, 90301 Senec


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Jana Striško Senčáková , MPH, (CLINIC s.r.o.)

Nám. 1. mája 474/10, 90301 Senec


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Magdaléna Fulová

Námestie 1. mája 474/10, 90301 Senec


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Michal Masaryk

Nám. 1. mája 6, 90301 Senec


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých a telovýchovné lekárstvo - MUDr. Miroslav Babiak

Námestie 1. mája 6, 90301 Senec


Ambulancia zubného lekárstva - FOR SMILE, s.r.o. - MUDr. Agáta Šimoničová

J. G. Tajovského 1 , 90301 Senec


Ambulancia zubného lekárstva - L-Medical, s.r.o. - MUDr. Beata Lenártová

Boldocká cesta 2, 90301 Senec


Ambulancia zubného lekárstva - MUDr. Macenaurová Ildiko

Nám.1. mája 10, 90301 Senec


Ambulancia zubného lekárstva - MUDr. Oľga Čerbaničová - stomatológia, s.r.o.

Bratislavská 1223/6, 90301 Senec


Chirurgická ambulancia - MUDr. Slavomír Jaďuď

Námestie 1.mája 6, 90301 Senec


Gynekologická ambulancia - FED-GYN s. r. o. - MUDr. Petra Oťapková , PhD.

Bratislavská 49, 90301 Senec


Gynekologická ambulancia - MUDr. Andrea Maľová, PhD.

Lichnerova 76, 903 01 Senec


Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia - Gyn - Reh, s.r.o. - MUDr. Milan Vanko

Šafárikova 65, 90301 Senec


Interná a nefrologická ambulancia, INEF-PMJ, s.r.o. - MUDr. Ľubica Michálková

Nám. 1.Mája č.6, 90301 Senec


Interná ambulancia - MUDr. Igor Vavrina

Lichnerova 61, 90301 Senec


123»