Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

EGD

Videogastroskopia - vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu videoendoskopom. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou. Aktuálne nevyšetrujeme samoplatcov.

0

EKG

Elektrokardiografia s popisom nálezu. Realizuje sa moderným počítačovým EKG systémom, trvá cca 5min. Zistí sa ním možnosť ischemickej choroby srdca, infarkt myokardu, srdcových arytmií a ďalších závažných srdcových ochorení. . Vzhľadom na fakt, že interné vyšetrenia nie sú zazmluvnené so žiadnou zdravotnou poisťovňou, hradí ho pacient. Aktuálne nerealizujeme vyšetrenia samoplatcov

0

Kolonoskopia celková

Vyšetrenie celého hrubého čreva videoendoskopickým prístrojom. Výkon je plne hradený poisťovňou, V cene pre samoplatcov je zahrnuté občerstvenie po výkone, premedikácia a sprcha po vyšetrení s poskytnutím uteráka. Cena nezahŕňa náklady laboratórií, do ktorých sa odosielajú vzorky pri zistení patologického nálezu. Aktuálne nevyšetrujeme samoplatcov.

0

Sigmoideoskopia

Vyšetrenie dolnej časti hrubého čreva videoendoskopom, výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou. Cena zahŕňa podanie premedikácie pred vyšetrením a občerstvenie po výkone + sprchu s poskytnutím uteráka. V cene nie sú zahrnuté náklady laboratórií, do ktorých sa odosielajú bioptické vzorky, pri zistení patologického nálezu. Aktuálne nevyšetrujeme samoplatcov.

0

Klyzma - črevná sprcha

Príprava na vyšetrenie hrubého čreva, bezprostredne pred kolonoskopiou, ak pacient nemôže absolvovať štandardný spôsob prípravy. Výkon hradí pacient v prípade, ak nie je naň zdravotná indikácia. V našej ambulancii sa ako príprava na kolonoskopiu aktuálne nepoužíva. Očistenie hrubého čreva nepovažujeme za zdravotný výkon, zdravé črevo nepotrebuje pomoc pri vyprázdňovaní. Nesuplujeme čajovne.

0

Premedikácia

Podanie premedikácie (lieku na spríjemnenie vyšetrenia a zbavenie pacienta možnej panickej reakcie) pred vyšetrením. Vykonáva sa podľa uváženia lekára vzhľadom na zdravotný stav pacienta, realizuje ho lekár osobne, ak nie je alergia a liek sa podáva spravidla do žily. Nesmie sa podať pacientovi, ktorý hodlá po výkone šoférovať. Súčasťou nálezu je poučenie o tomto zákaze. Liek nehradí zdravotná zdravotná poisťovňa, preto ho uhrádza pacient platbou v ordinácii.

5

Prednostné ošetrenie

Od 1.4.2015 prednostne neobjednávame. Pacient dostane termín na vyšetrenie v deň, kedy príde osobne do ordinácie lekára. Bude mu oznámený čas v horizonte 30-180 minút, na ktorý sa má dostaviť na vyšetrenie. Telefonicky nie je možné pacientov na presný čas objednávať, je nereálne 50 ľudí objednať na presný čas.

0

Privezenie pacienta na vyšetrenie k nám

Ambulancia disponuje osobným autom, ktorým sme schopní pacienta na vyšetrenie k nám doviezť (v rámci mesta Košice) po telefonickom dohovore a obdržaní termínu na vyšetrenie.

10

Sprcha

V ambulancii je pre pacientov po kolonoskopickom vyšetrení pripravený sprchovací box, dezinfikovaný po každom použití, s pripraveným tekutým dezinf. mydlom. Použitie WC samozrejme zadarmo, sprcha a WC sú súčasťou endoskopickej časti ambulancie, pacienti v čakárni majú samostatné WC mimo ordinácie. Cena za sprchu platí pre pacienta, ktorý si (po poučení o príprave na kolonoskopiu) prinesie svoj uterák.

5

Sprcha s poskytnutím uteráka

Sprcha v dezinfikovanom sprchovacom boxe pre pacienta po kolonoskopii, ktorý si želá poskytnúť nový froté uterák podľa vlastného výberu (klient si ho berie po použití so sebou domov). Hoci naším predmetom podnikania rozhodne nie je predaj uterákov, táto možnosť sa občas zíde.

10

Potvrdenie o diéte, resp. iné potvrdenia

Potvrdenia vydávané na administratívne účely, ktoré nie sú hradené zdravotnou a sociálnou poisťovňou. Sú u nás zadarmo

0

Objednanie gastroskopie a kolonoskopie na presný termín

V našej ambulancii objednávame každého pacienta na prístrojové vyšetrenia na presný termín bezplatne. Pacient si však musí uvedomiť, že objednaný termín je záväzný a preto v prípade plánovanej neprítomnosti na objednanom vyšetrení je vhodné telefonicky alebo e-mailom termín zrušiť. Na Váš termín čakajú aj iní pacienti. Buďme zodpovední voči sebe aj voči iným.

0

Poplatok za nezrušenie objednaného termínu

Pacient objednaný na endoskopické vyšetrenie, na ktoré sa a slobodne a vedome nedostavil a predtým telefonicky alebo mailom termín nezrušil včas alebo ak ho nezrušil vôbec, pri nasledujúcej návšteve hradil tento poplatok, ak si pacient želal ostať v našej starostlivosti. Neplatil, ak mal vážne zdravotné dôvody. Podľa ministerstva je to nezákonný poplatok, preto bol v r. 2014 zrušený. Takýto pacient nemôže viac ostať v našej starostlivosti pre nadmerné pracovné zaťaženie nášho pracoviska.

0

Potvrdenie pre zamestnávateľa a školu:

Potvrdenie o vyšetrení v našej ambulancii pre školu a zamestnávateľa je u nás "odjakživa" zadarmo.

0

Lokálna anestézia konečníka gélom

Aplikácia Mesocainového gélu počas kolonoskopie, čo je potrebné na bezproblémovú realizáciu vyšetrenia. Tento gél má anestetické účinky a vynikajúce lubrikačné vlastnosti. Pacienti všetkých zdravotných poisťovní aktuálne tento výkon majú uhradený z poistenia.

0

Perorálna príprava na kolonoskopiu

Existuje viacero spôsobov prípravy na kolonoskopiu, v našej ambulancii aktuálne uprednostňujeme perorálnu prípravu laxatívom FX PASSAGE SL, ktoré spolu s podrobným ústnym aj písomným poučením môžete obdržať na voľný predaj v lekárni. Počas prípravy na kolonoskopiu s nami možno event. problémy telefonicky konzultovať, čo je zvlášť dôležité u diabetikov. Tento výkon nehradí žiadna zdravotná poisťovňa. Prípravky na prípravu v ordinácii neposkytujeme.

0

Pacient s platnou kartou poistenca (slovenskou alebo európskou) je u nás vyšetrený kompletne bezplatne. Každý štandardný diagnostický a terapeutický zdravotný výkon, na ktorý je zdravotná indikácia v gastroenterologickej ambulancii mu hradí poisťovňa.

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.