Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Akcie a oznamy

Akcie a oznamy

Náš pracovný tím

Náš tím tvoria dve detské a dorastové lekárky MUDr. Iva Petríková a MUDr.Daniela Miklovičová, PhD. a diplomovaná detská sestra s praxou Katarína Grúberová.
MUDr.Daniela Miklovičová, PhD. je navyše skúsená odborníčka v problematike dojčenia.


 

OSPRAVEDLNENKY do školy-upozornenie

S platnosťou od 1.9.2017  všeobecný lekár pre deti a dorast 
- vystaví potvrdenie o chorobe žiaka ak neprítomnosť žiaka v škole z dôvodu choroby trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni / neprítomnosť do 3 dní ospravedlňuje zákonný zástupca dieťaťa - rodič/. Lekár vydá potvrdenie od 4.dňa choroby ak bolo prvé 3 dni choroby dieťa doma bez návštevy lekára, resp. od dňa vyšetrenia dieťaťa v ambulancii, napr. ak vyžaduje dieťa vyšetrenie skôr ako 3. deň choroby.  
​- nevystaví potvrdenie  o chorobe so spätnou platnosťou na dobu neprítomnosti žiaka v škole, ktorá predchádzala vyšetreniu dieťaťa v ambulancii
​- vystaví potvrdenie o chorobe kratšej ako 3 dni vo výnimočných a osobitne oddôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti školy
​/Slov.spol.primárnej pediatr.starostli. SLS na základe Zákonač.245/2008 Z.z./

LEKÁRSKE POTVRDENIA do škôlky , jaslí-upozornenie

S platnosťou od 1.9.2017 všeobecný lekár pred deti a dorast
​- nevystaví potvrdenie o zdraví pred opätovným návratom do predškol.zariadenia po chorobe /že je dieťa bez známok prenosného ochorenia - zdravé - prehlasuje rodič /
- vystaví potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pred prvým nástupom do predškolského zariadenia - potvrdenie prihlášky
​- vystaví potvrdenie o chorobe dieťaťa  ak neprítomnosť dieťaťa v MŠ z dôvodu choroby trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni / neprítomnosť do 3 dní ospravedlňuje zákonný zástupca dieťaťa - rodič/. Lekár vydá potvrdenie od 4.dňa choroby ak bolo prvé 3 dni choroby dieťa doma bez návštevy lekára, resp. od dňa vyšetrenia dieťaťa v ambulancii, napr. ak vyžaduje dieťa vyšetrenie skôr ako 3. deň choroby.  
​- nevystaví potvrdenie  o chorobe  so spätnou platnosťou na dobu neprítomnosti dieťaťa v škole, ktorá predchádzala vyšetreniu dieťaťa v ambulancii.

​/Slovenská spol..primárnej pediatr.starosltivosti SLS podľa Zákona č.355/2007 Z.z./

Nové SMS číslo a schránka pri dverách

Nové SMS číslo a schránka pri dverách
Od 24.1.2018 si na  SMS čísle  0903 899 933   môžete objednať   recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky. Vystavíme ho do 2 pracovných dní a môžete si ho vyzdvihnúť priamo v lekárni. Pacienti, ktorých ešte elektronický systém neeviduje, si musia vyzdvihnúť recept osobne v ambulancii. Zväčša sú to novorodenci, ktorí ešte nemajú kartičku poistenca.   SMS čítame 2x denne, tento telefón však nezdvíhame. 
Na vyšetrenie pre vodičský preukaz, prehliadky pre zamestnávateľa atď. sa objednajte cez SMS.
Potvrdenia napr. do MŠ, strednej alebo vysokej školy, školy v prírode, lyžiarsky výcvik atď. potvrdzujeme do 2 pracovných dní. Vypísané tlačivo vhoďte prosím do schránky pri dverách. Je dôležité vypísať užívané lieky a alergie!

Napíšte "SMS" a svoje telefónne číslo , ak si žiadate sms notifikáciu o vyhotovení (viď cenník).
Vo vlastnom záujme si nenechávajte vystavenie potvrdenia, receptu ani vyšetrenia na vlastnú žiadosť na poslednú chvíľu!

E-zdravie v našej ambulancii

E-zdravie v našej ambulancii
Už rok je naša ambulancia pripojená do projektu e-zdravie! Od 9/2018  predpisujeme väčšinu objednaných receptov a od 1/2019  aj  zdravotníckych pomôcok pomocou tzv.  e-receptu,  teda elektronicky a nie je potrebné pre recepty a zdravotné poukazy chodiť osobne do ambulancie.  Stačí ísť do najbližšej lekárne, ktorá pracuje s e-receptami s kartičkou poistenca alebo občianskym preukazom.  T.č. nepredpisujeme zarábané lieky a maste  elektronicky, preto je naďalej potrebné si objednaný recept  vyzdvihnúť v ambulancii. Od 1/201 9 sa snažíme zapojiť do predpisovania elektronického opakovaného receptu , čo má zjednodušiť život pacientom s dlhodobou liečbou. Systém sa stále dolaďuje, ale my sa nevzdávame a ďakujeme všetkým rodičom za trpezlivosť a spoluprácu.