korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník lekárskych výkonov za priamu platbu platný od 24.1.2018 v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z.

Výkony na vlastnú žiadosť pacienta resp. zákonného zástupcu

1 .

Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi na žiadosť pacienta bez obmedzenia veku a poisťovne

7
2 .

Aplikácia očkovacej látky mimo povinného očkovania (i.m., s.c., p.o.)

objednajte sa SMS

5
3 .

Vyšetrenie pacienta pred aplikáciou očkovacej látky mimo povinného očkovania

objednajte sa SMS

5
4 .

Odber biol. materiálu (krv, moč, výtery) na žiadosť pacienta (+ cena analýzy v laboratóriu)

objednajte sa SMS

5
5 .

Odber žilovej krvi na vyšetrenie krvnej skupiny na žiadosť pacienta (vrátane analýzy)

objednajte sa SMS

17
6 .

Predoperačné vyšetrenie pred výkonom nehradeným ZP (napr. kozmetickým)

objednajte sa SMS

25
7 .

Preventívna prehliadka nad rámec prehliadok hradených z verejného zdrav. poistenia

objednajte sa SMS

25
8 .

Iné poradenstvo na žiadosť pacienta v dĺžke trvania 15 minút

objednajte sa SMS

10
9 .

Vyšetrenie moču na prítomnosť drog prineseným testom

5
10 .

Odber žilovej krvi na skúšku alkoholu, omamných látok (+ cena analýzy v laboratóriu)

9
11 .

Vyšetrenie rýchlym streptokokovým testom na počkanie

7
12 .

Odber kapilárnej krvi na vyšetrenie vrodených porúch imunity TREK/KREK (vrátane analýzy)

objednajte sa SMS

50

Výkony neuhrádzané zdravotnými poisťovňami

2 .

Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi poistencom VšZP nad ukončených 18 rokov

7

Výkony pre zamestnávateľa - objednajte sa SMS

1 .

Vstupná, periodická alebo výstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

objednajte sa SMS

25
2 .

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na brigádu - študenti, špec. kurz

objednajte sa SMS

10

Lekárske prehliadky a lekársky posudok - objednajte sa SMS

1 .

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

objednajte sa SMS

25
2 .

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie, nosenie zbrane a streliva

objednajte sa SMS

40
3 .

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre výkon športu

objednajte sa SMS

10
4 .

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred vstupom do DJ,MŠ, VŠ, tábora, školy v prírode

objednajte sa SMS

6
5 .

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred súkromným pobytom v zahraničí, let lietadlom atď.

objednajte sa SMS

10
6 .

Vystavenie potvrdenia o nenastúpení na rekreáciu, dovolenku a pod. zo zdrav. dôvodov

objednajte sa SMS

5
7 .

Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu - epidemiologicky závažná činnosť

objednajte sa SMS

10
8 .

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí

objednajte sa SMS

25
9 .

Vyšetrenie a posudok na koncesiu, licenciu alebo živnosť

objednajte sa SMS

25
10 .

Vyšetrenie a vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno právne a správne konanie na žiadosť občana, resp. zákonného zástupcu

objednajte sa SMS

30
11 .

Oznámenie o zmene zdrav. spôsobilosti na vedenie motor. vozidla

10
12 .

Preskúmanie zdrav. spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

objednajte sa SMS

25

Potvrdenia, ktoré nevyžadujú vyšetrenie a administratívne výkony

1 .

Potvrdenie prihlášky do DJ, MŠ, SŠ, VŠ, tábora, školy v prírode, na lyžiarsky výcvik atď.

tlačivo alebo žiadosť s VYPÍSANOU HLAVIČKOU vložte do schránky v čakárni

4
2 .

Potvrdenie dzrav. spôsobilosti pre výkon športu

tlačivo alebo žiadosť s VYPÍSANOU HLAVIČKOU vložte do schránky v čakárni

4
3 .

Potvrdenie pre bytové, sociálne, kozmetické, diétne účely

tlačivo alebo žiadosť s VYPÍSANOU HLAVIČKOU vložte do schránky v čakárni

10
4 .

Vystavenie MEDZINÁRODNÉHO očkovacieho preukazu

objednajte cez SMS

7
5 .

Vystavenie DUPLIKÁTU pri strate PN, OČR, výmen. lístku, receptu

objednajte cez SMS

2
6 .

Vystavenie DUPLIKÁTU pri strate očkovacieho preukazu

objednajte cez SMS

10
7 .

Výpis zo zdrav. dokumentácie na vlastnú žiadosť

objednajte cez SMS

10
8 .

Výpis zo zdrav. dokumentácie za účelom zdravotnej starostlivosti

objednajte cez SMS

2
9 .

Zaslanie poštou na adresu pacienta (zákonného zástupcu) recept, správu, poukaz

objednajte cez SMS

5
10 .

Správa o zdrav. stave pre komerčné poisťovne na vlastnú žiadosť

tlačivo alebo žiadosť s VYPÍSANOU HLAVIČKOU vložte do schránky v čakárni

50
11 .

Bodové ohodnotenie úrazu pre komerčné poisťovne na vlastnú žiadosť

tlačivo alebo žiadosť s VYPÍSANOU HLAVIČKOU vložte do schránky v čakárni

50
12 .

SMS notifikácia o vystavení receptu, žiadosti, potvrdenia...

označte svoj záujem o notifikáciu na žiadosti alebo v SMS správe

1
13 .

Vystavenie potvrdenia o chorobe dieťaťa/žiaka pre potreby školy/MŠ/zamestnávateľa

1
14 .

Potvrdenie na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia

4
15 .

Vyjadrenie k odkladu začiatku plnenia/predčasnému začatiu povinnej školskej dochádzky

4
16 .

Odporúčanie na oslobodenie/čiastočné oslobodenie žiaka z vyučovania niektorého predmetu

4
17 .

Príplatok za potvrdenie prihlášky/potvrdenia na počkanie

2
18 .

Vystavenie OČR alebo PN pre pacientov/rodičov nepoistených v Sociálnej poisťovni

1
19 .

Vystavenie Lekárskeho nálezu na účely štátnych sociálnych dávok

napr. žiadosť o predĺženie poberania rodičovského príspevku od 1.12.2020

10

Samoplatci - pacienti bez poistenia hradia všetky výkony v hotovosti

1 .

Štandardné vyšetrenie - dvoch alebo viacerých systémov, vrátane lekárskej správy

30
2 .

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému - kontrolné vyšetrenie, vrátane lekárskej správy

15
3 .

Komplexné vyšetrenie pacienta - predoperačné vyšetrenie, preventívna prehliadka vrátane lekárskej správy

30
4 .

Vyšetrenie moču dekaphanom leuko v ambulancii

1
5 .

Odber biol. materiálu (krv, moč, výtery) + cena analýzy v laboratóriu

5
6 .

Injekčné podanie liečiva alebo vakcíny i.m., s.c. alebo i.v.

5
7 .

Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi

7
8 .

Zhodnotenie psychomotorického vývinu dieťaťa ako súčasť prevent. prehliadky

10

Cenník tovarov a služieb prevádzky Deti a dorast s.r.o., Tbiliská 6, 831 06 Bratislava

1 .

Vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie/tlač materiálov odoslaných e-mailom

za 1 stranu A4

1
2 .

Zapožičanie dojčenskej váhy na 1 týždeň

vratná záloha 20 Eur

5
3 .

Zapožičanie tlakomeru na týždeň

vratná záloha 40 Eur

10
4 .

Kniha - Praktický návod na dojčenie

8

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.