Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

TERAPIA s.r.o.- MUDr. Dakóová Ingrid CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV A SLUŽIEB, platný od 1.7.2015

A.Zoznam a cenník výkonov a služieb nehradených zdravotnou poisťovňou

1 .

Z 02.1 Vyšetrenie pre potreby zamestnávateľa

25

/riziko hluku, práca vo výškach, vodiči z povolania a podobné/

- Zahŕňa celkové ORL vyšetrenie+audiometrické vyšetrenie+ vyhodnotenie

2 .

Z 02.0 Vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium /SOU, SŠ, VŠ/

25

- Zahŕňa celkové ORL vyšetrenie+audiometrické vyšetrenie+ vyhodnotenie

3 .

Z 02.5, Z 02.7 Vyšetrenie pred nástupom na špecializačný kurz /potápači, zbrojný pas, a pod./

alebo pred športovou súťažou

25

- Zahŕňa celkové ORL vyšetrenie+audiometrické vyšetrenie+ vyhodnotenie

4 .

Z02.4 Vyšetrenie sluchu pre vodičov motorových vozidiel nad 60rokov

15
5 .

Z 02.9 Vyšetrenie na bližšie neurčené administratívne účely

15
6 .

Z02.1 Komplexné ORL vyšetrenie – vojaci, hasiči, policajti

50

- Zahŕňa celkové ORL vyšetrenie+audiometrické a tympanometrické vyšetrenie+

Vyhodnotenie s výpočtom straty sluchu, orientačné vestibulárne vyšetrenie/

7 .

Z 02.6 Vystavenie posudku pre Sociálnu poisťovňu, komerčné poisťovne, políciu,

posudkového lekára

25
8 .Výpočet

straty sluchu podľa Fowlera

5
9 .USG

vyšetrenie PND

5
10 .Kraniosakrálna

terapia – dospelí, úvod do terapie: 60-90min.

40
11 .Kraniosakrálna

terapia – dospelí a deti, terapia 60min.

20
12 .Kraniosakrálna

terapia – dospelí a deti nad 6rokov, terapia 90min.

30
13 .Kraniosakrálna

terapia –deti v prípade ak pre nespoluprácu trvá len 30min.

10
14 .Kraniosakrálna

terapia – aplik.v 1-2bodoch, trvá max. 15min

7

B. Zoznam nemedicínskych výkonov a služieb

15 .Kompletný

výpis nálezov zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

6
16 .Duplicitné

vystavenie lekárskeho nálezu, receptu, alebo výmenného lístka

/pri strate, znehodnotení, vypršaní platnosti a pod./

3
17 .Fotokopírovanie

1stránka A4/preukaz ZP, nález iného lekára/

0.2
18 .Výber

termínu vyžiadanej konzultácie a vyšetrenie podľa osobitnej požiadavky klienta

a nad rámec rozsahu vyšetrenia hradeného zo zdrojov VZP

10

C. Ponukový cenník za výkony inak hradené zdravotnou poisťovňou, v prípade ak sú realizované výlučne na žiadosť pacienta

19 .Celk.ORLvyšetr.bez

nadštandard.vyš.a liečeb.postupov,bez odberov +rada

25
20 .

Kontrolné ORL vyšetrenie

10

Cenník výkonov-uši

21 .Porucha

sluchu-vyšetrenie uší obojstranne 2x3€

6
22 .

-audiometrické vyšetrenie

8
23 .

-tympanometrické vyšetrenie

3
24 .

-slovná audiometria

8
25 .

-nadprahové testy - za každý test

3
26 .

-výpočet straty sluchu podľa Fowlera

5
27 .

Vyčistenie zvukovodov/ušný maz, zápal- 1 ucho/

3
28 .

Aplikácia liečiva do zvukovodu – 1 ucho

3
29 .

Odstránenie cudzieho telesa zo zvukovodu-1ucho

5
30 .

Paracentéza 1ucho /prepichnutie bubienka, odsatie sekrétu/

5
31 .

Prekrytie poškodenej blanky alebo perforácie blanky terčíkom

3

Cenník výkonov-nos

32 .

Vyšetrenie nosa

3
33 .

Odstránenie cudzieho telesa z nosa

5
34 .

Zastavenie krvácania z nosa/anestéza,elektrokoagul,tampon/

10
35 .

Zastavenie krvácania z nosa- poleptanie s AgNO3

4
36 .

Punkcia a výplach, alebo odsávanie obsahu prínosovej dutiny

5
37 .

Odsávanie nosa alebo PND

3
38 .

Odstránenie tamponády

3

Cenník výkonov-hltan, hrtan

39 .

Vyšetrenie dutiny ústnej, mandlí a hltana

3
40 .

Narezanie zápalu pri podnebnej mandli a vypustenie hnisu

7
41 .

Lokálne ošetrenie lézií v dutine ústnej a hltane

3
42 .

Vyšetrenie hrtana a hlasiviek zrkadielkom

5
43 .

Fibroendoskopické vyšetrenie

10
44 .

Odstránenie cudzieho telesa z hltana alebo hrtana

7

Cenník výkonov-ostatné

45 .

Odber sterov na mikrobiolog. vyš. /1 odber/

1
46 .

Odber krvi /1 skúmavka/

1
47 .

Podanie lieku intravenózne-do žily, intramuskulárne- do svalu

2
48 .

Podanie lokálnej slizničnej anestézy na 1 lokalitu/ucho, nos,hrdlo/

1
49 .

Malý chirurgický výkon

5

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.