Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Detská ambulancia PO s.r.o. - MUDr. Miluša Džupinová Kováčska 15 08001 Prešov MÚČO( Mestský účelový objekt pri Krajskom úrade), poschodie: 3, dvere: 315, MHD: mestská doprava (zastávka Pri Trojici)

Personál

Lekári

MUDr. Miluša Džupinová

Sestry

Mgr. Ľubica Mikolajová

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

O zariadení

Preventívne prehliadky (PP) a očkovania
podľa prílohy č.2 zákona č. 577/2004 Z. z

 

Poradie PP očkovanie
 1.   PP  0 - 1. týždeň tuberkulóza (na novorodeneckom oddelení)
 2.   PP  do 4. týždňa 
 3.   PP  5. - 7. týždeň 
 4.   PP  8. - 10. týždeň 

 5 .  PP  3. - 4. mesiac

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, det. obrna, žltačka typu B, Hemophilus influenzae /INFANRIX-HEXA /,      Pneumokok / PREVENAR / - deti narodené od  X/2008     6.  PP   5. - 6. mesiac očkovanie ako pri 5. PP  7.  PP   7. - 8. mesiac    8.  PP   9. - 10. mesiac    9.  PP   11. -12. mesiac očkovanie ako pri 5. a 6. PP 10. PP   do 18. mesiaca  Osýpky, mumps, rubeola  / PRIORIX /              PRIORIX+očk.proti Varicelle - hradí pacient 11. PP   3. rok   12. PP   5. rok   13. PP   6.-7. rok  Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna  / INFANRIX-POLIO / 14. PP   9. rok   15. PP   11. rok  Osýpky, mumps, rubeola / PRIORIX /       Tuberkulóza  - kalmetiz.ambulancie 16. PP   13. rok  Záškrt, tetanus, det. obrna , čierny kašeľ   / BOOSTRIX / 17. PP   15. rok   18. PP    vstup na SŠ   19. PP 17 rok   20. PP každé 2 roky      

       Okrem povinného očkovania /uvedeného v tabuľke/ očkujeme proti žltačke typu A, kliešťovej, meningokovej a pneumokokovej infekcii, ovčím kiahňam a vírusu rakoviny krčka maternice. Očkovaciu látku proti pneumokokom hradia ZP: PREVENAR do 5.roku, PNEUMO23 od 5.roku do l2. pri presne určených chronických ochoreniach.  Ostatné očkovacie látky sú na úhradu pacienta. Niektoré ZP čiastočne hradia očk.latku proti vírusu rak.krčka maternice - infor.na ambulancii. 

Ďalšie informácie

Prijímame nových pacientov aj mímo rajonizácie. Prosíme rodičov aby sa na preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia a iné plánované vyšetrenia objednávali u sestričky. Ušetríme si vzájomne čas a vyhneme sa stresu v čakárni a ambulancii. V budove sa nachádza aj RTG (rontgen), laboratórium, lekáreň a niektoré odborné ambulancie. Pacienti s preukazom ZŤP sú oslobodení od administratívnych poplatkov. Počas neprítomnosti zastupuje MUDr Zacharová /ambulancia oproti/. Ospravedlnenie žiakom a študentom daváme podľa zákona č.245/2008 z.z. ak ochorenie trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni.

Zaradenie zariadenia: Všeobecný lekár - deti a dorast , Súkromná | Prešov

Podrobnosti

Jazyk

 • anglický
 • ruský
 • ukrajinský

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]
 • Bez poisťovne

Ostatné

 • Parkovanie
 • Bezbariérový prístup
 • Príjem nových pacientov