Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Ambulancia vnútorného lekárstva - MUDr. Dana Vavricová Ďureje Generála Svobodu 1069/4 95801 Partizánske budova VIPO , poschodie: 5.

Personál

Lekári

MUDr. Dana Vavricová Ďureje

MUDr. Stanislav Ďureje (chirurg)

Sestry

Anna Chrenková

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok Chirurgická ambulancia
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

Poznámka: Odbery: od 07:15 do 08:00

O zariadení

Ambulancia vnútorného lekárstva DVD MED, spol. s.r.o. ponúka:

 • kompletné interné vyšetrenie
 • predoperačné interné vyšetrenie
 • dispenzárna starostlivosť niektorých chronických ochorení/ vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, poruchy tukov,...
 • sonografické vyšetrenie brucha s vyšetrením prietoku krvi brušnými orgánmi
 • sonografické vyšetrenie renálnych / obličkových/ artérií 
 • sonografické vyšetrenie krčných ciev
 • komplexné sonografické vyšetrenie žilového systému dolných končatín
 • prístrojové 24 hodinové ambulantné meranie tlaku krvi
 • prístrojové 24 hodinové zaznamenavanie EKG
 • Cardio-scan - domáce zaznamenanie EKG pacientom pri ťažkostiach

Konzultačná chirurgická ambulancia DVD MED, s.r.o.

 • chirurgické vyšetrenie / neošetrujeme akútne úrazy, nerealizujeme invazívne výkony ! /  
 • chirurgické vyšetrenie žíl dolných končatín
 • skleroterapia  kŕčových žíl dolných končatín
 • USG navigovaná skleroterapia krčových žíl dolných končatín
 • ordinačné hodiny chir. ambulancie  Pondelok 7,00-15,00 hod.

Ako na vyšetrenie:

Počet termínov je limitovaný. Pacienti sa objednávajú
- osobne        

- telefonicky na č. t. : 038/ 7487 115

- cez internet  na stránke www.mojlekar.eu

- voľné termíny - zapísať sa  v deň vyšetrenia ráno na recepcii VIPO, vyšetrenie v ten istý deň, čas je vyznačený na zapisovacom hárku

Ambulancia vnútorného lekárstva DVD MED,s.r.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu odboru vnútorného lekárstva, čo znamená , že realizuje predoperačné vyšetrenia, vyšetrenie pacientov vrámci diferenciálnej diagnostiky vnútorných chorôb,  dispenzár /tj. pravidelné kontroly/  pacientov  s chronickým ochoreniami, ako je vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, poruchy tukov,..

Okrem toho realizujeme sonografické vyšetrenia  vnútrobrušných orgánov a ciev. Sonografia brucha je u nás štandartne doplnená o dopplerovské vyšetrenie, čo znamená, že okrem velkosti, tvaru a zmeny uloženia orgánov dokážeme vyšetriť aj ich prekrvenie, čo v mnohých prípadoch pomáha lepšie stanoviť diagnózu a obmedziť počet ďaľších vyšetrení. Okrem toho realizujeme vyšetrenie krčných ciev a žíl dolných končatín.  

Poskytujeme štandartnú zdravotnú staroslivosť, samozrejme so snahou o udržanie kroku s rychlým vývojom nových diagnostických a liečebných metód. Avšak našim cieľom je  pri bežnom vyšetrení ponúknuť i určitý „ nadštandard„. Priestory ambulancie sú novovybudované, nadštandartne priestranné, pacient má súkromie pri rozhovore so zdravotnou sestrou a samostane i s lekárom. Ambulancia je bezbariérová, klimatizovaná. Prístrojové vybaveni je moderné,okrem bežného EKG pristroja, máme k dispozícii dve zariadenia na 24 hodinový monitoring tlaku krvi, prístroj na zaznamenanie 24 hodinového EKG,   prístoj na zazamenavanie krátkeho EKG záznamu v domácom prostredí pri ťažkostiach a diagnostike arytmií. Sonografický prístroj na vyšetrenie brucha, măkkých tkanív a ciev je vybavený doplerom- tj. možnosťou zobraziť ako súčasť sonografického obrazu i prekrvenie vyšetrovanej oblasti, čo nie je štandartné pri bežných sono vyšetreniach.

Okrem priestorového a prístrojového nadštandartného vybavenia sa snažíme poskytovať určitý nadštandart i v prístupe ku každému pacientovi. To znamená dostatok času na vyšetrenie a komunikáciu s pacientom. Či je naša snaha efektná musia posúdiť naši pacienti, ale ich záujem o naše služby nás veľmi teší.

Dnešný pacient, rozkúskovaný v starostlivosti niekoľkých špecialistov  akosi nie je  „zosúladený „. Vnútorné lekárstvo je práve tým článkom medicíny, ktorý by sa mal venovať i tomuto „ zosúlaďovaniu“.

Organizácia práce na ambulanciách nie je rovnaká. Pacienti, ktorí len sporadicky navštevujú zdravotnícke zariadenia sú “ stratení” v systéme, ktorý posobí trocha chaoticky.

Práve problémy s objednaním sa na vyšetrenie vnášajú do zdravotnej starostlivosti príliš veľa negatívnych emócií, ktoré zhoršujú vzájomnú komunikáciu.

Finančné zdroje neumožňujú zamestnávať ďalšiu pracovnú silu, ktorá sa trpezlivo bude venovať všetkým zaklopaniam na dvere a  všetkým zazvoneniam telefónu.

Náplň práce zdravotnej sestry je predovšetkým poskytovanie zdravotnej starostlivosti, organizácia  návštev pacientov je však nevyhnutnosťou.

 Preto sme privítali finančne nenáročnú možnosť odbremeniť sa od týchto povinností  pomocou on-line objednávania.

Práca , ktorá nie je v intervale niekoľkých minút rušená klopaním a telefonovaním je efektívnejšia a pri práci s ľuďmi i príjemnejšia pre obe strany.


Naša organizácia vyzerá nasledovne: Veľkú časť našej práce  zaberá dispenzárna starostlivosť, čo sú pravidelné kontroly v intervaloch 1 až 6 mesiacov. Takýchto pacientov objednávame na určitý termín, a v týchto prípadoch je ideálna možnosť on line objednávania, s možnosťou vybrať si termín a zosúladiť ho podľa individuálnych požiadaviek.

Možnosť on-line objednávania môžu využiť i pacienti , ktorých návštevy sú “ jednorazové “, či už na  vyšetrenie predoperačné, sonografické,…

Pre akútne zhoršenie stavu a požiadavky na čo najskorší termín je ešte možnosť využiť pár voľných termínov zapísaním sa v požadovaný deň vyšetrenia na recepcii v ranných hodinách.

Dúfam, že i táto variabilita možností objednania /osobné objednanie, telefon, internet/  prispeje k spokojnosti našich pacientov.

Preventívne vyšetrenia  tretieho tisícročia - NOVÉ
V spolupráci s partnerskou firmou Premedical  Brno, vám ponúkame škálu preventívnych vyšetrení. Ich cieľom je odhadnúť skryté riziko alebo začínajúce ochorenie a včasne  odporučiť ďalšie do vyšetrovanie.

Všetky používané prístroje majú európsky certifikát , boli schválené ŠUKL /Štátny ústav na kontrolu liečiv/ na používanie pri vyšetrovaní.

Zoznam vyšetrení:
AMP  - vyšetrenie 117 parametrov krvi, vnútorného prostredia, základného fungovania viacerých orgánových systémov/ srdce, pľúca, cievy, mozog, obličky, tráviaci systém, štítna žľaza/  bez odberu krvi

MEIK- mamografia - vyšetrenie prsníkov bez röntgenového ožarovania, bez stláčania, bez obmedzenia veku, včasnejší záchyt choroby oproti ostatným vyšetreniam 

EKG- vyšetrenie  stavu a kondície srdca na princípe EKG, avšak oveľa citlivejšie, s 3D zobrazením.

QTHP- vyšetrenie stavu cievneho systému, odhalenie včasného tuhnutia ciev a lepší odhad rizika srdcovocievnych komplikácií.

bližšie inf na stranke www.premedical.cz a v ambulancii.

 

Ďalšie informácie

nová možnosť objednať sa cez internet

Zaradenie zariadenia: Chirurgické ambulancie , Interné ambulancie , Ultrazvukové ambulancie - sonografické , Súkromná | Partizánske

Podrobnosti

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]
 • Bez poisťovne

Ostatné

 • Parkovanie
 • Bezbariérový prístup
 • Príjem nových pacientov