PEDAMBULANCIAs.r.o. - Všeobecný lekár pre deti a dorast - MUDr. Oľga Makejenko Mikuláša Schneidera Trnavského 8 84101 Bratislava dvere: 34

 • Tel.: 02/64281321
 • Tel.: 0905504323

Personál

Lekári

MUDr. Oľga Makejenko

Sestry

Martina Pavlovová

Akcie a oznamy

telef. informácia o výsledkoch

Telefonická  komunikácia  je možná poslednú hodinu a pol  ordinačných  hodín.
Mailová komunikácia s pacientami nie je možná!!Zobraziť viac

Pozor!!! Zmena organizácie práce v ambulancii od 15.06.2020

od 11.6.2020
Od 15.06.2020 bude naša ambulancia fungovať v novom režime.

Pacient môže prísť na vyšetrenie k lekárovi  po rezervácii online termínu, alebo osobne vytlačiť por.číslo na zač.amb.hodín. 

Pacienti s teplotou a infektami dýchacích ciest pred razerváciou termínu musia  telefonicky s lekárom konzultovať zdravotný stav  a až po  žvážení  klinického  stavu  je pacientovi umožnené vyšetrenie  v ambulancii.

Potrdzovanie tlačív,prihlášok.., ktr.NEVYŽADUJÚ vyšetrenie al.konzultáciu s lekárom vybavujeme priebežne, treba prísť osobne a vytlačiť si poradové číslo SESTRA na prístroji v chodbe, bude Vám pridelné číslo začínajúce od 101..na tento účel sa NEOBJEDNÁVA!
Prosím čítajte pozorne, čo potvrdzuje sestra.


Prístroj sa vypína pol hodinu pred koncom ord.hodín.


1.   REZERVÁCIA ONLINE viete uskutočniť cez aplikáciu ZDRAVIEONLINE.SK/MAKEJENKO .Rezervovať termín si môžete maximálne  3 dni vopred.
Pri rezervácii online termínu, čas vyšetrenia treba presne dodržať, v čakárni je potrebné byť 10 min.pred určeným termínom.Pacienti, ktr.termín zmeškali nebudú vyšetrení!!!
Dĺžka vyšetrení môže kolísať, pacientov z čakárne si voláme.V prípade, že sa neplánujete nedostavíť na objednaný termín, termín treba včas zrušiť.

2.   OSOBNE-vytlačiť  osobne cez prístroj v chodbe pred čakárňou 15  min.pred začiatkom amb.hodín.Počet lístkov je obmedzený.
Tieto vyšetrenia sa uskutočňujú na začiatku ord.hodín.
 
Každé dieťa (aj súrodenci) musí mať vlastnú časenku, príp.vytlačený poradový lístok.Z TECHNICKÝCH PRÍČIN- DOČASNE pri objednávaní viacerých detí je potrebné pre každé dieťa zadať inú mailovú adresu.Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.
 
Do ambulancie vstupuje iba jeden doprovod, ktrorý musí byť zdravý.!!!


Do poradne pre dojčatá a na preventívne prehliadky si pacientov objednávame na konkrétny čas, dieťa a doprovod musia byť zdraví.
 Zobraziť viac

PANDEMIA COVID 19

Počas pandemie Covid 19  pacienti s infektami dýchacích ciest pred  rezerváciou termínu musia telefonicky s lekárom konzultovať zdravotný stav a až po zvážení klinického stavu je pacientovi umožnené vyšetrenie v ambulancii.
Do ambulancie vstupuje iba jeden doprovod, ktrorý musí byť zdravý.
Pacient aj doprovod vstupuje iba v rúšku.
Pacienti s inf.dýchacích ciest čakajú na stredisku v chodbe, do čakárne nevstupujú.Zobraziť viac

Režimové opatrenia v ambulancii aktuálne ku dňu 20. 9. 2021.

od 20.9.2021
Režim ambulancie je upravený v súlade s Usmernením MZ SR  a Usmernením hlavného odborníka MZ SR pre VLDD.
 Vystavovanie receptov
Požiadavku na  opakovane predpisovaný liek alebo predpis na vakcínu je nutné zasielať výlučne cez  zdravie online.
 
Vyšetrenie v prípade ochorenia:
 Vyšetrenia sa vykonávajú len po predchádzajúcom telefonickom dohovore   v presne určenom  čase .
   Závažnosť stavu a nutnosť  vyšetrenia vyhodnotí a určí lekár.

Školy a MŠ  majú presné pravidlá, ako postupovať v meniacej sa epidemiologickej situácii pri výskyte príznakov u detí. V žiadnom prípade nemajú posielať rodičov s dieťaťom k lekárovi pri prvom výskyte príznakov  z dýchacích ciest alebo iných príznakov – lekára máte kontaktovať v prípade, keď potrebujete konzultáciu – závisí to len od zdravotného stavu dieťaťa.
 
Potvrdenie o chorobe
Pri chorobe dieťaťa, ak jeho stav vie rodič zvládnuť sám domácou liečbou, stará sa o svoje dieťa doma. Podpisuje rodič pri návrate do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti pri neprítomnosti 5 po sebe idúcich pracovných (vyučovacích) dní a kratšej.
 Pediater nevydáva  v tomto prípade Potvrdenie o chorobe ani o zdraví ani o neprítomnosti choroby alebo infekcie.
 
Ak je dieťa v domácom ošetrení viac ako 5 po sebe idúcich pracovných dní, lekár vydáva Potvrdenie o chorobe. V prípade, že je ochorenie manažované dištančne formou telemedicíny, Potvrdenie o chorobe vydáme aj na základe takýchto konzultácií.
Školy dostali  inštrukcie z Ministerstva školstva, aké potvrdenia vyžadovať pri nástupe do školy po chorobe. Napriek tomu niektoré posielajú rodičov k pediatrovi pre vyhlásenia alebo potvrdenia, ktoré nevydávame!!!
 
OČR  vystavujeme v prípade, že je dieťa choré. Ak použijeme telemedicínu, vystavíme ošetrovné aj bez osobnej návštevy ambulancie.
Ak bola dieťaťu bez príznakov nariadená karanténa  pre podozrenie na infekciu koronavírusom, OČR vystavujeme my – deťom do 10 rokov a 364 dní .
V prípade uzatvorenia školy/triedy z rozhodnutia príslušného orgánu resp. riaditeľa školy, majú nárok na pandemickú OČR  rodičia detí do veku 10 rokov a 364 dní (a detí do 18 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom napr. detská obrna, ťažké psychiatrické diagnózy a pod.).
 
Vo všetkých prípadov prerušenia školskej dochádzky nariadením riaditeľa školy, rodič žiada o OČR priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne , nevystavuje ju pediater. Pre deti v predškolskom veku – posledný rok pred nástupom do prvého ročníka základnej školy – platia tie isté podmienky vzhľadom na povinnú predškolskú dochádzku.
 Zobraziť viac

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

Poznámka: Odbery: 07:00 - 07:45 odbery biologického materiálu- pondelok, streda, piatok-len na objednávku. Od 15.06.2020 bude naša ambulancia fungovať v novom režime. Pacient môže prísť na vyšetrenie k lekárovi po rezervácii online termínu, alebo osobne vytlačiť por.číslo na zač.amb.hodín. Pacienti s teplotou a infektami dýchacích ciest pred razerváciou termínu musia telefonicky s lekárom konzultovať zdravotný stav a až po žvážení klinického stavu je pacientovi umožnené vyšetrenie v ambulancii. Potrdzovanie tlačív,prihlášok.., ktr.NEVYŽADUJÚ vyšetrenie al.konzultáciu s lekárom vybavujeme priebežne, treba prísť osobne a vytlačiť si poradové číslo SESTRA na prístroji v chodbe, bude Vám pridelné číslo začínajúce od 101..na tento účel sa NEOBJEDNÁVA! Prosím čítajte pozorne, čo potvrdzuje sestra. Prístroj sa vypína pol hodinu pred koncom ord.hodín. 1. REZERVÁCIA ONLINE viete uskutočniť cez aplikáciu ZDRAVIEONLINE.SK/MAKEJENKO.Rezervovať termín si môžete maximálne 3 dni vopred. Pri rezervácii online termínu, čas vyšetrenia treba presne dodržať, v čakárni je potrebné byť 10 min.pred určeným termínom.Pacienti, ktr.termín zmeškali nebudú vyšetrení!!! Dĺžka vyšetrení môže kolísať, pacientov z čakárne si voláme.V prípade, že sa neplánujete nedostavíť na objednaný termín, termín treba včas zrušiť. 2. OSOBNE-vytlačiť osobne cez prístroj v chodbe pred čakárňou 15 min.pred začiatkom amb.hodín.Počet lístkov je obmedzený. Tieto vyšetrenia sa uskutočňujú na začiatku ord.hodín.

O zariadení

Naša ambulancia ponúka:

V záujme skvalitnenia našich služieb poskytujeme poradne pre dojčatá a preventívne vyšetrenia vašich detí vo vopred dohodnutom termíne (bez poplatku).

Sme zmluvným partnerom neštátnej polikliniky PRO BIOS, s.r.o.. Zariadenie garantuje zabezpečiť našim pacientom odborné vyšetrenie do siedmych dní s 50% zľavou na vopred dohodnutý termín.

V rámci nadštandardnej starostlivosti, správnej diagnostiky a urýchlenia liečby pacienta využívame možnosť získavania výsledkov vyšetrení cez internet.

Zaradenie zariadenia: Všeobecný lekár - deti a dorast , Neštátna | Staré Mesto

Podrobnosti

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]

Ostatné

 • Parkovanie
 • Bezbariérový prístup

Patrí pod zariadenia

ZS Sch. Trnavského - Paracelsus s.r.o.