Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

kód A01 – vyšetrenie na vodičský preukaz – Z02.4

o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

40.00

kód A02 – vydávanie lekárskych potvrdení – Z02.7

o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

40.00

kód A03 – iné vyšetrenia na administratívne účely – Z02.8

o zdravotnej spôsobilosti iné (pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom, pred prácou v zahraničí, pred nástupom na špecializačný kurz, pred štúdiom na SOU, SŠ, VŠ, pred športovou súťažou)

20.00

kód B01 – iné vyšetrenia na administratívne účely – Z02.8

vyšetrenie mimo zdravotného poistenia, ktoré nemá liečebný účel

30.00

kód B02 – vyšetrenie pre poisťovňu – Z02.6

vyšetrenie pre sociálnu alebo komerčnú poisťovňu

30.00

kód B03 – vydávanie lekárskych potvrdení – Z02.8

vydanie lekárskeho potvrdenia (stručný výpis)

5.00

kód B04 – iné vyšetrenia na administratívne účely – Z02.8

súhrnný výpis zo zdravotnej dokumentácie

10.00

kód B05 – iné vyšetrenia na administratívne účely – Z02.8

vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie

30.00

kód B06 – iné vyšetrenia na administratívne účely – Z02.8

vyšetrenie na posúdenie indikácie sociálnych výhod

20.00

kód B07 – bližšie neurčené vyšetrenia na administratívne účely – Z02.

vyšetrenie a vypracovanie podrobnej epikrízy

15.00

kód B08 – bližšie neurčené vyšetrenia na administratívne účely – Z02.9

návšteva v byte na žiadosť pacienta/príbuzných (cesta k pacientovi, komplexné vyšetrenie)

30.00

kód C01 – iná psychoterapia (1 sedenie, 45-60 min.) – Z50.4

anamnéza, diagnostika, edukácia, podpora, sociálne opatrenia, sociálna podpora, riešenie v súčinnosti s rodinou klienta v rámci komprehenzívnej PST, pre poistencov všetkých ZP

30.00

kód C02 – iná psychoterapia – intervencia v oblasti bio-psycho-sociál

poradenstvo a konzultácia v oblasti psychického zdravia, vyšetrenie, bez uvedeného zdravotného dôvodu, ktoré nemá liečebný účel, pre poistencov všetkých ZP

15.00

kód C03 – vodičský preukaz – preskúmanie zdravotnej spôsobilosti - Z02.8

preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, pre poistencov všetkých ZP

100.00

kód C04 – iná psychoterapia - edukácia, sociálna podpora (1 sedenie, do 30 min.) – Z50.4

edukácia, sociálne opatrenia, sociálna podpora, riešenie v súčinnosti s rodinou klienta, pre poistencov všetkých ZP

10.00

kód C05 – bližšie neurčené vyšetrenie – Z02.9

management pacienta/klienta (telefonický management liečby, elektronické spracovanie ZD) – jednorazový poplatok

2.00

cenník je platný od 1.6.2015 a je vypracovaný a upravený v zmysle vládneho nariadenia č. 777/2004, v súlade s novelou zákona č. 577/2004 Z. z.

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.