Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Akcie a oznamy

Akcie a oznamy

Koronavírus - COVID - 19

od 1.4.2021 do 30.6.2021
V zmysle nariadenia Vlády SR žiadame pacientov a ich rodičov aby do čakárne a ambulancie vstupovali výlučne s rúškou na tvári. Ak nemáte rúšku treba použiť šatku, šál a pod... Na vyšetrenie do ambulancie môžu prísť len pacienti po telefonickej konzultácii ohľadne ich zdravotného stavu a následnom objednaní sa na vyšetrenie na presný čas. Bez telefonickej dohody pacienti vyšetrení nebudú. Pacienti s ľahkými ochoreniami, bez zvýšenej teploty svoj stav konzultujú telefonicky. Telefónne číslo je Vám k dispozícii od počas ordinačných hodín. Ak sa nedovoláte, volajte znova, všetky telefonáty sa snažime vybaviť. Od 12.00 do 13.00 nie sú ordinačné hodiny, nezdíhame telefón nakoľko sa presúvame medzi ambulanciami.
Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Ospravedlnenia - MŠ,ZŠ,SŠ

od 1.4.2021 do 30.6.2021
V zmysle platných Vyhlášok a nariadení v súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19 od 1.9.2020 neprítomnosť dieťaťa v škole /SŠ,ZŠ/ - 5 pracovných dní ospravedlňuje výlučne rodič dieťaťa, lekár takéto potvrdenie nevydáva. Pokiaľ neprítomnosť dieťaťa v škole prekročí 5 pracovných dní rodič je povinný o ochorení informovať lekára a ospravedlnenie od 6. pracovného dňa vydáva lekár. Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole taktiež ospravedlňuje rodič a potvrdenie, že dieťa je zdravé, lekár nevydáva. Ak neprítomnosť v MŠ prekročí 7 pracovných dní a daná MŠ si potvrdenie od lekára vyžaduje, vydáme potvrdenie o chorobe dieťaťa - t.j. od kedy - do kedy bolo dieťa choré.