Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

25

Potvrdenie spôsobolosti na pobyt v MŠ

6

Potvrdenie spôsobolosti na stredoškolské šúdium, zápisník bezpeč.práce

6

Vyšetrenie zdrav. spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane a streliva

50

Odber krvi a biolog. materiálu indikované iným odborným lekárom

6

Vyšetrenie cudzinca bez zdravotného poistenia

30

Vystavenie potvrdenia pre sociálne účely

10

Vyšetrenie na žiadosť pacienta v domácom prostredí v pracovných dňoch

20

Vyšetrenie na žiadosť pacienta v domácom prostredí v dňoch prac.pokoja

50

Potvrdenie vydané na žiadosť pacienta

10

Potvrdenie do letných a zimných táborov, na brigády

6

Potvrdenie na športy, hudbu, tanec...

6

Krvné skúšky / krvná skupina.../ na žiadosť pacienta

10

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodiča / pre súd.../

10

Aplikácia očkovacej látky mimo povinného očkovania

6

Vyšetrenie pre pobyt, štúdium a prácu v zahraničí

30

Vyšetrenie pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty

10

Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

10

Vystavenie zdravotného preukazu

10

Vykonanie vstupnej, výstupnej lekárskej prehliadky pre zamnestnávateľa

20

Potvrdenie spôsobolosti na vysokoškolské šúdium

6

VIP karta / na rok /

vyšetrenia bez čakania, mobilné číslo k dispozícii od 8.00 do 20.00 hod., bezplatné CRP vyšetrenia, bezplatné nepovinné očkovania

200

Potvrdenie do zamestnania na žiadosť rodiča

1

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.