Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Prehliadka na vedenie motorového vozidla

20

Prehliadka pre držanie a nosenie zbrane

20

Prehliadka pre zdravotný preukaz

15

Zdravotná spôsobilosť pre štúdium

stredoškolské, vysokoškolské, externé, postgraduálne

5

Lekárska prehliadka vo vzťahu k práci

vstupná, periodická, výstupná

15

Vyšetrenie pre komerčné poisťovne

10

Vyšetrenie na alkohol a návykové látky

15

Ostatné vyšetrenia na žiadosť pacienta

10

Iné vyšetrenie pre administratívne účely

10

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta

10

Príplatok za administratívny výkon s vyhodnotením do 24 hodín

5

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.