Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Z02.4-Vyšetrenie pre vodičský preukaz

20

Z02.4-Vyšetrenie pre zbrojný preukaz

25

Z02.6Vyšetrenie pre poisťovňu/+správa/

15

Z02.7-Lekárske posudky rôzneho druhu

10

Z02.7-Potvrdenie o zdravotnom stave na celý deň

2

Z02.7-Potvrdenie o trvaní PN pre nezamestnaného

1.50

Z02.7-Zrušenie PN na vlastnú žiadosť

5

Z02.7-Overovanie lekárskych nálezov za 1 stranu

0.50

Z02.7-Nové vystavenie ZD pre jej zničenie

5

Z02.8-Vyšetrenie pre potvrdenie na ÚPSVAR

5

Z02.9-EKG-nehradené zo zdrav.pois./nie akútne/

5

Z02.9-Vyšetrenia a ošetrenia nehradené zo zdrav.pois.

5

Z02.9-Vyšetrenie cudzinca nezazmluvneného zdrav.pois.

30

Z02.1-Vstupná prehliadka pre zamestnávateľa resp SZČO

20

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.