Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Zbrojný pas

- vyšetrenie spôsobilosti

25.00

Vodičský preukaz

- vyšetrenie spôsobilosti (nová žiadosť)

20.00

Vodičský preukaz

- vyšetrenie spôsobilosti (rozšírenie vodičského oprávnenia, pravidelné prehliadky vodičov z povolania, vodičov nad 60 a nad 70 rokov)

5.00

Posúdenie pracovnej spôsobilosti

- vstupná prehliadka (zamestnanie)

9.50

Vystavenie

- zdravotného preukazu pre potravinárstvo

9.50

Vyšetrenie

- opilosti a úradný záznam o odbere krvi

10.00

Vyšetrenie

- pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty

10.00

Vyšetrenie

- pre prácu a pobyt v zahraničí (s nálezom)

10.00

EKG na vlastnú žiadosť

5.00

Správa o úraze pre poisťovňu

10.00

Vyšetrenie

- pred uzavretím životného, resp. zdravotného poistenia

10.00

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

- na žiadosť pacienta, súdu, notára a pod.

10.00

Vyšetrenie

- pre adopciu dieťaťa (vrátane správy o vyšetrení)

0.00

Vyšetrenie krvi

- na vlastnú žiadosť (krvná skupina, HIV a pod.)

5.00

Vyšetrenie

- pre aktívnych športovcov s nálezom

5.00

Vyšetrenie

- pre súdy, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, mestské a iné úrady

5.00

Vystavenie

- duplikátu zdravotnej dokumentácie (pri strate a pod.)

10.00

Bodovanie úrazu a hodnotenie pre poisťovňu

10.00

Vyšetrenie

- pred umiestnením do DD, ÚSS a pod.

5.00

Potvrdenie

- o zdravotnom stave pre študijné účely

3.00

Aplikácia očkovania mimo povinného

na vlastnú žiadosť

3.00

Zvláštne požiadavky

– potvrdenia (bez lekárskeho vyšetrenia)

5.00

Liečba Biostimulom

biolampa s biolaserom v jednom - 1 aplikácia

3.00

Magnetoterapia

magnetická podložka – 20 min. aplikácia na 1 miesto

5.00

Vyšetrenie

- cudzincov mimo štátov EÚ a zmluvných štátov

30.00

Konzultácia zdravotného stavu

- pacienta s dokumentáciou alebo bez nej (nezmluvný pacient, pacient zmluvný s iným lekárom a pod.) - cena za 30 min.

10.00

Vypracovanie diétnička na chudnutie

- základný

10.00

Vypracovanie diétnička na chudnutie

- rozšírený

20.00

InBody vyšetrenie

- vyšetrenie pomeru telesného tuku a svalstva

15.00

Test potravinovej intolerancie

89.00

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.