Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Interná neštátna ambulancia - GERINT s.r.o. - MUDr. Pavol Mazalán Šustekova 2 85104 Bratislava Budova polikliniky na Šustekovej ul. č2, poschodie: 1., dvere: 122, MHD: 84,95

Personál

Lekári

MUDr. Pavol Mazalán

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

  • Pondelok
  • Utorok
  • Streda
  • Štvrtok
  • Piatok

Poznámka: Odbery: denne (okrem utorka) 07:00 - 08:00

O zariadení

GERINT s.r.o.

MUDr. Pavol  Mazalán
Šustekova 2  ( I. poschodie č.d.122)

851 04 Bratislava
tel.: 0903 955 413

 

Robíme expresné interné predoperačné a interné vyšetrenia a EKG vyšetrenia podľa Vašich časových požiadaviek:- upresnenie po telefonickej konzultácii.

Robíme  cievne vyšetrenia: pri trpnutiach, bolestivých a opuchových stavoch horných končatín.

Robíme  cievne vyšetrenia dolných končatín :pri krčových žilách ,pri trnutiach a bolestivých stavoch dolných končatín .

Tieto vyšetrenie sú velmi dôležité u ľudí  s vysokým krvným tlakom,fajčiarov,diabetikov u ľudí s vysokým cholesterolom .

 

 

 

Prevencia vzniku vývoja symptomatického štádia aterosklerózy

Na obrázku č.4 vo fotogalérii vidíme schematický vývoj aterosklerotických zmien cievnej steny.

Z obrázku je vidno, že už od polovice tretej dekády života nastávajú počiatočné zmeny v zložení cievnej steny od vývoja aterómu až po fibroateróm. Ide zatiaľ o zmeny bez príznakové - reverzibilné.

U ľudí po 40 roku života s rizikovými faktormi aterosklerózy (hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) dochádza kombináciou uvedených
rizík k urýchleniu aterosklerózy.

Na našej ambulancii sme schopní tzv. vysoko rozlišujúcou, tzv. B-mod ultrasonografiou, kvalitne zobraziť steny stredne veľkých a veľkých tepien. Prvým objektívnym markerom vzniku Aterosklerózy je nárast hrúbky komplexu intima-media, tzv. Intima-Media Thickness (IMT).

Tento komplex je objektívny a merateľný morfologický, perspektívny marker detekce včasných aterosklerotických zmien.

Opakovane bol dokázaný kauzálny vzťah zvýšených hodnôt IMT k manifestným
komplikáciam aterosklerózy (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, kardiovaskulárna mortalita). IMT sa javí ako perspektívny marker ,,včasnej", doteraz klinicky nemej aterosklerózy a súčasne ako indikátor generalizovaného aterosklerotického procesu.

U všeobecne uznávaných kardiovaskulárnych rizikových faktorov (vek, pohlavie,
hypertenzia, hypercholesterolemia, diabetes mellitus, fajčenie) bol dokázaný jednoznačný vzťah k nárastu hrúbky komplexu IMT. Dôkazy boli podané vo veľkých epidemiologických štúdiach (Kuopio Ischemic Heart Disease Study, The Rotterdam Study, Cardiovascular Health Study, Atherosclerosis Risk in Communities Study), kde bolo dokázané, že narastajúca hrúbka cievnej steny spoločnej karotickej tepny alebo stehennej tepny poukazuje na generalizovanú aterosklerózu. IMT je teda nielen markerom ,,včasnej" predklinickej aterosklerózy, ale extrapoluje tiež aterosklerotické postihnutie ďalších častí arteriálneho systému a predikuje vývoj komplikácii aterosklerózy. Závery týchto štúdií vedú k úvahe o možnosti využitia merania IMT ako nezávislého rizikového faktoru včasnej aterosklerózy.

Ďalšie informácie

Robíme kompletné Interné vyšetrenia so zameraním na interné predoperačné vyšetrenia, ultrazvukové vyšetrenie arteriálneho systému ktorým sme schopní zistiť predklinické štádia aterosklerozy.

Zaradenie zariadenia: Geriatrické ambulancie , Interné ambulancie , Súkromná | Petržalka

Podrobnosti

Ostatné

  • Parkovanie
  • Príjem nových pacientov

Patrí pod zariadenia

Poliklinika Šustekova