Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Vyšetrenie zdr. spôsobilosti na vedenie motor. vozidla

25

Lekárske vyšetrenie bez dokladu zdravot. poistenia

30

Potvrdenie o zdr. spôsobilosti- brigády,šport,švp-bez lek.prehliadky

5

Vyšetrenie zdr. spôsobilosti s lek. prehliadkou- pre zamestnáv.,a.i.

15

Vystavenie posudku pre súd. účely na žiadosť pac.

15

Potvrdenie o zdr. spôsobilosti pre štúdium na SŠ,VŠ (každé)

7

Vystavenie zdr. preukazu pre vykonávanie epidemiolog.závaž.činnosti

13

Potvrdenie o dočas.vyradení z MŠ zo zdr. dôvodov

4

Vystavenie náhrad. tlačív - recept, výmenný lístok

pri strate, znehodnotení pacientom

2

Vystavenie náhradných tlačív - PN, OČR

pri strate, znehodnotení pacientom

5

Vystavenie náhradného očkovacieho - zdr. preukazu

pri strate, znehodnotení pacientom

10

Výpis pred cestou do zahraničia v SJ

v slovenskom jazyku

20

Výpis pred cestou do zahraničia v AJ

v anglickom jazyku

30

Znehodnotenie poskytnutého vyšetrovacieho materiálu

(skúmavky, podložného sklíčka...)

2

Vyšetrenie pac. mimo prac. doby

20

Opakovaná výzva (poštou, telef.) na prev.prehliadku, očkovanie

(z dôvodu zanedbania pacientom)

1

Očkovanie mimo zdravotného poistenia

(jedna dávka)

5

Predoperačné vyšetrenie pre súkr. lekára na vlastnú žiadosť

(odber krvi, lekár. prehliadka,zhodnotenie výsledkov, záver. správa)

30

Potvrdenie o zdr. stave pre komerč. poisťovne

15

Vystavenie tlačiva na predĺženie mater.dovolenky

10

Mimoraj. pacient -komplex.manažment pri zaradení do obvodu

20

Konzultácia (jednorazove) mimo pracov.doby (telefón,mail)

3

Konzultácia (celoročne) mimo pracov.doby (telefón,mail)

80

Oznam výsledkov pacientovi (jednorazove) domov na jeho žiadosť

labor. výsledky, dátumy očkovaní, poradní

2,50

Oznam výsledkov pacientovi (celoročne) domov na jeho žiadosť

labor. výsledky, dátumy očkovaní, poradní

80

Vyšetrenie CRP na žiadosť pacienta ZP Dôvery,

(z kvapky krvi, pri zvážení nutnosti ATB liečby)

2,50

Vystavenie receptu,vým. lístku bez čakania

(nie kompletný výpis)

1

Vyšetrenie moču prístrojom v ambulancii na žiadosť pac.

precízne vyšetrenie močovým analyzátorom

1

Vyšetrenie glykémie v ambulancii na žiadosť pac.

z kvapky krvi do 3 sek.

1

Zapožičanie Soluxu

liečba infračerveným svetlom pri zápaloch prínos. dutín,bolestí chrbta.Pri znehodnotení alebo nevrátení prístroja, sa platí celá suma.

3

Odber biolog. materiálu na žiadosť pacienta

7

Vyšetrenie hemoglobínu ( chudokrvnosti) v ambulancii na žiadosť pac.

z kvapky krvi do 3 sek.

2

Ošetrenie biolaserom (bradavice, herpes a.i.)

2

Vyšetrenie zdr. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbroj. pasu

40

Predľženie platnosti zdr. preukazu

7

Potvrdenie o zdr. spôsobilosti pre zaradenie do predškol. zariadenia

5

Potvrdenie pre cestovné kancelárie

5

Potvrdenie po chorobe- o dočas. neprítomnosti pre MŠ a školy

1

Príplatok za administr. výkon s vyhotovením do 24 h. od požiadania

5

Vyšetrenie na alkohol a iné návykové látky

15

Vyšetrenie CRP na žiadosť pacienta Union ZP,

(z kvapky krvi, pri zvážení nutnosti ATB liečby)

2,40

Vyšetrenie CRP na žiadosť pacienta nad 19 r. a mimorajónnych

(z kvapky krvi, pri zvážení nutnosti ATB liečby)

7

Odber biolog. materiálu a zhodnotenie výsledkov na žiadosť pacienta

12

Vlastné edukačné materiály - Strava pre najmenších

3,50

Vlastné edukačné materiály - Očkovanie dojčiat a malých detí

3

Vlastné edukačné materiály - Lekárnička na dovolenku

1

Vystavenie receptu, výmen.lístku bez čakania

1

Poučenie pre budúce mamičky

možné aj pre mimorajónne

10

Vyšetrenie CRP na žiadosť pac. VŠ ZP

2.50

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.