Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Vyšetrenie zdr.spôsobilosti na vedenie motor. vozidla

25

Lekárske vyšetrenie bez dokladu zdravot. poistenia 26 €

26

Potvrdenie o zdr. spôsobilosti- brigády,šport,švp-bez lek.prehliadky 4,50 €

4,50

Vyšetrenie zdr. spôsobilosti s lek. prehliadkou- pre zamestnáv.,a.i. 10,50 €

10,50

Vystavenie posudku pre súd. účely na žiadosť pac.

10

Potvrdenie o zdr. spôsobilosti pre štúdium na SŠ,VŠ (každé)

6

Vystavenie zdr. preukazu pre vykonávanie epidemiolog.závaž.činnosti

11

Potvrdenie o dočas.vyradení z MŠ zo zdr. dôvodov 3,50 €

Vystavenie náhrad. tlačív - recept, výmenný lístok 1,50 €

pri strate, znehodnotení pacientom

1,50

Vystavenie náhradných tlačív - PN, OČR 3,50 €

pri strate, znehodnotení pacientom

3,50

Vystavenie náhradného očkovacieho - zdr. preukazu 8 €

pri strate, znehodnotení pacientom

8

Výpis pred cestou do zahraničia v SJ 18 €

v slovenskom jazyku

18

Výpis pred cestou do zahraničia v AJ

v anglickom jazyku

30

Znehodnotenie poskytnutého vyšetrovacieho materiálu 1,50 €

(skúmavky, podložného sklíčka...)

1,50

Močové vrecúško pre dojča

0.5

Opakovaná výzva (poštou, telef.) na prev.prehliadku, očkovanie 1 €

(z dôvodu zanedbania pacientom)

1

Očkovanie mimo zdravotného poistenia 4,50 €

(jedna dávka)

4,50

Predoperačné vyšetrenie na vlastnú žiadosť 26 €

(odber krvi, lekár. prehliadka,zhodnotenie výsledkov, záver. správa)

26

Potvrdenie o zdr.stave pre komerčné poisťovne 10 €

10

Vystavenie tlačiva na predĺženie mater.dovolenky 8,50 €

8,50

Vyšetrenie mimoraj.pacienta 10 €

ak sa nejedná o akút.stav

10

Konzultácia (jednorazove) mimo pracov.doby (telefón,mail)

2.5

Konzultácia (celoročne) mimo pracov.doby (telefón,mail)

78

Oznam výsledkov pacientovi (jednorazove) domov na jeho žiadosť 2,50 €

labor. výsledky, dátumy očkovaní, poradní

2,50

Oznam výsledkov pacientovi (celoročne) domov na jeho žiadosť

labor. výsledky, dátumy očkovaní, poradní

78

Vyšetrenie CRP na žiadosť pacienta ZP Dôvery

(z kvapky krvi, pri zvážení nutnosti ATB liečby)

2.5

Príplatok za potvrdenie tlačiva bez čakania

(nie kompletný výpis)

1

Vyšetrenie moču prístrojom v ambulancii na žiadosť pac.

precízne vyšetrenie močovým analyzátorom

0.5

Vyšetrenie glykémie v ambulancii na žiadosť pac.

z kvapky krvi do 3 sek.

0.5

Zapožičanie Soluxu

liečba infračerveným svetlom pri zápaloch prínos. dutín,bolestí chrbta.Pri znehodnotení alebo nevrátení prístroja, sa platí celá suma.

2.5

Odber biolog. materiálu na žiadosť pacienta

6

Vyšetrenie hemoglobínu ( chudokrvnosti) v ambulancii na žiadosť pac.

z kvapky krvi do 3 sek.

1.5

Ošetrenie zmrazovacím perom -biolaser (bradavice, herpes a.i.)

0.5

Vyšetrenie zdr. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbroj. pasu

27

Predľženie platnosti zdr. preukazu

5.5

Potvrdenie o zdr. spôsobilosti pre zaradenie do predškol. zariadenia

4.5

Potvrdenie pre cestovné kancelárie

4.5

Potvrdenie po chorobe- o dočas. neprítomnosti pre MŠ a školy

1

Príplatok 20% za administr.výkon s vyhotovením do 24 h. od požiadania 20% €

Vyšetrenie na alkohol a iné návykové látky

10.5

Vyšetrenie CRP na žiadosť pacienta Union ZP, VŠ ZP

(z kvapky krvi, pri zvážení nutnosti ATB liečby)

2.1

Vyšetrenie CRP na žiadosť pacienta nad 19 r. a mimorajónnych

(z kvapky krvi, pri zvážení nutnosti ATB liečby)

6.5

Odber biolog. materiálu a zhodnotenie výsledkov na žiadosť pacienta

10

Vlastné edukačné materiály - Strava pre najmenších

3

Vlastné edukačné materiály - Očkovanie dojčiat a malých detí

2.5

Vlastné edukačné materiály - Lekárnička na dovolenku

0.5

Vystavenie receptu, výmen.lístku bez čakania

1

Poučenie pre budúce mamičky

možné aj pre mimorajónne

10

Vyšetrenie CRP na žiadosť pac. VŠ ZP

2.1

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.