Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Akcie a oznamy

Akcie a oznamy

Oznam o dokumentácii MUDr. M. Rohaľovej po ukončení činnosti ambulancie

od 20.1.2019 do 31.12.2019
Oznamujeme Vám, že dňa 28.12.2018 bola do úschovy Bratislavského samosprávneho kraja prevzatá zdravotná dokumentácia 
- MUDr. Marty Rohaľovej, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast, s miestom prevádzky Líščie údolie 57, 841 01 Bratislava. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ukončil svoju činnosť na vlastnú žiadosť.
V prípade, ak potrebujete zdravotnú dokumentáciu osoby, ktorej predchádzajúcim poskytovateľom bola vyššie uvedená poskytovateľka zdravotnej starostlivosti, postupujte podľa nasledovných pokynov:
- po písomnom uzatvorení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (všeobecná starostlivosť o deti a dorast) požiadajte BSK o zaslanie zdravotnej dokumentácie. V žiadosti je potrebné uviesť meno predchádzajúceho lekára.
- žiadosť musí obsahovať čitateľnú pečiatku s menom a adresou nového poskytovateľa.
Prosíme, aby ste rešpektovali skutočnosť, že zdravotná dokumentácia sa do rúk pacientov nevydáva a preto nie je účelné pacientov posielať na BSK.
Žiadosť o zaslanie zdravotnej dokumentácie je možné osobne priniesť do podateľne na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja alebo zaslať poštou na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva
Sabinovská 16  P.O.BOX 106
820 05 Bratislava

Úradné hodiny podateľne:
Pondelok:  09:00 – 15:30 hod.
Utorok:    08:00 – 15:30 hod.
Streda:    13:00 – 18:00 hod.
Štvrtok:    08.00 – 15.30 hod.
Piatok:     08.00 – 12:00 hod.  
Veríme, že dodržiavanie tohto postupu bude na prospech vás-lekárov aj pacientov.
S pozdravom
                                      JUDr. Ing. Jana Ježíková, v.r.
                                     riaditeľka odboru zdravotníctva