Zoznam zariadení:

Endokrinologické ambulancie - Kraj Trnava

(15)

Zoradiť podľa: Odporúčané | Abecedne

Endokrinologická ambulancia a denzitometria - MUDr. Veronika Házi Schenk

Hlavná 50, 93101 Šamorín


Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy - ENDIANT s.r.o.- MUDr. Jozef Štrba

Kuzmányho 6, 92601 Sereď


Endokrinologická ambulancia - MUDr. Viliam Popov

Hodská 3170/111, 924 00 Galanta


Endokrinologická ambulancia - ENDVIVA, s.r.o. - MUDr. Eva Bognárová

Veľkoblahovská cesta , 92901 Dunajská Streda


Endokrinologická ambulancia - Wendos, s.r.o.,MUDr. Svetlana Wolfová

Sotinská 1588, 90501 Senica


Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy - MARTMED s.r.o., MUDr. Marta Repková

Hodská 373/38, 92401 Galanta


Endokrinologická ambulancia - ENDIANT s.r.o., MUDr. Jozef Štrba

Kuzmányho 6, 92601 Sereď


Endokrinologická ambulancia - Wendos, s.r.o.,MUDr. Svetlana Wolfová

Predmestie 143, 90901 Skalica


Endokrinologická ambulancia - MUDr. Peter KENTOŠ, Phd. (Endokrinológia Piešťany s.r.o.)

E. Belluša 7971/20, 92101 Piešťany


Endokrinologická ambulancia - MUDr. Viera Frimmelová

Starohájska ulica 2, 91701 Trnava


Endokrinologická ambulancia - JAL, s.r.o., MUDr. Andrea Lacková

Trhová 4, 91701 Trnava


Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy - ENDOMA, s.r.o., MUDr. Katarína Poláková

Starohájska ulica 2, 91701 Trnava


Endokrinologická ambulancia - EN-BIO,s.r.o., MUDr. Zuzana Špirková

Ulica Andreja Žarnova 1, 91701 Trnava


Endokrinologická ambulancia (ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy) - DIAZU, s.r.o., MUDr. Zuzana Gliviaková

Starohájska ulica 2, 91701 Trnava


Endokrinologická ambulancia, MUDr. Eva Némethová, (MEDIPROFI, s.r.o.)

Poštová 778/2, 93039 Zlaté Klasy