Zoznam zariadení:

Gynekologické ambulancie - Okres Dunajská Streda

(30)

Zoradiť podľa: Odporúčané | Abecedne

HIPOKRATES DS s.r.o. Gynekologická ambulancia pre deti a dospelých - MUDr. Tibor Feldmár

Hlavná ul. 28/7, 92901 Dunajská Streda


Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia - CARE, spol. s r.o. - MUDr. Ľudovít Janek

Hlavná ul. 51, 93101 Šamorín


CARE, s.r.o. gynekologická ambulancia - MUDr. Ľudovít Janek

Obv ZS, 93030 Rohovce


Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia - AFK, s.r.o. - MUDr. Főldes Károly

Veľkoblahovská 23, 92901 Dunajská Streda


DALIJANA s.r.o., Gynekologická ambulancia - MUDr. Jana Šedivá

Hlavná č. 28/7, 92901 Dunajská Streda


Gynekológia - MUDr. Anton Orbán

Hlavná 58 A, 92901 Dunajská Streda


Gynekologicko- pôrodnícka ambulancia - ALPHA MEDICAL GROUP s.r.o. - MUDr. Marčela Levska (Tichova)

Poštová 2, 93039 Zlaté Klasy


Gynekologická ambulancia - Sonografické gynekologické a prenatálne centrum SGPC s.r.o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti - MUDr. Peter rSlezák

Hlavná 58A, 92901 Dunajská Streda


Gynekologická ambulancia - SAGAX, s.r.o. - MUDr. Igor Slezák

Hlavná 58A, 92901 Dunajská Streda


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - P- GYN, s.r.o. - MUDr. Karol Pálfy

Poľovnícka 41, 93101 Veľký Meder


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - P- GYN, s.r.o. - MUDr. Karol Pálfy

Lipový rad , 93028 Okoč


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - MUDr. Jozef Kmeť

Obvodné zdravotné stredisko Lehnice , 93037 Lehnice


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - MUDr. Jozef Kmeť

Obvodné zdravotné stredisko Michal na Ostrove , 93035 Michal na Ostrove


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - MUDr. Alexander Varga

Gabčíkovo , 93005 Gabčíkovo


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - Héra, spol. s r.o. - MUDr. Ján Perhács

Galantská cesta 5416/5, 93021 Dunajská Streda


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - Héra, spol. s r.o. - MUDr. Ján Perhács

Obvodné zdravotné stredisko Holice , 93034 Holice


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - Héra, spol. s r.o. - MUDr. Ján Perhács

Školská 41, 93101 Šamorín


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - pediatrická gynekológia - MUDr. Peter Feldmár

Hlavná 5599/3A, 92901 Dunajská Streda


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - GRETINA, s.r.o. - MUDr. Tibor Nagy

Nemesszegská 6331/5, 92901 Dunajská Streda


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - FEMGA s.r.o. - MUDr. Juraj Schwarz

Gabčíkovo, 93005 Gabčíkovo


Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia - Dr. L- gyn s.r.o. - MUDr. Peter Lesnický

Veľkoblahovská cesta 23, 92901 Dunajská Streda


Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia - CYRMA s.r.o. - MUDr. Juraj Puha

Hlavná 58A, 92901 Dunajská Streda


Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia - AMB, s.r.o. - MUDr. Karol Brányik ,PhD.

Ádorská 21, 92901 Dunajská Streda


Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia - AMB, s.r.o. - MUDr. Karol Brányik ,PhD

Poľovnícka 1679/41, 93201 Veľký Meder


Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia - AFK, s.r.o. - MUDr. Károly Foldes

obvodné zdravotné stredisko Horný Bar , 93033 Horný Bar


12»