Zoznam zariadení:

Ambulancia - Okres Levice

(392)

Zoradiť podľa: Odporúčané | Abecedne

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Ladislav Valach , PhD

ul. Sv.Michala 35, 93401 Levice


Neurologická a neuropsychiatrická ambulancia - MUDr. Gábor Póczik

Rákócziho ulica 2, 93601 Šahy


Interná ambulancia - MUDr. Alexander Baka

Kvetná 14, 93401 Levice


Ambulancia klinickej imunológie a alergológie - MUDr. Daniela Hasičová

Námestie hrdinov 15, 93531 Levice


Súkromné stomatologické centrum - MUDr. Csilla Mátéová

29. augusta 57, 93401 Levice


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Ján Tímár, MEDSERVIS, s.r.o.

Komenského 36, 93701 Želiezovce


Všeobecná ambulancia pre dospelých- MUDr. František Rusznyák, Doktor Rusznyák, s.r.o.

Hviezdoslavova 17, 93601 Šahy


Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast - MUDr. Alžbeta Varsányiová

Ul. Červenej armády č. 54, 93532 Kalná nad Hronom


Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých - MUDr. Ján Štrbák - organizátor LSPP

Komenského 34, 93701 Želiezovce


Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Ján Štrbák, GPII Medical s.r.o.

Osloboditeľov 16, 93541 Tekovské Lužany


Všeobecná ambulancia pre dospelých- MUDr. Marta Štrbáková, GPII Medical s.r.o.

Osloboditeľov 16, 93541 Tekovské Lužany


Infektologická ambulancia - MUDr. Alexander Nyitray

Nábrežná 3, 93401 Levice


Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - MUDr. Peter Farkaš

Rákoczyho 2, 93601 Šahy


Oftalmologická ambulancia - MUDr. Mária Ivkovičová, Oftalmo, s.r.o.

SNP č. 19, 93401 Levice


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Terézia Gašpariková

Janka Krála 18, 93601 Šahy


Psychiatrická ambulancia - MUDr. Karol Hollý

Ul. Dr. Jána Zelenyáka 64, 93561 Hronovce


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - MUDr. Klaudia Zuzčáková, GYNSERVIS, s.r.o.

Námestie hrdinov 13, 93401 Levice


Gynekologická ambulancia - MUDr. Juraj Chochláč

Kostolná 14, 93562 Pohronský Ruskov


Ambulancia klinickej psychológie - PhDr. Daniela Kalmanová, MEDIMA s.r.o.

Sacherova 31, 93701 Želiezovce


Ambulancia plastickej chirurgie - MUDr. Csaba Tóth, SANAT, spol. s.r.o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Nábrežná ul. 1, 93401 Levice


Klinická psychológia, NZZ A-Molet - PhDr. Zuzana Bieliková

SNP 19, 93401 Levice


Gynekologická ambulancia - JADIN s.r.o. - MUDr. Ján Neubauer

SNP 19, 93401 Levice


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Jaroslav Hajko, Detská a dorastová ambulancia, MUDr. Jaroslav Hajko, s.r.o.

Východná č.14, 93401 Levice


Ambulancia klinickej logopédie - Mgr. Milada Bugárová, LOGOMI s.r.o.

Nábrežná 3, 93405 Levice


Gynekologická ambulancia (pediatrická), GYNET s.r.o. - MUDr. Iveta Ďurovská

Námestie Hrdinov č.15, 93401 Levice


12345678910..16»