Zoznam zariadení:

Všeobecný lekár - deti a dorast - Okres Topoľčany

(19)

Zoradiť podľa: Odporúčané | Abecedne

Detská ambulancia - MUDr. Patrícia Mihalíková

Pribinova 4727/1A, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast- MUDr. Gabriela Kondrlíková

1. mája 545, 95612 Preseľany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Soňa Kuklová, SOŇA MED, s.r.o

17. novembra 1300, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast / Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy - MUDr. Alena Čaradská, s.r.o.

17. novembra 1300, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Daniela Šovčíková, MUDr. Viera Takáčová s.r.o.

416/41, 95611 Ludanice


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Mária Pavlíková

Sídlisko F, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Miháliková Patrícia, s.r.o.

Pribinova 4727/1A, 95501 T opoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Eva Lacková

Sídlisko Juh , D. Jurkoviča, 95501 Topoľčany


všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Magdaléna Kletečková

17. novembra 1300, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Miriam Chmelárová, s.r.o.

ObZS, 95622 Prašice


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Viktória Bobocká, s.r.o

17. novembra 1300, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Marcela Čerešníková, MARMEDIC s.r.o.

Hviezdoslavova 54, 95617 Solčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Matúšová Katarína, Lienky,s.r.o.,

Puškinova 1439, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Helena Mancová, HELA MED, s.r.o.

Piešťanská 39, 95605 Radošina


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Helena Mancová, HELA MED, s.r.o.

Muškátová 527, 95607 Veľké Ripňany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Margita Gerhátová, FINIKA s.r.o.,

Kultúrny dom 451, 95602 Urmince


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Gabriela Jurkovičová, DENT - PED, s.r.o.

Sídlisko Juh, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Daniela Zaťková, DANPED, s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 2701, 95501 Topoľčany


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Ľubomíra Balážová, BA 4, s.r.o.

ObZS, 95601 Bojná