korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Urologická a sexuologická ambulancia, Urocentrum Bratislava s.r.o. - MUDr. Jozef Dubravický Vajnorská 40 83263 Bratislava Poliklinika Vajnorská 40, smerom od Trnavského mýta na Bajkalskú ulicu, po pravej strane, oproti bývalému policajnému prezídiu, poschodie: 1 - prístavba, MHD: električky 2,4

Personál

Lekári

MUDr. Jozef Dubravický MPH

MUDr. Kožák Pavol

MUDr. Serrator Martina

Sestry

Mgr. Miroslava Brejova

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok iba objednaní pacienti a individuálne konzultácie
 • Utorok uprednostnení sú pacienti s akutnym stavom a objednaní
 • Streda uprednostnení sú pacienti s akutnym stavom a objednaní
 • Štvrtok uprednostnení sú pacienti s akutnym stavom a objednaní
 • Piatok iba objednaní pacienti

Poznámka:

O zariadení

Diskrétne urologické, andrologické a sexuologické vyšetrenie bez čakania v rodinnej ambulancii

urologické vyšetrenie: moč chemicky, mikroskopicky, kultivačne, chlamydia, ureaplazma, mykoplazma, kvapavka, syfilis, HPV - virus + vakcinácia ( očkovanie ), STI, STD, sexualne prenosné ochorenia, ultrasonografia USG - obličky, prostata, močový mechúr, semenník, cystoskopia, biopsia prostaty, prevencia, preventívna prehliadka, cievkovanie/katetrizácia/výmena katétra v domácom prostredí
diagnostika a liečba: močové kamene, zapal močových ciest, cystitída,  prostatitída, zväčšná prostata BPH, porucha erekcie, erektilná dysfunkcia, natrhnutá uzdička, predčasná ejakulácia, znížené libido, spermiogram, neplodnosť - infertiita, syndróm starnúceho muža, nádory - oblička - neo renis, močového mechúra - neo vesicae urinariae, rakovina prostaty - neo prostatae, nádor semenníka - neo testis,, operačné odstránenie - condylomata acuminata, fimóza, circumcízia, hydrokéla, varikokéla, cysta obličky, cysta nadsemenníka, dráždivý močový mechúr, enuresis nocturna - nočné pomočovanie, destská fimóza, krv v ejakuláte, hemospermia, laparoskopická operácia cysty obličky, varikokély, nádoru obličky

bezbolestné uvoľnenie predkožky u detí v anestézii


urological examination: chemical analysis of urine, microscopy, culture, chlamydia, ureaplazma, mycoplasma, HPV - + virus vaccinations, STI, STD, sexually transmitted diseases, ultrasound ultrasound - kidneys, prostate, bladder, testis, cystoscopy, prostate biopsy, prevention, preventive search
Diagnosis and treatment: bladder stones, urinary tract infection, cystitis, prostatitis, erectile dysfunction, erectile dysfunction, tear frenulum, premature ejaculation, decreased libido, sperm count, infertility, aging male syndrome, cancers - kidney, bladder, prostate cancer, testicular tumor ,, surgical removal - condylomata acuminata, phimosis, circumcízia, hydrocele, varicocele, renal cyst, cyst of epididymis, 
irritable bladder, nocturnal enuresis - bed wetting, hemospermia, blood in sperm,  laparoscopic operation kidney cysts, varicocele, kidney tumor


key words: infection, chlamydia, mycoplasma, ureoplasma, HPV virus and vaccination, ultrasonography - kidney, urinary bladder, prostate, testis, urine stones, erectily dysfunction, premature ejaculation, prostatitis, libido, spermiogram, infertility, LOH - late onset hypogonadism, neoplasma (cancer, tumor), overactive bladder, enuresis nocturna

clinical trials:

clinical trials prostate cancer, clinical trials overactive bladder, clinical trials BPH, clinical trials premature ejaculation, clinical trials kidney cancer, clinical trials kidney cancer, clinical trials urinary bladder cancer, clinical trials testis cancer


urologische Untersuchung: chemische Analyse von Urin, Mikroskopie, Kultur, Chlamydien, ureaplazma, Mykoplasmen, HPV - + Virus Impfungen, STI, STD, sexuell übertragbare Krankheiten, Ultraschall Ultraschall - Nieren, Prostata, Blase, Hoden, Zystoskopie, Prostata-Biopsie, Prävention, Vorbeugung suchen
Diagnostik und Therapie: Blasensteine, Harnwegsinfektionen, Zystitis, Prostatitis, erektile Dysfunktion, erektile Dysfunktion, Träne Frenulum, vorzeitige Ejakulation, verminderte Libido, Spermienzahl, Unfruchtbarkeit, alternden Mannes Syndrom, Krebs - Nieren-, Blasen-, Prostata-, Hoden-Tumor ,, chirurgische Entfernung - Condylomata acuminata, Phimose, circumcízia, Hydrozele, Varikozele, Nierenzyste, Zyste der Nebenhoden,
Reizblase, Bettnässen - Bettnässen


urológiai vizsgálat: kémiai elemzés vizelet, mikroszkópia, a kultúra, a chlamydia, ureaplazma, Mycoplasma, HPV - + vírus oltások, STI, STD, szexuális úton terjedő betegségek, ultrahang ultrahang - vese-, prosztata-, hólyag-, here, hólyagtükrözés, prosztata biopszia, megelőzés, megelőző keresés
Diagnózis és kezelés: húgykő, húgyúti fertőzés, hólyaghurut, prosztatagyulladás, merevedési zavar, erektilis diszfunkció, a szakítást frenulum, korai magömlés, csökkent libidó, spermiumszám, meddőség, öregedő férfi szindróma, rákok - vese-, hólyag-, prosztata, here tumor ,, sebészi eltávolítás - condyloma acuminatum, fitymaszűkület, circumcízia, hydrocele, varicocele, vese ciszta, ciszta a mellékhere,
irritábilis hólyag, éjszakai vizelési kényszer - ágybavizelés,  Laparoszkópos műtét vese ciszták, vénás-, vese-tumor


examen urologique: l'analyse chimique de l'urine, la microscopie, la culture, la chlamydia, ureaplazma, mycoplasmes, le VPH - les vaccinations de virus et plus, les IST, MST, maladies sexuellement transmissibles, l'échographie par ultrasons - les reins, prostate, vessie, testicules, la cystoscopie, biopsie de la prostate, de la prévention, de prévention rechercher
Diagnostic et traitement: calculs de la vessie, infection urinaire, la cystite, la prostatite, dysfonction érectile, la dysfonction érectile, frein larme, éjaculation précoce, baisse de la libido, la numération des spermatozoïdes, l'infertilité, le syndrome du vieillissement masculin, les cancers - les reins, la vessie, cancer de la prostate, une tumeur testiculaire ,, l'ablation chirurgicale - condylomes acuminés, le phimosis, circumcízia, hydrocèle, varicocèle, kyste rénal, kyste de l'épididyme, la vessie irritable, l'énurésie nocturne - pipi au lit, chirurgie laparoscopique des kystes rénaux, varicocèle, une tumeur du rein


urológica examen: análisis químico de la orina, la microscopía, la cultura, la clamidia, ureaplazma, micoplasma, el HPV - vacunas + de virus, infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, la ecografía de ultrasonido - riñones, próstata, vejiga, testículo, cistoscopia, biopsia de próstata, la prevención, la prevención búsqueda
Diagnóstico y tratamiento: cálculos en la vejiga, infección del tracto urinario, cistitis, prostatitis, disfunción eréctil, disfunción eréctil, frenillo lágrima, la eyaculación precoz, disminución de la libido, el conteo de espermatozoides, infertilidad, el envejecimiento de Síndrome del Hombre, el cáncer - riñón, la vejiga, el cáncer de próstata, un tumor testicular , extirpación quirúrgica - condilomas acuminados, la fimosis, circumcízia, hidrocele, varicocele, quiste renal, quiste de epidídimo, 
vejiga irritable, enuresis nocturna - orinarse en la cama,  quistes renales cirugía laparoscópica, varicocele, tumor del riñón

Ďalšie informácie

Na vyšetrenie alebo kontrolu prosíme objednať s dostatočným časovým predstihom vzhľadom na možne dlhšie čakacie lehoty pri situácii s COVIDOM
Rodinna Urologická ambulancia funguje v nezmenenom režíme aj počas COVID pandémie.
Pacienti sú objednávaní denne tak, aby boli čo najkratšie doby čakania od príchodu do vyšetrenia, aby sa vylúčilo riziko infekcie COVIDOM.
Akútne stavy budú vyšetrené v prvom voľnom termíne aj mimo úradných hodín po vzájomnom dohovore.

Zaradenie zariadenia: Sexuologické ambulancie , Urologické ambulancie , Neštátna | Nové Mesto

Podrobnosti

Jazyk

 • anglický
 • nemecký
 • španielský

Poisťovňa

 • VšZP [25]

Ostatné

 • Parkovanie
 • Príjem nových pacientov

Patrí pod zariadenia

Poliklinika Vajnorská - NEXT s.r.o.