Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Estera Kubicová M. Sch. Trnavského 8 84101 Bratislava IV 1. poschodie vľavo, poschodie: 1, dvere: 123

Personál

Lekári

MUDr. Estera Kubicová

Sestry

Zuzana Maronová

Akcie a oznamy

Očkovanie proti chrípke začíname od 18.10.2019
oč.látka Influvac Tetra,Vaxigrip TETRAZobraziť viac

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

  • Pondelok
  • Utorok
  • Streda
  • Štvrtok
  • Piatok

Poznámka: Návštevné hodiny sa vykonávajú podľa dohody s pacientom,alebo s rodinným príslušníkom.Zavolajú telefonicky,alebo emailom./esterakubicova@gmail.com Návštevné hodiny v poobedňajších hodinách utorok,štvrtok,piatok.

O zariadení

Telefonické informácie a konzultácie podávame pondelok -streda od 17-do 18 hod,utorok,štvrtok,piatok od 12.30-do 13 hodiny.Prosíme nevolať mimo vyčleneného času,lebo nás to vyrušuje pri vyšetrovaní pacientov.

Pacient má nárok na preventívne vyšetrenie raz za 2 roky.Prihlási sa telefonicky,osobne,event.emailom/.

Vyšetrujeme stolicu na okultné krvácanie /podla predpisov od poisťovní/

Očkujeme proti sezonnej chripke.Denne počas ordinačných hodín.Očkovanie proti chripke--poisťovne nás informujú, ako budú preplácať očk.látky . Očkujeme proti tetanu-záškrtu-hradené zdravot.poisťovňami,bezplatné.Preočkováva sa každých 15 rokov.

Očkovanie prit inf.žltačke ,encephalitíde si pacient hradí.

ˇInformácie sú vyvesené na  informačnej tabuli pred ambulanciou.

Vyšetrujeme CRP v ambulancii,poisťovňa DOVERA a UNION prepláca pacientovi ,Všeobecná zdr.poisťovňa neprepláca.Pacient za vyšetrenie zaplati 5 EUR.

Pacientov upozorňujeme : poobedňajšie hodiny pondelok,streda sú vyčlenené najma pre pracujúcich,doobedňajšie hodiny pre dôchodcov.

/neplatí to pre akútne stavy,pre pacientov vyšetrých RZP,CP a prepustení z nemocnice.,ktorí majú prednosť pred ostatnými pacientmi.

Už nám fuguje predpisovanie  e-receptov t.z,že pacient nahlási lieky ,ktoré potrebuje,odošleme recepty do lekárne a pacient si vyberie lieky priamo v lekárni.
Nemusí čakať na papierové recepty.
 

Pred dverami ambulancie je schránka,kde si pacient  na lístok napíše, meno a lieky ,ktoré potrebuje,lieky si vyzdvihne priamo v lekárni.

Upozorňujeme pacientov,že lieky predpisujeme buď na1 mesiac,maximálne na 3 mesiace./

Pacient nemá chodiď na predpis liekov 2-3x do mesiaca.

Lekárská posudková komisia je každý tretí týždeň /streda/ od 12.30 do 14.30 len pre pozvaných pacientov.

Konzultácia zdravotného stavu pacienta mimo ordin.hodin na jeho žiadosť 20Eur .Pacienti sa prihlásia telef,osobne,alebo emailom.

Vypisovanie tlačiv pre úradné jednanie na žiadosť pacienta je spoplatnené-cena na vývesnej tabuli pred ambulanciou.

Návštevná služba po dohovore s pacientom,alebo rod.príslušníkom./telef.,osobne,emailom/..
Pacienti si možu poslať lekárské nálezy emailom.
Opakovane upozorňujeme,že v ambulancii nerobíme kopie lekárských nálezov !!!!

Ďalšie informácie

Dovolenka od 19.4.do 28.4.a 6.5 do 8.5.2019 zastupuje MUDr.Štrba Martin
D.N.ves,Št.Králika 1,BratislavaDorazne upozorňujem,že MUDr.Kafkovú Margitu zastupujú všetcia  všeobecní lekári
pracujúci v zdr.stredisku SCh.Trnavského.
Informácia na stránke MUDr.Kafkovej je omyl !!!!.

Zaradenie zariadenia: Všeobecný lekár - dospelí , Neštátna | Dúbravka

Podrobnosti

Jazyk

  • maďarský

Poisťovňa

  • DÔVERA ZP [24]
  • VšZP [25]
  • Union ZP [27]

Ostatné

  • Parkovanie

Patrí pod zariadenia

ZS Sch. Trnavského - Paracelsus s.r.o.