Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Služba nadštandard-ročný poplatok

30

Služba nadštandard-ročný poplatok/65+

15

Tehotenská poradňa nadštandard

20

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť

38,70

Ultrazvukové vyšetrenie na vlastnú žiadosť

232

Ultrazvuková cervikometria v gravidite

10

Ultrazvuková kontrola po naložení IUD,IUS

20

Rady,poučenie,zváženie rizík-posun cyklu

40

Opakovaný predpis so zvážením rizík-PC

10

Odber krvi do uzavreteho systemu

29

Vyšetrenie metodou QuikRead go

10

Vyšetrenie na STD na žiadosť pac.

19,35

Konzultácia-nekapitované pacientky

15,50

LBC cytologia- materiál

20

Lokálne ošetrenie na žiadosť pacienta

20

Očkovanie nad rámec poistenia

13,50

Vyšetrenie pH pošvy

2

Vyšetrenie moču/labstick

5

Injekcia do svalu,pod kožu

13,5

Kolposkopia

30

Odber a vyšetrenie cytolog.steru

23

Vstupná konzultácia pri antikoncepcii

40

Zavedenie vnútromaternicového telieska

60

Odstránenie vnútromaternicového telieska

13,50

Zavedenie podkožného implantátu

30

Vedenie antikoncepcie, ročný poplatok

10

Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o UPT

63

Odstránenie vnutromaternicového telieska

13,50

Zavedenie podkožného antikonc. implantátu

30,00

Vedenie antikoncepcie-ročný poplatok

10

Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o sterilizáciu

40,00

Všeobecné informácie o antikoncepcii

20,00

Telefonická konzultácia

10,00

Konzultácia via e-mail

15,00

Vyhodnotenie laboratórnych vyšetrení

20,00

Plastové zrkadlá jednorázové

1,50

Zaslanie výsledkov via sms alebo e-mailom

7,00

Laboratórne vyšetrenie

podľa aktuálneho cenníka príslušného laboratória

x

Lekárska správa pre komerčné poisťovne

20,00

Kópia zdravotnej dokumentácie

20,00

Opakované vystavenie tehot. knižky pre stratu

20,00

Vydávanie lekárskych potvrdení výkon 71.

10,00

Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia

10.00

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

5,94

Vystavenie duplikátov potvrdení,predpisov a pod

5,00

A Kompletný cenník k nahliadnutiu v ambulancii

x

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: PRO FEMINA s.r.o IČO:35 909 510 Miesto výkonu činnosti: Tbiliská 6, 831 06 Bratislava CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV Kód Body Zdravotný výkon Cena v € RADA 1 80 Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.