Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Pacient schválený zdr. poisťovňou - lôžkodeň

úhrada za služby, stravu

12

Príchod prvý deň do 12.00 hod

12

Príchod prvý deň po 12.00 hod

6

Posledný deň pobytu (odchod; úmrtie) do 12.00 hod

6

Posledný deň pobytu (odchod, úmrtie) po 12.00 hod

12

služby súvisiace s úmrtím

umývanie, obliekanie, manipulácia s telom....

15

výpis zo zdravotnej dokumentácie

2

ubytovanie príbuzného v hospici / deň

5

strava príbuzného / deň

raňajky - 1 € obed - 3 € večera - 2 €

6

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.