Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

- Cenník

Cenník

Potvrdenie o návšteve lekára do zamestnania

1,0

Diabetická knižka

1,0

Telefonovanie z ambulancie

2,0

Výpis z dokumentácie na vlastnú žiadosť

15,0

Potvdenie do lietadla v angličtine

15,0

Vyšetrenie oGTT u gravidnej

10,0

Ožarovanie rany lampou Bioptron: 1 impulz/2 minúty

1,0

Vypracovanie jedálnička na mieru

50,0

Ambulantné nastavenie na inzulín

30,0

75g glukózy

2,0

Poplatok za zapožičanie glukomeru

10,0

Pokuta za neoznámenie nedostavenia sa na vyšetrenie

15,0

Potvrdenie pre vodiča

15,0

Poplatok za opakovanú edukáciu (nie prvá, nie pri zmene liečby)

50,0

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.